Konkuk University’s International Summer Program 2015, Seoul, Korea

Konkuk University’s International Summer Program 2015, Seoul, Korea

The International Summer Program (ISP) at Konkuk University (KU) is a four-week long summer program that provides a great opportunity for international students wishing to learn about and experience Korea and its culture. This program is suitable for students majoring in various fields and especially valuable to those who have a general interest in Korea and/or Asia. Students can now utilize their summer vacation to gain an understanding of this vibrant region that is considered a global economic powerhouse and a gateway to the world.

Participating in the program, students will not only learn about Korean culture and history, but they also benefit from several academic courses in Business and Humanities. Upon completion, students will receive a transcript from Konkuk University.

Number of slots: 02 students

Deadline: 18 May, 2015 (deadline for sending applications to the Office of External and Public Relations)

Application requirement:

 • Completed application form (download here)
 • Official academic transcript
 • 01 passport Photo
 • A copy of your travel insurance (covered in Korea)
 • English Proficiency certification (if needed)
 • Application fees: waived for International University’s students

All of the above mentioned should be sent via email to int_programs@konkuk.ac.kr

Fees:

As International University is a partner of Konkuk University, applying students from International University will only have to pay 40% of the program fee

Payments

Amount

Deadline of payment

Application fees

0

Waived for partner university

Field Trip

KRW 120,000 (60% discounted)

Upon registration

Tuition

KRW 640,000 (60% discounted)

Upon registration

Housing

KRW 650,000

Optional

 

For more information, please visit the website at here or download the brochure here

To know more about the application process please contact Mr. Bach (ntbach@hcmiu.edu.vn).

 

Chương trình Quốc tế Hè 2015 từ Đại học Konkuk, Seoul, Hàn Quốc

Chương trình Quốc tế Hè (ISP) tại Đại học Konkuk kéo dài bốn tuần, thông qua chương trình, sinh viên sẽ có cơ hội được tham gia học tập và tìm hiểu thêm nền văn hóa Hàn Quốc. Chương trình này được thiết kế cho sinh viên từ nhiều ngành nghề, đặc biệt những sinh viên yêu thích đất nước Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung. Qua đây, sinh viên có thể tận dụng mùa hè để được trải nghiệm đất nước Hàn Quốc đang phát triển, năng động, cảnh cửa bước ra ngoài thế giới.

Bên cạnh những hoạt động thú vị về văn hóa và lịch sử, sinh viên còn được tham gia các khóa học ngắn hạn trong các ngành Kinh tế và Nhân văn. Sau khi hoàn thành chương trình, các bạn sẽ được nhận bảng điểm xác nhận từ trường Đại học Konkuk.

Số lượng: 02 sinh viên

Hạn chót hồ sơ: 18 tháng 5 năm 2015 (hạn chót nộp về P. Quan hệ Đối ngoại)

Hồ sơ:

 • Hồ sơ dự tuyển (download tại đây)
 • Bảng điểm gốc
 • 01 ảnh thẻ
 • Bản sao bảo hiểm du lịch
 • Bằng chứng nhận khả năng Anh văn (nếu có)
 • Phí hồ sơ: được miễn nếu là sinh viên trường Đại học Quốc Tế

Sau khi hoàn thành, bản scan hồ sơ cần được gửi về int_programs@konkuk.ac.kr

Các loại phí:

Do trường Đại học Quốc tế là một trong những trường đối tác của Đại học Konkuk, sinh viên từ Trường sẽ chỉ phải trả 40% tổng chi phí chương trình:

 

Phí

Hạn nộp

Phí hồ sơ

0

Được miễn cho sinh viên từ trường đối tác

Phí tham quan

KRW 120,000 (đã giảm 60%)

Sau khi được xác nhận đăng ký

Học phí

KRW 640,000 (đã giảm 60%)

Sau khi được xác nhận đăng ký

Housing

KRW 650,000

Không bắt buộc

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây hoặc tải thêm brochure tại đây

Vui lòng liên hệ với anh Bách (ntbach@hcmiu.edu.vn) để biết thêm thông tin về các bước nộp hồ sơ.