TB V/v chi hỗ trợ SV diện chính sách được MGHP học kỳ hè/2017-2018

mien giam hoc phi

THÔNG BÁO

(V/v chi hỗ trợ sinh viên diện chính sách

được miễn giảm học phí học kỳ hè/2017-2018)

Căn cứ vào danh sách sinh viên diện chính sách được hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ hè /2017-2018

Phòng kế họach Tài chính thông báo đến các em có tên trong danh sách như sau:

  • Trường sẽ thực hiện chi miễn giảm qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng các em đã cung cấp cho phòng Công tác Sinh viên.
  • Trong trường hợp sinh viên chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Công tác Sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết, các em vui lòng liên hệ:

  • Phòng Kế hoạch Tài chính – Phòng O2.701 – Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
  • Điện thoại: 028 – 3724 4270 – Số máy lẻ: 3837 hoặc 3420.

Danh sách miễn giảm được niêm yết tại P. KHTC và các khoa/ bộ môn.

Trân trọng kính chào./.

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

PHÓ TRƯỜNG PHÒNG

Lê Đặng Thùy Trang

NOTICE

(Regarding grants for policy-supported students

who have semester tuition exemptions

and reduction for summer semester/2017-2018)

Based on the list of policy-supported students who are granted semester tuition exemptions and reductions for summer semester /2017-2018

The office of Finance and Planning would like to notify the students (whose names mentioned in the list) the reception of grants money as follows:

  • The tuition exemptions and reduction grants will be paid through transfer to the bank account students have provided to the Office of Student Affairs.
  • If students have not provided bank account information, please contact the Office of Student Affairs.

For more information, please contact us:

  • Office of Finance and Planning – Room O2.701 – International University, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District
  • Tel: 028 – 3724 4270 – Ext: 3837 or 3420.

List of students who receive tuition exemptions and reduction is posted at Schools/ Departments and the Office of Finance and Planning.

Best regards ./.

HEAD OF OFFICE OF FINANCE & PLANNING

DEPUTY HEAD

Le Dang Thuy Trang

DS SV miễn giảm: https://drive.google.com/open?id=0Bya9cMKCdekvOTRzZVBaSWhHMTFPMXZyWHpHS1NldmJTSUt3

Thông báo: https://drive.google.com/open?id=0Bya9cMKCdekvbGE0NWx1SDZzSEFHbFk2akZLOXRUVU9QMUc0

Related Blogs