THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2016-2017 như sau:

  • Sinh viên (SV) có thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU của mình để xem chi tiết điểm rèn luyện. Sinh viên có thể xem hướng dẫn tại website phòng CTSV tại địa chỉ : http://iuoss.com/bps
  • SV có 07 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình tại phòng CTSV kèm theo bản photo giấy chứng nhận hoặc qua email phòng CTSV (oss@hcmiu.edu.vn). Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 04/11/2017.
  • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT A1.312.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3826.

Nguồn tham khảo: