THÔNG BÁO SỐ 1 – Điểm rèn luyện SV HK1 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 1/ NĂM HỌC 2015-2016 như sau:

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3334.