TB SỐ 1 V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế đợt 3 2019

BHYT 02

THÔNG BÁO SỐ 1

(Về việc phát thẻ Bảo hiểm Y tế đợt 3 2019)

Phòng CTSV thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 3 2019 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng mua BHYT: Sinh viên trường ĐHQT đã đăng ký mua BHYT đợt 3 (trước ngày 15/02/2019) (Danh sách nhận thẻ xem file đính kèm)
  2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
  • Thời gian nhận thẻ: từ ngày 25/03/2019.
  • Địa điểm nhận thẻ: Văn phòng khoa/ bộ môn.

Lưu ý:

  • Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2019
  • Trường hợp thẻ BHYT bị sai thông tin cá nhân: nộp lại thẻ BHYT sai cùng bản sao CMND công chứng tại Phòng CTSV – O1.105 trước ngày 05/04/2019.
  • Trường hợp SV muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, SV phải nộp lại thẻ BHYT cho phòng CTSV – O1.105 trước ngày 05/04/2019 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

Các thông tin liên quan: TB Số 1 V/V Phát Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Đợt 2 2019

Danh sách phát thẻ BHYT Đợt 3

STT Họ và tên MAPB Giới tính Ghi chú
1 Huỳnh Phúc Khang BABAAU18020 Nam Phát thẻ mới
2 Nguyễn Ngọc Giao BABAIU18046 Nữ Phát thẻ mới
3 Hồ Trọng Hiếu BABAIU18076 Nam Phát thẻ mới
4 Huỳnh Ngọc Long BABAIU18109 Nam Phát thẻ mới
5 Đỗ Phùng Bảo Trân BABAIU18212 Nữ Phát thẻ mới
6 Tạ Sơn Tùng BABAIU18237 Nam Phát thẻ mới
7 Nguyễn Trường Bảo Ngọc BABAIU18300 Nữ Phát thẻ mới
8 Đặng Lê Phương Nhung BABAIU18359 Nữ Phát thẻ mới
9 Nguyễn Ngọc ánh Vân BABAIU18384 Nữ Phát thẻ mới
10 Phan Ngọc Minh Châu BABANS18016 Nữ Phát thẻ mới
11 Trần Thành Đạt BABANS18018 Nam Phát thẻ mới
12 Trương Thị Nhật Hằng BABANS18038 Nữ Phát thẻ mới
13 Phạm Huỳnh Hiệp Hương BABANS18046 Nữ Phát thẻ mới
14 Nguyễn Duy Khang BABANS18054 Nam Phát thẻ mới
15 Nguyễn Mai Khanh BABANS18055 Nữ Phát thẻ mới
16 Bùi Nguyễn Khánh Linh BABANS18065 Nữ Phát thẻ mới
17 Lê Mỹ Ngân BABANS18084 Nữ Phát thẻ mới
18 Đỗ Quế Ngọc BABANS18178 Nữ Phát thẻ mới
19 Phạm Nhật Dương BABAUH18018 Nữ Phát thẻ mới
20 Nguyễn Kỳ Duyên BABAUH18021 Nữ Phát thẻ mới
21 Nguyễn Ngọc Bảo Hân BABAUH18027 Nữ Phát thẻ mới
22 Trần Kim Ngân BABAUH18079 Nữ Phát thẻ mới
23 Hà Hoàng Yến Linh BABAUH18158 Nữ Phát thẻ mới
24 Hoàng Yến Nhi BABAUH18177 Nữ Phát thẻ mới
25 Trần Việt Hằng BABAUN18025 Nữ Phát thẻ mới
26 Lê Công Thành Trung BABAWE18595 Nam Phát thẻ mới
27 Trần Đức Thịnh BABAWE18067 Nam Phát thẻ mới
28 Phan Vĩnh Đức BABAWE18089 Nam Phát thẻ mới
29 Lê Anh Luân BABAWE18104 Nam Phát thẻ mới
30 Vũ Cẩm Nhung BABAWE18114 Nữ Phát thẻ mới
31 Trần Kim Phụng BABAWE18115 Nữ Phát thẻ mới
32 Nguyễn Diệp Anh Chi BABAWE18153 Nữ Phát thẻ mới
33 Nguyễn Thị Thùy Dương BABAWE18160 Nữ Phát thẻ mới
34 Mai Ngọc Hân BABAWE18171 Nữ Phát thẻ mới
35 Nguyễn Đặng Mai Hân BABAWE18173 Nữ Phát thẻ mới
36 Nghiêm Thị Phương Liên BABAWE18196 Nữ Phát thẻ mới
37 Lương Gia Linh BABAWE18203 Nữ Phát thẻ mới
38 Nguyễn Thị Trúc Ly BABAWE18209 Nữ Phát thẻ mới
39 Nguyễn Trần Huyền My BABAWE18216 Nam Phát thẻ mới
40 Nguyễn Kim Yến Ngọc BABAWE18228 Nữ Phát thẻ mới
41 Tống Nguyễn Hoàng Phương BABAWE18256 Nữ Phát thẻ mới
42 Lý Anh Quân BABAWE18261 Nam Phát thẻ mới
43 Nguyễn Phạm Xuân Thủy BABAWE18292 Nữ Phát thẻ mới
44 Trương Phạm Thụy Vy BABAWE18319 Nữ Phát thẻ mới
45 Nguyễn Nhật Minh BABAWE18328 Nam Phát thẻ mới
46 Nguyễn Lê Tiến BABAWE18340 Nam Phát thẻ mới
47 Lê Thị Ngọc Hân BABAWE18344 Nữ Phát thẻ mới
48 Huỳnh Phan Bảo Ngân BABAWE18431 Nữ Phát thẻ mới
49 Phạm Thị Hồng Hạnh BABAWE18435 Nữ Phát thẻ mới
50 Biện Thị Thu Ngân BABAWE18439 Nữ Phát thẻ mới
51 Vũ Lê Nhật Hồng BABAWE18449 Nữ Phát thẻ mới
52 Phan Khánh Hưng BABAWE18466 Nam Phát thẻ mới
53 Trần Lê Thùy Duyên BABAWE18498 Nữ Phát thẻ mới
54 Võ An Khang BABAWE18508 Nam Phát thẻ mới
55 Đỗ Quốc Bảo BABAWE18513 Nam Phát thẻ mới
56 Bành Bảo Khánh Linh BABAWE18518 Nữ Phát thẻ mới
57 Lương Kim Anh BABAWE18519 Nữ Phát thẻ mới
58 Lê Minh Thư BABAWE18533 Nữ Phát thẻ mới
59 Phan Thảo Chi BABAWE18557 Nữ Phát thẻ mới
60 Lý Bảo Nghi BABAWE18581 Nữ Phát thẻ mới
61 Bùi Nguyễn Hoàng Triều BAFNIU18155 Nam Phát thẻ mới
62 Nguyễn Ngọc Thảo Vy BAFNIU18172 Nữ Phát thẻ mới
63 Nguyễn Kiều Vy BAFNIU18193 Nữ Phát thẻ mới
64 Nguyễn Chính Đông BAFNIU18254 Nam Phát thẻ mới
65 Trần Vũ Ngọc Anh BAFNIU18265 Nữ Phát thẻ mới
66 Bùi Thị Như Thuận BEBEIU18109 Nữ Phát thẻ mới
67 Nguyễn Hồng Anh BEBEIU18164 Nam Phát thẻ mới
68 Nguyễn Hoàng Thiên Nga BTBCIU18044 Nữ Phát thẻ mới
69 Nguyễn Thị Minh Tâm BTBCIU18057 Nữ Phát thẻ mới
70 Nguyễn Ngọc Minh Phương BTBCIU18122 Nữ Phát thẻ mới
71 Nguyễn Quang Chí BTBTIU18035 Nam Phát thẻ mới
72 Kim Minh Đăng BTBTIU18041 Nam Phát thẻ mới
73 Trần Minh Khang BTBTIU18097 Nam Phát thẻ mới
74 Lê Anh Khôi BTBTIU18109 Nam Phát thẻ mới
75 Võ Huỳnh Như BTBTIU18367 Nữ Phát thẻ mới
76 Nguyễn Đức Minh Huy BTBTIU18382 Nam Phát thẻ mới
77 Nguyễn Thị Như Quỳnh BTBTIU18399 Nữ Phát thẻ mới
78 Nguyễn Chơn Gia Minh BTBTIU18440 Nam Phát thẻ mới
79 Nguyễn Ngọc Lan Nhi BTBTUN18037 Nữ Phát thẻ mới
80 Nguyễn Thị Thanh Phước BTBTUN18042 Nữ Phát thẻ mới
81 Nguyễn Minh Phương Uyên BTBTUN18066 Nữ Phát thẻ mới
82 Viên Đức Huy BTCEIU18017 Nam Phát thẻ mới
83 Đỗ Thị Thùy Dương BTCEIU18058 Nữ Phát thẻ mới
84 Lê Thùy Linh BTFTIU18061 Nữ Phát thẻ mới
85 Phạm Ngọc Cát Tường BTFTIU18141 Nữ Phát thẻ mới
86 Ngô Minh Châu EEACIU18012 Nam Phát thẻ mới
87 Phan Thế Công EEACIU18013 Nam Phát thẻ mới
88 Vũ Bảo Luân EEACIU18048 Nam Phát thẻ mới
89 Nguyễn Việt Khánh EEACIU18088 Nam Phát thẻ mới
90 Huỳnh Đức Huy EEACIU18115 Nam Phát thẻ mới
91 Nguyễn Lê Quốc Anh EEEEIU18003 Nam Phát thẻ mới
92 Lê Minh Thông EEEEIU18093 Nam Phát thẻ mới
93 Lê Thi EEEEIU18124 Nam Phát thẻ mới
94 Võ Gia Bảo EEEERG18008 Nam Phát thẻ mới
95 Nguyễn Hoàng Long ENENIU18041 Nam Phát thẻ mới
96 Trần Ngọc Hồng Phúc ENENIU18129 Nữ Phát thẻ mới
97 Phan Mộng Huyền Châu ENENIU18131 Nữ Phát thẻ mới
98 Nguyễn Minh Quang EVEVIU18049 Nam Phát thẻ mới
99 Lê Công Minh IEIEIU18055 Nam Phát thẻ mới
100 Vũ Ngọc Bảo Trân IEIEIU18100 Nữ Phát thẻ mới
101 Lê Bảo Trân IEIEIU18101 Nữ Phát thẻ mới
102 Nguyễn Thị Huyền Trang IEIEIU18134 Nữ Phát thẻ mới
103 Từ Thục Anh IELSIU18009 Nữ Phát thẻ mới
104 Nguyễn Mai Thanh IELSIU18136 Nữ Phát thẻ mới
105 Đặng Tấn Thọ IELSIU18144 Nam Phát thẻ mới
106 Trần Võ Hoàng Long IELSIU18198 Nam Phát thẻ mới
107 Nguyễn Ngọc Khánh ITDSIU18025 Nữ Phát thẻ mới
108 Phan Quốc Khôi ITDSIU18028 Nam Phát thẻ mới
109 Trần Minh Trung ITITIU18140 Nam Phát thẻ mới
110 Hà Nhật Tân ITITIU18184 Nam Phát thẻ mới
111 Trần Gia Phú ITITIU18198 Nam Phát thẻ mới
112 Liêu Phong Sơn ITITIU18200 Nam Phát thẻ mới
113 Võ Công Kha ITITIU18206 Nam Phát thẻ mới
114 Trần Đức Uy ITITIU18267 Nam Phát thẻ mới
115 Trần Nhất Đạt ITITUN18058 Nam Phát thẻ mới
116 Nguyễn Hồng Quân ITITWE18026 Nam Phát thẻ mới
117 Lê Phan Anh ITITIU18208 Nam Phát thẻ mới
118 Võ Đức Quang IELSIU18122 Nam Phát thẻ mới
119 Lê Nguyên Thái Trường BABAIU15067 Nam Phát thẻ mới
120 Đỗ Thái Bảo IELSIU15014 Nam Phát thẻ mới
121 Phan Nguyễn Tường Vy BTBTIU14296 Nữ Phát thẻ mới
122 Ngô Quốc Tuyến IEIEIU18111 Nam Phát thẻ mới
123 Nguyễn Anh Khoa SESEIU18020 Nam Phát thẻ mới
124 Ngô Nguyễn Gia Bảo BABAWE13199 Nam Phát thẻ mới
125 Đoàn Nguyễn Lan Anh IELSIU17048 Nữ Phát thẻ mới
126 Cổ Thị Ngọc Thanh BAFNIU15009 Nữ Phát thẻ mới
127 Nguyễn Ngọc Trâm Anh ITITIU15049 Nữ Phát thẻ mới
128 Trương Hoàng Nhật ITITIU15086 Nam Phát thẻ mới
129 Nguyễn Hoàng Giang EEEEIU15032 Nam Phát thẻ mới
130 Trần Quang Trung EEEEIU14053 Nam Phát thẻ mới
131 Phạm Minh Trực BABAWE17241 Nam Phát thẻ mới
132 Trần Quang Minh BTBCIU16002 Nam Phát thẻ mới
133 Nguyễn Thị Minh Trang SESEIU17011 Nữ Phát thẻ mới
134 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân BABAWE13116 Nữ Phát thẻ mới
135 Nguyễn Lê Duy Khoa BABAWE17315 Nam Phát thẻ mới
136 Ngô Nhật Tân BABAIU15102 Nữ Phát thẻ mới
137 Nguyễn Thanh Hải BAFNIU15098 Nam Phát thẻ mới
138 Lý Khánh Linh BABAWE16094 Nữ Phát thẻ mới
139 Đỗ Đức Trí Nhân IELSIU17088 Nam Phát thẻ mới
140 Bùi Tuấn Kiệt ITITIU13039 Nam Phát thẻ mới
141 Trần Nguyễn Minh Trí BAFNIU17010 Nam Phát thẻ mới
142 Lê Minh Quân ITITIU16005 Nam Phát thẻ mới
143 Phạm Nhật Minh ITITIU16112 Nam Phát thẻ mới
144 Lê Hồng Xuân Yến BABAWE15315 Nữ Phát thẻ mới
145 Nguyễn Tường Vĩnh BTBCIU14051 Nam Phát thẻ mới
146 Đinh Thanh Quang IEIEIU17042 Nam Phát thẻ mới
147 Phạm Thị Nga Linh BTBTIU14337 Nữ Phát thẻ mới
148 Phạm Lê Ngọc Hà BABAWE15318 Nữ Phát thẻ mới
149 Nguyễn Dương Thanh Phong BTBCIU15024 Nam Phát thẻ mới
150 Phan Vũ Diễm Quỳnh BABAIU17001 Nữ Phát thẻ mới
151 Cao Vĩnh Nguyên BTARIU14038 Nam Phát thẻ mới
152 Hồ Nguyễn Thy Uyên BABAWE14153 Nữ Phát thẻ mới
153 Thái Quang Nhật EEEEIU14033 Nam Phát thẻ mới
154 Trần Huỳnh Thảo Ngọc BABAIU17057 Nữ Phát thẻ mới
155 Nguyễn Thành Phát BTBTUN14079 Nam Phát thẻ mới
156 Nguyễn Vũ Hiếu Nghĩa BABAIU16094 Nam Phát thẻ mới
157 Hoàng Ngọc Hòa CECEIU15078 Nam Phát thẻ mới
158 Huỳnh Trần Như Ngọc BABAWE15079 Nữ Phát thẻ mới
159 Trần Hoàng Vỹ BTFTIU17031 Nam Phát thẻ mới
160 Nguyễn Ngô Uyên Ngọc BAFNIU15088 Nữ Phát thẻ mới

Related Blogs