THÔNG BÁO SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức học kỳ 1 năm học 2017-2018

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Theo tinh thần thông báo số 23/ĐHQT-CTSV về việc công bố điểm rèn luyện dự kiến để sinh viên khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm vào ngày 06/04/2018.

Sau thời gian chỉnh sửa như đã thông báo nay phòng Công tác Sinh viên thông tin đến toàn thể sinh viên điểm chính thức học kỳ I/NH 2017-2018 như sau:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh – chuyên viên phòng Công Tác Sinh Viên:

Điện thoại: 08.37244270, ext. 3826.

Nguồn tham khảo: