UNIVERSITY INDUSTRY INTERACTION CONFERENCE – HỘI THẢO GIỮA DOANH NGHIỆP – NHÀ TRƯỜNG – SINH VIÊN

HỘI THẢO GIỮA DOANH NGHIỆP – NHÀ TRƯỜNG – SINH VIÊN
CHỦ ĐỀ “NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG XU THẾ HỘI NHẬP ASEAN”

Nhằm mục đích tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà trường, các bạn sinh viên mới tốt nghiệp và sinh viên đang theo học tại trường. Bên cạnh đó nhằm nắm bắt rõ hơn về nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam hiện nay. Trường Đại học Quốc Tế trân trọng thông báo buổi hội thảo giữa doanh nghiệp – nhà trường – sinh viên với chủ đề “Nhân lực chất lượng cao trong xu thế hội nhập ASEAN”.  Mục đính của buổi hội thảo nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo của trường để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của nhà tuyển dụng trong xu thế hội nhập hiện nay, qua đó giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với nguồn lao động tiềm năng đang ngồi trên ghế nhà trường, giúp các bạn sinh viên trang bị, rèn luyện những kĩ năng cần thiết cho bản thân trong tương lai,

Thông tin chi tiết của buổi hội thảo như sau:

Thời gian: 08:00 AM – 12:30 PM, Thứ sáu, ngày 24/07/2015
Địa điểm: Hội trường A2.104 – Trường Đại học Quốc Tế
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Diễn giả hội thảo:

 • PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc Tế
 • Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Nguyên Đại sứ Việt Nam tại EU và Bỉ
 • Mrs. Văn Thị Anh Thư – Phó Tổng Giám Đốc Cấp cao – Nhân sự Suntory PepsiCo
 • Ông. Nguyễn Thanh Minh – Cựu Sinh viên – Giám đốc Kyna.vn

Đối tượng tham dự:

 • Ban giám hiệu, cán bộ giảng viên trường Đại học Quốc Tế và các trường đại học trong khu vực
 • Đại diện doanh nghiệp
 • Sinh viên
 • Cựu sinh viên

 

 

P1

P2

 

 

UNIVERSITY INDUSTRY INTERACTION CONFERENCE
“Toward integrated ASEAN Labor Market”

The conference is designed with the purpose of bridging enterprises, educators and fresh graduates, students; finding out the real needs and requirements of employers for high-quality human resources in Vietnam, in particular in the context of the establishment of ASEAN Economic Community in 2015. The ultimate goal of the conference is to define areas of improvement in tertiary education programs to provide the human resources that well meet the expectation of the employers.

International University would like to announce the information of the conference “University – Industry Interaction” with the following details:

Time: 08:00 AM – 12:30 PM, Friday, July 24th 2015
Venue: Hall A2.104 – International University
Address: Block 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Keynote Speakers:

 • Assoc. Prof. Ho Thanh Phong – Rector of International University
 • Mrs. Ton Nu Thi Ninh – Former Ambassador of Vietnam to the E.U and Belgium
 • Mrs. Van Thi Anh Thu – Senior Vice President – Human Resources Suntory PepsiCo
 • Mr. Nguyen Thanh Minh – IU Alumni – Managing Director of Kyna.vn

Participant:

 • Boar of rector, lecture, staff at IU and other universities. 
 • Alumni.
 • Students

Sinh viên quan tâm đăng ký tham dự hội thảo qua đường link sau:

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Ms. Ngoc Han: tnnhan@hcmiu.edu.vn, hoặc 08.37244270 ext: 3334

Blog Attachment