Khảo sát đánh giá quy chế Điểm rèn luyện 2018

survey

Nhằm nâng cao công tác đánh giá điểm rèn luyện (DRL) của sinh viên (SV) trường ĐH Quốc tế, Phòng Công tác Sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến SV về đánh giá DRL của SV.

Thời gian thực hiện: đến 23h00 ngày  Thứ hai 17/12/2018.

SV tham gia sẽ được +5 DRL cho việc hoàn thành khảo sát.

Để thực hiện khảo sát, SV truy cập BlackBoard và vào mục Assignments hoặc truy cập (LINK NÀY).

Quy chế: http://www.iuoss.com/2015/10/12/cac-cau-hoi-ve-diem-ren-luyen/