THÔNG BÁO V/v bổ sung hình & thông tin cá nhân để đăng Kỷ yếu Đại học năm 2018

logo

   THÔNG BÁO
V/v bổ sung hình & thông tin cá nhân để đăng Kỷ yếu Đại học năm 2018

(Dành cho sinh viên không tham gia 02 đợt chụp hình kỷ yếu 28/7 & 03/9)

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các sinh viên sắp tốt nghiệp các thông tin liên quan đến hình kỷ yếu cho khoá tốt nghiệp năm 2018 với nội dung như sau:

  1. Các sinh viên không sắp xếp tham gia được cả 2 đợt chụp hình do Phòng CTSV tổ chức, vui lòng gửi hình chụp cận mặt mong muốn xuất hiện trong kỷ yếu đến địa chỉ email: iuyearbook@iuoss.com trước 11h30 sáng ngày 02/10/2018 (Thứ ba).
    Yêu cầu chất lượng hình: hình chất lượng cao, rõ mặt, dung lượng từ 1 MB hoặc chiều ngang hình từ 1000 pixels trở lên. Phòng CTSV sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng của các hình ảnh không đủ kích thước như đã lưu ý ở trên trong bản in kỷ yếu (nếu có). Sinh viên vui lòng đặt tên file ảnh thành MSSV của sinh viên. Ví dụ: BA070147, IT080880.
  2. Sinh viên chưa cập nhật thông tin cá nhân, chia sẻ kỷ kiệm và khoảnh khắc đáng nhớ sau những năm tháng học tập tại trường, vui lòng hoàn thành trước 11h30 sáng ngày 02/10/2018 tại link: http://bit.ly/C18content
  3. Phòng CTSV sẽ để trống phần hình ảnh & thông tin của sinh viên nếu sinh viên không có hình trong cơ sở dữ liệu trước 11h30 sáng ngày 02/10/2018 (Thứ ba), bao gồm hình do nhà trường chụp & hình do sinh viên gửi về và không cập nhật thông tin kỷ yếu đúng hạn.

Mọi thắc mắc về vấn đề kỷ yếu xin vui lòng liên hệ Cô Bùi Thị Ngọc Thảo (Điện thoại: 0283 724 4270 máy lẻ 3334 – Email: btngocthao@hcmiu.edu.vn)

Trân trọng.