TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU từ năm 2 trở lên về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2017-2018 như sau:

 • Điểm được tính trong khoảng thời gian các hoạt động diễn ra từ đầu học kỳ 2 đến hết học kỳ hè của năm học 2017-2018.
 • Sinh viên (SV) vào hệ thống điểm rèn luyện bằng tài khoản MyIU của mình để xem chi tiết điểm.
 • SV xem hướng dẫn tại website phòng CTSV tại địa chỉ: http://www.iuoss.com/bps
 • SV có 10 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm.
  • Trường hợp sai sót, thiếu điểm, Sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa, Bộ môn, Phòng, Câu lạc bộ).
  • Trường hợp bổ sung điểm cho các hoạt động bên ngoài, Sinh viên liên hệ phòng CTSV kèm theo bản photo giấy chứng nhận.
  • Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 17/11/2018.
 • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU/IU Portal, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT A1.312.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3826.

Nguồn tham khảo: