Thông Báo Số 2 Về Việc Nghỉ Học Tránh Bão Số 9 – USAGI

Bao
bao, nghỉ học
Theo chỉ đạo của BGH về việc tránh bão số 9 (Usagi), ngày mai Thứ Hai 26/11/2018, sinh viên trường ĐHQT nghỉ học, Cán bộ Giảng viên nghỉ dạy và nghỉ làm (trừ những Cán bộ Giảng viên có tham gia kiểm định AUN).
Thông báo cũ: xem tại đây.