Tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt nội bộ 109 trong thời gian nghỉ hè

xe buyt

Căn cứ vào công văn số 129/QL&PTĐT-HC của Trung tâm Quản lý và Phát triển khu Đô thị (ĐHQG-HCM), Phòng CTSV thông báo về việc tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt nội bộ 109.

Trong thời gian qua sinh viên đi lại trên tuyến xe buýt nội bộ (tuyến 109 chạy từ Bến xe buýt hiện hữu đến KTX B) rất ít, trong khi hàng ngày ĐHQG-HCM vẫn phải trả kinh phí trợ giá tuyến xe buýt này.

Vì vậy, Trung tâm Quản lý và Phát triển khu Đô thị ĐHQG-HCM cho tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt 109 trong thời gian nghỉ hè từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/08/2013. Sau thời gian trên, tuyến xe buýt sẽ hoạt động bình thường như trước đây.

Đề nghị sinh viên lưu ý thông báo này để chọn tuyến xe buýt phù hợp phục vụ cho việc đi lại.

 

Blog Attachment