Thông báo v/v tổ chức mua BHHSSV năm học 2017 – 2018

Phòng CTSV thông báo v/v tổ chức mua BHHSSV năm học 2017 – 2018

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện,

Nội dung tóm tắt như sau: SV đăng ký mua BH năm học mới theo 2 bước:

Bước 1: Đóng lệ phí cùng với học phí học kỳ 1
Bước 2: Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và khai thông tin cá nhân qua link sau: http://oss.hcmiu.edu.vn/bhyt

Thân mến