[OSA] Softskill #2 – TeamBuilding – Mưu Sinh Nơi Hoang Đảo

PosterTeamBuilding
Mưu Sinh Nơi Hoang Đảo

 

[IMG]Chương trình Mưu Sinh Nơi Hoang Đảo do P.CTSV tổ chức với nhà tài trợ là công ty VinTeambuilding đã diễn ra tại trường.

Ngày 1 và 2/12/2012 này sẽ tổ chức buổi outdoor để các bạn cùng trãi nghiệm các kĩ năng này, Chương trình chi tiết các bạn xem ở file bên duới.

Chương trình sẽ được mở rộng để các bạn IU tham dự đông đủ hơn nữa với phí là 650k/người

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.