Xây dựng Khu đô thị ĐHQG-HCM xanh, hiện đại

concept écologie planète terre verte

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG
KHU ĐÔ THI ĐHQG-HCM XANH, HIỆN ĐẠI

 

SINH VIÊN ĐHQG-HCM XUNG KÍCH
GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

 

HỌC ĐƯỜNG – MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA TUÝ

 

HÃY CHỌN PHƯƠNG TIỆN XE BUÝT ĐỂ GIẢM
ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ TIẾT KIỆM CHO MỌI NGƯỜI

 

MỖI NGƯỜI TIÊU DÙNG HÃY LÀ MỘT QUAN SÁT VIÊN, ĐẤU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM