TB HỌC BỔNG NỮ SINH VIÊN KỸ THUẬT AMCHAM 2018

AMCHAM 2018

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên chương trình học bổng nữ sinh viên kỹ thuật AMCHAM (ACWS) 2018 với nội dung như sau:

1. Giá trị học bổng AMCHAM 2018:

– 50 suất học bổng tiền mặt 8.000.000 VND 
– 25 học bổng khóa học tiếng Anh
– Cơ hội được thực tập/làm việc tại Amcham và các công ty thành viên

2. Điều kiện tham gia AMCHAM 2018:

– Nữ sinh chính quy 2 năm cuối các khoa:
+ Điện tử viễn thông
+ Công nghệ thông tin
+ Công nghệ sinh học
+ Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp

– GPA tích lũy các năm trên 65
– Chưa hoàn thành các môn học hoặc luận văn tốt nghiệp tính đến thời điểm 31/05/2018
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng

3. Cách thức ứng tuyển:

Xem tại http://www.amchamvietnam.com/acwes2018/

4. Hạn chót đăng ký:

23g00 ngày 04/05/2018

Related Blogs