Thông báo phát thẻ BHTN

bhtn

Thực hiện công tác năm học 2016-2017, Phòng CTSV tổ chức phát thẻ Bảo hiểm tai nạn dành cho tân sinh viên 2016, nội dung chi tiết cụ thể như sau:

Nơi nhận: Văn phòng khoa, bộ môn.

Thời gian: Sinh viên liên hệ nhận thẻ trực tiếp tại thư ký khoa, bộ môn trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ 10/10/2016 – 30/10/2016 hoặc theo lịch riêng từng khoa.

Lưu ý:
Sinh viên đến nhận thẻ vui lòng mang theo thẻ sinh viên và tiến hành các bước ký nhận thẻ theo quy định quản lý thẻ của khoa, bộ môn. Không chấp nhận nhận thẻ thay người khác.
Sau thời hạn trả thẻ theo quy định trên, nhà trường không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp thất lạc thẻ hoặc tương tự.