THÔNG BÁO V/v phương thức mua bảo hiểm y tế sinh viên 2016

Nhà trường thông báo về mức phí và hình thức mua BHYT áp dụng trong năm 2016 dành cho sinh viên trường ĐHQT chi tiết cụ thể như sau:

 1. Đối tượng mua BHYT bắt buộc:
  Tất cả sinh viên là công dân Việt Nam hiện đang theo học tại Trường ĐHQT.
 2. Phương thức mua BHYT:
  Đóng trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính (O2.701) chung với tiền học phí học kỳ I trước kỳ thi Giữa kỳ (đối với sinh viên khóa cũ), học phí tạm thu (đối với Tân sinh viên).
 3. Đăng ký Nơi khám chữa bệnh ban đầu (NKCBBĐ):
  Đăng ký online theo đường dẫn sau: oss.hcmiu.edu.vn/bhyt
  Lưu ý: Sinh viên điền đầy đủ thông tin theo đường dẫn, lưu ý thông tin về Mã số bệnh viện (lựa chọn mã số bệnh viện còn nhận đăng ký trong danh mục nơi nhận đăng ký KCBBĐ đính kèm) và thông tin về Ngày hết hạn sử dụng thẻ BHYT hiện hữu – thẻ được cấp năm 2015 (để đảm bảo tính liên tục về quyền lợi BHYT HSSV).
 4. Mức đóng:
  Đối với sinh viên các khóa cũ:
  1.210.000đ/tháng X 4,5% X 70% X 12 tháng = 457.380đ/năm/sv.
  Tính tròn: 460.000đ/năm/sv.
  Thời hạn sử dụng thẻ 12 tháng từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.
  Đối với Tân sinh viên:
  Nhằm đảm bảo tính liên tục trong thẻ BHYT HSSV, đối với những sinh viên có thời hạn thẻ cũ kết thúc 30/9/2016 hoặc trước đó, nhà trường đề nghị sinh viên đóng thêm lệ phí bảo hiểm theo quy định như sau:
  Mức đóng mỗi tháng: 457.380/12 = 38.115 đ/tháng
  Diễn giải: SV có thời hạn kết thúc thẻ cũ 30/9/2016 mua thêm 03 tháng từ 01/10/2016 – 31/12/2016 để đảm bảo tính liên tục của thẻ, SV có thời hạn kết thúc thẻ cũ 31/10/2016 mua thêm 02 tháng từ 01/11/2016 – 31/12/2016 để đảm bảo tính liên tục của thẻ,…
 5. Trường hợp khác: Đối với những sinh viên đã có thẻ BHYT (con CAND, QĐND, hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi không nơi nương tựa, đã mua BHYT hộ gia đình, đã mua tại KTX,….), đề nghị sinh viên photo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho phòng CTSV trước ngày 20/9/2016 để nhà trường không đưa vào danh sách mua và truy thu lệ phí. Trường hợp sinh viên không cung cấp thông tin theo thông báo này, nhà trường sẽ truy thu theo quy định.
 6. Nội dung thông báo này là cơ sở để giải quyết các khiếu nại nếu có.

Kính đề nghị sinh viên nắm rõ thông tin và nghiêm túc thực hiện,

Trân trọng.