Tra cứu Chi phí ở KTX ĐHQT 2018-2019 của SV đã đăng ký

tra cuu

Vui lòng nhập số CMND/Căn cước để tìm kiếm.

Lưu ý: trường hợp không tìm thấy thông tin thí sinh vui lòng gửi email về nnhuynh@hcmiu.edu.vn và ghi rõ thông tin cá nhân (Họ tên + SBD/MSSV + Email + ĐT) để tiện kiểm tra.

Số CMND/Căn cước: