Chương Trình Học Bổng Nữ Kỹ Sư Tương Lai Intel 2018

intel_logo
Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên chương trình Học bổng Nữ kỹ sư tương lai Intel 2018 với nội dung như sau:

1. Học bổng:

 • Học bổng được cấp là chương trình huấn luyện toàn diện 06 tháng về phát triển kỹ năng bản thân, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xã hội với 05 modules gồm:
  • Kỹ năng phát triển bản thân (Personal development)
  • Tiếng Anh nghề nghiệp (Business English)
  • Kỹ năng công nghệ số (Advanced digital skill)
  • Nghi thức xã giao và xã hội (Social etiquette and business protocol)
  • Việc làm và tuyển dụng (Career development)
 • Có cơ hội tuyển chọn tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Intel products Việt Nam.
 • Được tham gia các chương trình giao lưu, tình nguyện trải nghiệm thực tế.

2. Đối tượng nhận học bổng:

 • Là sinh viên nữ hiện đang theo học 2 năm cuối (của hệ đại học 4 hoặc 5 năm).
 • Có đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành CNTT – Kỹ thuật.
 • Có kết quả học tập tốt.
 • Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, hoạt đông xã hội và cộng đồng.
 • Chưa phải là nhân viên chính thức của Intel hoặc của một tổ chức nào khác.

3. Hình thức đăng ký và tuyển chọn:

 • Điền hồ sơ đăng ký online tại website dự án: http://www.dariu.org/skills4future/
 • Thời hạn đăng ký hồ sơ: 03/09/2018 – 25/09/2018
 • Chương trình học bổng rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý tổ chức truyền thông giới thiệu chương trình Học Bổng đối với sinh viên của trường.
Thông tin liên hệ và giải đáp về chương trình
Chị Lan Anh – Điều phối dự án – Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)
Điện thoại: 082 6297 4632 | Di động: 01696 372 668
Xem thêm các chương trình học bổng khác tại đây.
 
Blog Attachment

Related Blogs