TB SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức HK2 2017-2018

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Theo tinh thần thông báo số 94/ĐHQT-CTSV về việc công bố điểm rèn luyện dự kiến để sinh viên khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện vào ngày 07/11/2018. Sau thời gian chỉnh sửa như đã thông báo nay phòng Công tác Sinh viên thông tin đến toàn thể sinh viên điểm rèn luyện chính thức học kỳ II/NH 2017-2018 như sau:

Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU/IU Portal, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT A1.312.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh – chuyên viên phòng Công Tác Sinh Viên: