Thông báo: SV chưa nhận thẻ Sinh Viên (hạn chót 10/10/2018)

the sv bidv

P.CTSV thông báo đến các sinh viên (danh sách cuối thông báo) đến P.CTSV O1.105 để nhận thẻ SV.

Hạn chót: 15h00 (03h00 chiều) Thứ 4 ngày 10/10/2018.

Sau thời gian trên, P.CTSV sẽ không phát các thẻ SV này, SV phải đến Phòng Kế hoạch Tài chính đóng 75.000 VNĐ để làm thẻ.

Mọi thắc mắc, SV gửi email về oss@hcmiu.edu.vn

Trân trọng.

MSSV Họ & Tên Ngày sinh
BABAIU18008 Đào Thị Minh Anh 29/03/2000
BABAIU18048 Trương Thanh Hà 05/08/2000
BABAIU18124 Nguyễn Nam 07/10/2000
BABAIU18130 Nguyễn Hồng Xuân Nghi 16/01/2000
BABAIU18166 Nguyễn Quang Thiên Phúc 17/08/2000
BABAIU18192 Nguyễn Hoàng Thao 06/02/2000
BABAIU18220 Phạm Minh Trang 06/06/2000
BABAIU18232 Đỗ Thị Cẩm Tú 16/10/2000
BABAIU18260 Đinh Hoàng Bảo Yến 26/01/2000
BABAIU18338 Doãn Hoàng Minh Quân 21/10/2000
BABAIU18361 Võ Gia Nghi 16/05/2000
BABAIU18386 Cao Ngọc Ánh Dương 15/04/2000
BABAIU18391 Nguyễn Thanh Diễm Thi 13/10/2000
BABANS18003 Hà Nhật Lê Ân 26/01/2000
BABANS18142 Nguyễn Lê Vi 03/11/2000
BABAUH18047 Phạm Thị Bảo Khánh 02/09/2000
BABAUH18072 Phạm Đoàn Thảo My 03/01/2000
BABAUH18107 Nguyễn Phương Thảo 11/09/2000
BABAUH18117 Trần Minh Thuận 05/01/2000
BABAUH18157 Nguyễn Thị Hồng Nhung 28/05/2000
BABAUH18160 Nguyễn Huy Anh 27/12/2000
BABAUH18192 Phạm Hoàng Thi 29/09/2000
BABAUH18193 Bùi Lê Minh 14/05/2000
BABAUN18061 Thân Nguyễn Hoài Phương 29/03/2000
BABAWE18100 Võ Nguyễn Duy Lâm 16/03/1998
BABAWE18131 Phạm Nguyễn Thành Trung 30/10/2000
BABAWE18140 Võ Thành An 12/03/2000
BABAWE18182 Vũ Ngọc Khánh Hồng 26/07/2000
BABAWE18220 Nguyễn Ngọc Hồng Ngân 22/04/2000
BABAWE18355 Quách Thiện Vy 19/12/2000
BABAWE18395 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/06/2000
BABAWE18447 Vũ Thành Long 18/06/2000
BABAWE18493 Nguyễn Minh Khôi 13/03/2000
BABAWE18578 Nguyễn Hoàng Oanh 02/03/2000
BAFNIU18053 Phan Vân Lam 03/08/2000
BAFNIU18065 Bùi Hoàng Kim Long 25/06/2000
BAFNIU18160 Đỗ Công Anh Tuấn 02/11/1996
BAFNIU18172 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 20/04/2000
BAFNIU18234 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/07/2000
BAFNIU18240 Nguyễn Hoàng Hải Phương 30/12/2000
BAFNIU18275 Phạm Nguyễn Khánh Linh 04/01/2000
BEBEIU18085 Đặng Thế Thanh Phương 13/09/2000
BTARIU18026 Nguyễn Thị Thảo Viên 16/08/2000
BTBCIU18007 Nguyễn Khánh Bảo 04/04/2000
BTBCIU18061 Đoàn Bá Thịnh 11/02/2000
BTBTIU18017 Lê Nguyên Chiêu Anh 22/02/2000
BTBTIU18106 Vũ Trần Anh Khoa 29/04/2000
BTBTIU18125 Vũ Ngọc Khánh Linh 28/04/2000
BTBTIU18179 Lưu Lê Hoàng Nhi 06/06/1999
BTBTIU18316 Nguyễn Thái Nguyên Khang 14/08/2000
BTCEIU18031 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 05/08/2000
BTFTIU18035 Nguyễn Phúc Hưng 14/06/2000
BTFTIU18046 Võ Ngọc Minh Khanh 30/08/2000
BTFTIU18169 Phan Đồng Minh Thư 14/04/2000
BTFTIU18210 Phạm Quang Dũng 18/03/2000
CECEIU18015 Đỗ Điền Thái Hòa 11/05/2000
CECEIU18021 Trương Bá Minh Khang 13/11/2000
CECEIU18032 Thái Hưng Long 25/02/2000
CECEIU18055 Trần Thị Phương Trâm 06/01/2000
EEACIU18103 Lê Đức Tuấn Minh 27/01/2000
EEEEIU18049 Nguyễn Minh Khôi 06/04/2000
EEEEIU18082 Trần Duy Phát 08/03/2000
EEEENS18008 Nguyễn Công Minh 26/08/2000
EEEENS18009 Lê Thành Nghị 20/09/2000
ENENIU18018 Dương Hồng Gia 06/01/2000
ENENIU18112 Trần Mỹ Hà 17/09/2000
EVEVIU18053 Trương Nguyễn Ngọc Thể 01/02/2000
EVEVIU18057 Đoàn Ngọc Anh Trúc 07/10/2000
IEIEIU18020 Hồ Ngọc Phương Duyên 21/05/2000
IEIEIU18126 Phan Minh Thư 04/09/2000
IELSIU18102 Đào Lê Minh Nhật 14/05/2000
IELSIU18117 Cáp Tường Đại Phúc 01/11/2000
IELSIU18151 Trần Bảo Trâm 04/03/2000
IELSIU18166 Nguyễn Mạnh Tuấn 07/07/2000
ITDSIU18035 Đặng Quang Hưng 14/08/2000
ITITIU18012 Lâm Kim Bàng 23/08/2000
ITITIU18039 Huỳnh Minh Hiếu 14/12/2000
ITITIU18186 Nguyễn Quốc Khánh 03/02/2000
ITITSB18002 Đặng Nhật Huy 24/01/2000
ITITUN18017 Võ Quốc Huy 17/12/2000
MAMAIU18031 Nguyễn Trần Duy Tân 17/12/2000
SESEIU18006 Trinh Vũ Quốc Anh 13/06/2000
SESEIU18051 Nguyễn Ngọc Nam 04/03/1999

 

Related Blogs