TB SỐ 1 V/v hoàn trả tiền Bảo hiểm Y tế HSSV

the bhyt

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v: hoàn trả tiền Bảo hiểm Y tế HSSV

Căn cứ Công văn số: 637/ĐHQT-CTSV v/v xin hoàn trả tiền thừa BHYT HSSV của các năm học trước ký ngày 12/10/2018, và Quyết định số: 38/QĐ-BHXH v/v hoàn trả tiền BHYT HSSV của BHXH tp.HCM ký ngày 11/01/2019, Phòng CTSV thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên các năm học trước (từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2018) như sau:

  1. Đối tượng hoàn trả tiền BHYT:
  • Một số sinh viên trường ĐHQT đã đăng ký mua BHYT từ tháng 4/2015 đến 6/2018 được hoàn trả do các nguyên nhân khác nhau. (Chi tiết xem danh sách đính kèm)
  1. Thời gian và hình thức nhận tiền hoàn trả:

Thi gian nhận tiền hoàn trả: trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo (21/03/2019), và p.KHTC nhận được thông tin tài khoản cá nhân của SV (nếu có).

Hình thức nhận tiền hoàn trả: Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

  • Tiền mặt: sinh viên nhận tại phòng Kế hoạch Tài chính – O2.701 (theo giờ hành chính)
  • Chuyển khoản:
    • Sinh viên cung cấp số tài khoản cá nhân của chính sinh viên và đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp cho nhà trường.
    • Đường link cung cấp số tài khoản cá nhân: http://iuoss.com/stkcanhan

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

Related Blogs