AmCham Women in Engineering Scholarship 2017

1-4

Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Intel Products Việt Nam và Axcela Vietnam thông báo chương trình “Học Bổng Nữ Sinh viên Kỹ Thuật AmCham 2017” nhằm khuyến khích sinh viên NỮ tham gia học tập và làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật.

– Giá trị học bổng: 8.000.000 VND/suất và khóa học Tiếng Anh tại Axcela Vietnam trị giá 6,000,000/khóa học

– Đối với sinh viên trường ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, điều kiện tham gia:

a) Là sinh viên NỮ hệ chính quy, hiện đang theo học 2 năm cuối (năm 3 và năm 4) thuộc các khoa/bộ môn:
• Khoa Điện tử viễn thông
• Khoa Công nghệ Thông tin
• Bộ Môn Kỹ Thuật Hệ thống Công nghiệp
b) Điểm trung bình tích lũy của tất cả các năm từ 65 trở lên
c) Chưa hoàn thành tất cả các môn học hoặc khóa luận tính đến thời điểm ngày 30/06/2017
d) Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng,…

– Hạn chót nộp Hồ sơ: 10 giờ tối ngày 11/06/2017
– Thông tin chi tiết và cách thức tham dự xem tại: http://www.amchamvietnam.com/acwes2017/

Blog Attachment