Các bước đăng ký BHYT 2018 – 2019 dành cho Tân SV

bhyt

Phòng CTSV thông báo các bước đăng ký Bảo hiểm Y tế năm học 2018 – 2019 dành cho Tân Sinh viên như sau:

Về mức phí :

 • Đối với tân sinh viên khóa 2018 có mức lệ phí mua BHYT là:
  1.390.000đ/tháng X 4,5% X 70% X 15 tháng = 656.775đ/năm/sv.
 • Lệ phí thu BHYT tương ứng hàng tháng như sau:
  525.420/12 =  43.785(đ/sv).

Về phương thức đóng:

 • Tân SV 2018 trừ trực tiếp lệ phí BHYT từ  học phí tạm thu (đã đóng vào đầu năm học).

Về việc đăng ký Nơi KCBBĐ:

Các trường hợp miễn đóng BHYT tại trường:

 • Các sinh viên đã có BHYT hộ gia đình hoặc đã được cấp thẻ BHYT theo diện khác (Con thương binh, Vùng bãi ngang ven biển, Con Bộ đội, CAND…) phải nộp bản photo thẻ BHYT cho Phòng CTSV (O1.105) trước 15/9/2018.
 • Mọi trường hợp không đăng ký thông tin mua BHYT mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý học vụ theo quy định.

Quy trình nhận thẻ BHYT:

 • Bước 1: Sinh viên nhận thông báo phát thẻ (TB giấy, online, IUSMS) từ nhà trường (Phòng CTSV, Khoa, Bộ môn).
 • Bước 2: Sinh viên trình thẻ sinh viên và ký nhận thẻ tại khoa, bộ môn trong thời gian quy định trên thông báo (lưu ý các trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền).

Mọi thắc mắc liên hệ anh Xuân Quang: email: oss@hcmiu.edu.vn; số nội bộ: 3334.