TB Số 1 V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế đợt 1 2019

bhyt

Phòng CTSV thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 1 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng mua BHYT: Sinh viên trường ĐHQT đã đăng ký mua BHYT đợt 1 (trước ngày 15/12/2018)
  2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
  • Thời gian nhận thẻ: từ ngày 11/01/2019.
  • Địa điểm nhận thẻ: Văn phòng khoa/ bộ môn.
  • Chỉ cấp phát thẻ mới cho trường hợp thay đổi mã thẻ BHYT/ thay đổi thông tin, còn các trường hợp thẻ BHYT không thay đổi thông tin, sinh viên tiếp tục sử dụng thẻ cũ đã được cấp phát năm 2017. (Chi tiết xem file đính kèm).

Lưu ý:

  • Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
  • Trường hợp thẻ BHYT bị sai thông tin cá nhân: nộp lại thẻ BHYT sai cùng bản photo CMND tại Phòng CTSV – O1.105 trước ngày 25/01/2019.
  • Trường hợp SV muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, SV phải nộp lại thẻ BHYT cho phòng CTSV – O1.105 trước ngày 22/03/2019 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh..

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

Related Blogs