Thông báo v/v tiếp nhận đăng ký KTX trường Đại học Quốc tế (Thủ Đức)

ktx
Hiện tại KTX trường Đại học Quốc tế (Thủ Đức) tiếp tục nhận đăng ký chỗ ở dành cho sinh viên Đại học Quốc tế như sau.
Để đăng ký chỗ ở tại KTX, sinh viên đăng ký trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên – O1.105.
1. Nam:
💥Tòa nhà A11:
Phòng 4 người, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt: 6 suất
💰Giá phòng: 780.000đ/tháng/SV (chưa bao gồm điện nước và chi phí dịch vụ khác)
 
2. Nữ:
💥Tòa nhà A11:
Phòng 4 người, máy lạnh: 1 suất
💰Giá phòng: 580.000đ/tháng/SV (chưa bao gồm điện nước và chi phí dịch vụ khác)
Phòng 4 người, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt: 6 suất
💰Giá phòng: 780.000đ/tháng/SV (chưa bao gồm điện nước và chi phí dịch vụ khác)
Phòng 2 người, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt: 3 suất
💰Giá phòng: 1.600.000đ/tháng/SV (chưa bao gồm điện nước và chi phí dịch vụ khác)
💥Tòa nhà A19:
Phòng 4 người, quạt, tủ lạnh, máy giặt: 4 suất
💰Giá phòng: 575.000đ/tháng/SV (chưa bao gồm điện nước và chi phí dịch vụ khác)
 
🎯 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ms. Nguyễn Ngọc Huỳnh (phòng CTSV – O1.105) – nnhuynh@hcmiu.edu.vn – 028.37244270-3334
 

Related Blogs