Danh sách sinh viên tham gia khảo sát tình hình sinh viên ngoại trú tại Khu đô thị ĐHQG-HCM.

Survey

Phòng CTSV nhận được công văn số 1053/ĐHQG-CTSV về việc thực hiện phiếu khảo sát sinh viên ngoại trú Khu đô thị ĐHQG-HCM. Khảo sát đã được triển khai và thu hút đông đảo sinh viên tham gia từ ngày 24/06/2013 đến 05/07/2013 thông qua hình thức khảo sát online.

Phòng CTSV chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã phối hợp thực hiện khảo sát này để ĐHQG-HCM nắm tình hình thực tế sinh viên ngoại trú tại Khu đô thị. Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo được ghi nhận điểm rèn luyện vào học kỳ II năm học 2012-2013.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (O.210) hoặc Chị Ngọc Hân (Email: tnnhan@hcmiu.edu.vn)