Thông Báo: V/v Nhận Thông Tin Chính Thức Từ Trường

IU Logo_featured article

Để nhận thông tin từ trường, các bạn sinh viên đang học tại trường ĐH Quốc Tế cần lưu ý:

  • Hiện nay, các bạn sinh viên đều được cấp một email với dạng: [MSSV]@student.hcmiu.edu.vn
    • MSSV: Mã Số Sinh Viên của các bạn
    • MSSV và mật khẩu đăng nhập (các bạn đã được thông báo vào đầu năm học)
  • Nếu không đăng nhập được, các bạn vui lòng liên hệ Trung Tâm Tính Toán văn phòng O1.312
  • Hiện tại, Phòng Công Tác Sinh Viên xin thông báo việc thông tin và liên lạc chính thức với tất cả các bạn sinh viên từ nay sẽ gửi bằng Email sinh viên trường. Các bạn vui lòng check email trường thường xuyên để biết các thông tin của trường cũng như của P.CTSV. Các yêu cầu và đơn từ khi nộp tại P.CTSV sẽ không được giải quyết nếu các bạn không sử dụng Email trường từ bây giờ

Thân

P.Công Tác Sinh Viên

Related Blogs