Tra Cứu Tình Trạng Học Tập SHCD Toàn Trường (22/11/2018)

SHCD 2

Phòng CTSV cung cấp link tra cứu tình trạng học tập Sinh hoạt công dân (SHCD) toàn trường như sau:

  1. Sinh viên vui lòng tra cứu kết quả hoàn thành của mình bằng cách nhập số CMND/Căn cước để tìm kiếm.
  2. SHCD ĐK (đầu khóa): là nội dung bắt buộc cho tất cả các chương trình, SHCD GK và CK (giữa khóa, cuối khóa): Chỉ bắt buộc cho SV chương trình IU, khuyến khích cho LK (chính sách mới 2018).
  3. SV thay đổi MSSV, chương trình, ngành học cần cung cấp MSSV cũ, mới để được hỗ trợ tra cứu riêng qua request form online trên web: www.iuoss.com
  4. SV thay đổi chương trình từ LK về IU cần tham gia đầy đủ các tuần SHCD trước khi ra trường như quy định.
  5. SV không hoàn thành đợt SHCD nào tự theo dõi đăng ký học bổ sung vào đợt SH kế cận, riêng SHCD CK cần làm đơn có phê duyệt của lãnh đạo Khoa nếu muốn sung vào đợt SH gần nhất.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Công tác Sinh viên (01.105)

  • Email: oss@hcmiu.edu.vn
  • Điện thoại: 0283 724 4270 máy lẻ 3334 gặp anh Xuân Quang.
Số CMND: