THÔNG BÁO SỐ 1 – Điểm rèn luyện SV HK2 2015-2016

IU Logo_featured article

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2015-2016 như sau:

  • Sinh viên thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tàikhoản MyIU của mình để xem chi tiết điểm của mình. Sinh viên có thể xem hướng dẫn tại website phòng CTSV. Địa chỉ : http://oss.hcmiu.edu.vn
  • Sinh viên có 10 ngày để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình tại phòng CTSV. Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 26/09/2016.
  • Các vấn đề về tài khoản MyIU, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT A1.312.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3334.

Nguồn tham khảo: