Thông báo điều chỉnh lịch chạy xe buýt 52 và 30 trong tết Dương lịch 2019 (29/12/2018 đến 01/01/2019)

xe buyt

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (Saigonbus) thông báo điều chỉnh lịch chạy xe buýt 52 và 30 trong thời gian từ ngày 29/12/2018 (Thứ bảy) đến ngày 01/01/2019 (Thứ ba) như sau:

  • Xe buýt 52 ngưng hoạt động trong thời gian trên.
  • Xe buýt 30 cắt giảm còn 100 chuyến / 16 xe một ngày. Khung giờ chạy như sau:

Từ ngày 02/01/2019 xe buýt 52 và 30 chạy lại như lịch bình thường.

Blog Attachment

Related Blogs