TB V/v cung cấp tài khoản cá nhân để trường chi trả

cung cap tai khoan ngan hang

Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc chuyển khoản các khoản chi phát sinh cho sinh viên thông qua Số tài khoản cá nhân, ví dụ như Miễn giảm học phí, Học bổng, Miễn giảm theo ngành,… và các khoản chi khác.

cung cap tai khoan ngan hang
Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên nhà trường nội dung cụ thể chi tiết như sau:

  1. Đề nghị sinh viên cung cấp thông tin tài khoản cá nhân qua link đăng ký sau: https://forms.gle/SCSR1UNF79PqkE2t7
  2. Những sinh viên nào chưa có STK cá nhân vui lòng liên hệ phòng CTSV (O1.105) để được hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ mở tài khoản miễn phí.

Sau thời gian trên sinh viên vẫn chưa cung cấp STK cá nhân theo quy định nhà trường sẽ không hỗ trợ phương thức thanh toán bằng tiền mặt cho các khoản chi phát sinh ở trên.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng tinh thần thông báo. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết những khiếu nại của sinh viên liên quan đến việc này.

Kính đề nghị quý Khoa, Bộ môn hỗ trợ thông báo này đến sinh viên toàn trường được biết và thực hiện,

Trân trọng.

Related Blogs