Thông Báo: trừ ĐRL đối với SV đăng ký nhưng không tham dự và không báo lý do vắng

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Hiện nay, các phòng/ Ban/ Khoa/ Trung tâm thường xuyên hợp tác với các diễn giả/ doanh nghiệp tổ chức các hội thảo liên quan đến chuyên ngành và hỗ trợ kỹ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên, thời gian qua có hiện tượng rất nhiều sinh viên đăng ký tham gia nhưng đến lúc hội thảo diễn ra thì sinh viên không đến tham dự dẫn đến việc giảm sút tính thành công của chương trình.

Căn cứ vào Quy chế điểm rèn luyện, để đảm bảo và nâng cao tính trách nhiệm của sinh viên đăng ký tham gia các chương trình, hội thảo cấp trường; tính nghiêm túc các đơn vị tổ chức chương trình cũng như đơn vị và diễn giả đối tác, phòng CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên IU như sau:

  • Sinh viên sẽ bị trừ 05 điểm rèn luyện/ 1 lần đăng ký không tham gia và không báo lý do vắng. Sau 02 lần không tham gia và không báo lý do vắng, sinh viên sẽ không được đăng ký trực tuyến và phải liên hệ đăng ký trực tiếp với đơn vị tổ chức.
  • Quy định áp dụng và có hiệu lực kể từ Học kỳ 2/ Năm học 2016 – 2017.

Trân trọng.

Nguồn tham khảo: