TB SỐ 1 V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế đợt 2 2019

bhyt

Phòng CTSV thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 2 2019 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng mua BHYT: Sinh viên trường ĐHQT đã đăng ký mua BHYT đợt 2 (trước ngày 15/01/2019) (Danh sách nhận thẻ xem phía dưới thông báo này)
  2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
  • Thời gian nhận thẻ: từ ngày 15/02/2019.
  • Địa điểm nhận thẻ: Văn phòng khoa/ bộ môn.

Lưu ý:

  • Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/12/2019
  • Trường hợp thẻ BHYT bị sai thông tin cá nhân: nộp lại thẻ BHYT sai cùng bản photo CMND tại Phòng CTSV – O1.105 trước ngày 25/02/2019.
  • Trường hợp SV muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, SV phải nộp lại thẻ BHYT cho phòng CTSV – O1.105 trước ngày 22/03/2019 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

Các thông tin liên quan: TB Số 1 V/V Phát Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Đợt 1 2019

Danh sách phát thẻ BHYT Đợt 2

STT Họ và tên MAPB Khóa Giới tính Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Ngọc BABAIU18133 18 Nữ Phát thẻ mới
2 Lý Phương Thanh BABAIU18187 18 Nữ Phát thẻ mới
3 Lê Ngọc Giang IEIEIU18142 18 Nữ Phát thẻ mới
4 Nguyễn Nhựt Anh ENENIU18004 18 Nam Phát thẻ mới
5 Hoàng Minh Tuyền IELSIU18168 18 Nữ Phát thẻ mới
6 Lê Mạnh Minh Trung BABAWE18539 18 Nam KTX đã phát thẻ, không phát thẻ tại IU
7 Lưu Lê Ngọc Quyên BABAIU18178 18 Nữ Phát thẻ mới
8 Trần Thị Khánh Vy BABAIU17040 17 Nữ Phát thẻ mới
9 Nguyễn Thị Mỹ Yến BTBTIU18355 18 Nữ Phát thẻ mới
10 Nguyễn Gia Bảo ITITIU18016 18 Nam Phát thẻ mới
11 Nguyễn Đặng Băng Trinh BTBCIU18093 18 Nữ Phát thẻ mới
12 Nguyễn Cao Minh Triết ITDSIU18020 18 Nam Phát thẻ mới
13 Phan Minh Đức BABANS18153 18 Nam  Phát thẻ mới
14 Nguyễn Thị Ngọc Linh BTBCIU17041 17 Nữ Phát thẻ mới
15 Đinh Hoàng Bảo Yến BABAIU18260 18 Nữ Phát thẻ mới
16 Nguyễn Tố Trinh IELSIU18162 18 Nữ Phát thẻ mới
17 Nguyễn Thị Thảo Vân BABAWE15393 15 Nữ Phát thẻ mới
18 Hoàng Ngọc Phương Mai BTBTIU18352 18 Nữ Phát thẻ mới
19 Đặng Hoàng Nam BTBCIU17044 17 Nam Phát thẻ mới
20 Vũ Ngọc Minh Uyên BEBEIU15070 15 Nữ Phát thẻ mới
21 Trần Bảo Nhi BEBEIU18145 18 Nữ Phát thẻ mới
22 Nguyễn Vũ Duy IELSIU18027 18 Nam Phát thẻ mới
23 Tôn Thất Phi Long BAFNIU18067 18 Nam Sai NKCBBĐ, đang điều chỉnh, chưa có thẻ
24 Phan Như Quỳnh BABAWE17104 17 Nữ Phát thẻ mới
25 Thân Nguyễn Hoài Phương BTBTUN18080 18 Nữ Phát thẻ mới
26 Nguyễn Ngọc Yến Hương BTBTIU13362 13 Nữ Sai tên, giữ lại để chỉnh sửa
27 Đỗ Thị Ngọc Giàu BTBTIU15017 15 Nữ Phát thẻ mới
28 Trương Lâm Thành Long EEEEUN16005 16 Nam Phát thẻ mới
29 Trần Hoàng Phương Nhi BABAWE15236 15 Nữ Phát thẻ mới
30 Đoàn Lê Minh Trang EEEEIU13044 13 Nữ Phát thẻ mới
31 Lê Sơn Trường ITITIU14103 14 Nam Phát thẻ mới
32 Ngô Gia Hy EEACIU16016 16 Nam Phát thẻ mới
33 Bùi Thế Minh BABAWE15022 15 Nam Phát thẻ mới
34 Hồ Thanh Mai BTBTIU17127 17 Nữ Phát thẻ mới
35 Phạm Thị Thu Uyên IEIEIU17009 17 Nữ Phát thẻ mới
36 Đỗ Hữu Duy ITITIU17054 17 Nam Phát thẻ mới
37 Nguyễn An Kim Vy IELSIU14112 14 Nữ Phát thẻ mới
38 Phạm Nữ Ngọc Châu BEBEIU16011 16 Nữ Phát thẻ mới
39 Huỳnh Kim Bảo Nhi BTBCIU14059 14 Nữ Phát thẻ mới
40 Nguyễn Huỳnh Công Minh ITITIU13136 13 Nam Phát thẻ mới
41 Phan Bích Ngọc MAMAIU15032 15 Nữ Phát thẻ mới
42 Huỳnh Hương Giang BTFTIU16065 16 Nữ Phát thẻ mới
43 Phạm Quốc Tính BTBTIU17150 17 Nam Phát thẻ mới
44 Nguyễn Thị Thanh Thủy BAFNIU16128 16 Nữ Phát thẻ mới
45 Trịnh Phúc Giang BTBTWE17001 17 Nữ Phát thẻ mới
46 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên MBEIU16002 16 Nữ Phát thẻ mới
47 Hứa Vĩnh Sơn BTBTIU14196 14 Nam Phát thẻ mới
48 Nguyễn Bích Kim Hương IEIEIU16080 16 Nữ Phát thẻ mới
49 Phan Việt Cao Đăng BTFTIU17030 17 Nam Phát thẻ mới
50 Nguyễn Như Hảo BTBTIU14062 14 Nữ Phát thẻ mới
51 Phạm Phương Lan Chi BTFTIU17082 17 Nữ Phát thẻ mới
52 Nguyễn Minh Toàn BEBEIU13088 13 Nam Phát thẻ mới
53 Nguyễn Thế Tài BAFNIU15100 15 Nam Phát thẻ mới
54 Lương Gia Bảo CECEIU14002 14 Nam Phát thẻ mới
55 Phan Minh Hưng ITITIU15073 15 Nam Phát thẻ mới
56 Hoàng Vũ BABAIU14354 14 Nam Phát thẻ mới
57 Nguyễn Thị Ngọc Hợp BABAWE15143 15 Nữ Phát thẻ mới
58 Tạ Đông Đông BABAWE17357 17 Nữ Phát thẻ mới
59 Đặng Thế Sơn BABAIU15010 15 Nam Phát thẻ mới
60 Nguyễn Thị Hải Như BABAIU17028 17 Nữ Phát thẻ mới
61 Mai Tôn Thiên Hương BABAIU17127 17 Nữ Phát thẻ mới
62 Tăng Ngọc Khánh Linh BABAIU16226 16 Nữ Phát thẻ mới
63 Phạm Thị Minh Thư BTBTIU15124 15 Nữ Phát thẻ mới
64 Nguyễn Trung Nghĩa ITITIU13047 13 Nam Phát thẻ mới
65 Vũ Trần Quỳnh Thư MAMAIU14080 14 Nữ Phát thẻ mới
66 Trần Huỳnh Hữu Phước MAMAIU13035 13 Nam Phát thẻ mới
67 Lê Vĩnh Thạch BEBEIU13069 13 Nam Phát thẻ mới
68 Trần Như Trí BAFNIU15153 15 Nam Phát thẻ mới
69 Hoàng Ngọc Hạnh Nguyên BABAIU15037 15 Nữ Phát thẻ mới
70 Nguyễn Hồng  Ánh Linh BABAWE15257 15 Nữ Phát thẻ mới
71 Nguyễn Hoàng Chương CECEIU16032 16 Nam Phát thẻ mới

Related Blogs