DS SV chưa cung cấp Tài khoản Ngân hàng

cung cap tai khoan ngan hang

Theo thông báo v/v cung cấp tài khoản ngân hàng của phòng Kế hoạch Tài chính ngày 26/10/2018, để thuận tiện cho SV từ nay nhà trường sẽ chuyển tất cả các khoản tiền học bổng, miên giảm học phí, lương, thù lao… qua ngân hàng.

Danh sách các bạn sinh viên phía dưới chưa cung cấp thông tin STK để Trường chuyển tiền Học bổng, Miễn giảm HP và Danh hiệu “Nữ kĩ thuật”.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các em để cung cấp STK sớm (tại đây http://www.iuoss.com/stkcanhan), thuận tiện cho việc Trường chuyển tiền đến tài khoản các bạn một cách sớm nhất.

Các bạn sinh viên thuộc diện trên chưa có số tài khoản liên hệ gấp phòng CTSV để được hỗ trợ mở tài khoản miễn phí.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN

STT MSSV Họ và tên Tổng số tiền thanh toán Nội dung
1 BABANS18053 Nguyễn Minh Khang 6,768,600 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
2 BABAUH18118 Bùi Thị Thủy Tiên 10,362,960 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
3 BABAUH18072 Phạm Đoàn Thảo My 10,596,360 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
4 BTFTIU18157 Bùi Thanh Vỹ 5,823,330 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
5 EEEERG18006 Đinh Quang Trí 10,362,960 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
6 IEIEIU18100 Vũ Ngọc Bảo Trân 5,823,330 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
7 IELSIU18217 Nguyễn Khương Sơn Tùng 5,823,330 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
8 ITITUN18053 Cao Quốc Vĩ 10,362,960 Học bổng tuyển sinh HKI, NH 2018-2019
9 IELSIU14081 Nguyễn Thủy Tiên 2,500,000 Trao tặng huy chương cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018 và Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
10 BTBTIU14386 Phạm Lê Sao Mai 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
11 BTBTIU13243 Thái Hà Vy 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
12 BTBTIU13290 Lâm Tuyết Ngân 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
13 BTBTIU14381 Trần Hoàng Lam 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
14 BTBCIU13002 Trịnh Ngọc Anh Thư 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
15 IELSIU14009 Trương Xuân Đan 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
16 IELSIU14019 Hoàng Thị Trúc Giang 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
17 IELSIU14048 Huỳnh Như Ngọc 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
18 IELSIU14061 Trần Minh Phúc 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
19 IELSIU14090 Lê Nguyễn Huyền Trinh 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
20 IELSIU14078 Trần Vũ Minh Thư 1,000,000 Giấy khen “Nữ kĩ thuật” cho sv tốt nghiệp năm 2018
21 BABAWE15075 Trần Nhật Lê Vi 1,690,530 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
22 BABAWE16103 Nguyễn Ánh Ngọc 2,618,037 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
23 BTBCIU17048 Vương Ngọc Trân 327,826 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
24 BTFTIU17059 Lê Mai Thiên Kim 725,329 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
25 EEACIU17060 Nguyễn Nhật Nguyên 592,828 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
26 EEEEIU14076 Lê Anh Minh 397,503 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
27 MAMAIU16038 Trần Quốc Lâm 104,402 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
28 BABAWE14155 Phạm Hồng Việt 2,385,018 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
29 BAFNIU15119 Phạm Phương Ngọc Thanh 596,255 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
30 BEBEIU15069 Võ Thị Phương Trinh 596,255 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
31 BTBTIU15014 Diệp Thị Minh Tâm 452,331 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
32 BTBTIU15029 Huỳnh Nguyễn Loan Anh 548,280 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
33 BTFTIU16026 Lương Phú Quý 1,443,347 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
34 EEEEIU15049 Nguyễn Trung Hậu 1,987,515 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
35 BABAIU14017 Hà Bảo Quỳnh Anh 1,987,515 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
36 BAFNIU17020 Nguyễn Bùi Nguyệt Thanh 5,962,545 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
37 IELSIU17004 Nguyễn Minh Tiến 1,319,299 Miễn giảm học phí HK hè/NH 2017-2018
38 BTARIU17023 Nguyễn Minh Châu 3,725,064 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
39 BTARIU17032 Nguyễn Hồng Nhật Kim 3,659,712 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
40 BTARIU17020 Bùi Thanh Thảo 4,808,040 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
41 BTARIU17045 Tống Đăng Khoa 4,530,294 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
42 SESEIU17012 Nguyễn Thị Huệ Anh 4,600,314 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
43 SESEIU17002 Nguyễn Bảo An 5,414,880 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
44 EVEVIU17002 Vũ Hoàng Long 5,279,508 Miễn giảm học phí HK I/NH 2018-2019
    Cộng 135,176,457