Thông báo: Điểm rèn luyện HK2 – 2012-2013

IU Logo_featured article

THÔNG BÁO SỐ 1

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2012-2013 như sau:

  • Danh sách điểm sẽ được dán tại bảng thông báo của Phòng CTSV, văn phòng các Khoa và Bộ Môn.
  • Sinh viên thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU của mình để xem chi tiết điểm của mình. Trong trường hợp sinh viên không biết về cách vào có thể xem hướng dẫn tại website phòng CTSV. Địa chỉ : http://osa.hcmiu.edu.vn
  • Sinh viên có thể xem điểm thông qua email trường, trong trường hợp sv chưa nhận email trường/quên password, liên hệ a. Cường (trung tâm tính toán – A1.310 hoặc vdcuong@hcmiu.edu.vn )
  • Sinh viên có 10 ngày để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình tại phòng CTSV. Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 20/01/2014.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3334.