THÔNG BÁO SỐ 1 – Điểm rèn luyện SV HK2 2014-2015

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2014-2015 như sau:

  • Sinh viên thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU của mình để xem chi tiết điểm của mình. Trong trường hợp sinh viên không biết về cách vào có thể xem hướng dẫn tại website phòng CTSV. Địa chỉ : http://oss.hcmiu.edu.vn
  • Sinh viên có 10 ngày để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình tại phòng CTSV. Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 30/10/2015.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3334.