TB SỐ 1 v/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đợt 4 – 2019

bhyt

Phòng CTSV thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 4 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng mua BHYT:

Sinh viên trường ĐHQT đã mua BHYT đợt 4 – 2019

(Danh sách nhận thẻ xem phía dưới cuối bài viết)

  1. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
  • Thời gian nhận thẻ: từ ngày 08/04/2019.
  • Địa điểm nhận thẻ: Văn phòng khoa/ bộ môn.

Lưu ý:

  • Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2019
  • Trường hợp thẻ BHYT bị sai thông tin cá nhân: nộp lại thẻ BHYT sai cùng bản sao CMND công chứng tại Phòng CTSV – O1.105 trước ngày 19/04/2019.
  • Trường hợp SV muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, SV phải nộp lại thẻ BHYT cho phòng CTSV – O1.105 trước ngày 19/04/2019 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

STT Họ và tên MAPB Khóa Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Nhã BABAAU16025 2016 1-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
2 Nguyễn Tuấn Hùng BABAAU17003 2017 23-11-1999 Nam Phát thẻ mới
3 Phạm Hoàng Duy BABAAU17006 2017 23-2-1999 Nam Phát thẻ mới
4 Nguyễn Thành Long BABAAU17007 2017 23-10-1996 Nam Phát thẻ mới
5 Nguyễn Minh Nghĩa BABAAU17008 2017 8-7-1999 Nam Phát thẻ mới
6 Võ Việt Hoàng BABAAU17015 2017 21-5-1999 Nam Phát thẻ mới
7 Lê Hồ Bảo BABAAU17020 2017 21-8-1999 Nam Phát thẻ mới
8 Trịnh Gia Tuệ BABAAU17023 2017 29-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
9 Lưu Nguyễn Thúy Hạnh BABAAU17025 2017 10-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
10 Đặng Thị Hằng BABAAU17026 2017 7-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
11 Nguyễn Vương Gia Bảo BABAAU18006 2018 13-1-2000 Nam Phát thẻ mới
12 Nguyễn Như Hiền BABAAU18014 2018 13-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
13 Châu Tú Vĩnh Khang BABAAU18019 2018 22-3-2000 Nam Phát thẻ mới
14 Nguyễn Hoàng Minh Khuê BABAAU18023 2018 16-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
15 Bùi Huỳnh Hữu Kiệt BABAAU18024 2018 30-8-2000 Nam Phát thẻ mới
16 Hoàng Công Nam Nguyên BABAAU18033 2018 20-7-2000 Nam Phát thẻ mới
17 Nguyễn Tuyết Trinh BABAAU18053 2018 20-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
18 Hồ Ngọc Trang BABAAU18062 2018 14-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
19 Võ Lê Hoàng An BABAIU11155 2011 10-3-1993 Nữ Phát thẻ mới
20 Đoàn Công Huy BABAIU13098 2013 30-3-1995 Nam Phát thẻ mới
21 Lê Nhật Khang BABAIU13104 2013 20-11-1995 Nam Phát thẻ mới
22 Lê Thị Minh Trang BABAIU13305 2013 23-3-1995 Nữ Phát thẻ mới
23 Nguyễn Hoàng Ân BABAIU14007 2014 31-7-1996 Nam Phát thẻ mới
24 Trần Khánh Dung BABAIU14062 2014 18-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
25 Phan Thùy Duyên BABAIU14072 2014 16-3-1996 Nữ Phát thẻ mới
26 Đỗ Hoàng Hải BABAIU14077 2014 13-1-1996 Nam Phát thẻ mới
27 Nguyễn Hưng BABAIU14107 2014 10-11-1996 Nam Phát thẻ mới
28 Nguyễn Khải BABAIU14119 2014 22-9-1996 Nam Phát thẻ mới
29 Phạm Quang Minh BABAIU14152 2014 19-4-1996 Nam Phát thẻ mới
30 Bùi Minh Ngọc BABAIU14168 2014 30-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
31 Chắng Lý Thanh BABAIU14234 2014 12-5-1996 Nam Phát thẻ mới
32 Hà Nguyễn Minh Thùy BABAIU14269 2014 15-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
33 Chu Thị Trà My BABAIU14351 2014 28-9-1996 Nữ Phát thẻ mới
34 Lê Nguyễn Kim Ngân BABAIU14363 2014 30-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
35 Hồ Xuân Anh BABAIU14377 2014 9-2-1996 Nam Phát thẻ mới
36 Lê Hoàng BABAIU14381 2014 27-8-1996 Nam Phát thẻ mới
37 Lý Bảo Trân BABAIU14406 2014 26-3-1996 Nữ Phát thẻ mới
38 Lý Thiên Luân BABAIU14413 2014 22-10-1996 Nam Phát thẻ mới
39 Bùi Duy Thông BABAIU15004 2015 15-9-1997 Nam Phát thẻ mới
40 Bùi Hoàng Hồng Hà BABAIU15005 2015 28-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
41 Bùi Thanh Thanh BABAIU15007 2015 12-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
42 Bùi Thị Minh Tâm BABAIU15008 2015 11-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
43 Đặng Vĩ Đạt BABAIU15012 2015 14-12-1997 Nam Phát thẻ mới
44 Đinh Hoàng Tùng BABAIU15015 2015 25-11-1997 Nam Phát thẻ mới
45 Đinh Thanh Thảo BABAIU15016 2015 2-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
46 Đỗ Hoàng Thảo Nguyên BABAIU15020 2015 14-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
47 Đỗ Quang Huy BABAIU15022 2015 23-12-1997 Nam Phát thẻ mới
48 Dương Hương Ly BABAIU15025 2015 11-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
49 Dương Thành Huy Anh BABAIU15026 2015 4-10-1997 Nam Phát thẻ mới
50 Hồ Hoàng Phương Thùy BABAIU15030 2015 8-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
51 Hồ Thị Anh Thư BABAIU15033 2015 19-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
52 Hồ Thị Trúc Linh BABAIU15035 2015 26-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
53 Hoàng Sỹ BABAIU15038 2015 19-11-1997 Nam Phát thẻ mới
54 Hoàng Tâm BABAIU15039 2015 3-4-1997 Nam Phát thẻ mới
55 Huỳnh Việt Trường Bình BABAIU15048 2015 19-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
56 Lã Minh Hiển BABAIU15049 2015 3-11-1997 Nam Phát thẻ mới
57 Lâm Hoàng Thy Thơ BABAIU15052 2015 28-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
58 Lê Châu Phương Uyên BABAIU15054 2015 19-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
59 Lê Hữu Thắng BABAIU15057 2015 1-1-1997 Nam Phát thẻ mới
60 Lê Lan Quỳnh Như BABAIU15059 2015 1-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
61 Lê Mỹ An BABAIU15064 2015 2-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
62 Lê Nguyễn Bảo Huân BABAIU15066 2015 15-3-1997 Nam Phát thẻ mới
63 Lê Nguyễn Việt Tuấn BABAIU15068 2015 1-3-1997 Nam Phát thẻ mới
64 Lê Nhật Duy BABAIU15069 2015 21-2-1997 Nam Phát thẻ mới
65 Lê Như Gia Bình BABAIU15070 2015 25-8-1997 Nam Phát thẻ mới
66 Lê Thảo Nguyên BABAIU15072 2015 29-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
67 Lê Thị Quỳnh Trang BABAIU15075 2015 18-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
68 Lê Thị Thiên Thanh BABAIU15076 2015 12-12-1994 Nam Phát thẻ mới
69 Lê Thụy Phương Ngân BABAIU15079 2015 30-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
70 Lê Tuyết Nhi BABAIU15081 2015 5-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
71 Lương Hoàng Đạt BABAIU15085 2015 11-9-1997 Nam Phát thẻ mới
72 Lưu Vũ Phương Anh BABAIU15088 2015 29-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
73 Mạch Bảo Ngân BABAIU15092 2015 7-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
74 Mai Lan Hương BABAIU15093 2015 8-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
75 Mai Trúc Nghi BABAIU15096 2015 10-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
76 Nguyễn Đôn Thanh Hằng BABAIU15107 2015 9-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
77 Nguyễn Đông Trúc BABAIU15108 2015 31-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
78 Nguyễn Hồng Quyên BABAIU15117 2015 3-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
79 Nguyễn Hữu Mạnh BABAIU15118 2015 27-9-1997 Nam Phát thẻ mới
80 Nguyễn Khánh Minh BABAIU15120 2015 11-2-1997 Nam Phát thẻ mới
81 Nguyễn Lê Xuân Thanh BABAIU15124 2015 12-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
82 Nguyễn Minh Nguyên BABAIU15130 2015 4-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
83 Nguyễn Ngọc Bảo Vy BABAIU15133 2015 28-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
84 Nguyễn Ngọc Hoàng Ngân BABAIU15134 2015 23-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
85 Nguyễn Ngọc Linh Đan BABAIU15135 2015 17-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
86 Nguyễn Ngọc Minh Thư BABAIU15137 2015 22-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
87 Nguyễn Ngọc Tường Vy BABAIU15142 2015 19-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
88 Nguyễn Phương Quỳnh BABAIU15146 2015 4-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
89 Nguyễn Quang Đại BABAIU15147 2015 3-12-1997 Nam Phát thẻ mới
90 Nguyễn Quốc Thắng BABAIU15148 2015 12-6-1997 Nam Phát thẻ mới
91 Nguyễn Quý Mỹ BABAIU15149 2015 5-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
92 Nguyễn Sĩ Tiến BABAIU15150 2015 19-7-1997 Nam Phát thẻ mới
93 Nguyễn Tâm An BABAIU15151 2015 13-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
94 Nguyễn Thanh Hằng BABAIU15153 2015 11-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
95 Nguyễn Thị Hồng Linh BABAIU15158 2015 22-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
96 Nguyễn Thị Mỹ Chi BABAIU15160 2015 7-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
97 Nguyễn Thị Phương Ngân BABAIU15161 2015 4-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
98 Nguyễn Thị Thu Hằng BABAIU15163 2015 29-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
99 Nguyễn Thị Thu Huyền BABAIU15164 2015 3-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
100 Nguyễn Thị Tường Vi BABAIU15167 2015 20-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
101 Nguyễn Thy Thục Quân BABAIU15171 2015 24-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
102 Nguyễn Trần Diệu Đăng BABAIU15172 2015 9-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
103 Nguyễn Trọng Hiếu BABAIU15174 2015 29-4-1997 Nam Phát thẻ mới
104 Nguyễn Tuấn Anh BABAIU15176 2015 29-8-1997 Nam Phát thẻ mới
105 Phạm Đăng Quang BABAIU15179 2015 3-3-1997 Nam Phát thẻ mới
106 Phạm Đức Trí BABAIU15180 2015 11-8-1997 Nam Phát thẻ mới
107 Phạm Gia Trang BABAIU15181 2015 18-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
108 Phạm Hồng Phúc BABAIU15182 2015 15-2-1997 Nam Phát thẻ mới
109 Phạm Kiều Loan BABAIU15183 2015 26-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
110 Phạm Phú Quý BABAIU15189 2015 26-1-1997 Nam Phát thẻ mới
111 Phạm Phương Uyên BABAIU15190 2015 19-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
112 Phạm Quốc Định BABAIU15191 2015 4-3-1997 Nam Phát thẻ mới
113 Phạm Thị Minh Thư BABAIU15193 2015 12-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
114 Phan Duy Ken BABAIU15197 2015 17-6-1997 Nam Phát thẻ mới
115 Phùng Khắc Việt BABAIU15201 2015 19-1-1997 Nam Phát thẻ mới
116 Tạ Minh Thảo BABAIU15203 2015 27-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
117 Thạch Tú Anh BABAIU15205 2015 16-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
118 Thái Thị Thuỳ Linh BABAIU15206 2015 1-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
119 Thái Võ Thanh Tâm BABAIU15207 2015 27-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
120 Trần Kim Huyền BABAIU15217 2015 24-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
121 Trần Lê Thùy Linh BABAIU15219 2015 24-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
122 Trần Minh Ngọc BABAIU15220 2015 3-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
123 Trần Nguyễn Minh Anh BABAIU15224 2015 21-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
124 Trần Quốc Vương BABAIU15229 2015 7-1-1997 Nam Phát thẻ mới
125 Trần Thị Linh Chi BABAIU15235 2015 5-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
126 Trần Thị Minh Anh BABAIU15236 2015 26-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
127 Trần Tú Trâm BABAIU15242 2015 4-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
128 Trần Uyển Trinh BABAIU15243 2015 30-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
129 Trương Trần Mỹ Duyên BABAIU15253 2015 5-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
130 Trương Võ Mỹ Xuân BABAIU15255 2015 3-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
131 Văn Hồng Bảo Ngọc BABAIU15257 2015 17-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
132 Võ Kiều Oanh BABAIU15260 2015 3-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
133 Võ Ngọc Anh Thơ BABAIU15263 2015 21-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
134 Vũ Ngọc Thảo BABAIU15268 2015 22-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
135 Vũ Thị Thanh Tuyền BABAIU15271 2015 11-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
136 Vương Trần Khánh Uyên BABAIU15272 2015 19-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
137 Nguyễn Thị Thu Vân BABAIU15274 2015 20-9-1996 Nữ Phát thẻ mới
138 Nguyễn Đại Hải BABAIU15279 2015 1-1-1997 Nam Phát thẻ mới
139 Trần Nguyễn Nhật Linh BABAIU15280 2015 9-10-1997 Nam Phát thẻ mới
140 Nguyễn Phương Thảo BABAIU15282 2015 15-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
141 Nguyễn Thị Trúc Đào BABAIU15283 2015 4-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
142 Nguyễn Anh Phát BABAIU15285 2015 17-12-1997 Nam Phát thẻ mới
143 Nguyễn Minh Ngân BABAIU15289 2015 6-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
144 Nguyễn Lê Gia Hân BABAIU15290 2015 20-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
145 Lê Văn Khải BABAIU15291 2015 25-10-1997 Nam Phát thẻ mới
146 Nguyễn Hoàng Hoa Thi BABAIU15292 2015 22-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
147 Nguyễn Trần Phương Nhi BABAIU15294 2015 2-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
148 Lê Duy Thọ BABAIU15295 2015 16-10-1997 Nam Phát thẻ mới
149 Nguyễn Phan Tố Như BABAIU16017 2016 13-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
150 Lê Đức Anh BABAIU16020 2016 10-9-1998 Nam Phát thẻ mới
151 Đoàn Thị Mỹ Hằng BABAIU16028 2016 27-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
152 Lương Trần Gia Huy BABAIU16036 2016 22-5-1998 Nam Phát thẻ mới
153 Nguyễn Hữu Huy BABAIU16037 2016 26-7-1998 Nam Phát thẻ mới
154 Võ Sang BABAIU16046 2016 22-12-1998 Nam Phát thẻ mới
155 Nguyễn Văn Tùng BABAIU16048 2016 13-2-1998 Nam Phát thẻ mới
156 Nguyễn Thụy Trâm Anh BABAIU16052 2016 25-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
157 Võ Trần Hồng Duyên BABAIU16059 2016 17-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
158 Nguyễn Bảo Hân BABAIU16067 2016 24-7-1995 Nữ Phát thẻ mới
159 Lê Vân Hằng BABAIU16069 2016 11-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
160 Đào Minh Hạnh BABAIU16070 2016 24-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
161 Vũ Đức Hiền BABAIU16071 2016 23-9-1998 Nam Phát thẻ mới
162 Đặng Công Lâm BABAIU16082 2016 11-2-1998 Nam Phát thẻ mới
163 Nguyễn Thị Mỹ Linh BABAIU16084 2016 24-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
164 Ông Ngọc Lộc BABAIU16087 2016 28-8-1998 Nam Phát thẻ mới
165 Nguyễn Hoàng Mỹ BABAIU16090 2016 26-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
166 Lê Hoài Nam BABAIU16091 2016 18-2-1998 Nam Phát thẻ mới
167 Trần Thị Kim Ngân BABAIU16092 2016 9-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
168 Nguyễn Tường Gia Nghi BABAIU16093 2016 23-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
169 Nguyễn Thị Ngọc Nhi BABAIU16098 2016 3-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
170 Đỗ Thị Kiều Oanh BABAIU16102 2016 1-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
171 Di Thanh Phong BABAIU16103 2016 1-10-1998 Nam Phát thẻ mới
172 Nguyễn Đình Phú BABAIU16104 2016 8-2-1998 Nam Phát thẻ mới
173 Nguyễn Thị Xuân Phú BABAIU16105 2016 3-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
174 Ngô Hoài Tây Phượng BABAIU16107 2016 20-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
175 Văn Thị Ngọc Phượng BABAIU16111 2016 23-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
176 Vũ Nguyễn Thu Quỳnh BABAIU16118 2016 9-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
177 Nguyễn Thi Doanh Tâm BABAIU16119 2016 27-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
178 Võ Ngọc Bảo Thanh BABAIU16122 2016 16-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
179 Trương Thanh Thanh Thảo BABAIU16126 2016 14-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
180 Đinh Thị ánh Thùy BABAIU16132 2016 6-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
181 Nguyễn Phương Vy BABAIU16140 2016 4-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
182 Trần Hoàng Diễm Vy BABAIU16142 2016 4-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
183 Trần Quỳnh Châu BABAIU16148 2016 30-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
184 Lương Ngọc Điệp BABAIU16155 2016 9-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
185 Sity Farita BABAIU16156 2016 3-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
186 Đỗ Thị Sa Huỳnh BABAIU16161 2016 20-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
187 Trần Hồng Khang Linh BABAIU16166 2016 23-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
188 Trần Lê Hồng Ngọc BABAIU16170 2016 3-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
189 Lê Võ Uyên Nhi BABAIU16174 2016 9-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
190 Phan Thiện Phúc BABAIU16178 2016 18-1-1998 Nam Phát thẻ mới
191 Dương Thảo Quỳnh BABAIU16182 2016 18-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
192 Vũ Lê Mai Thảo BABAIU16185 2016 2-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
193 Phan Thị Minh Thư BABAIU16189 2016 3-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
194 Lê Bảo Toàn BABAIU16191 2016 13-11-1998 Nam Phát thẻ mới
195 Châu Lan Vi BABAIU16196 2016 30-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
196 Phạm Ngọc Phương Quyên BABAIU16204 2016 7-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
197 Nguyễn Thị Thúy Vy BABAIU16206 2016 12-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
198 Trần Nguyễn Minh Khôi BABAIU16213 2016 6-8-1998 Nam Phát thẻ mới
199 Kim Anh Như BABAIU16216 2016 18-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
200 Nguyễn Huỳnh Sang BABAIU16221 2016 21-4-1998 Nam Phát thẻ mới
201 Lê Thanh Vy BABAIU16222 2016 2-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
202 Lê Huỳnh Nhật Nhi BABAIU16225 2016 10-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
203 Vũ Thị Hương Giang BABAIU16227 2016 16-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
204 Nguyễn Thiên Phú BABAIU17004 2017 1-3-1999 Nam Phát thẻ mới
205 Đỗ Hoàng Mai Khôi BABAIU17006 2017 8-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
206 Trần Gia Tuệ BABAIU17008 2017 19-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
207 Nguyễn Vũ Chi Mai BABAIU17014 2017 3-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
208 Dương Sơn Giang BABAIU17016 2017 2-9-1999 Nam Phát thẻ mới
209 Trần Hoài Thương BABAIU17018 2017 10-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
210 Huỳnh Trọng Nghĩa BABAIU17024 2017 9-1-1999 Nam Phát thẻ mới
211 Vương Thế Hạnh Vy BABAIU17029 2017 29-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
212 Võ Phúc Thiện BABAIU17032 2017 26-7-1999 Nam Phát thẻ mới
213 Nguyễn Phương Minh Thư BABAIU17033 2017 9-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
214 Lê Duy Thiện BABAIU17038 2017 6-5-1999 Nam Phát thẻ mới
215 Nguyễn Trương Thanh Tâm BABAIU17039 2017 15-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
216 Lê Huỳnh Phương Uyên BABAIU17045 2017 23-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
217 Đặng Đức Anh BABAIU17047 2017 3-1-1999 Nam Phát thẻ mới
218 Nguyễn Phương Cát Tường BABAIU17049 2017 2-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
219 Hồ Trương Cẩm Nhung BABAIU17054 2017 1-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
220 Nguyễn Hải Lưu BABAIU17055 2017 17-3-1999 Nam Phát thẻ mới
221 Nguyễn Minh Xuân Ái BABAIU17058 2017 23-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
222 Phạm Thị Lan Phương BABAIU17059 2017 6-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
223 Nguyễn Tiến Thành BABAIU17061 2017 10-8-1999 Nam Phát thẻ mới
224 Lương Minh Cường BABAIU17062 2017 7-9-1999 Nam Phát thẻ mới
225 Hoàng Thụy Đan Thanh BABAIU17064 2017 17-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
226 Lê Trần Khánh Giang BABAIU17067 2017 18-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
227 Nguyễn Thảo Vy BABAIU17069 2017 14-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
228 Đặng Ngọc Thảo Vy BABAIU17074 2017 18-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
229 Tô Hoàng Thịnh BABAIU17076 2017 17-10-1999 Nam Phát thẻ mới
230 Nguyễn Vũ Thành An BABAIU17079 2017 30-10-1999 Nam Phát thẻ mới
231 Tôn Nữ Hoàng Uyên BABAIU17081 2017 26-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
232 Nguyễn Đăng Thư BABAIU17082 2017 5-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
233 Nguyễn Quỳnh Như BABAIU17090 2017 18-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
234 Nguyễn Thường Phúc Tiến BABAIU17091 2017 13-12-1999 Nam Phát thẻ mới
235 Nguyễn Thắng Quang Vương BABAIU17098 2017 26-3-1999 Nam Phát thẻ mới
236 Tôn Nữ Bảo Thư BABAIU17100 2017 16-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
237 Nguyễn Minh Lý BABAIU17104 2017 26-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
238 Trương Vũ Anh Khoa BABAIU17117 2017 17-10-1999 Nam Phát thẻ mới
239 Đỗ Hạnh Nhân BABAIU17120 2017 26-12-1999 Nam Phát thẻ mới
240 Võ Thị Minh Tú BABAIU17121 2017 21-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
241 Nguyễn Ngọc Thúy An BABAIU17122 2017 20-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
242 Trương Tú Dinh BABAIU17123 2017 7-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
243 Lê Đoàn Kim Linh BABAIU17124 2017 17-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
244 Phạm Vũ Hồng Ngọc BABAIU17129 2017 16-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
245 Từ Gia Huy BABAIU17136 2017 17-7-1998 Nam Phát thẻ mới
246 Trịnh Hồng Như BABAIU17138 2017 20-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
247 Trương Bảo Linh BABAIU17140 2017 12-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
248 Lê Thị Thảo Nguyên BABAIU17141 2017 29-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
249 Trần Trịnh Kiều Vy BABAIU17142 2017 11-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
250 Nguyễn Kiều Như Tú BABAIU17147 2017 8-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
251 Lăng Quỳnh Thảo Nhi BABAIU17159 2017 14-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
252 Võ Trần Thúy Nga BABAIU17162 2017 17-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
253 Vũ Anh Dũng BABAIU17187 2017 5-11-1999 Nam Phát thẻ mới
254 Huỳnh Dương Mỹ Anh BABAIU18007 2018 12-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
255 Nguyễn Văn Lương Bằng BABAIU18020 2018 17-7-2000 Nam Phát thẻ mới
256 Võ Thanh Châu BABAIU18028 2018 24-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
257 Nguyễn Tấn Dũng BABAIU18041 2018 7-2-2000 Nam Phát thẻ mới
258 Đỗ Tiến Dũng BABAIU18042 2018 6-10-2000 Nam Phát thẻ mới
259 Nguyễn Minh Hạnh BABAIU18050 2018 6-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
260 Nguyễn Thị Diệu Hiền BABAIU18055 2018 25-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
261 Phạm Minh Khoa BABAIU18080 2018 21-9-2000 Nam Phát thẻ mới
262 Đào Ngọc Vân Lam BABAIU18085 2018 31-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
263 Trần Khánh Linh BABAIU18095 2018 15-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
264 Huỳnh Ngọc Mai BABAIU18115 2018 14-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
265 Lê Nguyễn Phương Minh BABAIU18121 2018 26-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
266 Nguyễn Nam BABAIU18124 2018 7-10-2000 Nam Phát thẻ mới
267 Đặng Võ Xuân Ngân BABAIU18128 2018 28-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
268 Nguyễn Thị Yến Nhi BABAIU18151 2018 27-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
269 Trần Ngọc Vân Oanh BABAIU18161 2018 3-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
270 Huỳnh Đặng Tấn Phát BABAIU18162 2018 25-10-2000 Nam Phát thẻ mới
271 Nguyễn Quang Thiên Phúc BABAIU18166 2018 17-8-2000 Nam Phát thẻ mới
272 Trần Minh Thiện BABAIU18196 2018 4-11-2000 Nam Phát thẻ mới
273 Lê Huỳnh Bảo Trân BABAIU18215 2018 22-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
274 Phạm Minh Trang BABAIU18220 2018 6-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
275 Trần Minh Tuấn BABAIU18233 2018 28-7-2000 Nam Phát thẻ mới
276 Trương Hải Yến BABAIU18292 2018 25-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
277 Lê Nguyễn Tường Lam BABAIU18299 2018 15-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
278 Phú Thị Huỳnh Như BABAIU18303 2018 13-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
279 Nguyễn Lưu Hoàng Vỹ BABAIU18320 2018 3-10-2000 Nam Phát thẻ mới
280 Trịnh Thị Thùy Trang BABAIU18330 2018 19-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
281 Đinh Phước Thiện BABAIU18331 2018 27-12-2000 Nam Phát thẻ mới
282 Doãn Hoàng Minh Quân BABAIU18338 2018 21-10-2000 Nam Phát thẻ mới
283 Đỗ Hoàn Thanh Thảo BABAIU18350 2018 26-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
284 Nguyễn Thị Thu Nguyên BABAIU18355 2018 28-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
285 Nguyễn Mạnh Dũng BABAIU18363 2018 13-12-2000 Nam Phát thẻ mới
286 Vũ Sỹ Long BABAIU18372 2018 22-10-2000 Nam Phát thẻ mới
287 Lê Hồng Hạnh BABAIU18381 2018 16-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
288 Nguyễn Phan Ái Vy BABAIU18387 2018 15-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
289 Nguyễn Trần Nguyên Anh BABAIU18399 2018 20-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
290 Nguyễn Thị Hoàng Thơ BABANS15053 2015 27-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
291 Huỳnh Ngọc Trâm Anh BABANS16011 2016 2-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
292 Nguyễn Thị Thu Hà BABANS16015 2016 9-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
293 Lê Thị Hồng Vân BABANS16031 2016 7-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
294 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân BABANS16054 2016 5-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
295 Lê Huy Hoàng BABANS16062 2016 16-3-1998 Nam Phát thẻ mới
296 Hà Chí Hùng BABANS17003 2017 4-4-1999 Nam Phát thẻ mới
297 Nguyễn Trần Minh Hậu BABANS17004 2017 21-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
298 Trần Hồng Phương Nghi BABANS17006 2017 8-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
299 Nguyễn Thị Thu Hằng BABANS17008 2017 7-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
300 Nguyễn Hà My BABANS17010 2017 5-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
301 Hoàng Lê Anh Thi BABAAU17027 2017 9-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
302 Phạm Quang Anh BABANS17015 2017 9-8-1999 Nam Phát thẻ mới
303 Nguyễn Quang Trường BABANS17017 2017 19-7-1999 Nam Phát thẻ mới
304 Hà Vũ Phương Vy BABANS17029 2017 14-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
305 Phạm Ngọc Lan Uyên BABANS17041 2017 8-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
306 Nguyễn Thùy Trang BABANS17046 2017 3-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
307 Phạm Bảo Ngọc BABANS17051 2017 9-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
308 Trần Hồng Cẩm BABANS17052 2017 10-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
309 Lai Hồng Ngự BABANS17067 2017 25-1-1999 Nam Phát thẻ mới
310 Hoàng Thị Như Ngọc BABANS17069 2017 13-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
311 Lê Hồng Phúc BABANS17073 2017 8-9-1999 Nam Phát thẻ mới
312 Quách Ngọc Như Hiếu BABANS17076 2017 6-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
313 Ngô Việt Trúc BABANS17083 2017 1-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
314 Nguyễn Trần Hoàng Trân BABANS17088 2017 28-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
315 Vũ Việt Hoàng BABANS17090 2017 24-4-1999 Nam Phát thẻ mới
316 Nguyễn Hoàng Trinh BABANS17094 2017 20-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
317 Nguyễn Hải Trần BABANS17095 2017 15-3-1998 Nam Phát thẻ mới
318 Phan Thùy Dương BABANS18027 2018 21-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
319 Giang Trần Khánh Hưng BABANS18044 2018 19-8-2000 Nam Phát thẻ mới
320 Lê Phan Quỳnh Hương BABANS18048 2018 27-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
321 Lê Quốc Khải BABANS18052 2018 6-1-2000 Nam Phát thẻ mới
322 Nguyễn Minh Khang BABANS18053 2018 4-7-2000 Nam Phát thẻ mới
323 Vân Huy Khôi BABANS18062 2018 19-1-2000 Nam Phát thẻ mới
324 Trần Hoàng Long BABANS18069 2018 22-12-2000 Nam Phát thẻ mới
325 Lê Nguyễn Quang Minh BABANS18077 2018 11-5-2000 Nam Phát thẻ mới
326 Nguyễn Sỹ Hoàng Nguyên BABANS18089 2018 16-12-2000 Nam Phát thẻ mới
327 Loọc Ánh Nguyệt BABANS18091 2018 2-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
328 Nguyễn Hồng Ánh Nguyệt BABANS18092 2018 3-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
329 Hà Bùi Thảo Nhi BABANS18095 2018 28-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
330 Nguyễn Phi Phụng BABANS18100 2018 14-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
331 Lâm Ngọc Quyên BABANS18110 2018 5-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
332 Lê Nguyễn Vĩnh Thuần BABANS18120 2018 11-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
333 Phạm Thị Phương Thy BABANS18122 2018 18-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
334 Quách Quế Trân BABANS18125 2018 10-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
335 Lê Thanh Trúc BABANS18134 2018 24-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
336 Nguyễn Lê Vi BABANS18142 2018 3-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
337 Trương Thị Ngọc Ánh BABANS18149 2018 16-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
338 Mai Thị Anh Thư BABANS18151 2018 20-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
339 Nguyễn Thanh Huy BABANS18154 2018 10-1-2000 Nam Phát thẻ mới
340 Phạm Thị Diễm Phương BABANS18156 2018 24-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
341 Nguyễn Phan An Vy BABANS18157 2018 26-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
342 Nguyễn Bùi Phúc Hải Long BABANS18161 2018 31-5-2000 Nam Phát thẻ mới
343 Trần Thị Thúy Nghi BABANS18162 2018 20-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
344 Lê Xuân Tài BABANS18163 2018 30-8-2000 Nam Phát thẻ mới
345 Lê Kim Ngân BABANS18165 2018 21-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
346 Nguyễn Song Trúc Giang BABANS18170 2018 16-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
347 Nguyễn Thanh Huyền Trân BABANS18172 2018 27-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
348 Võ Khắc Tiến Đạt BABAUH16053 2016 22-12-1998 Nam Phát thẻ mới
349 Nguyễn Phúc Tiến BABAUH16092 2016 15-9-1998 Nam Phát thẻ mới
350 Phạm Đăng Quang BABAUH16102 2016 24-5-1998 Nam Phát thẻ mới
351 Nguyễn Lê Mai Hân BABAUH16103 2016 10-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
352 Vũ Trung Hiếu BABAUH17001 2017 22-4-1999 Nam Phát thẻ mới
353 Đặng Hoàng Tuyết Nhi BABAUH17004 2017 2-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
354 Lục Khả Gia Linh BABAUH17006 2017 2-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
355 Nguyễn Lâm Thiên Hương BABAUH17008 2017 30-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
356 Trần Thúy Vy BABAUH17019 2017 19-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
357 Huỳnh Lê Trâm Anh BABAUH17021 2017 17-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
358 Phạm Minh Nguyệt BABAUH17025 2017 1-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
359 Trần Thị Thùy Dung BABAUH17028 2017 8-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
360 Phạm Hoàng Oanh BABAUH17047 2017 27-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
361 Đinh Xuân Hưng BABAUH17052 2017 13-10-1999 Nam Phát thẻ mới
362 Nguyễn Thị Minh Thư BABAUH17054 2017 6-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
363 Trần Đức Huy BABAUH17061 2017 6-7-1999 Nam Phát thẻ mới
364 Phạm Huỳnh Phương Vy BABAUH17062 2017 5-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
365 Đỗ Nguyễn Minh Anh BABAUH17064 2017 25-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
366 Lê Chí Thông BABAUH17092 2017 13-2-1999 Nam Phát thẻ mới
367 Goi Du Tài BABAUH17097 2017 11-10-1999 Nam Phát thẻ mới
368 Trịnh Minh Anh BABAUH17098 2017 30-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
369 Lê Thị Kim Ngân BABAUH17104 2017 21-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
370 Phạm Huỳnh Khánh Vy BABAUH17105 2017 5-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
371 Đoàn Minh Anh BABAUH17107 2017 29-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
372 Lại Minh Hùng BABAUH17110 2017 16-12-1999 Nam Phát thẻ mới
373 Nguyễn Văn Nhân BABAUH17114 2017 7-9-1999 Nam Phát thẻ mới
374 Trần Thị Minh Thi BABAUH17115 2017 8-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
375 Nguyễn Sỹ Hoàn BABAUH17124 2017 14-3-1999 Nam Phát thẻ mới
376 Hoàng Ân BABAUH18002 2018 17-7-2000 Nam Phát thẻ mới
377 Nguyễn Nhật Hào BABAUH18029 2018 26-10-2000 Nam Phát thẻ mới
378 Trần Quỳnh Hương BABAUH18038 2018 31-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
379 Phan Huỳnh Trung Kiên BABAUH18053 2018 17-12-2000 Nam Phát thẻ mới
380 Nguyễn Bảo Long BABAUH18063 2018 28-4-2000 Nam Phát thẻ mới
381 Lê Ngọc Phúc Long BABAUH18065 2018 1-12-2000 Nam Phát thẻ mới
382 Nguyễn Bảo Minh BABAUH18070 2018 11-11-2000 Nam Phát thẻ mới
383 Phạm Đoàn Thảo My BABAUH18072 2018 3-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
384 Trần Thị Diễm My BABAUH18075 2018 2-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
385 Trần Thị Hồng Quân BABAUH18096 2018 8-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
386 Bùi Thị Thủy Tiên BABAUH18118 2018 20-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
387 Ngô Minh Trí BABAUH18131 2018 9-8-2000 Nam Phát thẻ mới
388 Đặng Ngọc Uyên Trinh BABAUH18134 2018 13-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
389 Trần Võ Thảo Vân BABAUH18145 2018 24-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
390 Lê Văn Nhật Vinh BABAUH18155 2018 12-2-2000 Nam Phát thẻ mới
391 Huỳnh Khánh Như BABAUH18170 2018 19-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
392 Nguyễn Chí Cường BABAUH18171 2018 17-12-2000 Nam Phát thẻ mới
393 Nguyễn Thái Minh Anh BABAUH18173 2018 30-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
394 Huỳnh Gia Hân BABAUH18174 2018 9-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
395 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa BABAUH18175 2018 14-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
396 Lê Hoàng Thiên Kim BABAUH18179 2018 28-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
397 Trần Quang Huy BABAUH18181 2018 22-5-2000 Nam Phát thẻ mới
398 Vũ Hoàng Huy BABAUH18184 2018 21-11-2000 Nam Phát thẻ mới
399 Phạm Thúy Hạnh BABAUH18188 2018 7-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
400 Trần Phạm Minh Triết BABAUH18191 2018 10-9-2000 Nam Phát thẻ mới
401 Phạm Hoàng Thi BABAUH18192 2018 29-9-2000 Nam Phát thẻ mới
402 Huỳnh Trí Mẫn BABAUH18195 2018 31-1-2000 Nam Phát thẻ mới
403 Nguyễn Thị Tường Vy BABAUH18196 2018 10-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
404 Nguyễn Phú Khánh BABAUN16002 2016 14-4-1998 Nam Phát thẻ mới
405 Trần Thị Yến Khoa BABAUN16031 2016 5-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
406 Nguyễn Trung Kiên BABAUN17015 2017 16-4-1999 Nam Phát thẻ mới
407 Hồ Quang Huy BABAUN17028 2017 20-3-1999 Nam Phát thẻ mới
408 Huỳnh Khương Huy BABAUN18031 2018 30-3-2000 Nam Phát thẻ mới
409 Nguyễn Vũ Ngọc Thủy BABAUN18070 2018 18-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
410 Nguyễn Hoàng Anh Tú BABAUN18078 2018 8-10-2000 Nam Phát thẻ mới
411 Trần Thị Vân Anh BABAUN18091 2018 7-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
412 Đào Thị Vân Anh BABAUN18092 2018 19-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
413 Đỗ Hoàng Yến BABAWE11023 2011 9-3-1992 Nữ Phát thẻ mới
414 Vũ Hải Hà BABAWE13049 2013 24-1-1995 Nam Phát thẻ mới
415 Phan Hồng Anh BABAWE13070 2013 22-1-1995 Nữ Phát thẻ mới
416 Võ Phạm Thy BABAWE13083 2013 15-9-1995 Nữ Phát thẻ mới
417 Nguyễn Thị Ngọc ánh BABAWE13112 2013 12-7-1995 Nữ Phát thẻ mới
418 Tạ Quốc Trung BABAWE13150 2013 5-12-1995 Nam Phát thẻ mới
419 Nguyễn Phạm Duy Anh BABAWE13196 2013 17-5-1995 Nam Phát thẻ mới
420 Võ Thị Hồng Hạnh BABAWE13209 2013 9-1-1995 Nữ Phát thẻ mới
421 Nguyễn Thị Phương Thảo BABAWE13210 2013 1-7-1995 Nữ Phát thẻ mới
422 Nguyễn Thị Huỳnh Như BABAWE13212 2013 21-4-1995 Nữ Phát thẻ mới
423 Trịnh Nhật Kha BABAWE13215 2013 9-8-1995 Nam Phát thẻ mới
424 Trần Lê Tuấn Anh BABAWE13217 2013 15-8-1995 Nam Phát thẻ mới
425 Đoàn Phi Long BABAWE13232 2013 12-11-1995 Nam Phát thẻ mới
426 Hà Võ Khanh Khanh BABAWE13238 2013 2-6-1995 Nữ Phát thẻ mới
427 Trần Minh Quân BABAWE13256 2013 17-9-1994 Nam Phát thẻ mới
428 Nguyễn Thụy Thanh Thanh BABAWE13273 2013 17-2-1995 Nữ Phát thẻ mới
429 Võ Thị Hương Trang BABAWE13282 2013 9-5-1995 Nữ Phát thẻ mới
430 Võ Nguyễn Hoàng Hiếu BABAWE13300 2013 14-1-1995 Nam Phát thẻ mới
431 Lê Thị Ngọc Hà BABAWE13301 2013 26-7-1994 Nữ Phát thẻ mới
432 Phạm Lâm Ngọc Bích BABAWE14009 2014 2-1-1996 Nữ Phát thẻ mới
433 Lý Hải Đăng BABAWE14012 2014 8-8-1996 Nam Phát thẻ mới
434 Trần Thị Phước Hiền BABAWE14020 2014 20-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
435 Tô Thị Diễm Hương BABAWE14026 2014 14-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
436 Nguyễn Quý Minh BABAWE14041 2014 9-11-1996 Nam Phát thẻ mới
437 Nguyễn Đình Thảo Nguyên BABAWE14048 2014 17-5-1996 Nữ Phát thẻ mới
438 Phù Mẫn Nhi BABAWE14053 2014 28-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
439 Nguyễn Hoàng Phương Thảo BABAWE14072 2014 30-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
440 Bùi Ngọc Phương Vy BABAWE14092 2014 12-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
441 Nguyễn Gia Hân BABAWE14107 2014 20-9-1996 Nữ Phát thẻ mới
442 Trần Vũ Kha BABAWE14113 2014 27-5-1996 Nam Phát thẻ mới
443 Trần Trọng Khôi BABAWE14115 2014 1-3-1996 Nam Phát thẻ mới
444 Lê Hoàng Kim Ngân BABAWE14122 2014 17-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
445 Võ Diệp Phương Nghi BABAWE14124 2014 29-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
446 Phan Thị Bích Ngọc BABAWE14125 2014 13-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
447 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi BABAWE14128 2014 28-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
448 Lê Minh Quân BABAWE14133 2014 15-10-1996 Nam Phát thẻ mới
449 Mã Gia Quỳnh BABAWE14135 2014 19-1-1996 Nữ Phát thẻ mới
450 Nguyễn Phan Thanh Trúc BABAWE14150 2014 2-1-1996 Nữ Phát thẻ mới
451 Phạm Hồng Việt BABAWE14155 2014 23-6-1996 Nam Phát thẻ mới
452 Kiều Gia Bảo BABAWE14160 2014 3-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
453 Nguyễn Minh Nhã BABAWE14177 2014 5-6-1996 Nam Phát thẻ mới
454 Duơng Bảo Nhi BABAWE14178 2014 22-3-1996 Nữ Phát thẻ mới
455 Đỗ Nguyễn Trúc Quỳnh BABAWE14183 2014 18-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
456 Trần Tấn Tài BABAWE14187 2014 16-11-1996 Nam Phát thẻ mới
457 Lê Thị Hoài Thương BABAWE14194 2014 10-12-1996 Nữ Phát thẻ mới
458 Nguyễn Thị Hoàng Yến BABAWE14204 2014 26-2-1996 Nữ Phát thẻ mới
459 Đào Minh Trí BABAWE14209 2014 24-4-1996 Nam Phát thẻ mới
460 Trương Đặng Phương Thảo BABAWE14215 2014 5-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
461 Trần Trọng Tín BABAWE14218 2014 13-8-1996 Nam Phát thẻ mới
462 Nguyễn Thành Luân BABAWE14219 2014 12-2-1996 Nam Phát thẻ mới
463 Trần Hồng Sơn BABAWE14222 2014 30-12-1996 Nam Phát thẻ mới
464 Nguyễn Gia Huy BABAWE14225 2014 12-5-1996 Nam Phát thẻ mới
465 Vũ Phương Lan BABAWE14232 2014 29-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
466 Nghê Thành Lợi BABAWE14238 2014 6-12-1996 Nam Phát thẻ mới
467 Võ Thụy Hồng Nhung BABAWE14240 2014 2-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
468 Lê Thị Ngọc Anh BABAWE14242 2014 17-9-1996 Nữ Phát thẻ mới
469 Phạm Đăng Minh BABAWE14246 2014 29-5-1996 Nam Phát thẻ mới
470 Trương Đỗ Khoan BABAWE14253 2014 25-7-1996 Nam Phát thẻ mới
471 Nguyễn Thùy Dương BABAWE14257 2014 16-3-1996 Nữ Phát thẻ mới
472 Nguyễn Thanh Quỳnh Thư BABAWE14259 2014 23-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
473 Đoàn Tô Phương Khanh BABAWE14264 2014 26-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
474 Bùi Minh Duy BABAWE14268 2014 26-11-1996 Nam Phát thẻ mới
475 Bùi Thị Nhu Mỹ BABAWE14269 2014 9-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
476 Trần Thục Uyên BABAWE14272 2014 6-7-1996 Nữ Phát thẻ mới
477 Đào Song Đức BABAWE14282 2014 14-8-1996 Nam Phát thẻ mới
478 Cao Thị Thanh Tâm BABAWE14284 2014 12-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
479 Nguyễn Kim Ngọc BABAWE14285 2014 2-12-1996 Nữ Phát thẻ mới
480 Phan Khoa Mẫn BABAWE14287 2014 28-4-1996 Nam Phát thẻ mới
481 Tạ Hồ Xuân Hương BABAWE14288 2014 25-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
482 Nguyễn Thanh Thủy BABAWE14289 2014 15-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
483 Bùi Ngọc Đức BABAWE14290 2014 17-10-1995 Nam Phát thẻ mới
484 Lại Thị Thu Hương BABAWE14291 2014 29-3-1996 Nữ Phát thẻ mới
485 Nguyễn Lâm Bảo Trân BABAWE14293 2014 18-5-1996 Nữ Phát thẻ mới
486 Nguyễn Hoài Anh Thi BABAWE14296 2014 3-2-1996 Nữ Phát thẻ mới
487 Lê Đức Quyền BABAWE14299 2014 29-8-1995 Nam Phát thẻ mới
488 Trương Minh Huy BABAWE14301 2014 22-11-1996 Nam Phát thẻ mới
489 Nguyễn Thị Hạnh Tiên BABAWE14321 2014 15-7-1996 Nữ Phát thẻ mới
490 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn BABAWE14330 2014 8-9-1996 Nam Phát thẻ mới
491 Nguyễn Quốc Huy BABAWE14332 2014 22-7-1996 Nam Phát thẻ mới
492 Nguyễn Vũ Anh Trung BABAWE15013 2015 30-4-1997 Nam Phát thẻ mới
493 Bành Tú Như BABAWE15034 2015 2-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
494 Bùi Minh Tuyết BABAWE15036 2015 12-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
495 Bùi Thanh Thuỳ BABAWE15038 2015 21-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
496 Bùi Thị Ngọc Trâm BABAWE15040 2015 9-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
497 Cao Ngọc Yến Nhi BABAWE15044 2015 23-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
498 Đặng Ngọc Thuận Minh BABAWE15046 2015 26-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
499 Đàng Thành Mai Thảo BABAWE15048 2015 10-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
500 Đinh Quốc Việt BABAWE15051 2015 12-12-1997 Nam Phát thẻ mới
501 Đỗ Nguyễn Lan Anh BABAWE15057 2015 1-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
502 Đỗ Thảo Linh BABAWE15058 2015 3-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
503 Dương Quỳnh Anh BABAWE15063 2015 4-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
504 Hồ Hoàng Mỹ Ngọc BABAWE15064 2015 7-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
505 Hoàng Hải Âu BABAWE15067 2015 8-11-1997 Nam Phát thẻ mới
506 Hứa Thảo Trang BABAWE15072 2015 15-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
507 Huỳnh Hoàng Nguyên BABAWE15073 2015 6-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
508 Huỳnh Mạnh Hùng BABAWE15074 2015 15-7-1997 Nam Phát thẻ mới
509 Huỳnh Phạm Yến Vy BABAWE15076 2015 15-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
510 Huỳnh Thị Diệu Ái BABAWE15077 2015 3-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
511 Lâm Hoàng Phương BABAWE15080 2015 5-5-1997 Nam Phát thẻ mới
512 Lâm Nguyễn Hoàng Khôi BABAWE15081 2015 11-8-1997 Nam Phát thẻ mới
513 Lê Chiêu Anh BABAWE15083 2015 1-9-1997 Nam Phát thẻ mới
514 Lê Ngọc Hồng Hạnh BABAWE15087 2015 1-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
515 Lê Thị Minh Hà BABAWE15090 2015 30-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
516 Lê Tưởng Dung BABAWE15091 2015 26-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
517 Lưu Hà Nam BABAWE15094 2015 8-2-1997 Nam Phát thẻ mới
518 Lưu Văn Anh Trường BABAWE15096 2015 5-2-1997 Nam Phát thẻ mới
519 Mao Vĩnh Nhuệ BABAWE15099 2015 21-2-1997 Nam Phát thẻ mới
520 Nguyễn Cao Thụy Anh BABAWE15102 2015 20-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
521 Nguyễn Chính Đại BABAWE15103 2015 9-7-1997 Nam Phát thẻ mới
522 Nguyễn Đức Thành Nhân BABAWE15106 2015 16-11-1997 Nam Phát thẻ mới
523 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo BABAWE15109 2015 17-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
524 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm BABAWE15114 2015 9-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
525 Nguyễn Lê Tường Vi BABAWE15117 2015 22-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
526 Nguyễn Minh Tân BABAWE15123 2015 23-1-1997 Nam Phát thẻ mới
527 Nguyễn Mỹ Linh BABAWE15124 2015 17-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
528 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy BABAWE15127 2015 29-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
529 Nguyễn Nguyên Hưng BABAWE15129 2015 6-5-1997 Nam Phát thẻ mới
530 Nguyễn Phượng Nhi BABAWE15131 2015 24-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
531 Nguyễn Quốc Chí BABAWE15132 2015 4-1-1997 Nam Phát thẻ mới
532 Nguyễn Thái Nguyên BABAWE15134 2015 17-8-1996 Nam Phát thẻ mới
533 Nguyễn Thị Hà BABAWE15137 2015 29-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
534 Nguyễn Thị Hồng Phước BABAWE15140 2015 21-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
535 Nguyễn Thị Phương Thảo BABAWE15144 2015 26-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
536 Nguyễn Thị Quỳnh Anh BABAWE15146 2015 30-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
537 Nguyễn Xuân Định BABAWE15152 2015 24-10-1997 Nam Phát thẻ mới
538 Nhan Hoàng Diệu Khanh BABAWE15154 2015 12-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
539 Phạm Thị Lan Anh BABAWE15162 2015 6-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
540 Phạm Thị Thanh Nga BABAWE15163 2015 12-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
541 Phan Ái Xuân BABAWE15166 2015 13-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
542 Phan Hà Thanh Trúc BABAWE15168 2015 18-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
543 Phan Nguyễn Thảo Nguyên BABAWE15170 2015 28-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
544 Phan Trần Minh Đăng BABAWE15173 2015 10-2-1997 Nam Phát thẻ mới
545 Phương Thục Nhi BABAWE15174 2015 10-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
546 Thái Thanh Nguyên BABAWE15175 2015 13-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
547 Tô Thị Thanh Thảo BABAWE15176 2015 6-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
548 Trần Anh Đăng BABAWE15178 2015 4-4-1997 Nam Phát thẻ mới
549 Trần Bảo Ngọc BABAWE15180 2015 5-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
550 Trần Đặng Minh Thu BABAWE15181 2015 28-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
551 Trần Hữu Hoàng Tùng BABAWE15185 2015 2-2-1997 Nam Phát thẻ mới
552 Trần Lê Hiếu BABAWE15186 2015 15-12-1997 Nam Phát thẻ mới
553 Trần Ngọc Thanh Trúc BABAWE15188 2015 19-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
554 Trần Ngọc Thảo Nguyên BABAWE15189 2015 26-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
555 Trần Ngọc Tường Vy BABAWE15190 2015 5-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
556 Trần Nhật Lê Vi BABAWE15191 2015 27-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
557 Trần Thanh Dung BABAWE15193 2015 10-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
558 Trần Thị Diệu Thương BABAWE15196 2015 19-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
559 Trần Thị Hồng Nhung BABAWE15197 2015 23-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
560 Trần Thị Kim Ngân BABAWE15198 2015 6-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
561 Trần Thị Thanh Thảo BABAWE15200 2015 3-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
562 Trần Thị Trà My BABAWE15201 2015 27-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
563 Trần Văn Minh Nhân BABAWE15202 2015 16-9-1997 Nam Phát thẻ mới
564 Võ Lữ Thanh Trà BABAWE15206 2015 3-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
565 Vũ Anh Hoàng BABAWE15208 2015 10-1-1997 Nam Phát thẻ mới
566 Vũ Đức Đăng Khoa BABAWE15210 2015 27-11-1997 Nam Phát thẻ mới
567 Vũ Mai Thi BABAWE15213 2015 9-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
568 Đinh Trọng Nghĩa BABAWE15216 2015 6-1-1997 Nam Phát thẻ mới
569 Dương Phương Quyên BABAWE15217 2015 27-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
570 Huỳnh Phương Bảo Trân BABAWE15221 2015 24-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
571 Nguyễn Nhật Mai Trâm BABAWE15226 2015 15-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
572 Nguyễn Phương Thảo BABAWE15228 2015 24-7-1996 Nữ Phát thẻ mới
573 Phạm Thị Kim Sơn BABAWE15230 2015 10-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
574 Nguyễn Thiện Nhân BABAWE15241 2015 25-10-1997 Nam Phát thẻ mới
575 Bùi Hữu Thái Thông BABAWE15244 2015 1-3-1997 Nam Phát thẻ mới
576 Đặng Trúc Liên BABAWE15245 2015 1-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
577 Hoàng Mai Cẩm Tú BABAWE15249 2015 13-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
578 Lê Khiết Vy BABAWE15251 2015 15-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
579 Liêu Thể Vân BABAWE15253 2015 12-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
580 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi BABAWE15261 2015 12-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
581 Nguyễn Thị Tuyết Mai BABAWE15265 2015 3-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
582 Nguyễn Thị Vân Anh BABAWE15266 2015 16-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
583 Phan Lê Trường Giang BABAWE15269 2015 5-11-1997 Nam Phát thẻ mới
584 Trần Nguyễn Bình Phương BABAWE15271 2015 26-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
585 Trần Thị Trung Yến BABAWE15273 2015 24-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
586 Võ Đào Hà My BABAWE15277 2015 24-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
587 Bùi Hoàng Đức BABAWE15286 2015 2-2-1996 Nam Phát thẻ mới
588 Đinh Quốc Đạt BABAWE15294 2015 27-12-1997 Nam Phát thẻ mới
589 Lê Hương Yến Nhi BABAWE15296 2015 12-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
590 Nguyễn Vũ Hoài Phương BABAWE15297 2015 3-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
591 Ngô Thị Thanh Tâm BABAWE15300 2015 29-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
592 Lê Thị Thùy Trang BABAWE15307 2015 18-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
593 Nguyễn Thị Thủy Tiên BABAWE15310 2015 25-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
594 Lê Thị Phương Chi BABAWE15313 2015 5-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
595 Đỗ Quang Nhật BABAWE15314 2015 7-12-1997 Nam Phát thẻ mới
596 Lê Thiên Phúc BABAWE15319 2015 17-4-1997 Nam Phát thẻ mới
597 Trần Thị Trúc Phương BABAWE15323 2015 23-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
598 Hoàng Thị Hoàng Anh BABAWE15324 2015 1-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
599 Nguyễn Phan Duy Thông BABAWE15325 2015 6-8-1997 Nam Phát thẻ mới
600 Nguyễn Hải Vân BABAWE15332 2015 27-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
601 Phan Thị Bảo Như BABAWE15334 2015 28-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
602 Phạm Xuân Cương BABAWE15335 2015 27-3-1997 Nam Phát thẻ mới
603 Quách Gia Phú BABAWE15336 2015 22-2-1997 Nam Phát thẻ mới
604 Đặng Nguyễn Thanh Vy BABAWE15337 2015 3-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
605 Huỳnh Thị Trà Mi BABAWE15342 2015 15-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
606 Đinh Thị Thanh Phương BABAWE15345 2015 29-12-1996 Nữ Phát thẻ mới
607 Vũ Minh Luân BABAWE15347 2015 11-11-1997 Nam Phát thẻ mới
608 Phạm Nguyễn Anh Tân BABAWE15354 2016 3-9-1997 Nam Phát thẻ mới
609 Trần Thị Ánh Ngọc BABAWE15355 2015 6-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
610 Đinh Anh Thi BABAWE15363 2015 1-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
611 Nguyễn Ngọc Anh Thư BABAWE15364 2015 7-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
612 Trần Quán Kiên BABAWE15367 2015 27-2-1997 Nam Phát thẻ mới
613 Huỳnh Thị Thanh Tuyền BABAWE15370 2015 30-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
614 Huỳnh Lâm Trúc Hằng BABAWE15372 2015 20-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
615 Huỳnh Thị Thanh Thảo BABAWE15380 2015 29-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
616 Vũ Ngọc Như Quỳnh BABAWE15387 2015 12-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
617 Mai Trần Vũ Khanh BABAWE15388 2015 2-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
618 Lê Hoàng Huy BABAWE15392 2015 26-1-1995 Nam Phát thẻ mới
619 Nguyễn Hồng Thuý Quỳnh BABAWE15395 2015 22-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
620 Đoàn Anh Tuấn BABAWE15397 2015 20-8-1996 Nam Phát thẻ mới
621 Trần Hạ Vy BABAWE15398 2015 3-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
622 Lê Hiểu Lam BABAWE16004 2016 18-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
623 Vũ Tiến Dũng BABAWE16012 2016 15-9-1998 Nam Phát thẻ mới
624 Phan Đỗ Hương Giang BABAWE16015 2016 7-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
625 Đỗ Mạnh Huy BABAWE16018 2016 19-2-1997 Nam Phát thẻ mới
626 Trần Đình Huy BABAWE16019 2016 1-6-1998 Nam Phát thẻ mới
627 Nguyễn Đức Mạnh BABAWE16023 2016 26-6-1998 Nam Phát thẻ mới
628 Ngô Gia Phú BABAWE16026 2016 19-4-1997 Nam Phát thẻ mới
629 Nguyễn Thành Sơn BABAWE16028 2016 28-9-1998 Nam Phát thẻ mới
630 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh BABAWE16032 2016 14-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
631 Phạm Nhã Trúc BABAWE16040 2016 23-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
632 Huỳnh Mỹ Uyên BABAWE16041 2016 7-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
633 Nguyễn Huỳnh Phúc Yên BABAWE16043 2016 11-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
634 Nguyễn Thị Anh Chi BABAWE16046 2016 22-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
635 Nguyễn Thị ánh Dương BABAWE16052 2016 9-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
636 Nguyễn Hà Thy An BABAWE16060 2016 18-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
637 Đỗ Ngọc Phương Anh BABAWE16062 2016 19-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
638 Trần Như Bình BABAWE16071 2016 14-10-1998 Nam Phát thẻ mới
639 Võ Thanh Bình BABAWE16072 2016 4-3-1998 Nam Phát thẻ mới
640 Lê Ngọc Minh Châu BABAWE16073 2016 29-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
641 Trần Thị Xuân Diệu BABAWE16076 2016 31-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
642 Nguyễn Hoàng Thảo Dung BABAWE16077 2016 19-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
643 Lê Ngọc Hà BABAWE16078 2016 27-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
644 Mai Trần Bảo Hạnh BABAWE16082 2016 7-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
645 Phạm Thị Mỹ Hạnh BABAWE16083 2016 23-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
646 Bùi Thức Anh Hào BABAWE16084 2016 28-2-1998 Nam Phát thẻ mới
647 Phạm Trần Mạnh Huy BABAWE16089 2016 19-2-1998 Nam Phát thẻ mới
648 Nguyễn Tuấn Kiệt BABAWE16091 2016 21-11-1998 Nam Phát thẻ mới
649 Trần Thanh Anh Kim BABAWE16092 2016 13-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
650 Trần Đoàn Thị Khánh Linh BABAWE16095 2016 24-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
651 Phạm Lê Thanh Loan BABAWE16097 2016 25-6-1996 Nữ Phát thẻ mới
652 Nguyễn Hoàng Long BABAWE16098 2016 1-11-1998 Nam Phát thẻ mới
653 Nguyễn Nhật Nam BABAWE16100 2016 6-3-1998 Nam Phát thẻ mới
654 Nguyễn Tài Nguyên BABAWE16104 2016 8-6-1998 Nam Phát thẻ mới
655 Trần Thị Khánh Nhung BABAWE16113 2016 25-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
656 Đỗ Hoàng Minh Phúc BABAWE16115 2016 2-6-1998 Nam Phát thẻ mới
657 Đỗ Thị Thanh Thanh BABAWE16124 2016 18-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
658 Phạm Nguyễn Thạch Thảo BABAWE16125 2016 17-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
659 Nguyễn Trần Thiên BABAWE16127 2016 24-1-1998 Nam Phát thẻ mới
660 Nguyễn Thị Diễm Thúy BABAWE16129 2016 23-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
661 Lê Hồng Bảo Trâm BABAWE16132 2016 31-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
662 Trần Như Quỳnh Trân BABAWE16133 2016 15-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
663 Nguyễn Duy Trí BABAWE16134 2016 22-3-1998 Nam Phát thẻ mới
664 Nguyễn Lê Thu Trúc BABAWE16135 2016 11-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
665 Lê Huỳnh Tường Vi BABAWE16139 2016 13-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
666 Lê Thị Huyền Vy BABAWE16141 2016 28-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
667 Trần Thị Thùy Linh BABAWE16155 2016 29-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
668 Đỗ Hồng Hoàng Anh BABAWE16164 2016 7-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
669 Nguyễn Thị Thùy Anh BABAWE16167 2016 26-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
670 Trần Nguyễn Kiều Anh BABAWE16168 2016 24-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
671 Trịnh Minh Lâm Anh BABAWE16170 2016 19-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
672 Đỗ Trần Bảo Chi BABAWE16172 2016 22-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
673 Võ Ngọc Anh Chi BABAWE16173 2016 13-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
674 Trần Dinh Dinh BABAWE16176 2016 6-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
675 Phạm Minh Duyên BABAWE16179 2016 22-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
676 Trần Vũ Trúc Khanh BABAWE16186 2016 28-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
677 Trần Thị Tuyết Nhung BABAWE16208 2016 10-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
678 Phạm Phương Thảo BABAWE16218 2016 22-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
679 Nguyễn Gia Trung BABAWE16224 2016 14-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
680 Trần Nguyễn Cường Nam BABAWE16230 2016 12-12-1998 Nam Phát thẻ mới
681 Thái Lê Thảo Duyên BABAWE16231 2016 8-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
682 Phạm Hoài Mai Thảo BABAWE16234 2016 24-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
683 Phan Nguyễn Hải Thành BABAWE16236 2016 4-11-1998 Nam Phát thẻ mới
684 Nguyễn Thảo Minh Hoàng BABAWE16240 2016 11-5-1998 Nam Phát thẻ mới
685 Phạm Khánh Hưng BABAWE16241 2016 24-3-1998 Nam Phát thẻ mới
686 Nguyễn Thị ý Nhi BABAWE16242 2016 9-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
687 Nguyễn Hưng BABAWE16260 2016 23-11-1997 Nam Phát thẻ mới
688 Phan Lê Gia Hân BABAWE16261 2016 15-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
689 Lê Hoàng ánh Hoa BABAWE16262 2016 2-9-1994 Nữ Phát thẻ mới
690 Lê Ngọc Minh Anh BABAWE16271 2016 10-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
691 Hà Tài Nam BABAWE16273 2016 10-3-1998 Nam Phát thẻ mới
692 Hồ Vũ Bích Vân BABAWE16274 2016 5-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
693 Hoàng Thị Chinh BABAWE16275 2016 12-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
694 Nguyễn Huy Tài BABAWE16279 2016 18-11-1998 Nam Phát thẻ mới
695 Nguyễn Thị Cẩm Hằng BABAWE16282 2016 15-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
696 Đặng Ngọc Hảo BABAWE16283 2016 12-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
697 Trần Nhất Duy BABAWE16284 2016 7-11-1996 Nam Phát thẻ mới
698 Lê Văn Cường BABAWE16285 2016 5-4-1998 Nam Phát thẻ mới
699 Ngô Vũ Bảo Quyên BABAWE16286 2016 24-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
700 Trần Mỹ Hạnh Dung BABAWE16288 2016 15-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
701 Mai Thị Diệp Linh BABAWE16293 2016 30-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
702 Trần Phú Cường BABAWE16295 2016 14-1-1995 Nam Phát thẻ mới
703 Phạm Cường Thịnh BABAWE16299 2016 16-9-1995 Nam Phát thẻ mới
704 Phạm Thị Thanh Phương BABAWE16302 2016 28-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
705 Phạm Gia Hy BABAWE16305 2016 29-3-1998 Nam Phát thẻ mới
706 Tạ Thị Kim Anh BABAWE16307 2016 3-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
707 Nguyễn Thúy Vi BABAWE16308 2016 28-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
708 Hồ Thục Xuân Thanh BABAWE16309 2016 18-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
709 Trần Nguyễn Quang Trường BABAWE16310 2016 9-5-1998 Nam Phát thẻ mới
710 Võ Phan Thùy Dương BABAWE16311 2016 4-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
711 Võ Nguyễn Hải Nam BABAWE16312 2016 13-4-1998 Nam Phát thẻ mới
712 Nguyễn Thanh Hải BABAWE16313 2016 17-1-1998 Nam Phát thẻ mới
713 Phạm Kim Long BABAWE16314 2016 29-8-1998 Nam Phát thẻ mới
714 Phạm Nguyễn Gia Hân BABAWE16316 2016 22-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
715 Nguyễn Thị Thanh Trúc BABAWE16318 2016 10-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
716 Nguyễn Thái Uyên BABAWE16322 2016 31-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
717 Lâm Quốc Việt BABAWE16323 2016 9-11-1998 Nam Phát thẻ mới
718 Trương Nguyễn Đăng Khương BABAWE16325 2016 19-11-1998 Nam Phát thẻ mới
719 Lâm Kim Thành BABAWE16326 2016 16-1-1998 Nam Phát thẻ mới
720 Ngô Phan Thùy Trang BABAWE16327 2016 28-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
721 Lê Anh Quốc BABAWE16332 2016 27-5-1998 Nam Phát thẻ mới
722 Nguyễn Quốc Vinh BABAWE16334 2016 25-8-1998 Nam Phát thẻ mới
723 Phạm Lê Nhựt Huỳnh BABAWE16336 2016 28-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
724 Đoàn Minh Anh BABAWE16340 2016 2-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
725 Nguyễn Phương Kiều Anh BABAWE16341 2016 16-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
726 Nguyễn Thị Tuyết Mai BABAWE16344 2016 31-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
727 Nguyễn Ngọc Minh Tâm BABAWE16345 2016 5-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
728 Trần Vũ Quang Lâm BABAWE16346 2016 18-9-1998 Nam Phát thẻ mới
729 Lương Huỳnh Ngọc Hân BABAWE16347 2016 14-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
730 Phan Lê Bảo Trâm BABAWE16348 2016 25-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
731 Trần Quang Vũ BABAWE16351 2016 3-3-1998 Nam Phát thẻ mới
732 Nguyễn Vũ Hồng Hạ BABAWE16352 2016 22-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
733 Cao Vũ Thùy Giang BABAWE16354 2016 10-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
734 Nguyễn Khánh Linh BABAWE16356 2016 12-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
735 Nguyễn Hữu Minh Đức BABAWE16357 2016 10-4-1997 Nam Phát thẻ mới
736 Nguyễn Lê Nhã Ca BABAWE16361 2016 2-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
737 Tiêu Hải Phong BABAWE16362 2016 6-1-1998 Nam Phát thẻ mới
738 Phan Huỳnh Yến Nhi BABAWE17002 2017 18-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
739 Trương Tố Uyên BABAWE17004 2017 12-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
740 Nguyễn Thị Hồng Phúc BABAWE17005 2017 31-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
741 Nguyễn Hoàng Mai BABAWE17008 2017 14-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
742 Hoàng Gia Bảo BABAWE17009 2017 19-9-1999 Nam Phát thẻ mới
743 Nguyễn Lợi Ngọc Trân BABAWE17010 2017 1-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
744 Phạm Thị Minh Phương BABAWE17011 2017 5-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
745 Bùi Trần Phương Anh BABAWE17013 2017 28-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
746 Nguyễn Phương Khánh Trâm BABAWE17014 2017 9-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
747 Đinh Nguyễn Đoan Trang BABAWE17017 2017 10-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
748 Bùi Thiện Mỹ BABAWE17018 2017 30-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
749 Đỗ Trần Minh Châu BABAWE17020 2017 10-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
750 Phan Thanh Uyên BABAWE17025 2017 20-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
751 Nguyễn Đức Anh Khôi BABAWE17026 2017 12-5-1999 Nam Phát thẻ mới
752 Nguyễn Mỹ Hạnh BABAWE17028 2017 20-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
753 Huỳnh Nhật Phương Linh BABAWE17032 2017 26-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
754 Nguyễn Huy Ngọc BABAWE17035 2017 15-6-1999 Nam Phát thẻ mới
755 Đặng Trúc Phương BABAWE17036 2017 8-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
756 Phạm Hoàng Mai Trân BABAWE17037 2017 31-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
757 Nguyễn Song Triều Vi BABAWE17040 2017 31-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
758 Nguyễn Tú Lan Anh BABAWE17043 2017 16-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
759 Lê Thanh Thư BABAWE17045 2017 27-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
760 Lương Thụy Nhiên BABAWE17046 2017 10-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
761 Phạm Trần Duy Tùng BABAWE17047 2017 30-6-1999 Nam Phát thẻ mới
762 Trương Như Ý BABAWE17049 2017 24-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
763 Vũ Thị Hồng Nhung BABAWE17051 2017 13-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
764 Trần Đặng An Phương BABAWE17055 2017 6-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
765 Lê Thảo Hiền BABAWE17057 2017 11-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
766 Lê Minh Hiền BABAWE17061 2017 10-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
767 Vũ Đức Duy BABAWE17077 2017 30-6-1999 Nam Phát thẻ mới
768 Trương Xuân Minh BABAWE17079 2017 6-1-1999 Nam Phát thẻ mới
769 Nguyễn Xuân Thi BABAWE17080 2017 9-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
770 Đỗ Lê Minh Thư BABAWE17082 2017 24-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
771 Đặng Ngọc Phương Uyên BABAWE17091 2017 27-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
772 Phạm Thị Hải Yến BABAWE17097 2017 8-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
773 Hồ Bảo Trân BABAWE17098 2017 7-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
774 Lê Lan Như Quỳnh BABAWE17101 2017 30-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
775 Nguyễn Bạch Bích Uyển BABAWE17102 2017 3-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
776 Trần Bảo Khánh BABAWE17103 2017 31-7-1999 Nam Phát thẻ mới
777 Trần Hà Phương BABAWE17111 2017 2-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
778 Nguyễn Duy Bá Linh BABAWE17113 2017 9-3-1999 Nam Phát thẻ mới
779 Nguyễn Ngọc Hồng Hân BABAWE17116 2017 26-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
780 Nguyễn Vương Huy BABAWE17118 2017 13-6-1999 Nam Phát thẻ mới
781 Dương Ngô Kiều Giang BABAWE17121 2017 17-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
782 Phạm Hoài Thảo Linh BABAWE17126 2017 10-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
783 Nguyễn Thị Thanh Thảo BABAWE17131 2017 15-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
784 Nguyễn Thy Bảo Trân BABAWE17132 2017 12-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
785 Đoàn Thị Thúy Nga BABAWE17134 2017 19-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
786 Trần Nguyễn Kỳ Duyên BABAWE17136 2017 4-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
787 Nguyễn Thành Văn BABAWE17137 2017 20-3-1999 Nam Phát thẻ mới
788 Thái Gia Linh BABAWE17138 2017 22-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
789 Nguyễn Thoại Phương Khanh BABAWE17140 2017 6-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
790 Trần Thị Minh Châu BABAWE17142 2017 27-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
791 Nguyễn Ngọc Mai Linh BABAWE17143 2017 21-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
792 Lê Nguyễn Mỹ Tiên BABAWE17144 2017 5-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
793 Đào Hoàng Kim Nga BABAWE17145 2017 27-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
794 La Gia Bảo BABAWE17146 2017 2-6-1999 Nam Phát thẻ mới
795 Vũ Ngọc Thảo Vân BABAWE17147 2017 11-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
796 Trần Chiêu Hoàng Trinh BABAWE17148 2017 25-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
797 Nguyễn Tiến Anh BABAWE17151 2017 26-5-1999 Nam Phát thẻ mới
798 Nguyễn Duy Nhân BABAWE17152 2017 6-5-1999 Nam Phát thẻ mới
799 Nguyễn Vương Tuyết Nhi BABAWE17153 2017 29-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
800 Trần Hoàng Bảo Nghi BABAWE17154 2017 26-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
801 Ngô Gia Khánh BABAWE17155 2017 10-3-1999 Nam Phát thẻ mới
802 Lê Xuân Phương Anh BABAWE17158 2017 5-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
803 Lý Lâm Thuyền Ngọc BABAWE17159 2017 25-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
804 Phạm Chí Trường BABAWE17160 2017 7-9-1999 Nam Phát thẻ mới
805 Phạm Hoàng Uyên Nhi BABAWE17162 2017 24-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
806 Lê Thanh Nhật Minh BABAWE17163 2017 22-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
807 Trần Thị Thúy Ngân BABAWE17165 2017 29-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
808 Nguyễn Thanh Thảo BABAWE17168 2017 11-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
809 Trần Huỳnh Thảo Thy BABAWE17169 2017 2-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
810 Nguyễn Huỳnh Trúc Quyên BABAWE17172 2017 10-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
811 Lê Trần Xuân Thanh BABAWE17173 2017 30-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
812 Trần Ngọc Trâm BABAWE17175 2017 2-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
813 Nguyễn Đức Huy BABAWE17178 2017 17-8-1999 Nam Phát thẻ mới
814 Nguyễn Võ Thanh Tuấn BABAWE17184 2017 30-4-1999 Nam Phát thẻ mới
815 Nguyễn Đức Minh BABAWE17187 2017 6-8-1999 Nam Phát thẻ mới
816 Hồ Minh Thư BABAWE17189 2017 10-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
817 Nguyễn Minh Khôi BABAWE17202 2017 3-10-1999 Nam Phát thẻ mới
818 Lâm Bảo Linh BABAWE17208 2017 22-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
819 Lê Hoàng Anh BABAWE17209 2017 14-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
820 Nguyễn Quan Thế Phi BABAWE17213 2017 14-1-1999 Nam Phát thẻ mới
821 Vũ Ngọc Long BABAWE17214 2017 8-9-1999 Nam Phát thẻ mới
822 Đỗ Thị Kim Hằng BABAWE17216 2017 21-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
823 Võ Lê Quỳnh Như BABAWE17218 2017 7-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
824 Nguyễn Phạm Minh Hiển BABAWE17223 2017 23-11-1999 Nam Phát thẻ mới
825 Trần Ngọc Thùy Dương BABAWE17225 2017 14-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
826 Lê Ngô Trang Hạ BABAWE17227 2017 5-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
827 Nguyễn Thúy Hiền BABAWE17228 2017 20-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
828 Nguyễn Phạm Huỳnh Như BABAWE17230 2017 26-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
829 Nguyễn Thị Thu Thảo BABAWE17231 2017 27-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
830 Nguyễn Hưng Thịnh BABAWE17233 2017 2-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
831 Huỳnh Quốc Trung BABAWE17234 2017 20-6-1999 Nam Phát thẻ mới
832 Trần Mộng Thu Ngân BABAWE17237 2017 1-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
833 Đặng Thái Đức BABAWE17238 2017 17-1-1999 Nam Phát thẻ mới
834 Bạch Thị Hải Yến BABAWE17242 2017 29-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
835 Hà Phương Mai BABAWE17243 2017 4-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
836 Phạm Ngọc Khánh Hà BABAWE17248 2017 21-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
837 Hoàng Thị Hoài Giang BABAWE17252 2017 1-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
838 Nguyễn Huỳnh Như BABAWE17254 2017 14-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
839 Đinh Thùy Minh Anh BABAWE17259 2017 5-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
840 Nguyễn Hồng Phúc BABAWE17262 2017 6-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
841 Lê Phương Bảo Ngọc BABAWE17267 2017 17-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
842 Hồ Khánh An BABAWE17268 2017 27-2-1999 Nam Phát thẻ mới
843 Trương Ngọc An Thuyên BABAWE17269 2017 23-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
844 Lê Minh Nhựt BABAWE17271 2017 25-8-1999 Nam Phát thẻ mới
845 Nguyễn Minh Hoàng BABAWE17274 2017 9-3-1999 Nam Phát thẻ mới
846 Trương Thảo Nhi BABAWE17277 2017 14-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
847 Hoàng Nguyễn Ngọc Quốc BABAWE17278 2017 9-9-1999 Nam Phát thẻ mới
848 Đậu Lâm Phương Trinh BABAWE17279 2017 1-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
849 Trần Thị Huệ Trúc BABAWE17281 2017 17-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
850 Nguyễn Nhã Thanh BABAWE17282 2017 19-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
851 Hoàng Thị Phương Thảo BABAWE17283 2017 9-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
852 Bùi Nguyễn Nhân Tâm BABAWE17284 2017 23-9-1999 Nam Phát thẻ mới
853 Vũ Mai Phương BABAWE17285 2017 28-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
854 Nguyễn Đỗ Kim Ngân BABAWE17286 2017 22-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
855 Nguyễn Hồng Hải Mi BABAWE17287 2017 17-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
856 Lê Nguyễn Việt Anh BABAWE17289 2017 5-11-1999 Nam Phát thẻ mới
857 Nguyễn Phúc Duy Khang BABAWE17291 2017 19-8-1999 Nam Phát thẻ mới
858 Phạm Quỳnh Hương BABAWE17295 2017 7-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
859 Phạm Ngọc Trúc Khanh BABAWE17298 2017 4-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
860 Huỳnh Đăng Nguyễn BABAWE17300 2017 3-8-1999 Nam Phát thẻ mới
861 Phạm Đăng Khoa BABAWE17301 2017 15-7-1999 Nam Phát thẻ mới
862 Đào Trọng Hoàng Khánh BABAWE17302 2017 23-10-1999 Nam Phát thẻ mới
863 Đỗ Thị Bảo Uyên BABAWE17304 2017 28-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
864 Nguyễn Hà Anh Huy BABAWE17309 2017 6-4-1999 Nam Phát thẻ mới
865 Nguyễn Lê Huy BABAWE17310 2017 2-9-1999 Nam Phát thẻ mới
866 Tiêu Tuấn Lương BABAWE17311 2017 6-6-1999 Nam Phát thẻ mới
867 Nguyễn Tấn Hiếu BABAWE17317 2017 25-7-1998 Nam Phát thẻ mới
868 Phạm Thị Thanh Ngân BABAWE17318 2017 31-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
869 Lê Nguyễn Hoàng Trang BABAWE17319 2017 19-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
870 Phạm Nguyễn Khánh Ngân BABAWE17321 2017 27-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
871 Lầy Thành Thuận BABAWE17322 2017 6-4-1999 Nam Phát thẻ mới
872 Vũ Bảo BABAWE17323 2017 27-4-1999 Nam Phát thẻ mới
873 Nguyễn Ngọc Yến Nhi BABAWE17324 2017 26-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
874 Mai Thị Ngọc Anh BABAWE17328 2017 15-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
875 Thân Lê Thanh Trân BABAWE17331 2017 7-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
876 Huỳnh Kim Hà Giang BABAWE17332 2017 9-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
877 Trần Thị Hoàng Ngân BABAWE17333 2017 6-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
878 Phan Thị Kim Anh BABAWE17334 2017 26-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
879 Trần Mạnh Hùng BABAWE17335 2017 28-8-1998 Nam Phát thẻ mới
880 Đặng Hoàng An Khương BABAWE17341 2017 18-11-1999 Nam Phát thẻ mới
881 Phạm Trần Minh Trang BABAWE17342 2017 21-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
882 Nguyễn Phương Uyên BABAWE17343 2017 20-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
883 Nguyễn Võ Mai Trinh BABAWE17344 2017 20-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
884 Trịnh Ngọc Như Hảo BABAWE17346 2017 5-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
885 Nguyễn Ngọc Phương Uyên BABAWE17348 2017 4-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
886 Nguyễn Thanh Thúy BABAWE17351 2017 28-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
887 Nguyễn Trà Ân BABAWE17354 2017 7-9-1999 Nam Phát thẻ mới
888 Võ Hoàng Tân BABAWE17356 2017 1-11-1999 Nam Phát thẻ mới
889 Phan Bảo Long BABAWE17358 2017 28-10-1999 Nam Phát thẻ mới
890 Mai Phương Uyên BABAWE17359 2017 17-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
891 Nguyễn Lâm Phong BABAWE17360 2017 24-11-1999 Nam Phát thẻ mới
892 Dương Kỳ Nam BABAWE17365 2017 8-2-1999 Nam Phát thẻ mới
893 Mai Thế Hòa BABAWE17370 2017 8-2-1999 Nam Phát thẻ mới
894 Nguyễn Trần Tú Thanh BABAWE17374 2017 4-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
895 Lê Minh Quỳnh Thy BABAWE17375 2017 22-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
896 Thái Uyển Nhi BABAWE17378 2017 22-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
897 Đặng Diễm Hằng BABAWE17379 2017 19-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
898 Trần Thị Quỳnh Nhi BABAWE17380 2017 21-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
899 Phạm Minh Trường BABAWE17382 2017 17-9-1999 Nam Phát thẻ mới
900 Phạm Trần Minh Quân BABAWE17391 2017 27-12-1999 Nam Phát thẻ mới
901 Nguyễn Hoàng Phi BABAWE17392 2017 5-6-1999 Nam Phát thẻ mới
902 Nguyễn Hải Anh BABAWE17393 2017 4-2-1999 Nam Phát thẻ mới
903 Lê Ngọc Bảo Khang BABAWE17395 2017 15-7-1999 Nam Phát thẻ mới
904 Nguyễn Ngô Đức Anh BABAWE17399 2017 28-2-1999 Nam Phát thẻ mới
905 Trần Như Quỳnh BABAWE17401 2017 15-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
906 Phạm Nguyễn Minh Tâm BABAWE17402 2017 22-1-1999 Nam Phát thẻ mới
907 Đặng Thùy Trâm BABAWE17403 2017 9-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
908 Bùi Lê Minh Châu BABAWE17404 2017 26-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
909 Hồ Minh Nghi BABAWE17405 2017 8-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
910 Đoàn Từ Quốc Thắng BABAWE17407 2017 26-7-1999 Nam Phát thẻ mới
911 Lâm Thành Danh BABAWE17408 2017 19-7-1999 Nam Phát thẻ mới
912 Nguyễn Phương Hoài BABAWE17409 2017 11-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
913 Nguyễn Mai Thảo BABAWE17412 2017 3-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
914 Chiêm Thị Cát Phương BABAWE17413 2017 7-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
915 Nguyễn Hoàng Trúc Mai BABAWE17415 2017 9-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
916 Võ Minh Đức BABAWE17417 2017 12-10-1999 Nam Phát thẻ mới
917 Vũ Thi Thảo My BABAWE17418 2017 16-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
918 Hồ Nguyễn Phương Thanh BABAWE17420 2017 23-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
919 Nguyễn Ngọc Huy BABAWE17422 2017 16-6-1999 Nam Phát thẻ mới
920 Nguyễn Thúy Quỳnh BABAWE17423 2017 25-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
921 Huỳnh Hồng Anh Thư BABAWE17424 2017 12-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
922 Phạm Lê Phương Thảo BABAWE17426 2017 23-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
923 Nguyễn Thiên Phúc BABAWE17428 2017 28-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
924 Đinh Hoàng Dao BABAWE17430 2017 5-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
925 Nguyễn Lê Minh Trân BABAWE17431 2017 2-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
926 Trần Thành Ngoan BABAWE17432 2017 14-9-1999 Nam Phát thẻ mới
927 Đinh Võ Tuấn Duy BABAWE17433 2017 1-1-1999 Nam Phát thẻ mới
928 Nguyễn Phúc Hội An BABAWE17434 2017 3-10-1999 Nam Phát thẻ mới
929 Nguyễn Bích Thảo BABAWE17436 2017 16-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
930 Đỗ Ngọc Bảo Duyên BABAWE18013 2018 2-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
931 Võ Hoàng Khanh BABAWE18025 2018 23-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
932 Hồ Cao Nhật Long BABAWE18035 2018 5-1-2000 Nam Phát thẻ mới
933 Cao Vũ Hoàng Long BABAWE18036 2018 27-9-2000 Nam Phát thẻ mới
934 Vưu Ngọc Trúc Ly BABAWE18037 2018 8-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
935 Nguyễn Trâm Phương Uyên BABAWE18080 2018 3-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
936 Lương Thị Thanh Hương BABAWE18098 2018 23-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
937 Nguyễn Ngọc Ngân BABAWE18107 2018 3-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
938 Phan Hồ Hoàng Phước BABAWE18116 2018 8-8-2000 Nam Phát thẻ mới
939 Phạm Thu Quỳnh BABAWE18120 2018 12-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
940 Ngô Xuân Vĩnh BABAWE18134 2018 18-2-2000 Nam Phát thẻ mới
941 Nguyễn Hoàng Mai Vy BABAWE18135 2018 1-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
942 Võ Thành An BABAWE18140 2018 12-3-2000 Nam Phát thẻ mới
943 Nguyễn Ngọc Minh Anh BABAWE18144 2018 15-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
944 Nguyễn Trần Di Bảo BABAWE18149 2018 15-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
945 Huỳnh Trần Tâm Đạt BABAWE18155 2018 13-8-2000 Nam Phát thẻ mới
946 Trần Phương Bảo Duy BABAWE18161 2018 6-7-2000 Nam Phát thẻ mới
947 Vũ Thụy Ngọc Hân BABAWE18175 2018 10-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
948 Đậu Thanh Hằng BABAWE18176 2018 9-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
949 Nguyễn Hồng Khang BABAWE18185 2018 22-3-2000 Nam Phát thẻ mới
950 Trần Ngọc Bảo Khanh BABAWE18188 2018 26-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
951 Nguyễn Duy Khoa BABAWE18189 2018 10-9-1999 Nam Phát thẻ mới
952 Trịnh Thanh Mẫn BABAWE18212 2018 27-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
953 Nguyễn Ngọc Hồng Ngân BABAWE18220 2018 22-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
954 Lê Hồ Bảo Nghi BABAWE18225 2018 24-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
955 Lê Tuyết Như BABAWE18246 2018 29-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
956 Lê Mai Lâm Thanh Quý BABAWE18265 2018 10-9-2000 Nam Phát thẻ mới
957 Hà Hoàng Sơn BABAWE18274 2018 28-11-2000 Nam Phát thẻ mới
958 Phạm Võ Bảo Trân BABAWE18301 2018 16-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
959 Đậu Lê Thảo Vy BABAWE18314 2018 1-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
960 Mai Ngọc Yến Vy BABAWE18317 2018 28-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
961 Lê Nguyễn Tường Vy BABAWE18318 2018 4-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
962 Nguyễn Thị Huyền Trang BABAWE18329 2018 5-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
963 Huỳnh Minh Nhật Hào BABAWE18342 2018 7-9-2000 Nam Phát thẻ mới
964 Lê Nguyễn Kim Ngân BABAWE18350 2018 26-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
965 Nguyễn Quang Trung BABAWE18371 2018 5-11-2000 Nam Phát thẻ mới
966 Phạm Nguyễn Nam BABAWE18374 2018 29-10-1997 Nam Phát thẻ mới
967 Nguyễn Tùng Giang BABAWE18378 2018 31-12-1999 Nam Phát thẻ mới
968 Phạm Nguyễn Trung Kiên BABAWE18380 2018 21-7-2000 Nam Phát thẻ mới
969 Vũ Quang Anh BABAWE18381 2018 13-3-2000 Nam Phát thẻ mới
970 Bạch Đức Thọ BABAWE18421 2018 29-10-2000 Nam Phát thẻ mới
971 Phạm Trọng Tín BABAWE18456 2018 27-3-2000 Nam Phát thẻ mới
972 Đồng Thanh Lâm BABAWE18461 2018 17-8-2000 Nam Phát thẻ mới
973 Lê Thu Hà BABAWE18469 2018 24-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
974 Lê Trần Thảo Nhi BABAWE18473 2018 12-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
975 Nguyễn Thị Thanh Nhi BABAWE18475 2018 12-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
976 Lê Nguyễn Trà Giang BABAWE18480 2018 19-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
977 Lê Thị Bích Thủy BABAWE18481 2018 15-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
978 Nguyễn Tuấn Kiệt BABAWE18483 2018 22-1-2000 Nam Phát thẻ mới
979 Nguyễn Thạch Khánh Dương BABAWE18484 2018 11-3-2000 Nam Phát thẻ mới
980 Vũ Trương Thanh Vân BABAWE18489 2018 2-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
981 Lê Phan Mỹ Nhàn BABAWE18492 2018 20-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
982 Nguyễn Minh Khôi BABAWE18493 2018 13-3-2000 Nam Phát thẻ mới
983 Nguyễn Diệu Linh BABAWE18494 2018 15-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
984 Nguyễn Thị Hồng Ngọc BABAWE18497 2018 5-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
985 Phạm Đức Huy BABAWE18504 2018 15-3-2000 Nam Phát thẻ mới
986 Ông Thị Trúc Vy BABAWE18521 2018 10-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
987 Nguyễn Hồng Tú Uyên BABAWE18525 2018 20-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
988 Thái Hoàng Phúc BABAWE18527 2018 6-11-2000 Nam Phát thẻ mới
989 Nguyễn Thị Ngọc Diễm BABAWE18529 2018 9-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
990 Đỗ Thị Như Quỳnh BABAWE18531 2018 13-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
991 Đỗ Duy Khang BABAWE18532 2018 12-7-2000 Nam Phát thẻ mới
992 Lý Miệu Bửu BABAWE18536 2018 4-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
993 Nguyễn Ngọc Yến BABAWE18537 2018 4-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
994 Hồ Minh Lợi BABAWE18541 2018 6-11-2000 Nam Phát thẻ mới
995 Nguyễn Thụy Hồng Ân BABAWE18544 2018 6-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
996 Trần Huỳnh Như Hảo BABAWE18545 2018 9-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
997 Nguyễn Lê Đức Long BABAWE18547 2018 13-9-2000 Nam Phát thẻ mới
998 Huỳnh Thị Cẩm Tiên BABAWE18549 2018 29-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
999 Nguyễn Phương Thảo BABAWE18551 2018 11-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
1000 Huỳnh Thanh Trung BABAWE18555 2018 22-8-2000 Nam Phát thẻ mới
1001 Trần Mai Khanh BABAWE18558 2018 14-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
1002 Yên Như Vân BABAWE18559 2018 17-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
1003 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc BABAWE18568 2018 10-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
1004 Lê Phan Long BABAWE18569 2018 16-4-2000 Nam Phát thẻ mới
1005 Lâm Bảo Anh BABAWE18574 2018 3-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
1006 Lê Châu Khánh Trí BABAWE18588 2018 21-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
1007 Nguyễn Thị Ái Khuê BABAWE18590 2018 20-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
1008 Tăng Tư Thanh BABAWE18594 2018 8-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
1009 Nguyễn Hiếu Nghĩa BAFNIU12144 2012 8-6-1994 Nam Phát thẻ mới
1010 Phan Thị Thanh Trúc BAFNIU13102 2013 4-1-1995 Nữ Phát thẻ mới
1011 Trịnh Như Khánh BAFNIU13124 2013 28-4-1995 Nữ Phát thẻ mới
1012 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như BAFNIU13248 2013 25-4-1995 Nữ Phát thẻ mới
1013 Trầm Quyết Thanh BAFNIU13273 2013 24-2-1995 Nam Phát thẻ mới
1014 Lê Hoài Bảo BAFNIU14015 2014 2-8-1996 Nam Phát thẻ mới
1015 Lê Trung Hiếu BAFNIU14048 2014 12-7-1996 Nam Phát thẻ mới
1016 Phan Ngô Lâm BAFNIU14068 2014 2-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
1017 Mai Bảo Linh BAFNIU14071 2014 1-6-1996 Nam Phát thẻ mới
1018 Hà Quang Thắng BAFNIU14120 2014 23-3-1996 Nam Phát thẻ mới
1019 Hà Bùi Minh Thư BAFNIU14139 2014 14-3-1996 Nữ Phát thẻ mới
1020 Châu Đoàn Mỹ Thủy BAFNIU14147 2014 1-9-1996 Nữ Phát thẻ mới
1021 Nguyễn Hoàng Khánh BAFNIU14204 2014 6-8-1996 Nam Phát thẻ mới
1022 Nguyễn Tiến Đạt BAFNIU14208 2014 6-5-1996 Nam Phát thẻ mới
1023 Bùi Minh Huy BAFNIU15002 2015 3-2-1991 Nam Phát thẻ mới
1024 Bùi Thị Quỳnh Như BAFNIU15004 2015 10-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
1025 Bùi Trang Mỹ Linh BAFNIU15006 2015 29-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1026 Bùi Triệu Minh BAFNIU15007 2015 11-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
1027 Cao Minh Quyền BAFNIU15008 2015 26-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1028 Đinh Hoàng Mỹ Linh BAFNIU15014 2015 31-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
1029 Đỗ Ngọc Anh BAFNIU15021 2015 3-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1030 Đoàn Kim Tuấn BAFNIU15024 2015 13-2-1997 Nam Phát thẻ mới
1031 Dương Bích Ngọc BAFNIU15027 2015 1-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
1032 Dương Minh Trung BAFNIU15028 2015 18-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1033 Hà Phúc Hảo BAFNIU15030 2015 30-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1034 Hoàng Phụng My BAFNIU15036 2015 19-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1035 Hoàng Thị Ngọc Mai BAFNIU15037 2015 10-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
1036 Huỳnh Như Phụng BAFNIU15041 2015 13-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
1037 Khưu Minh Anh BAFNIU15043 2015 13-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1038 Lê Công Hoàng Sơn BAFNIU15045 2015 25-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1039 Lê Đức Huy BAFNIU15046 2015 11-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1040 Lê Ngọc Dung BAFNIU15051 2015 24-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
1041 Lê Trần Quý BAFNIU15060 2015 17-10-1997 Nam Phát thẻ mới
1042 Lưu Huỳnh Mai BAFNIU15062 2015 18-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1043 Lưu Thanh Vân BAFNIU15063 2015 30-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
1044 Nguyễn Bảo Hân BAFNIU15069 2015 16-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1045 Nguyễn Gia Khoa BAFNIU15072 2015 2-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1046 Nguyễn Hồng Anh BAFNIU15076 2015 22-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
1047 Nguyễn Hồng Thảo Nhi BAFNIU15078 2015 31-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1048 Nguyễn Hữu Lộc BAFNIU15079 2015 2-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1049 Nguyễn Khoa Tuấn Anh BAFNIU15080 2015 28-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1050 Nguyễn Lê Hoài Phúc BAFNIU15081 2015 8-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1051 Nguyễn Long Giang BAFNIU15083 2015 7-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1052 Nguyễn Minh Ngọc BAFNIU15085 2015 28-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
1053 Nguyễn Minh Ngọc BAFNIU15086 2015 28-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
1054 Nguyễn Ngọc Hà Mi BAFNIU15089 2015 8-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
1055 Nguyễn Ngọc Minh Đan BAFNIU15091 2015 3-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
1056 Nguyễn Phi Hùng BAFNIU15096 2015 7-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1057 Nguyễn Phương Thục Hiền BAFNIU15097 2015 18-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
1058 Nguyễn Thị Bích Ngọc BAFNIU15101 2015 7-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
1059 Nguyễn Thị Minh Ngọc BAFNIU15104 2015 3-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1060 Nguyễn Thị Thùy Dung BAFNIU15108 2015 18-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
1061 Nguyễn Thụy Thu Ngân BAFNIU15109 2015 1-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
1062 Nguyễn Vĩnh Khang BAFNIU15112 2015 31-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1063 Phạm Minh Hoàng BAFNIU15118 2015 11-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1064 Phạm Ngọc Phương Thanh BAFNIU15119 2015 14-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
1065 Phạm Thị Ngọc Ánh BAFNIU15123 2015 5-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
1066 Phan Diệu Hiền BAFNIU15132 2015 19-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
1067 Phan Linh Chi BAFNIU15134 2015 22-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
1068 Phan Nguyễn Phương Mai BAFNIU15137 2015 3-12-1996 Nữ Phát thẻ mới
1069 Phùng Thị Hương Quỳnh BAFNIU15141 2015 6-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
1070 Trần Hoàng Thư BAFNIU15147 2015 24-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1071 Trần Minh Tân BAFNIU15152 2015 31-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1072 Trần Phan Anh Tuấn BAFNIU15154 2015 30-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1073 Trần Thị Dinh BAFNIU15158 2015 4-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
1074 Trần Thiện Ý Nhi BAFNIU15160 2015 9-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
1075 Trịnh Thị Ngọc Thúy BAFNIU15163 2015 19-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
1076 Trương Thị Hoài Linh BAFNIU15166 2015 21-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
1077 Võ Loan Chi BAFNIU15172 2015 17-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
1078 Võ Thị Hải Yến BAFNIU15177 2015 1-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
1079 Võ Thị Hương Giang BAFNIU15178 2015 21-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
1080 Võ Tuyết Linh BAFNIU15179 2015 3-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1081 Vũ Xuân Hoàng BAFNIU15182 2015 20-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1082 Nguyễn Thị Hà BAFNIU15183 2015 25-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
1083 Trương Quỳnh Trúc Khanh BAFNIU15184 2015 15-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
1084 Trần Thạch Thảo BAFNIU15185 2015 5-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
1085 Huỳnh Ngọc Lan Anh BAFNIU15186 2015 1-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
1086 Trần Tiến Hưng BAFNIU15190 2015 16-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1087 Vũ Nông Dư Ân BAFNIU16003 2016 6-7-1998 Nam Phát thẻ mới
1088 Trương Thúy Duy BAFNIU16006 2016 18-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
1089 Nguyễn Thành Đạt BAFNIU16007 2016 20-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1090 Đặng Diệp Tùng BAFNIU16024 2016 19-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
1091 Trịnh Nhật Hoàng Anh BAFNIU16032 2016 14-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1092 Vũ Thị Thùy Dung BAFNIU16037 2016 23-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
1093 Nguyễn Vũ Anh Minh BAFNIU16060 2016 9-3-1998 Nam Phát thẻ mới
1094 Nguyễn Hữu Thiên Như BAFNIU16065 2016 24-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
1095 Trần Duy Quang BAFNIU16069 2016 16-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1096 Lê Ngọc Thanh BAFNIU16072 2016 20-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
1097 Nguyễn Cao Khánh Vy BAFNIU16086 2016 21-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
1098 Trần Quý Đô BAFNIU16094 2016 28-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1099 Nguyễn Mạnh Hùng BAFNIU16096 2016 28-4-1994 Nam Phát thẻ mới
1100 Nguyễn Thị Thúy Ngân BAFNIU16101 2016 29-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
1101 Trần Thị Thanh Thanh BAFNIU16105 2016 14-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
1102 Lương Kim Thủy BAFNIU16108 2016 11-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
1103 Phạm Thị Bích Vân BAFNIU16112 2016 28-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
1104 Nguyễn Lê Thùy Trang BAFNIU16119 2016 23-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
1105 Phạm Quang Minh BAFNIU16122 2016 30-8-1998 Nam Phát thẻ mới
1106 Tô Tiểu Linh BAFNIU16129 2016 20-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1107 Phan Thanh Huyền BAFNIU17003 2017 22-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1108 Võ Hoàng Minh Nhựt BAFNIU17005 2017 13-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1109 Tôn Nữ Vũ Uyên BAFNIU17007 2017 3-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
1110 Lâm Hoàng Nguyên BAFNIU17008 2017 14-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1111 Nguyễn An Hưng BAFNIU17011 2017 11-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1112 Cao Anh Khoa BAFNIU17012 2017 5-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1113 Nguyễn Thị Anh Thư BAFNIU17013 2017 29-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1114 Đinh Thị Phương Linh BAFNIU17015 2017 27-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
1115 Lê Duy Hiếu BAFNIU17017 2017 20-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1116 Nguyễn Bùi Nguyệt Thanh BAFNIU17020 2017 16-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1117 Huỳnh Quang Huy BAFNIU17021 2017 11-3-1999 Nam Phát thẻ mới
1118 Trần Trung Đức BAFNIU17024 2017 22-6-1997 Nam Phát thẻ mới
1119 Điền Mẫn Nghi BAFNIU17027 2017 28-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
1120 Lý Duy Khương BAFNIU17028 2017 17-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1121 Vũ Ngọc Nhật Linh BAFNIU17030 2017 26-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
1122 Lữ Phương Kỳ BAFNIU17038 2017 17-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
1123 Nguyễn Kim Huỳnh Như BAFNIU17043 2017 16-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
1124 Phạm Thị Hồng Phúc BAFNIU17044 2017 21-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1125 Nguyễn Hồng Đào BAFNIU17046 2017 19-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
1126 Nguyễn Thanh Thúy BAFNIU17048 2017 30-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
1127 Nguyễn Việt Khánh BAFNIU17050 2017 29-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1128 Duy Ngọc Hoàng Anh BAFNIU17053 2017 4-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1129 Trịnh Ngọc Khánh BAFNIU17056 2017 21-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
1130 Huỳnh Phạm Hoài Thương BAFNIU17058 2017 13-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
1131 Bùi Ngọc Ánh BAFNIU17059 2017 14-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
1132 Bùi Vũ Thiên Ân BAFNIU17062 2017 4-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1133 Lê Đặng Quốc Thái BAFNIU17064 2017 26-9-1999 Nam Phát thẻ mới
1134 Phạm Hoàng Thái BAFNIU17071 2017 3-1-1999 Nam Phát thẻ mới
1135 Nguyễn Ngọc Ý Nhi BAFNIU17072 2017 13-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
1136 Mai Tuấn Anh BAFNIU18012 2018 11-6-2000 Nam Phát thẻ mới
1137 Nguyễn Thị Hoài BAFNIU18033 2018 2-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
1138 Phan Vân Lam BAFNIU18053 2018 3-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
1139 Trần Trụ Nhân BAFNIU18089 2018 27-6-2000 Nam Phát thẻ mới
1140 Lê Quang Niên BAFNIU18097 2018 4-8-2000 Nam Phát thẻ mới
1141 Võ Hoàng Toàn BAFNIU18143 2018 16-9-2000 Nam Phát thẻ mới
1142 Lê Bảo Trân BAFNIU18148 2018 21-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
1143 Huỳnh Ngọc Hải Yến BAFNIU18182 2018 25-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
1144 Nguyễn Thanh Nga BAFNIU18195 2018 31-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
1145 Võ Hoàng Duy BAFNIU18220 2018 28-7-2000 Nam Phát thẻ mới
1146 Nguyễn Thị Thanh Huyền BAFNIU18234 2018 1-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
1147 Trần Lâm Nhi BAFNIU18236 2018 22-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
1148 Nguyễn Quang Khánh BAFNIU18243 2018 20-7-2000 Nam Phát thẻ mới
1149 Nguyễn Trần Minh Hào BAFNIU18261 2018 29-3-2000 Nam Phát thẻ mới
1150 Nguyễn Ngọc Thảo Vy BAFNIU18269 2018 18-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
1151 Phạm Nguyễn Khánh Linh BAFNIU18275 2018 4-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
1152 Nguyễn Hoàng Nam Phương BAFNIU18283 2018 23-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
1153 Lý Thế Vũ BEBEIU13117 2013 20-11-1995 Nam Phát thẻ mới
1154 Nguyễn Việt Anh BEBEIU14006 2014 1-5-1996 Nam Phát thẻ mới
1155 Phan Dịu Anh BEBEIU14007 2014 29-7-1996 Nữ Phát thẻ mới
1156 Nguyễn Thế Hiệp BEBEIU14030 2014 22-3-1996 Nam Phát thẻ mới
1157 Đinh Xuân Hương BEBEIU14035 2014 18-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
1158 Nguyễn Trường Linh BEBEIU14050 2014 25-11-1996 Nam Phát thẻ mới
1159 Phạm Đại Phát BEBEIU14071 2014 14-4-1996 Nam Phát thẻ mới
1160 Đặng Hồng Quí BEBEIU14080 2014 18-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1161 Nguyễn Tấn Trung Thịnh BEBEIU14094 2014 2-8-1996 Nam Phát thẻ mới
1162 Nguyễn Hoàng Thiên Thư BEBEIU14097 2014 12-5-1996 Nữ Phát thẻ mới
1163 Lê Thị Thủy Tiên BEBEIU14100 2014 3-7-1996 Nữ Phát thẻ mới
1164 Lê Nguyễn Hải Triều BEBEIU14105 2014 26-7-1996 Nam Phát thẻ mới
1165 Nguyễn Lâm Nhật Trọng BEBEIU14107 2014 23-8-1996 Nam Phát thẻ mới
1166 Phạm Anh Vũ BEBEIU14122 2014 16-12-1996 Nam Phát thẻ mới
1167 Dương Nguyễn Khánh Vy BEBEIU14123 2014 1-1-1996 Nữ Phát thẻ mới
1168 Mai Hoàng Phương BEBEIU14126 2014 1-1-1996 Nữ Phát thẻ mới
1169 Bốc Thục Mi BEBEIU15002 2015 24-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1170 Bùi Hoàng Nam BEBEIU15003 2015 23-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1171 Đặng Hoàng Huy BEBEIU15006 2015 16-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1172 Đinh Trịnh Minh Đức BEBEIU15007 2015 19-4-1997 Nam Phát thẻ mới
1173 Đỗ Trung Kiên BEBEIU15009 2015 2-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1174 Hoàng Tuấn BEBEIU15012 2015 17-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1175 Huỳnh Minh Vy BEBEIU15013 2015 16-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
1176 Huỳnh Quốc Khánh BEBEIU15014 2015 11-4-1996 Nam Phát thẻ mới
1177 Lê Xuân Hiếu BEBEIU15019 2015 13-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1178 Lưu Thị Huyền Trang BEBEIU15020 2015 18-4-1997 Nữ Phát thẻ mới
1179 Nguyễn Ngọc Bảo Trân BEBEIU15030 2015 18-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
1180 Nguyễn Tấn Đạt BEBEIU15034 2015 7-10-1997 Nam Phát thẻ mới
1181 Phạm Lê Vương Đoàn BEBEIU15042 2015 7-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1182 Phạm Trọng Hiếu BEBEIU15046 2015 11-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1183 Trần Đình Chi BEBEIU15055 2015 2-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1184 Trần Nguyên Phong BEBEIU15059 2015 24-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1185 Võ Minh Khiêm BEBEIU15066 2015 2-7-1997 Nam Phát thẻ mới
1186 Võ Thị Phương Trinh BEBEIU15069 2015 16-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
1187 Lâm Tuyết Trinh BEBEIU15074 2015 5-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1188 Nguyễn Hoàng Phước BEBEIU16002 2016 18-10-1998 Nam Phát thẻ mới
1189 Nguyễn Đức Trung BEBEIU16004 2016 3-10-1998 Nam Phát thẻ mới
1190 Bùi Hiếu Nghĩa BEBEIU16021 2016 7-2-1998 Nam Phát thẻ mới
1191 Trần Hồng Phi BEBEIU16023 2016 27-10-1997 Nam Phát thẻ mới
1192 Lê Bình Yên BEBEIU16031 2016 3-7-1998 Nam Phát thẻ mới
1193 Nguyễn Lê Hoàng Cầm BEBEIU16034 2016 30-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
1194 Đoàn Tín Đức BEBEIU16041 2016 2-8-1998 Nam Phát thẻ mới
1195 Nguyễn Ngô Sơn Toại BEBEIU16054 2016 17-4-1998 Nam Phát thẻ mới
1196 Nguyễn Thu Uyên BEBEIU16057 2016 14-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
1197 Ngô Tuấn An BEBEIU16061 2016 1-3-1998 Nam Phát thẻ mới
1198 Nguyễn Vĩnh Quế An BEBEIU16062 2016 5-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
1199 Trần Thị An BEBEIU16063 2016 1-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
1200 Đỗ Tuấn Anh BEBEIU16064 2016 18-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1201 Nguyễn Văn Tiến Đạt BEBEIU16069 2016 4-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1202 Bùi Thị Xuân Hòa BEBEIU16074 2016 20-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
1203 Hà Nguyễn Yến Nhi BEBEIU16088 2016 9-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
1204 Đinh Quốc Thịnh BEBEIU16100 2016 19-5-1998 Nam Phát thẻ mới
1205 Lê Ngọc Trâm BEBEIU16107 2016 3-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
1206 Nguyễn Ngô Anh Trường BEBEIU16112 2016 14-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1207 Trần Hồng Gia Bảo BEBEIU16126 2016 13-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1208 Lê Hùng Duy BEBEIU16135 2016 23-2-1998 Nam Phát thẻ mới
1209 Nguyễn Quốc Hùng BEBEIU16137 2016 3-4-1998 Nam Phát thẻ mới
1210 Nguyễn Lâm Quang BEBEIU17004 2017 12-9-1999 Nam Phát thẻ mới
1211 Nguyễn Ngọc Bảo Trân BEBEIU17006 2017 1-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
1212 Võ Quang Trấn BEBEIU17008 2017 28-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1213 Trần Khánh Vinh BEBEIU17009 2017 2-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1214 Trần Thị Kim Ngân BEBEIU17011 2017 20-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
1215 Võ Trí Nhân BEBEIU17012 2017 8-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1216 Đặng Thị Thu Khiết BEBEIU17015 2017 2-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
1217 Nguyễn Dương Tú Quỳnh BEBEIU17018 2017 18-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
1218 Hứa Mỹ Vân BEBEIU17021 2017 1-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
1219 Lê Hoàng Nhật Nam BEBEIU17026 2017 27-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1220 Lê Hoàng Minh Trung BEBEIU17030 2017 4-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1221 Nguyễn Đặng Lan Anh BEBEIU17040 2017 18-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
1222 Lê Phúc Hoàng Anh BEBEIU17043 2017 28-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
1223 Lê Thị Hồng Ngân BEBEIU17047 2017 7-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
1224 Hoàng Anh Đức BEBEIU17048 2017 7-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1225 Nguyễn Quang Huy BEBEIU17054 2017 17-1-1999 Nam Phát thẻ mới
1226 Nguyễn Phúc Phương Trâm BEBEIU17057 2017 14-8-1997 Nữ Phát thẻ mới
1227 Lê Trung Hải BEBEIU17058 2017 18-4-1998 Nam Phát thẻ mới
1228 Nguyễn Thành Hiếu BEBEIU17066 2017 1-1-1999 Nam Phát thẻ mới
1229 Tăng Lê Quang Minh BEBEIU17070 2017 8-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1230 Lê Trần Mỹ An BEBEIU18001 2018 8-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
1231 Phạm Nguyễn Hồng Ân BEBEIU18002 2018 3-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
1232 Nguyễn Đình Duy Anh BEBEIU18008 2018 3-10-2000 Nam Phát thẻ mới
1233 Đặng Hải Hà BEBEIU18028 2018 12-2-2000 Nam Phát thẻ mới
1234 Vũ Xuân Hiển BEBEIU18031 2018 29-4-2000 Nam Phát thẻ mới
1235 Nguyễn Nguyên Phương BEBEIU18082 2018 2-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
1236 Nguyễn Trí Vũ BEBEIU18143 2018 6-1-2000 Nam Phát thẻ mới
1237 Ngô Thanh Huy BEBEIU18144 2018 29-5-2000 Nam Phát thẻ mới
1238 Võ Nguyên Khôi BEBEIU18176 2018 17-8-2000 Nam Phát thẻ mới
1239 Đỗ Minh Ngọc BEBEIU18194 2018 20-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
1240 Nguyễn Huỳnh Kiều My BEBEIU18203 2018 28-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
1241 Trần Minh Quang BEBERG14006 2014 23-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1242 Nguyễn Chí Thông BTARIU13042 2013 27-9-1995 Nam  
1243 Nguyễn Đình Khánh BTARIU13062 2013 10-11-1995 Nam  
1244 Đỗ Bùi Bảo Vi BTARIU13084 2013 19-4-1994 Nữ  
1245 Lã Mạnh Cường BTARIU13085 2016 26-5-1994 Nam  
1246 Trần Quang Khải BTARIU14003 2014 25-10-1996 Nam  
1247 Lê Linh Chi BTARIU14029 2014 16-10-1996 Nữ  
1248 Trần Nguyễn Thiên Kim BTARIU14034 2014 1-1-1996 Nữ  
1249 Phạm Nguyễn Khánh Linh BTARIU14035 2014 10-5-1996 Nữ  
1250 Nguyễn Phạm Quỳnh Nga BTARIU14036 2014 6-6-1996 Nữ  
1251 Trần Bùi Trúc Quân BTARIU14042 2014 10-4-1996 Nữ  
1252 Trần Minh Tuấn BTARIU14085 2014 14-10-1996 Nam  
1253 Nguyễn Quốc Bảo BTARIU14090 2014 28-11-1996 Nam  
1254 Nguyễn Thành An BTARIU14091 2014 1-8-1996 Nam  
1255 Đinh Thị Diệu Hiền BTARIU15001 2015 22-4-1997 Nữ  
1256 Lê Thị Ánh Hồng BTARIU15007 2015 23-11-1997 Nữ  
1257 Nguyễn Ngọc Phương Anh BTARIU15011 2015 1-2-1997 Nữ  
1258 Nguyễn Nhật Tôn BTARIU15012 2015 17-11-1997 Nam  
1259 Nguyễn Thị Mai Thảo BTARIU15015 2015 21-10-1997 Nữ  
1260 Lê Thiện Tri Nhân BTARIU15027 2015 24-11-1997 Nam  
1261 Phan Đình Nhân BTARIU15044 2015 4-12-1997 Nam  
1262 Vũ Hoàng Phương Uyên BTARIU16006 2016 2-10-1998 Nữ  
1263 Nguyễn Thị Diễm Hương BTARIU16008 2016 22-6-1998 Nữ  
1264 Nguyễn Ngọc Thanh Thương BTARIU16012 2016 15-1-1998 Nữ  
1265 Phạm Cẩm Huy BTARIU16021 2016 8-9-1997 Nam  
1266 Trần Thị Thanh Huyền BTARIU16022 2016 6-12-1998 Nữ  
1267 Phạm Nguyễn Cao Kỳ BTARIU16024 2016 30-1-1998 Nam  
1268 Nguyễn Thị Thanh Lam BTARIU16025 2016 2-1-1998 Nữ  
1269 Nguyễn Hồ Phúc Long BTARIU16028 2016 1-1-1998 Nam  
1270 Nguyễn Hoàng Thu Phương BTARIU16032 2016 28-11-1998 Nữ  
1271 Trần Thị Uyên Trang BTARIU16034 2016 1-1-1998 Nữ  
1272 Nguyễn Hữu Nghĩa BTARIU16044 2016 2-4-1998 Nam  
1273 Phạm Thị Ngọc Trâm BTARIU16047 2016 17-8-1998 Nữ  
1274 Lâm Quang Thùy Vi BTARIU16050 2016 17-12-1998 Nữ  
1275 Nhan Lê Thanh Vy BTARIU16051 2016 22-1-1998 Nữ  
1276 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh BTARIU16052 2016 1-10-1997 Nữ  
1277 Nguyễn Mỹ Thảo Thư BTARIU16053 2016 27-12-1998 Nữ  
1278 Trần Nhựt Linh BTARIU16056 2016 2-5-1993 Nữ  
1279 Trương Đăng Khoa BTARIU17002 2017 1-9-1999 Nam  
1280 Huỳnh Minh Trâm BTARIU17003 2017 27-7-1999 Nữ  
1281 Nguyễn Bảo Thục Đoan BTARIU17004 2017 29-7-1999 Nữ  
1282 Võ Hoàng An BTARIU17008 2017 3-9-1999 Nam  
1283 Nguyễn Thành Đạt BTARIU17009 2017 7-7-1999 Nam  
1284 Nguyễn Hoàng Khang BTARIU17018 2017 17-10-1998 Nam  
1285 Bùi Thanh Thảo BTARIU17020 2017 13-12-1999 Nữ  
1286 Nguyễn Minh Châu BTARIU17023 2017 8-8-1999 Nữ  
1287 Nguyễn Hoàng Bảo Trân BTARIU17025 2017 16-9-1997 Nữ  
1288 Trần Thị Vân Anh BTARIU17031 2017 26-3-1999 Nữ  
1289 Nguyễn Hồng Nhật Kim BTARIU17032 2017 2-1-1999 Nam  
1290 Đinh Ngọc Nhi Nhi BTARIU17046 2017 12-5-1999 Nữ  
1291 Trần Trọng Nghĩa BTARIU18009 2018 15-8-2000 Nam  
1292 Vũ Thị Linh Chi BTBCIU14003 2014 23-3-1996 Nữ  
1293 Bùi Hữu Đức BTBCIU14004 2014 23-3-1996 Nam  
1294 Vũ Đức Huy BTBCIU14014 2014 28-1-1996 Nam  
1295 Phạm Thanh Trúc BTBCIU14049 2014 15-1-1996 Nữ  
1296 Hồ Thanh Tuyền BTBCIU14050 2014 9-8-1996 Nữ  
1297 Phan Lê Đan Yên BTBCIU14055 2014 31-8-1996 Nữ  
1298 Đặng Quỳnh Sa BTBCIU14056 2014 22-6-1996 Nữ  
1299 Ngô Hoàn Mỹ BTBCIU14064 2014 10-12-1996 Nữ  
1300 Phạm Phan Đức Phúc BTBCIU14070 2014 23-6-1996 Nam  
1301 Lưu Thành Trung BTBCIU14072 2014 22-2-1996 Nam  
1302 Chiêu Quốc Phú BTBCIU15003 2015 2-6-1997 Nam  
1303 Đỗ Minh Nguyệt BTBCIU15004 2015 18-12-1997 Nữ  
1304 Hồ Thùy Hạnh Thảo BTBCIU15008 2015 25-4-1997 Nữ  
1305 Hoàng Trung Văn BTBCIU15009 2015 15-4-1996 Nam  
1306 Huỳnh Thị Ánh Trinh BTBCIU15011 2015 14-10-1997 Nữ  
1307 Nguyễn Đàm Minh Trúc BTBCIU15021 2015 18-10-1997 Nữ  
1308 Nguyễn Hữu Minh Trí BTBCIU15026 2015 11-3-1997 Nam  
1309 Nguyễn Ngọc Nhật Thanh BTBCIU15032 2015 1-1-1997 Nữ  
1310 Nguyễn Quỳnh Như BTBCIU15033 2015 16-5-1997 Nữ  
1311 Nguyễn Thị Mỹ Tiên BTBCIU15036 2015 10-8-1997 Nữ  
1312 Nguyễn Thị Mỹ Trinh BTBCIU15037 2015 23-4-1996 Nữ  
1313 Nguyễn Thụy Quỳnh Như BTBCIU15041 2015 15-1-1997 Nữ  
1314 Nguyễn Trần Hữu Tài BTBCIU15042 2015 21-12-1997 Nam  
1315 Phan Đức Duy BTBCIU15048 2015 17-1-1997 Nam  
1316 Phùng Thị Phương Ánh BTBCIU15053 2015 17-10-1996 Nữ  
1317 Văn Mỹ Hồng BTBCIU15062 2015 9-9-1997 Nữ  
1318 Võ Thị Lệ Uyển BTBCIU15063 2015 25-5-1996 Nữ  
1319 Võ Thị Quỳnh Như BTBCIU15064 2015 16-10-1995 Nữ  
1320 Phan Thị Quỳnh Trang BTBCIU15071 2015 1-5-1997 Nữ  
1321 Hoàng Nguyên Minh Anh BTBCIU16008 2016 20-5-1998 Nữ  
1322 Nguyễn Hồng Anh Phương BTBCIU16015 2016 6-11-1998 Nữ  
1323 Lê Thu Trang BTBCIU16019 2016 25-8-1998 Nữ  
1324 Trương Thị Ngọc Hằng BTBCIU16041 2016 12-1-1998 Nữ  
1325 Hoàng Liên Hương BTBCIU16044 2016 23-2-1997 Nữ  
1326 Nguyễn Hoàng Nam BTBCIU16050 2016 13-4-1998 Nam  
1327 Mai Nguyên Quốc BTBCIU16060 2016 14-2-1998 Nam  
1328 Nguyễn Hồ Thanh Vân BTBCIU16073 2016 22-4-1997 Nữ  
1329 Vũ Giáng Tiên BTBCIU16076 2016 9-9-1998 Nữ  
1330 Trần Hoàng Khánh Trinh BTBCIU16079 2016 1-1-1998 Nữ  
1331 Trần Đắc Khanh BTBCIU16080 2016 13-5-1998 Nam  
1332 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo BTBCIU16084 2016 17-1-1998 Nữ  
1333 Trương Nguyễn Kim Ngân BTBCIU17005 2017 21-10-1999 Nữ  
1334 Đỗ Phương Anh BTBCIU17007 2017 29-7-1999 Nữ  
1335 Đỗ Lại Tuấn Lập BTBCIU17008 2017 30-8-1999 Nam  
1336 Đặng Phương Dung BTBCIU17012 2017 2-1-1999 Nữ  
1337 Lê Võ Liên Hương BTBCIU17013 2017 24-3-1999 Nữ  
1338 Võ Thị Thùy Linh BTBCIU17017 2017 27-3-1999 Nữ  
1339 Lê Phan Thiện Nhân BTBCIU17018 2017 1-7-1999 Nam  
1340 Trương Thanh Sang BTBCIU17019 2017 17-11-1999 Nam  
1341 Nguyễn Trung Nghĩa BTBCIU17021 2017 6-11-1999 Nam  
1342 Lý Tố Trinh BTBCIU17023 2017 8-4-1999 Nữ  
1343 Trịnh Minh Anh BTBCIU17024 2017 18-4-1999 Nữ  
1344 Đinh Trúc Hạ BTBCIU17026 2017 24-7-1999 Nữ  
1345 Lê Ngọc Hà My BTBCIU17029 2017 6-3-1999 Nữ  
1346 Ngô Xuân Quỳnh Mai BTBCIU17030 2017 22-12-1999 Nữ  
1347 Nguyễn Ngô Phương Anh BTBCIU17032 2017 5-4-1999 Nữ  
1348 Trần Phương Lam BTBCIU17036 2017 23-9-1999 Nữ  
1349 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi BTBCIU17037 2017 18-10-1999 Nữ  
1350 Lê Thị Hiền BTBCIU17039 2017 6-2-1999 Nữ  
1351 Tô San Linh BTBCIU17042 2017 15-10-1999 Nữ  
1352 Vũ Tất Hoàng BTBCIU17046 2017 10-2-1999 Nam  
1353 Đặng Nguyễn Quỳnh Phương BTBCIU17047 2017 3-8-1999 Nữ  
1354 Trần Phương Như Quỳnh BTBCIU17055 2017 19-7-1998 Nữ  
1355 Lương Nghĩa Chí BTBCIU17066 2017 20-9-1999 Nam  
1356 Nguyễn Khánh Bảo BTBCIU18007 2018 4-4-2000 Nữ  
1357 Lê Anh Kiệt BTBCIU18030 2018 19-12-1998 Nam  
1358 Đỗ Quang Minh BTBCIU18095 2018 1-8-2000 Nam  
1359 Nguyễn Như Sơn BTBCIU18118 2018 19-3-2000 Nam  
1360 Trương Bảo Ngọc BTBCIU18129 2018 21-4-2000 Nữ  
1361 Nguyễn Lê Quỳnh Như BTBTIU12027 2012 26-1-1994 Nữ  
1362 Trần Thục Đoan BTBTIU13044 2013 31-8-1994 Nữ  
1363 Nguyễn Thị Thùy Dung BTBTIU13048 2013 31-3-1995 Nữ  
1364 Huỳnh Nữ Khả Hân BTBTIU13062 2013 21-12-1995 Nữ  
1365 Phan Thục Hiền BTBTIU13069 2013 18-8-1995 Nữ  
1366 Bùi Quang Trí BTBTIU13321 2013 29-7-1995 Nam  
1367 Lê Trường Thịnh BTBTIU13336 2013 28-9-1995 Nam  
1368 Nguyễn Quốc Hà BTBTIU13358 2013 29-12-1994 Nam  
1369 Nguyễn Nguyên Chương BTBTIU13364 2013 14-2-1994 Nam  
1370 Nguyễn Ngọc Lan Anh BTBTIU14017 2014 26-9-1996 Nữ  
1371 Trần Nguyễn Trúc Anh BTBTIU14020 2014 26-11-1996 Nữ  
1372 Trịnh Mai Đức Bảo BTBTIU14028 2014 12-12-1996 Nam  
1373 Ngô Tấn Đạt BTBTIU14036 2014 8-8-1996 Nam  
1374 Bùi Nguyễn Hạnh Dung BTBTIU14042 2014 19-5-1996 Nữ  
1375 Giang Trung Hiếu BTBTIU14064 2014 12-8-1996 Nam  
1376 Trương Đỗ Trọng Hoài BTBTIU14069 2014 6-7-1996 Nam  
1377 Nguyễn Ngọc Anh Khoa BTBTIU14100 2014 26-4-1996 Nam  
1378 Vũ Ngọc Minh BTBTIU14122 2014 26-8-1996 Nam  
1379 Nguyễn Lâm Hải My BTBTIU14123 2014 11-4-1996 Nữ  
1380 Nguyễn Thanh Ngân BTBTIU14132 2014 27-12-1996 Nữ  
1381 Nguyễn Hải Yến Nhi BTBTIU14164 2014 9-12-1996 Nữ  
1382 Huỳnh Hồng Phúc BTBTIU14179 2014 6-10-1996 Nam  
1383 Nguyễn Lê Hà Phương BTBTIU14186 2014 25-8-1996 Nữ  
1384 Trần Trí Tâm BTBTIU14202 2014 6-4-1996 Nam  
1385 Trương Nguyễn Thuận Thiên BTBTIU14221 2014 5-1-1996 Nữ  
1386 Nguyễn Hữu Thông BTBTIU14225 2014 6-9-1996 Nam  
1387 Dương Thị Cẩm Tú BTBTIU14264 2014 22-6-1996 Nữ  
1388 Huỳnh Ngọc Tuyết BTBTIU14272 2014 1-10-1996 Nữ  
1389 Lin Yu Ting BTBTIU14305 2014 5-5-1996 Nữ  
1390 Nguyễn Lâm Quế Anh BTBTIU14311 2014 4-12-1995 Nữ  
1391 Lê Thị Mỹ Tiên BTBTIU14367 2014 16-4-1995 Nữ  
1392 Nguyễn Khánh Vân BTBTIU14374 2014 26-1-1996 Nữ  
1393 Bùi Minh Tâm BTBTIU14390 2014 8-12-1996 Nữ  
1394 Phạm Tấn Đạt BTBTIU14393 2014 31-10-1996 Nam  
1395 Bùi Thị Thảo Ly BTBTIU15002 2015 28-10-1996 Nữ  
1396 Đinh Thị Tuyết Phương BTBTIU15015 2015 26-9-1997 Nữ  
1397 Hồ Đỗ Minh Nhật BTBTIU15024 2015 3-6-1997 Nam  
1398 Lê Đặng Minh Trang BTBTIU15038 2015 26-4-1997 Nữ  
1399 Lê Hoàng Mai BTBTIU15043 2015 20-5-1997 Nữ  
1400 Lê Ngọc Bảo Tâm BTBTIU15047 2015 1-1-1997 Nữ  
1401 Lê Nguyễn Nhật Hà BTBTIU15049 2015 1-7-1996 Nữ  
1402 Lê Thái Minh Hoàng BTBTIU15053 2015 28-12-1995 Nam  
1403 Lương Hoàng Đạt BTBTIU15058 2015 20-8-1997 Nam  
1404 Lương Quốc Hưng BTBTIU15059 2015 4-11-1997 Nam  
1405 Nguyễn Đỗ Phương Linh BTBTIU15071 2015 11-2-1997 Nữ  
1406 Nguyễn Đức Dương BTBTIU15072 2015 12-5-1997 Nam  
1407 Nguyễn Hà Yên BTBTIU15074 2015 18-9-1997 Nữ  
1408 Nguyễn Hải Linh BTBTIU15075 2015 30-9-1997 Nam  
1409 Nguyễn Hoàng Hạnh Nguyên BTBTIU15078 2015 19-7-1997 Nữ  
1410 Nguyễn Huy Tùng Giang BTBTIU15082 2015 12-8-1997 Nam  
1411 Nguyễn Lâm Thương BTBTIU15084 2015 19-8-1997 Nữ  
1412 Nguyễn Phương Nhật Vi BTBTIU15098 2015 10-11-1997 Nữ  
1413 Nguyễn Thị Khánh Trang BTBTIU15102 2015 2-9-1996 Nữ  
1414 Nguyễn Thị Thương BTBTIU15104 2015 25-8-1996 Nữ  
1415 Nguyễn Tuấn Khoa BTBTIU15113 2015 1-8-1997 Nam  
1416 Phạm Hoàng Phương Vân BTBTIU15119 2015 2-7-1997 Nữ  
1417 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc BTBTIU15121 2015 23-1-1997 Nam  
1418 Phan Minh Thư BTBTIU15127 2015 15-3-1997 Nữ  
1419 Phan Thanh Chi BTBTIU15128 2015 25-1-1997 Nữ  
1420 Phan Võ Thu Nga BTBTIU15129 2015 15-1-1997 Nữ  
1421 Tô Ngọc Cát Tường BTBTIU15133 2015 22-6-1997 Nữ  
1422 Trầm Bảo Trân BTBTIU15134 2015 14-5-1997 Nữ  
1423 Trần Gia Yến BTBTIU15139 2015 8-11-1997 Nữ  
1424 Trần Lê Diệu Bình BTBTIU15140 2015 20-5-1997 Nữ  
1425 Trần Ngọc Thắng BTBTIU15146 2015 21-10-1997 Nam  
1426 Trần Thị Diệu Linh BTBTIU15153 2015 26-12-1997 Nữ  
1427 Trần Thụy Thủy Tiên BTBTIU15158 2015 11-1-1997 Nữ  
1428 Trương Nguyên Ngọc BTBTIU15161 2015 7-8-1997 Nữ  
1429 Võ Đoàn Phương Khanh BTBTIU15164 2015 16-5-1997 Nữ  
1430 Võ Văn Vương BTBTIU15170 2015 1-11-1997 Nam  
1431 Vũ Bảo Hân BTBTIU15171 2015 15-11-1996 Nữ  
1432 Nguyễn Quang Trực BTBTIU15186 2015 3-2-1997 Nam  
1433 Trần Minh Hiếu BTBTIU15187 2015 4-11-1997 Nam  
1434 Lê Gia Nhật BTBTIU15191 2015 28-9-1997 Nam  
1435 Hồ Ngọc Phương Dung BTBTIU16002 2016 2-9-1998 Nữ  
1436 Lê Hoàng Khôi Nguyên BTBTIU16006 2016 22-8-1998 Nam  
1437 Phạm Tuấn Huy BTBTIU16007 2016 7-2-1998 Nam  
1438 Vũ Tuấn Khanh BTBTIU16009 2016 27-1-1998 Nam  
1439 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư BTBTIU16018 2016 17-2-1998 Nữ  
1440 Nguyễn Phát Đạt BTBTIU16020 2016 11-10-1998 Nam  
1441 Nguyễn Thanh Tú BTBTIU16031 2016 26-7-1998 Nam  
1442 Mai Dương Hoàng Anh BTBTIU16050 2016 11-4-1997 Nữ  
1443 Lê Mai Phương Chi BTBTIU16056 2016 30-5-1998 Nữ  
1444 Võ Nguyễn Hương Giang BTBTIU16061 2016 19-12-1998 Nữ  
1445 Phạm Ngọc Thái Huyền BTBTIU16076 2016 16-10-1997 Nữ  
1446 Đỗ Xuân Anh Kiệt BTBTIU16085 2016 22-1-1998 Nam  
1447 Lý Đình Thiên Kim BTBTIU16086 2016 7-7-1998 Nữ  
1448 Trương Nhật Nam BTBTIU16098 2016 16-7-1998 Nam  
1449 Nguyễn Thị Ngọc Nhi BTBTIU16109 2016 4-11-1998 Nữ  
1450 Nguyễn Đỗ Ngọc Sơn BTBTIU16120 2016 13-10-1998 Nam  
1451 Vĩnh Thịnh BTBTIU16129 2016 7-1-1998 Nam  
1452 Quãng Trọng Thoại BTBTIU16130 2016 22-8-1998 Nam  
1453 Nguyễn Ngọc Như Thùy BTBTIU16136 2016 29-8-1997 Nữ  
1454 Nguyễn Huỳnh Thùy Trang BTBTIU16139 2016 17-7-1998 Nữ  
1455 Hoàng Anh Tú BTBTIU16144 2016 3-6-1998 Nam  
1456 Nguyễn Thanh Tùng BTBTIU16148 2016 23-8-1998 Nam  
1457 Hồ Hoàng Duy Uyên BTBTIU16149 2016 1-10-1997 Nữ  
1458 Ôn Thượng Vĩ BTBTIU16153 2016 4-7-1998 Nam  
1459 Trần Ngọc Như ý BTBTIU16161 2016 26-6-1998 Nữ  
1460 Hoàng Thị Hồng Hạnh BTBTIU16168 2016 1-5-1997 Nữ  
1461 Nguyễn Mạnh Trường BTBTIU16177 2016 2-7-1998 Nam  
1462 Trương Lê Duy BTBTIU16210 2016 4-9-1998 Nam  
1463 Nguyễn Phạm Châu Giang BTBTIU16211 2016 10-12-1998 Nữ  
1464 Nguyễn Trần Quốc Bảo BTBTIU17002 2017 7-1-1998 Nam  
1465 Nguyễn Ngọc Thu Phương BTBTIU17005 2017 9-8-1998 Nữ  
1466 Trần Đoàn Hồng Ngọc BTBTIU17007 2017 19-6-1999 Nữ  
1467 Trịnh Lê Phương Dung BTBTIU17008 2017 22-1-1999 Nữ  
1468 Trần Hoàng Đại Phúc BTBTIU17010 2017 31-7-1999 Nam  
1469 Nguyễn Hữu Hoàng Minh BTBTIU17011 2017 21-4-1999 Nam  
1470 Võ Khánh Vân BTBTIU17012 2017 16-3-1999 Nữ  
1471 Trần Bảo Vy BTBTIU17018 2017 19-5-1999 Nữ  
1472 Trần Lê Quý BTBTIU17024 2017 11-4-1999 Nam  
1473 Nguyễn Phú Hải Đăng BTBTIU17027 2017 4-11-1999 Nam  
1474 Đỗ Minh Thảo BTBTIU17034 2017 6-6-1999 Nữ  
1475 Huỳnh Bách Kha BTBTIU17036 2017 13-7-1999 Nữ  
1476 Trịnh Ngọc Quý BABANS17096 2017 31-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
1477 Cao Ngọc Ánh BTBTIU17045 2017 14-4-1999 Nữ  
1478 Nguyễn Thành Nam BTBTIU17047 2017 20-6-1999 Nam  
1479 Trần Hoàng Khánh Linh BTBTIU17048 2017 1-7-1999 Nữ  
1480 Ngô Thị Kim Ánh BTBTIU17049 2017 25-1-1999 Nữ  
1481 Nguyễn Minh Thư BTBTIU17054 2017 18-8-1999 Nữ  
1482 Tôn Nguyễn Hồng Phúc BTBTIU17055 2017 4-9-1999 Nữ  
1483 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh BTBTIU17056 2017 26-7-1999 Nữ  
1484 Lâm Quách Trâm Anh BTBTIU17057 2017 19-8-1999 Nữ  
1485 Trang Hoàng Long BTBTIU17059 2017 8-8-1999 Nam  
1486 Lê Quế Mai BTBTIU17060 2017 8-5-1999 Nữ  
1487 Tô Minh Anh BTBTIU17066 2017 23-6-1999 Nữ  
1488 Hoàng Nguyên Vũ BTBTIU17069 2017 27-10-1999 Nam  
1489 Đặng Gia Hoàng BTBTIU17071 2017 4-8-1999 Nam  
1490 Huỳnh Anh Phương BTBTIU17072 2017 8-3-1999 Nữ  
1491 Trương Phi Yến BTBTIU17073 2017 17-9-1999 Nữ  
1492 Đào Nguyễn Như Quỳnh BTBTIU17075 2017 14-10-1999 Nữ  
1493 Nguyễn Trần Bảo Trân BTBTIU17077 2017 30-10-1999 Nữ  
1494 Nguyễn Hồng Đức BTBTIU17081 2017 25-7-1999 Nam  
1495 Nguyễn Quang Minh BTBTIU17082 2017 20-11-1999 Nam  
1496 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân BTBTIU17083 2017 12-2-1999 Nữ  
1497 Phạm Thị Thanh Thủy BTBTIU17087 2017 11-11-1999 Nữ  
1498 Lê Tú BTBTIU17088 2017 29-11-1999 Nam  
1499 Phạm Thị Thúy Vy BTBTIU17090 2017 14-3-1999 Nữ  
1500 Lê Cát Anh BTBTIU17091 2017 21-8-1999 Nữ  
1501 Nguyễn Ngọc Thiên Kim BTBTIU17093 2017 9-7-1999 Nữ  
1502 Trương Thanh Mai BTBTIU17094 2017 25-3-1999 Nữ  
1503 Lương Thị Thu Nguyên BTBTIU17096 2017 7-9-1999 Nữ  
1504 Đào Quốc Tân BTBTIU17098 2017 6-4-1999 Nam  
1505 Trần Anh Xuân BTBTIU17101 2017 29-5-1999 Nam  
1506 Lê Thị Kiều Diễm BTBTIU17102 2017 1-1-1999 Nữ  
1507 Lê Phúc Đạt BTBTIU17103 2017 5-7-1999 Nam  
1508 Nguyễn Hoàng Anh BTBTIU17104 2017 27-6-1999 Nam  
1509 Dương Thái Hưng BTBTIU17105 2017 8-7-1999 Nam  
1510 Nguyễn Đình Minh Nghĩa BTBTIU17107 2017 3-5-1999 Nam  
1511 Ngô Hoàng Phương Nhi BTBTIU17109 2017 18-8-1999 Nữ  
1512 Tô Quốc Thắng BTBTIU17111 2017 27-3-1999 Nam  
1513 Phạm Việt Anh BTBTIU17114 2017 20-9-1999 Nam  
1514 Võ Thành Nhân BTBTIU17118 2017 11-11-1999 Nam  
1515 Nghiêm Trần Ngọc Nhi BTBTIU17121 2017 26-6-1999 Nữ  
1516 Nguyễn Minh Huy BTBTIU17129 2017 26-9-1998 Nam  
1517 Lê Thị Tường Vy BTBTIU17133 2017 4-12-1998 Nữ  
1518 Nguyễn Thị Như Quỳnh BTBTIU17143 2017 4-2-1999 Nữ  
1519 Hà Huy Biên BTBTIU17144 2017 6-11-1999 Nam  
1520 Hồ Như Huỳnh Trâm BTBTIU17146 2017 19-8-1999 Nữ  
1521 Phạm Thị Thanh Lan BTBTIU17147 2017 20-11-1999 Nữ  
1522 Cao Đẳng Sư Phạm BTBTIU17153 2017 5-2-1999 Nam  
1523 Đặng Thị Kim Sang BTBTIU17156 2017 21-8-1999 Nữ  
1524 Bùi Quốc Dương BTBTIU17160 2017 15-8-1999 Nam  
1525 Nguyễn Đức Gia Huy BTBTIU17161 2017 14-12-1999 Nam  
1526 Nguyễn Hà Vân Anh BTBTIU18004 2018 13-1-2000 Nữ  
1527 La Triệu Duy BTBTIU18056 2018 21-8-2000 Nam  
1528 Hồ Hải Long BTBTIU18137 2018 5-3-2000 Nam  
1529 Lê Trần Minh Nhân BTBTIU18172 2018 4-8-2000 Nam  
1530 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như BTBTIU18181 2018 17-6-2000 Nữ  
1531 Đỗ Thụy Hồng Nhung BTBTIU18185 2018 22-5-2000 Nữ  
1532 Nguyễn Hồng Phước BTBTIU18190 2018 18-6-2000 Nam  
1533 Hồ Ngọc Uyển Quân BTBTIU18199 2018 22-3-2000 Nữ  
1534 Trần Xuân Quỳnh BTBTIU18201 2018 8-2-2000 Nữ  
1535 Nguyễn Gia Thanh BTBTIU18209 2018 8-10-2000 Nữ  
1536 Trần Đức Thành BTBTIU18214 2018 18-11-2000 Nam  
1537 Nguyễn Hồng Thy BTBTIU18236 2018 21-9-2000 Nữ  
1538 Lưu Ngọc Huyền Trân BTBTIU18245 2018 19-2-2000 Nữ  
1539 Lê Nhã Tú BTBTIU18264 2018 1-3-2000 Nữ  
1540 Lê Anh Vy BTBTIU18278 2018 11-2-2000 Nữ  
1541 Nguyễn Ánh Dương BTBTIU18299 2018 28-6-2000 Nữ  
1542 Nguyễn Hồng Phúc BTBTIU18322 2018 2-11-2000 Nữ  
1543 Huỳnh Doãn Phương Khanh BTBTIU18350 2018 14-8-2000 Nữ  
1544 Dương Ngọc Thái Bình BTBTIU18353 2018 26-12-2000 Nữ  
1545 Lê Thanh Như Quỳnh BTBTIU18370 2018 18-7-2000 Nữ  
1546 Phạm Hoàng Mai BTBTIU18372 2018 18-10-2000 Nữ  
1547 Phan Hoàng Mỹ Dung BTBTIU18375 2018 16-10-2000 Nữ  
1548 Đặng Phú Quí BTBTIU18413 2018 19-8-2000 Nam  
1549 Hà Quang Nam BTBTIU18414 2018 29-3-2000 Nam  
1550 Lường Thu Uyên BTBTIU18415 2018 15-2-2000 Nữ  
1551 Nguyễn Duy Bảo Trâm BTBTIU18416 2018 30-7-2000 Nữ  
1552 Dương Ngọc San BTBTIU18421 2018 8-1-2000 Nữ  
1553 Dương Diễm Quỳnh BTBTIU18429 2018 4-12-2000 Nữ  
1554 Vũ Minh Hiếu BTBTIU18431 2018 9-8-2000 Nam  
1555 Trần Hồng Vinh BTBTIU18437 2018 29-10-2000 Nam  
1556 Cao Ngọc Thiên An BTBTUN15001 2015 13-12-1997 Nam  
1557 Hà Nhất Nguyên BTBTUN15006 2015 8-7-1996 Nam  
1558 Trần Thị Tuyết Mai BTBTUN15034 2015 2-2-1997 Nữ  
1559 Đặng Ngọc Bảo Huy BTBTUN16003 2016 5-2-1998 Nam  
1560 Nguyễn Hải Nam BTBTUN16023 2016 3-1-1998 Nam  
1561 Tôn Nữ Thùy Trang BTBTUN16034 2016 12-4-1998 Nữ  
1562 Mai Quỳnh Châu BTBTUN16038 2016 12-10-1998 Nữ  
1563 Trương Lê ý Nhi BTBTUN16040 2016 24-12-1998 Nữ  
1564 Dương Thị Minh Nhật BTBTUN16045 2016 2-4-1996 Nữ  
1565 Hoàng Minh Anh BTBTUN16047 2016 12-1-1998 Nữ  
1566 Hà Ngọc Bích BTBTUN17001 2017 27-9-1999 Nữ  
1567 Nguyễn Minh Đức BTBTUN17002 2017 14-11-1999 Nam  
1568 Đậu Minh Huyền BTBTUN17003 2017 6-5-1999 Nữ  
1569 Nguyễn Việt Khánh BTBTUN17005 2017 29-11-1999 Nam  
1570 Hà Quang Nhật BTBTUN17007 2017 14-1-1999 Nam  
1571 Lý Thành An BTBTUN17008 2017 21-8-1999 Nam  
1572 Trần Ngọc Thùy Linh BTBTUN17013 2017 12-1-1999 Nữ  
1573 Nghiêm Thanh Bách BTBTUN17031 2017 6-6-1999 Nam  
1574 Trần Đắc Quang Minh BTBTUN17032 2017 2-7-1999 Nam  
1575 Trần Dự Hào BTBTUN17033 2017 12-7-1999 Nam  
1576 Trịnh Huỳnh Phúc BTBTUN17041 2017 16-7-1999 Nam  
1577 Lương Minh Hoàng BTBTUN17044 2017 19-3-1999 Nam  
1578 Nguyễn Võ Vân Thảo BTBTUN17047 2017 11-7-1999 Nữ  
1579 Nguyễn Hoàng Ân BTBTUN17052 2017 23-4-1999 Nam  
1580 Lê Vân Anh BTBTUN18001 2018 24-1-2000 Nữ  
1581 Trần Bảo Khuyên BTBTUN18021 2018 9-12-2000 Nữ  
1582 Nhâm La Chi Nghi BTBTUN18033 2018 7-10-2000 Nữ  
1583 Nguyễn Hà Minh Quân BTBTUN18045 2018 10-3-2000 Nam  
1584 Trần Võ Anh Thư BTBTUN18056 2018 10-8-2000 Nữ  
1585 Nguyễn Hoàng Long BTBTUN18073 2018 22-7-2000 Nam  
1586 Trịnh Tấn Thiện BTBTUN18075 2018 24-7-2000 Nam  
1587 Nguyễn Đình Mạnh BTBTUN18078 2018 25-8-2000 Nam  
1588 Vũ Thu Hiền BTBTWE16003 2016 26-5-1998 Nữ  
1589 Đan Phúc Quang Tâm BTBTWE16016 2016 24-2-1998 Nam  
1590 Phạm Minh Phương BTBTWE16023 2016 5-1-1998 Nam  
1591 Cao Thái Bảo Ngọc BTBTWE17003 2017 30-5-1999 Nữ  
1592 Lý Gia Bảo BTBTWE17005 2017 15-11-1999 Nam  
1593 Nguyễn Hoàng Anh Duy BTBTWE17012 2017 19-4-1999 Nam  
1594 Bùi Thị Thảo Minh BTBTWE17015 2017 24-10-1999 Nữ  
1595 Nguyễn Thảo Quỳnh Như BTBTWE17023 2017 12-8-1999 Nữ  
1596 Nguyễn Lý Phương Uyên BTBTWE17036 2017 25-4-1999 Nữ  
1597 Singh Bhatia Kim Ngân BTBTWE17037 2017 2-5-1999 Nữ  
1598 Phan Thị Cẩm Y BTBTWE17038 2017 8-9-1999 Nữ  
1599 Phạm Đăng Khoa BTBTWE18011 2018 21-10-2000 Nam  
1600 Trương Tường Bách BTBTWE18045 2018 31-1-2000 Nam  
1601 Huỳnh Gia Thuận BTBTWE18048 2018 26-11-2000 Nam  
1602 Nguyễn Nữ Hoài Thư BTBTWE18050 2018 2-11-2000 Nữ  
1603 Phạm Hoàng Anh Khôi BTBTWE18055 2018 2-12-2000 Nam  
1604 Phạm Nguyễn Thảo Vy BTBTWE18056 2018 31-1-2000 Nữ  
1605 Mao Tiểu Mai BTBTWE18057 2018 30-3-2000 Nữ  
1606 Ngô Hoàng Trâm Anh BTBTWE18080 2018 23-10-2000 Nữ  
1607 Nguyễn Thị Cẩm Nhung BTCEIU18031 2018 5-8-2000 Nữ  
1608 Trần Thanh Tùng BTCEIU18056 2018 21-7-2000 Nam  
1609 Hồ Nguyên Lãm BTCEIU18057 2018 12-4-2000 Nam  
1610 Huỳnh Nguyễn Tấn Tài BTCEIU18073 2018 26-4-2000 Nam  
1611 Trương Mỹ Giao BTFTIU13020 2013 17-1-1995 Nữ  
1612 Nguyễn Thị Thanh Trúc BTFTIU13117 2013 18-11-1994 Nữ  
1613 Lê Thị Thúy Hằng BTFTIU14024 2014 13-6-1996 Nữ  
1614 Trần Thị Hương BTFTIU14033 2014 8-7-1996 Nữ  
1615 Nguyễn Thảo Thục Trân BTFTIU14100 2014 11-12-1996 Nữ  
1616 Nguyễn Thị Thanh Trúc BTFTIU14107 2014 16-1-1996 Nữ  
1617 Bùi Quang Tiến BTFTIU15002 2015 14-11-1997 Nam  
1618 Đinh Thị Thu Hiền BTFTIU15008 2015 7-2-1997 Nữ  
1619 Dương Xuân Quyên BTFTIU15012 2015 7-2-1997 Nữ  
1620 Hứa Hoàng Quốc Hoàng BTFTIU15014 2015 13-1-1996 Nam  
1621 Huỳnh Tuyết Anh BTFTIU15017 2015 18-8-1997 Nữ  
1622 Khổng Minh Triết BTFTIU15018 2015 2-1-1995 Nam  
1623 Lê Nam Huân BTFTIU15021 2015 22-9-1997 Nam  
1624 Lê Ngọc Diễm Nhi BTFTIU15022 2015 15-7-1996 Nữ  
1625 Lê Nguyễn Thúy Trâm BTFTIU15023 2015 19-1-1997 Nữ  
1626 Lê Nguyễn Trâm Anh BTFTIU15024 2015 16-1-1997 Nữ  
1627 Lê Thị Huyền My BTFTIU15027 2015 10-4-1996 Nữ  
1628 Lê Trần Minh Thư BTFTIU15029 2015 3-10-1996 Nữ  
1629 Ngô Ái Quỳnh BTFTIU15035 2015 3-4-1997 Nữ  
1630 Nguyễn Đỗ Linh Chi BTFTIU15039 2015 28-7-1997 Nữ  
1631 Nguyễn Hồng Phúc BTFTIU15043 2015 5-12-1997 Nữ  
1632 Nguyễn Huỳnh Đạt BTFTIU15044 2015 22-7-1997 Nam  
1633 Nguyễn Minh Hiếu BTFTIU15047 2015 2-11-1997 Nam  
1634 Nguyễn Minh Tuấn BTFTIU15049 2015 21-6-1997 Nam  
1635 Nguyễn Thái Huy BTFTIU15052 2015 24-4-1997 Nam  
1636 Nguyễn Thị Ngọc Hân BTFTIU15055 2015 24-5-1997 Nữ  
1637 Phạm Nguyễn Nghi Lâm BTFTIU15060 2015 10-3-1997 Nữ  
1638 Trần Quỳnh Mai BTFTIU15069 2015 13-9-1997 Nữ  
1639 Trần Thị Mỹ Hạnh BTFTIU15070 2015 10-1-1995 Nữ  
1640 Trần Thị Thoại Chi BTFTIU15071 2015 1-1-1997 Nữ  
1641 Trương Mai Uyển Nhi BTFTIU15073 2015 16-8-1997 Nữ  
1642 Trương Thị Hoàng Oanh BTFTIU15075 2015 22-6-1997 Nữ  
1643 Vòng Hồ Phú Thịnh BTFTIU15079 2015 26-5-1997 Nam  
1644 Nguyễn Thiên Ân BTFTIU15080 2015 5-9-1997 Nữ  
1645 Văn Bá Phan Khôi BTFTIU15082 2015 21-4-1997 Nam  
1646 Bùi Nguyễn Minh Châu BTFTIU16006 2016 16-9-1998 Nữ  
1647 Trần Trịnh Thanh Hiền BTFTIU16010 2016 17-4-1998 Nữ  
1648 Hồ Hà Mi BTFTIU16016 2016 30-4-1998 Nữ  
1649 Nguyễn Trần Hiền Thảo BTFTIU16029 2016 8-3-1998 Nữ  
1650 Lê Thị Ngọc Anh BTFTIU16037 2016 6-10-1998 Nữ  
1651 Trần Nhật Nam BTFTIU16041 2016 13-8-1998 Nam  
1652 Nguyễn Phúc Nguyên BTFTIU16046 2016 25-7-1998 Nam  
1653 Nguyễn Phương Quỳnh BTFTIU16050 2016 13-10-1998 Nữ  
1654 Trần Thị Thu Thảo BTFTIU16053 2016 21-4-1998 Nữ  
1655 Nguyễn Thị ánh Dương BTFTIU16062 2016 12-6-1998 Nữ  
1656 Trần Nam Duy BTFTIU16064 2016 15-6-1998 Nam  
1657 Nguyễn Mỹ Ngân BTFTIU16075 2016 9-9-1998 Nữ  
1658 Đoàn Nguyễn Phương Nguyên BTFTIU16076 2016 5-7-1998 Nữ  
1659 Trần Minh Quân BTFTIU16080 2016 6-8-1998 Nam  
1660 Nguyễn Đặng Anh Thơ BTFTIU16084 2016 28-5-1997 Nữ  
1661 Nguyễn Thị Minh Trang BTFTIU16086 2016 30-6-1998 Nữ  
1662 Trần Phương Dung BTFTIU16089 2016 24-6-1998 Nữ  
1663 Lê Kim Ngân BTFTIU16090 2016 4-6-1998 Nữ  
1664 Đặng Hoàng Nhật BTFTIU16091 2016 23-3-1998 Nam  
1665 Nguyễn Lê Hoàng Thư BTFTIU16100 2016 8-5-1998 Nữ  
1666 Nguyễn Tiến Khôi BTFTIU16101 2016 10-2-1998 Nam  
1667 Trần Đức Khiêm BTFTIU17001 2017 17-4-1999 Nam  
1668 Lê Trương Quốc Thịnh BTFTIU17002 2017 11-2-1999 Nam  
1669 Đào Trọng Nghĩa BTFTIU17006 2017 16-7-1999 Nam  
1670 Đặng Tống Trọng Nghĩa BTFTIU17010 2017 10-6-1999 Nam  
1671 Ngô Kim Ngân BTFTIU17011 2017 17-5-1999 Nữ  
1672 Trương Minh Hiếu BTFTIU17013 2017 16-12-1999 Nữ  
1673 Bùi Nguyễn Tam Doan BTFTIU17014 2017 8-8-1999 Nữ  
1674 Nguyễn Ngọc Yến Chi BTFTIU17017 2017 13-7-1999 Nữ  
1675 Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân BTFTIU17020 2017 3-1-1999 Nữ  
1676 Phan Thụy Yến Như BTFTIU17021 2017 9-6-1999 Nữ  
1677 Phạm Hồng Thanh Lam BTFTIU17023 2017 8-11-1999 Nữ  
1678 Phạm Nguyễn Hải Quỳnh BTFTIU17033 2017 1-1-1999 Nữ  
1679 Nguyễn Đoàn Xuân An BTFTIU17035 2017 22-8-1999 Nữ  
1680 Nguyễn Đan Thục Khanh BTFTIU17038 2017 5-3-1999 Nữ  
1681 Lê Huỳnh Như BTFTIU17039 2017 7-1-1999 Nữ  
1682 Nguyễn Thị Cẩm Nhi BTFTIU17041 2017 11-1-1999 Nữ  
1683 Nguyễn Thị Thu Hà BTFTIU17044 2017 29-5-1999 Nữ  
1684 Lý Mỹ Vân BTFTIU17046 2017 27-8-1999 Nữ  
1685 Nguyễn Trần Nhật Anh BTFTIU17047 2017 16-4-1999 Nam  
1686 Thái Hoàng Nguyễn BTFTIU17051 2017 22-2-1999 Nam  
1687 Đinh Anh Quân BTFTIU17052 2017 15-12-1999 Nam  
1688 Đỗ Trần Thanh Thảo BTFTIU17054 2017 30-12-1999 Nữ  
1689 Nguyễn Lê Yến Nhi BTFTIU17057 2017 10-6-1999 Nữ  
1690 Phạm Minh Khuê BTFTIU17058 2017 19-5-1999 Nữ  
1691 Lê Mai Thiên Kim BTFTIU17059 2017 30-8-1999 Nữ  
1692 Vũ Trọng Hiển BTFTIU17061 2017 6-8-1999 Nam  
1693 Nguyễn Phương Lâm BTFTIU17062 2017 25-3-1999 Nam  
1694 Lê Thị Kim Ngân BTFTIU17063 2017 19-8-1999 Nữ  
1695 Lê Thanh Bảo Ngọc BTFTIU17065 2017 8-11-1999 Nữ  
1696 Huỳnh Vũ Quang BTFTIU17067 2017 6-10-1999 Nam  
1697 Nguyễn Ngọc Giang Thanh BTFTIU17073 2017 27-1-1994 Nữ  
1698 Nguyễn Minh Sơn BTFTIU17079 2017 16-11-1999 Nam  
1699 Chu Thị Bích Phương BTFTIU17081 2017 23-4-1999 Nữ  
1700 Trương Mỹ Tuyết BTFTIU17089 2017 28-9-1998 Nữ  
1701 Nguyễn Huỳnh Tâm Đoan BTFTIU17091 2017 24-6-1999 Nữ  
1702 Nguyễn Trọng Tín BTFTIU17092 2017 29-11-1999 Nam  
1703 Trần Đinh Xuân Cương BTFTIU18015 2018 28-11-2000 Nam  
1704 Trần Trương Gia Hân BTFTIU18027 2018 24-9-2000 Nữ  
1705 La Trung Nghĩa BTFTIU18073 2018 10-12-2000 Nam  
1706 Lê Bá Khánh Ngọc BTFTIU18074 2018 17-12-2000 Nữ  
1707 Lê Hoàng Nhân BTFTIU18080 2018 20-9-2000 Nam  
1708 Trần Thị Phương Thảo BTFTIU18112 2018 25-12-2000 Nữ  
1709 Nguyễn Giang Yến Thơ BTFTIU18118 2018 6-3-2000 Nữ  
1710 Đỗ Duy Hưng BTFTIU18190 2018 15-5-2000 Nam  
1711 Nguyễn Quỳnh Bảo Thy BTFTIU18200 2018 28-10-2000 Nữ  
1712 Phạm Quốc Khánh BTFTIU18212 2018 30-9-2000 Nam  
1713 Nguyễn Thành Trung CECEIU12016 2012 18-1-1994 Nam Phát thẻ mới
1714 Nguyễn Đông Phương CECEIU12039 2012 11-1-1994 Nam Phát thẻ mới
1715 Đoàn Tuấn Anh CECEIU13002 2013 19-5-1995 Nam Phát thẻ mới
1716 Bùi Quốc Bảo CECEIU13003 2013 12-4-1995 Nam Phát thẻ mới
1717 Vương Chính Tâm CECEIU13026 2013 3-7-1995 Nam Phát thẻ mới
1718 Nguyễn Đặng Quang Thành CECEIU13027 2013 28-6-1995 Nam Phát thẻ mới
1719 Phan Anh Tú CECEIU13035 2013 22-7-1995 Nam Phát thẻ mới
1720 Nguyễn Triệu Vĩ CECEIU13036 2013 8-4-1994 Nam Phát thẻ mới
1721 Lê Nhật Tân CECEIU13055 2013 30-10-1995 Nam Phát thẻ mới
1722 Châu Tuấn Kiệt CECEIU13076 2013 10-5-1995 Nam Phát thẻ mới
1723 Hoàng Công Anh CECEIU14001 2014 11-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1724 Nguyễn Nguyễn Gia Bảo CECEIU14003 2014 12-4-1996 Nam Phát thẻ mới
1725 Phan Văn Duy CECEIU14011 2014 17-3-1996 Nam Phát thẻ mới
1726 Mã Gia Thịnh CECEIU14027 2014 6-12-1996 Nam Phát thẻ mới
1727 Nguyễn Bảo Trung CECEIU14033 2014 31-5-1996 Nam Phát thẻ mới
1728 Trần Hoàng Việt CECEIU14035 2014 5-9-1996 Nam Phát thẻ mới
1729 Nguyễn Viết Thành Vinh CECEIU14036 2014 23-11-1996 Nam Phát thẻ mới
1730 Đặng Phi Long CECEIU15003 2015 25-3-1996 Nam Phát thẻ mới
1731 Đoàn Duy Lộc CECEIU15004 2015 11-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1732 Huỳnh Ngọc Anh Huy CECEIU15006 2015 20-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1733 Huỳnh Trọng Huy CECEIU15009 2015 28-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1734 Lê Ngọc Vĩnh Kiệt CECEIU15011 2015 25-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1735 Lê Nguyên Khang CECEIU15012 2015 20-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1736 Nguyễn Bá Huy CECEIU15017 2015 5-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1737 Nguyễn Đông Nhi CECEIU15018 2015 28-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
1738 Nguyễn Thiện Thành CECEIU15023 2015 24-4-1997 Nam Phát thẻ mới
1739 Phan Thiên Trường CECEIU15027 2015 18-6-1997 Nam Phát thẻ mới
1740 Thái Quốc Huy CECEIU15030 2015 12-6-1997 Nam Phát thẻ mới
1741 Trần Khánh Nhân CECEIU15032 2015 16-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1742 Nguyễn Dương Tấn Son CECEIU15044 2015 19-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1743 Nguyễn Lê Quốc Bảo CECEIU15046 2015 13-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1744 Nguyễn Thành Minh CECEIU15049 2015 28-6-1996 Nam Phát thẻ mới
1745 Nguyễn Vũ Trung CECEIU15055 2015 10-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1746 Phạm Minh Tuấn CECEIU15056 2015 22-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1747 Trần Nguyễn Thiên Phúc CECEIU15063 2015 28-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1748 Trần Thiết Văn CECEIU15066 2015 26-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1749 Vũ Hoàng Hữu CECEIU15070 2015 7-2-1996 Nam Phát thẻ mới
1750 Ngô Lâm Hiếu CECEIU15075 2015 12-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1751 Trần Đình Khiêm CECEIU15081 2015 3-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1752 Võ Phạm Minh Đăng CECEIU16004 2016 20-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1753 Nguyễn Hoàng Gia CECEIU16005 2016 4-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1754 Lê Đức Đăng Khoa CECEIU16013 2016 17-7-1998 Nam Phát thẻ mới
1755 Trần Hải Khoa CECEIU16014 2016 5-7-1998 Nam Phát thẻ mới
1756 Nguyễn Trần Quang Long CECEIU16017 2016 14-12-1998 Nam Phát thẻ mới
1757 Vũ Tiến Định CECEIU16035 2016 22-4-1998 Nam Phát thẻ mới
1758 Dương Hoàng Huy CECEIU16038 2016 1-8-1995 Nam Phát thẻ mới
1759 Vũ Quốc Huy CECEIU16040 2016 18-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1760 Vũ Công Đức Khiêm CECEIU16041 2016 18-7-1998 Nam Phát thẻ mới
1761 Bùi Nguyễn Quang Minh CECEIU16043 2016 16-7-1997 Nam Phát thẻ mới
1762 Nguyễn Chí Thanh CECEIU16050 2016 13-3-1998 Nam Phát thẻ mới
1763 Lê Quang Tú CECEIU16052 2016 28-5-1998 Nam Phát thẻ mới
1764 Phạm Công Vinh CECEIU16053 2016 12-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1765 Kiều Minh Trí CECEIU16055 2016 7-10-1997 Nam Phát thẻ mới
1766 Võ Trương Nguyên Anh CECEIU16060 2016 16-8-1998 Nam Phát thẻ mới
1767 Lê Hoàng Minh CECEIU16062 2016 24-4-1998 Nam Phát thẻ mới
1768 Nguyễn Danh CECEIU17001 2017 24-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1769 Lê Lâm Vũ CECEIU17004 2017 16-1-1999 Nam Phát thẻ mới
1770 Đỗ Trọng Nghĩa CECEIU17008 2017 20-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1771 Huỳnh Xuân Bách CECEIU17011 2017 24-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1772 Phù Sử Tuấn CECEIU17015 2017 12-2-1999 Nam Phát thẻ mới
1773 Nguyễn Trương Tiến Thành CECEIU17016 2017 13-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1774 Nguyễn Chí Bảo CECEIU17018 2017 23-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1775 Nguyễn Anh Khoa CECEIU17019 2017 10-2-1999 Nam Phát thẻ mới
1776 Trần Hoàng Việt CECEIU17020 2017 12-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1777 Nguyễn Xuân Bách CECEIU17021 2017 1-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1778 Lê Anh Tuấn CECEIU17022 2017 29-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1779 Nguyễn Tiến Dũng CECEIU17023 2017 16-9-1999 Nam Phát thẻ mới
1780 Đỗ Văn Hoàng Long CECEIU17025 2017 19-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1781 Đỗ Minh Quân CECEIU17032 2017 25-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1782 Lê Tiến Đạt CECEIU17041 2017 14-4-1999 Nam Phát thẻ mới
1783 Huỳnh Châu Lâm Khởi CECEIU17047 2017 25-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1784 Vũ Thành Tiến CECEIU17049 2017 1-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1785 Phạm Minh Đức CECEIU17051 2017 25-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1786 Lê Đại Cát CECEIU17053 2017 9-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1787 Nguyễn Minh Trí CECEIU17054 2017 4-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1788 Nguyễn Đình An CECEIU17056 2017 27-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1789 Nguyễn Quốc Anh Khoa CECEIU18027 2018 15-7-2000 Nam Phát thẻ mới
1790 Trần Thị Phương Trâm CECEIU18055 2018 6-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
1791 Nguyễn Duy Tấn Hậu CECEIU18069 2018 21-2-2000 Nam Phát thẻ mới
1792 Nguyễn Đăng Quang CECEIU18071 2018 25-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1793 Tạ Vũ Bão CECEIU18078 2018 4-1-1999 Nam Phát thẻ mới
1794 Ngô Việt Anh CECEIU18079 2018 16-2-2000 Nam Phát thẻ mới
1795 Nguyễn Hoàng Long CECEIU18080 2018 3-2-2000 Nam Phát thẻ mới
1796 Nguyễn Lê Thiên Ân EEACIU14001 2014 7-11-1996 Nam Phát thẻ mới
1797 Lê Hồng Long EEACIU14019 2014 1-1-1996 Nam Phát thẻ mới
1798 Nguyễn Tuấn Minh Trí EEACIU14028 2014 17-1-1996 Nam Phát thẻ mới
1799 Lã Quang Thảo Trúc EEACIU14029 2014 9-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
1800 Đỗ Ngọc Sơn EEACIU14030 2014 12-5-1996 Nam Phát thẻ mới
1801 Trương Phước Khoa EEACIU14060 2014 8-9-1996 Nam Phát thẻ mới
1802 Bùi Tuấn Anh EEACIU15001 2015 13-11-1996 Nam Phát thẻ mới
1803 Đặng Đăng Quang EEACIU15003 2015 22-7-1997 Nam Phát thẻ mới
1804 Đỗ Công Danh EEACIU15006 2015 7-7-1997 Nam Phát thẻ mới
1805 Đường Minh Nguyên EEACIU15009 2015 6-4-1996 Nam Phát thẻ mới
1806 Hồ Trí Bảo EEACIU15010 2015 24-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1807 Lê Đình Khôi Nguyên EEACIU15012 2015 2-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1808 Lê Thị Lan Hương EEACIU15016 2015 10-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
1809 Nguyễn Minh Trung EEACIU15023 2015 19-6-1997 Nam Phát thẻ mới
1810 Nguyễn Ngọc Khương EEACIU15025 2015 14-4-1997 Nam Phát thẻ mới
1811 Phạm Bá Thông EEACIU15029 2015 30-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1812 Phạm Tiến Lập EEACIU15032 2015 17-2-1997 Nam Phát thẻ mới
1813 Trần Hoàng Thông EEACIU15037 2015 23-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1814 Trần Minh Đức EEACIU15038 2015 2-2-1997 Nam Phát thẻ mới
1815 Trần Phúc Khang EEACIU15040 2015 29-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1816 Trần Tuấn Anh EEACIU15041 2015 16-4-1997 Nam Phát thẻ mới
1817 Trần Văn Phước EEACIU15042 2015 24-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1818 Trương Quang Sang EEACIU15043 2015 24-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1819 Đặng Trí Nhân EEACIU15049 2015 12-11-1993 Nam Phát thẻ mới
1820 Lê Hoàng Khải EEACIU15050 2015 14-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1821 Phan Đình Khang EEACIU16003 2016 24-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1822 Trần Minh Hiếu EEACIU16013 2016 6-6-1998 Nam Phát thẻ mới
1823 Trịnh Quốc Long EEACIU16020 2016 15-12-1998 Nam Phát thẻ mới
1824 Nguyễn Văn Nam EEACIU16021 2016 19-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1825 Vũ Duy Thái EEACIU16023 2016 22-10-1998 Nam Phát thẻ mới
1826 Lê Song Bảo Duy EEACIU16035 2016 3-12-1998 Nam Phát thẻ mới
1827 Trương Minh Hiếu EEACIU16041 2016 4-5-1998 Nam Phát thẻ mới
1828 Đỗ Nguyên Khoa EEACIU16049 2016 9-12-1998 Nam Phát thẻ mới
1829 Huỳnh Hưng Phát EEACIU16056 2016 25-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1830 Vũ Đức Thắng EEACIU16071 2016 5-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1831 Nguyễn Hoàng Lâm EEACIU16072 2016 12-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1832 Đặng Ngọc Thanh Tùng EEACIU17003 2017 21-3-1999 Nam Phát thẻ mới
1833 Ngô Trường Thịnh EEACIU17014 2017 16-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1834 Cao Đăng Khoa EEACIU17016 2017 12-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1835 Trần Đỗ Thanh Phương EEACIU17017 2017 25-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1836 Nguyễn Thị Ái Hạnh EEACIU17019 2017 8-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
1837 Trần Thanh Nhân EEACIU17020 2017 9-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1838 Lâm Bảo Đệ EEACIU17022 2017 16-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1839 Trần Trấn Quốc EEACIU17023 2017 6-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1840 Nguyễn Minh Quân EEACIU17024 2017 6-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1841 Nguyễn Hữu Hưng EEACIU17031 2017 11-1-1999 Nam Phát thẻ mới
1842 Trần Quang Lộc EEACIU17032 2017 31-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1843 Đào Trần Thanh An EEACIU17034 2017 14-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1844 Nguyễn Minh Thiện EEACIU17035 2017 25-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1845 Nguyễn Hoàng Duy Bảo EEACIU17036 2017 9-9-1999 Nam Phát thẻ mới
1846 Phạm Tấn Đạt EEACIU17037 2017 29-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1847 Nguyễn Văn Việt EEACIU17038 2017 12-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1848 Hà Thị Thu Hường EEACIU17039 2017 15-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1849 Võ Minh Tuấn EEACIU17045 2017 1-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1850 Trương Văn Đại EEACIU17046 2017 17-2-1999 Nam Phát thẻ mới
1851 Nguyễn Gia Long EEACIU17050 2017 9-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1852 Đào Đình Tú EEACIU17053 2017 2-2-1998 Nam Phát thẻ mới
1853 Lê Minh Quân EEACIU17054 2017 20-3-1999 Nam Phát thẻ mới
1854 Nguyễn Hữu Tuyến EEACIU17055 2017 23-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1855 Nguyễn Hồ Thế Tiến EEACIU17061 2017 22-4-1999 Nam Phát thẻ mới
1856 Vương Hưng Bang EEACIU17062 2017 7-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1857 Châu Gia An EEACIU18001 2018 9-10-2000 Nam Phát thẻ mới
1858 Trần Nguyên Khánh EEACIU18031 2018 27-9-2000 Nam Phát thẻ mới
1859 Hoàng Ngọc Trần Minh EEACIU18094 2018 10-12-2000 Nam Phát thẻ mới
1860 Nguyễn Chí Trung EEACIU18095 2018 3-2-2000 Nam Phát thẻ mới
1861 Lê Đức Tuấn Minh EEACIU18103 2018 27-1-2000 Nam Phát thẻ mới
1862 Nguyễn Đình Ngọc Long EEACIU18109 2018 6-6-2000 Nam Phát thẻ mới
1863 Nguyễn Duy Vũ EEACIU18114 2018 14-11-2000 Nam Phát thẻ mới
1864 Mạch Long Châu EEACIU18116 2018 17-7-2000 Nam Phát thẻ mới
1865 Trần Võ Chí Tâm EEACIU18117 2018 3-7-2000 Nam Phát thẻ mới
1866 Nguyễn Trần Duy Bảo EEACIU18124 2018 19-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1867 Hồ Đỗ Anh Quân EEACIU18126 2018 17-6-2000 Nam Phát thẻ mới
1868 Tô Giang Tuấn Anh EEACIU18133 2018 13-2-2000 Nam Phát thẻ mới
1869 Lê Bá Nguyễn Hoàng EEEEIU11027 2011 27-8-1993 Nam Phát thẻ mới
1870 Nguyễn Châu Thế An EEEEIU13073 2013 5-3-1995 Nam Phát thẻ mới
1871 Lê Nguyễn Hoàng Lâm EEEEIU13102 2013 30-3-1995 Nam Phát thẻ mới
1872 Vũ Hoàng Hiệp EEEEIU13121 2013 8-7-1995 Nam Phát thẻ mới
1873 Mạch Quốc Điền EEEEIU14006 2014 23-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1874 Lý Phương Hào EEEEIU14011 2014 17-5-1996 Nam Phát thẻ mới
1875 Nguyễn Hữu Minh EEEEIU14028 2014 4-12-1992 Nam Phát thẻ mới
1876 Võ Huỳnh Thanh Sang EEEEIU14042 2014 7-3-1996 Nam Phát thẻ mới
1877 Lê Hoàng Vũ EEEEIU14059 2014 15-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1878 Nguyễn Phương Hải Đăng EEEEIU14065 2014 11-9-1996 Nam Phát thẻ mới
1879 Nguyễn Thanh Lâm EEEEIU14074 2014 10-4-1996 Nam Phát thẻ mới
1880 Lê Đình Tuấn EEEEIU14086 2014 22-2-1996 Nam Phát thẻ mới
1881 Nguyễn Cao Mai Linh EEEEIU14090 2014 21-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
1882 Lê Hoàng EEEEIU14092 2014 17-1-1996 Nam Phát thẻ mới
1883 Thái Hùng Đoàn EEEEIU14095 2014 7-7-1996 Nam Phát thẻ mới
1884 Bùi Nhật Quân EEEEIU15001 2015 6-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1885 Đặng Chí Hào EEEEIU15004 2015 4-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1886 Dương Phương Duy EEEEIU15010 2015 3-3-1996 Nam Phát thẻ mới
1887 Lâm Minh Thịnh EEEEIU15013 2015 20-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1888 Lâm Ngọc Thắng EEEEIU15014 2015 15-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1889 Lê Cát Hải EEEEIU15016 2015 7-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1890 Lê Thị Thùy Linh EEEEIU15022 2015 19-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
1891 Lê Trương Hoàng Đạt EEEEIU15023 2015 6-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1892 Ngô Tiến Dũng EEEEIU15027 2015 27-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1893 Nguyễn Hoàng Mai EEEEIU15033 2015 19-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
1894 Nguyễn Hoàng Minh EEEEIU15034 2015 20-5-1997 Nam Phát thẻ mới
1895 Nguyễn Quốc Thanh EEEEIU15039 2015 20-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1896 Nguyễn Thế Đạt EEEEIU15043 2015 20-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1897 Nguyễn Tiến Sỹ EEEEIU15045 2015 9-9-1996 Nam Phát thẻ mới
1898 Nguyễn Trọng Phúc EEEEIU15048 2015 19-9-1997 Nam Phát thẻ mới
1899 Phạm Ngọc Tâm EEEEIU15052 2015 28-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1900 Phạm Tấn Phát EEEEIU15054 2015 12-11-1997 Nam Phát thẻ mới
1901 Phan Kim Thành EEEEIU15055 2015 12-6-1997 Nam Phát thẻ mới
1902 Trần Hoàng Khang EEEEIU15056 2015 25-7-1997 Nam Phát thẻ mới
1903 Vương Đình Duy Phúc EEEEIU15065 2015 20-8-1997 Nam Phát thẻ mới
1904 Chang Quốc Toàn EEEEIU15066 2015 30-4-1997 Nam Phát thẻ mới
1905 Nguyễn Dương Quốc Anh EEEEIU16008 2016 7-6-1998 Nam Phát thẻ mới
1906 Hoàng Xuân Cường EEEEIU16010 2016 19-3-1997 Nam Phát thẻ mới
1907 Nguyễn Minh Cương EEEEIU16011 2016 30-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
1908 Dương Phước Hào EEEEIU16014 2016 14-7-1998 Nam Phát thẻ mới
1909 Nguyễn Minh Hậu EEEEIU16015 2016 30-9-1998 Nam Phát thẻ mới
1910 Nguyễn Hoàng Minh EEEEIU16024 2016 20-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1911 Nguyễn Xuân Phúc Thiện EEEEIU16031 2016 23-12-1997 Nam Phát thẻ mới
1912 Lê Nhật Toàn EEEEIU16034 2016 11-10-1998 Nam Phát thẻ mới
1913 Đặng Quốc Anh EEEEIU16039 2016 14-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1914 Lê Gia Bảo EEEEIU16042 2016 3-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1915 Hứa Kim Dao EEEEIU16044 2016 28-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
1916 Nguyễn Nhật Hào EEEEIU16054 2016 27-10-1998 Nam Phát thẻ mới
1917 Trần Nguyễn Hoàng Hiệp EEEEIU16055 2016 6-6-1998 Nam Phát thẻ mới
1918 Đỗ Thanh Đăng Khôi EEEEIU16061 2016 11-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1919 Lê Quý Linh EEEEIU16064 2016 15-10-1998 Nam Phát thẻ mới
1920 Phan Bảo Minh EEEEIU16068 2016 11-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1921 Nguyễn Duy Ngọc EEEEIU16070 2016 8-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1922 Nguyễn Bá Trình EEEEIU16083 2016 26-1-1998 Nam Phát thẻ mới
1923 Phạm Thiện Tuấn EEEEIU16085 2016 25-5-1998 Nam Phát thẻ mới
1924 Lâm Trần Hoàng Huy EEEEIU16094 2016 1-1-1997 Nam Phát thẻ mới
1925 Nguyễn Đình Nam EEEEIU16096 2016 15-2-1998 Nam Phát thẻ mới
1926 Nguyễn Việt Đức EEEEIU16097 2016 23-10-1996 Nam Phát thẻ mới
1927 Đinh Song Toàn EEEEIU17001 2017 7-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1928 Hoàng Hà Quang Tùng EEEEIU17002 2017 4-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1929 Phạm Đỗ Tuấn Anh EEEEIU17003 2017 5-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1930 Trần Nguyễn Nhật Hào EEEEIU17005 2017 17-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1931 Tôn Thất Đăng Khoa EEEEIU17006 2017 17-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1932 Phan Quốc Trung EEEEIU17007 2017 28-9-1999 Nam Phát thẻ mới
1933 Ngô Trung Hiếu EEEEIU17008 2017 6-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1934 Liễu Minh Phú EEEEIU17009 2017 25-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1935 Nguyễn Ngọc Cao Sơn EEEEIU17012 2017 1-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1936 Nguyễn Lương Hoàng Vũ EEEEIU17014 2017 16-4-1999 Nam Phát thẻ mới
1937 Lê Đình Thọ EEEEIU17025 2017 17-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1938 Cao Thanh Lâm EEEEIU17027 2017 29-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1939 Nguyễn Quốc Minh Khôi EEEEIU17030 2017 2-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1940 Trần Huỳnh Minh Triết EEEEIU17041 2017 27-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1941 Hoàng Anh Tuấn EEEEIU17047 2017 20-7-1999 Nam Phát thẻ mới
1942 Nguyễn Đào Vân Anh EEEEIU17049 2017 14-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
1943 Trần Thị Phương Linh EEEEIU17051 2017 7-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
1944 Phạm Huy Hoàng EEEEIU17054 2017 4-5-1999 Nam Phát thẻ mới
1945 Đào Quốc Phú EEEEIU17061 2017 30-8-1999 Nam Phát thẻ mới
1946 Nguyễn Duy Quang EEEEIU17062 2017 22-2-1998 Nam Phát thẻ mới
1947 Nguyễn Thành An EEEEIU18001 2018 31-12-2000 Nam Phát thẻ mới
1948 Nguyễn Đình Huân EEEEIU18035 2018 13-9-2000 Nam Phát thẻ mới
1949 Nguyễn Minh Khôi EEEEIU18049 2018 6-4-2000 Nam Phát thẻ mới
1950 Nguyễn Hoàng Nam EEEEIU18072 2018 23-6-2000 Nam Phát thẻ mới
1951 Trần Duy Phát EEEEIU18082 2018 8-3-2000 Nam Phát thẻ mới
1952 Nguyễn Dương Song Toàn EEEEIU18098 2018 10-12-2000 Nam Phát thẻ mới
1953 Đỗ Phi Tuấn EEEEIU18102 2018 8-12-2000 Nam Phát thẻ mới
1954 Vũ Quốc Anh EEEEIU18110 2018 27-4-2000 Nam Phát thẻ mới
1955 Văn Nguyên Bảo EEEEIU18111 2018 23-4-2000 Nam Phát thẻ mới
1956 Lê Minh Quang EEEEIU18114 2018 7-6-2000 Nam Phát thẻ mới
1957 Lê Bùi Gia Huy EEEEIU18119 2018 14-9-2000 Nam Phát thẻ mới
1958 Nguyễn Tuấn Kiệt EEEEIU18120 2018 1-4-2000 Nam Phát thẻ mới
1959 Đoàn Ngọc Anh Thơ EEEENS15002 2015 2-8-1996 Nữ Phát thẻ mới
1960 Nguyễn Thành Vinh EEEENS16009 2016 3-6-1998 Nam Phát thẻ mới
1961 Tạ Duy EEEENS18003 2018 20-5-2000 Nam Phát thẻ mới
1962 Nguyễn Minh Tuấn EEEENS18016 2018 22-10-2000 Nam Phát thẻ mới
1963 Dương Đăng Quang EEEERG14007 2014 19-3-1994 Nam Phát thẻ mới
1964 Vũ Hà Khanh EEEERG18002 2018 4-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
1965 Đinh Quang Trí EEEERG18006 2018 15-7-2000 Nam Phát thẻ mới
1966 Trịnh Trần Vương Chính EEEEUN14004 2014 18-5-1996 Nam Phát thẻ mới
1967 Diệp Thế Minh EEEEUN16002 2016 11-11-1998 Nam Phát thẻ mới
1968 Lê Quang Trường EEEEWE18001 2018 13-1-2000 Nam Phát thẻ mới
1969 Lê Nguyễn Thu Ngân ENENIU17005 2017 23-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1970 Trần Hoàng Linh ENENIU17006 2017 3-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
1971 Hạ Nguyễn Lê Khánh ENENIU17008 2017 2-9-1999 Nam Phát thẻ mới
1972 Hà Thị Thanh Mai ENENIU17010 2017 18-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
1973 Phan Ngọc Bách ENENIU17011 2017 15-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1974 Lê Hồ Hải Yến ENENIU17014 2017 26-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
1975 Mai Thanh Thanh ENENIU17019 2017 23-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
1976 Phạm Ngọc Bảo Trâm ENENIU17021 2017 26-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
1977 Nguyễn Thị Thảo Mai ENENIU17022 2017 11-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
1978 Phạm Đường Minh Nhật ENENIU17023 2017 3-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1979 Vũ Ngọc Quỳnh Anh ENENIU17024 2017 2-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
1980 Diệp Yến Lan ENENIU17025 2017 11-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
1981 Đào Hương Giang ENENIU17028 2017 21-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
1982 Đinh Thị Trúc Giang ENENIU17029 2017 25-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
1983 Đoàn Minh Khôi ENENIU17030 2017 7-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1984 Nguyễn Hồng Phong ENENIU17031 2017 28-6-1999 Nam Phát thẻ mới
1985 Nguyễn Xuân Thiên Kim ENENIU17033 2017 8-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
1986 Trần Thùy Linh ENENIU17034 2017 15-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
1987 Ninh Thuận Nhi ENENIU17035 2017 22-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
1988 Hoàng Thị Vân ENENIU17038 2017 23-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
1989 Nguyễn Đức Lợi ENENIU17039 2017 8-11-1999 Nam Phát thẻ mới
1990 Lương Minh Tuệ Phương ENENIU17041 2017 14-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
1991 Đặng Thị Thảo Anh ENENIU17043 2017 24-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
1992 Hồ Nguyễn Trung Quân ENENIU17044 2017 5-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1993 Phan Tuấn Anh ENENIU17046 2017 12-12-1999 Nam Phát thẻ mới
1994 Nguyễn Huy Nhật ENENIU17047 2017 3-10-1999 Nam Phát thẻ mới
1995 Phạm Ngọc Hương Giang ENENIU18020 2018 9-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
1996 Đào Thái Vĩnh Khang ENENIU18035 2018 9-3-2000 Nam Phát thẻ mới
1997 Khương Hoàng Thùy Linh ENENIU18040 2018 14-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
1998 Phan Ngọc Minh Thư ENENIU18062 2018 23-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
1999 Phạm Quang Duy ENENIU18093 2018 15-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2000 Đặng Huỳnh Đăng Huy ENENIU18101 2018 24-9-2000 Nam Phát thẻ mới
2001 Phạm Thị Yến Vi ENENIU18105 2018 22-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
2002 Lê Anh Vy ENENIU18106 2018 21-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
2003 Hồng Bội Nghi ENENIU18118 2018 12-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
2004 Nguyễn Xuân Quỳnh Như ENENIU18135 2018 25-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
2005 Trịnh Hoài Thương ENENIU18136 2018 1-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
2006 Vũ Hoàng Long EVEVIU17002 2017 5-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2007 Đặng Ngọc Quân EVEVIU17010 2017 15-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2008 Trần Khánh Duy EVEVIU17011 2017 30-5-1999 Nam Phát thẻ mới
2009 Hồ Quang Hiển EVEVIU17012 2017 13-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2010 La Gia Bảo EVEVIU18006 2018 2-5-2000 Nam Phát thẻ mới
2011 Nguyễn Hương Ngọc Hân EVEVIU18016 2018 27-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
2012 Đặng Phương Thảo EVEVIU18052 2018 1-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
2013 Trương Nguyễn Ngọc Thể EVEVIU18053 2018 1-2-2000 Nam Phát thẻ mới
2014 Nguyễn Hoàng Tuyết Trân EVEVIU18064 2018 16-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
2015 Trần Hoàng Bảo EVEVIU18070 2018 20-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2016 Nguyễn Đỗ Thiên Nga IEIEIU11045 2011 20-1-1993 Nữ Phát thẻ mới
2017 Lê Minh Bảo IEIEIU14002 2014 25-6-1996 Nam Phát thẻ mới
2018 Nguyễn Tấn Đức IEIEIU14006 2014 4-3-1996 Nam Phát thẻ mới
2019 Trần Lễ Trí Nguyên IEIEIU14028 2014 22-12-1996 Nam Phát thẻ mới
2020 Phạm Xuân Nhật Tân IEIEIU14040 2014 14-1-1996 Nam Phát thẻ mới
2021 Phạm Thị Hồng Nhung IEIEIU14071 2014 26-9-1996 Nữ Phát thẻ mới
2022 Đường Hạc Bích Trân IEIEIU14075 2014 25-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
2023 Lê Hải Triều IEIEIU14077 2014 27-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2024 Nguyễn Kim Cường IEIEIU14085 2014 13-4-1995 Nam Phát thẻ mới
2025 Nguyễn Nhật Quang IEIEIU14086 2014 13-12-1996 Nam Phát thẻ mới
2026 Trần Tấn Khải IEIEIU14087 2014 11-4-1996 Nam Phát thẻ mới
2027 Đỗ Đức Hiền IEIEIU15004 2015 1-2-1997 Nam Phát thẻ mới
2028 Huỳnh Ngọc Bảo Vi IEIEIU15006 2015 20-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
2029 Lê Thanh Sang IEIEIU15012 2015 4-5-1997 Nam Phát thẻ mới
2030 Lê Xuân Nguyên IEIEIU15013 2015 10-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
2031 Nguyễn Đình Tuấn IEIEIU15019 2015 6-11-1997 Nam Phát thẻ mới
2032 Nguyễn Hạnh Nguyên IEIEIU15022 2015 11-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
2033 Nguyễn Hoàng An Cư IEIEIU15023 2015 21-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2034 Nguyễn Hữu Thịnh IEIEIU15025 2015 15-12-1997 Nam Phát thẻ mới
2035 Nguyễn Huỳnh IEIEIU15026 2015 12-3-1997 Nam Phát thẻ mới
2036 Nguyễn Kiều Việt Hưng IEIEIU15027 2015 1-3-1997 Nam Phát thẻ mới
2037 Nguyễn Mậu Duy Khương IEIEIU15030 2015 30-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2038 Nguyễn Thị Diệu Hân IEIEIU15036 2015 29-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
2039 Nguyễn Thị Xuân Anh IEIEIU15037 2015 15-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
2040 Phạm Thị Phương Trinh IEIEIU15046 2015 19-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
2041 Phan Hoàng Nam Anh IEIEIU15048 2015 31-3-1996 Nam Phát thẻ mới
2042 Phan Minh Quân IEIEIU15049 2015 14-1-1997 Nam Phát thẻ mới
2043 Tạ Nguyễn Minh Châu IEIEIU15052 2015 2-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
2044 Trần Lương Mạnh Khang IEIEIU15055 2015 12-5-1997 Nam Phát thẻ mới
2045 Trần Quang Thức IEIEIU15058 2015 30-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2046 Trần Thị Xuân Mai IEIEIU15063 2015 5-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
2047 Trần Tuấn Hải IEIEIU15065 2015 2-8-1997 Nam Phát thẻ mới
2048 Trịnh Tuấn Huy IEIEIU15066 2015 30-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2049 Nguyễn Lê Yến Hương IEIEIU15074 2015 25-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
2050 Trần Tú Văn IEIEIU15077 2015 25-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2051 Mai Thanh Tâm IEIEIU15079 2015 16-8-1997 Nam Phát thẻ mới
2052 Châu Tuấn Cường IEIEIU16005 2016 10-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2053 Nguyễn Hoàng Lâm IEIEIU16010 2016 8-8-1998 Nam Phát thẻ mới
2054 Nguyễn Hoàng Ngọc IEIEIU16012 2016 3-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2055 Đinh Hồ Nhật IEIEIU16013 2016 13-12-1998 Nam Phát thẻ mới
2056 Tống Hồng Phúc IEIEIU16015 2016 24-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
2057 Trần Chính Phùng IEIEIU16017 2016 17-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2058 Lại Thị Tường Vy IEIEIU16022 2016 10-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
2059 Trần Kiến An IEIEIU16026 2016 25-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2060 Lê Phạm Phương Anh IEIEIU16027 2016 18-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
2061 Nguyễn Nhựt Anh IEIEIU16028 2016 10-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2062 Diệp Chí Hiển IEIEIU16038 2016 27-4-1998 Nam Phát thẻ mới
2063 Huỳnh Thị Mỹ Phương IEIEIU16059 2016 19-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
2064 Ninh Quốc Thịnh IEIEIU16065 2016 25-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2065 Lê Thục Đan Trinh IEIEIU16068 2016 15-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
2066 Quyền Minh Tuấn IEIEIU16069 2016 26-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2067 Lê Đinh Hoàng Đăng IEIEIU16077 2016 23-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2068 Nguyễn Nhựt Kha IEIEIU16081 2016 1-12-1998 Nam Phát thẻ mới
2069 Trần Nguyễn Thanh Nhi IEIEIU16087 2016 21-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
2070 Đinh Thiên Thanh IEIEIU16089 2016 10-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
2071 Nguyễn Trần Phương Uyên IEIEIU16095 2016 5-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
2072 Nguyễn Phương Duy IEIEIU17001 2017 11-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2073 Lâm Khánh Duy IEIEIU17002 2017 19-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2074 Nguyễn Tiến Mẫn IEIEIU17004 2017 11-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2075 Lê Thị Hạnh Tiên IEIEIU17006 2017 16-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2076 Phạm Bích Khuê IEIEIU17007 2017 23-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
2077 Trần Phương Thảo IEIEIU17008 2017 2-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2078 Lâm Diễm Trúc IEIEIU17010 2017 5-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
2079 Lê Huỳnh Thanh Sơn IEIEIU17014 2017 9-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2080 Huỳnh Sơn Bảo Long IEIEIU17016 2017 19-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2081 Lê Hải Nam IEIEIU17019 2017 7-1-1999 Nam Phát thẻ mới
2082 Phạm Tuấn Phát IEIEIU17021 2017 25-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2083 Quang Thành Lộc IEIEIU17022 2017 13-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2084 Nguyễn Trịnh Thảo Huyền IEIEIU17023 2017 11-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
2085 Phạm Nguyễn Thùy Trang IEIEIU17024 2017 7-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
2086 Đỗ Thị Hồng Nhung IEIEIU17025 2017 5-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
2087 Đào Ngọc Lan Nhi IEIEIU17027 2017 11-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
2088 Nguyễn Ngọc Tố Quyên IEIEIU17028 2017 4-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
2089 Bùi Gia Nghi IEIEIU17034 2017 2-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
2090 Đặng Hoàng Minh IEIEIU17035 2017 30-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2091 Nguyễn Đạt Tấn Phước IEIEIU17038 2017 22-5-1999 Nam Phát thẻ mới
2092 Bùi Đào Mai Hương IEIEIU17039 2017 18-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2093 Huỳnh Phương Uyển Nhi IEIEIU17040 2017 16-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
2094 Lê Anh Minh IEIEIU17041 2017 24-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2095 Trần Chí Bảo IEIEIU17048 2017 4-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2096 Tạ Ánh Dương IEIEIU17049 2017 5-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2097 Trần Phương Nhã Uyên IEIEIU17050 2017 25-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
2098 Lê Huy IEIEIU17052 2017 22-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2099 Hà Đức Vinh IEIEIU17053 2017 3-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2100 Kỹ Minh Triết IEIEIU17054 2017 15-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2101 Lê Anh Hào IEIEIU17055 2017 11-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2102 Nguyễn Minh Quân IEIEIU17056 2017 24-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2103 Mai Thái Bảo IEIEIU17058 2017 17-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2104 Nguyễn Lê Bình Minh IEIEIU17060 2017 25-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2105 Đào Vũ Anh Nguyên IEIEIU17061 2017 3-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2106 Huỳnh Thị Kiều Trinh IEIEIU17064 2017 20-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2107 Lê Thị Bình Minh IEIEIU17065 2017 2-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2108 Hồ Thảo Miên IEIEIU17066 2017 15-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
2109 Nguyễn Thị Kim Ngân IEIEIU17067 2017 1-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2110 Trần Thuận Hưng IEIEIU17068 2017 29-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2111 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn IEIEIU17071 2017 1-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2112 Lê Vũ Nhật Hương Uyên IEIEIU17074 2017 2-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2113 Huỳnh Vũ Anh Minh IEIEIU17076 2017 15-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2114 Lê Thị Trà My IEIEIU17078 2017 10-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2115 Lê Cao Long Nhật IEIEIU17079 2017 18-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2116 Lê Nguyễn Phương Quyên IEIEIU17080 2017 28-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
2117 Vũ Duy Quang IEIEIU17096 2017 5-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2118 Trần Quỳnh Châu IEIEIU18010 2018 5-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
2119 Lê Quang Dũng IEIEIU18015 2018 6-2-2000 Nam Phát thẻ mới
2120 Hồ Ngọc Phương Duyên IEIEIU18020 2018 21-5-2000 Nữ Phát thẻ mới
2121 Nguyễn Hoàng Hiệp IEIEIU18024 2018 16-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2122 Nguyễn Hoàng Long IEIEIU18052 2018 29-5-2000 Nam Phát thẻ mới
2123 Trần Tâm Thi IEIEIU18084 2018 20-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
2124 Tô Bảo Trân IEIEIU18103 2018 27-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
2125 Nguyễn Ái Trân IEIEIU18104 2018 20-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
2126 Trần Thị Ngọc Vy IEIEIU18119 2018 18-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
2127 Nguyễn Minh Hằng IEIEIU18130 2018 2-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
2128 Nguyễn Thanh Giang IEIEIU18137 2018 16-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2129 Nguyễn Phi Long IEIEIU18140 2018 25-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2130 Trần Anh Thư IEIEIU18160 2018 6-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
2131 Trịnh Thanh Long IEIEIU18162 2018 21-6-2000 Nam Phát thẻ mới
2132 Nguyễn Ngọc Phương Linh IEIERG16006 2016 13-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
2133 Hoàng Thanh Trúc IEIERG17005 2017 28-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
2134 Nguyễn Nhựt Đông Mai IEIERG17007 2017 22-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
2135 Nguyễn Trần Thanh Nguyên IEIERG17010 2017 1-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2136 Nguyễn Minh Hiếu IEIERG18004 2018 27-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2137 Dương Thiện IEIESB17002 2017 6-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2138 Nguyễn Minh Trí IEIESB17003 2017 29-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2139 Huỳnh Quốc Gia IELSIU14017 2014 4-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2140 Nguyễn Thị Ngân Hà IELSIU14021 2014 18-10-1995 Nữ Phát thẻ mới
2141 Trần Thanh Hoàng IELSIU14027 2014 19-6-1996 Nam Phát thẻ mới
2142 Nguyễn Minh Nhật IELSIU14054 2014 22-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2143 Nguyễn Viết Đăng Quang IELSIU14065 2014 25-1-1996 Nam Phát thẻ mới
2144 Trần Thu Thảo IELSIU14073 2014 14-4-1996 Nữ Phát thẻ mới
2145 Phạm Trần Phương Uyên IELSIU14097 2014 15-7-1996 Nữ Phát thẻ mới
2146 Phan Nguyễn Đức Nguyên IELSIU14108 2014 2-5-1996 Nữ Phát thẻ mới
2147 Nguyễn Thị Thúy Vi IELSIU14109 2014 23-5-1996 Nữ Phát thẻ mới
2148 Nguyễn Trần Quốc Khánh IELSIU14110 2014 11-9-1996 Nam Phát thẻ mới
2149 Bùi Khánh Vân IELSIU15001 2015 15-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
2150 Cao Huỳnh Như IELSIU15003 2015 18-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
2151 Đặng Lê Minh Trí IELSIU15007 2015 28-7-1997 Nam Phát thẻ mới
2152 Đặng Ngọc Thảo Thy IELSIU15008 2015 3-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
2153 Diệp Tử Khôi IELSIU15011 2015 18-1-1997 Nam Phát thẻ mới
2154 Đổ Trang Thanh Hậu IELSIU15016 2015 16-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2155 Dương Nguyễn Đức Duy IELSIU15019 2015 18-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2156 Hoàng Anh Thư IELSIU15025 2015 2-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
2157 Hoàng Hải Triều IELSIU15026 2015 17-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2158 Huỳnh Dương Mỹ Hương IELSIU15028 2015 5-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
2159 Huỳnh Minh Triều IELSIU15030 2015 13-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
2160 Huỳnh Thị Khánh Chi IELSIU15032 2015 23-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
2161 Huỳnh Thiên An IELSIU15033 2015 5-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2162 Lê Đình Tiên IELSIU15035 2015 12-8-1997 Nam Phát thẻ mới
2163 Lưu Thiện Nhân IELSIU15048 2015 28-5-1997 Nam Phát thẻ mới
2164 Ngô Thu Hằng IELSIU15052 2015 1-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
2165 Nguyễn Anh Tuấn IELSIU15054 2015 7-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2166 Nguyễn Đông Anh IELSIU15056 2015 12-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2167 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm IELSIU15062 2015 5-3-1997 Nữ Phát thẻ mới
2168 Nguyễn Quốc Anh IELSIU15066 2015 1-1-1997 Nam Phát thẻ mới
2169 Nguyễn Thanh Tuấn IELSIU15071 2015 23-7-1997 Nam Phát thẻ mới
2170 Nguyễn Thùy Trang IELSIU15077 2015 29-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
2171 Nguyễn Trung Hậu IELSIU15079 2015 18-12-1997 Nam Phát thẻ mới
2172 Phạm Hữu Đức IELSIU15083 2015 6-11-1997 Nam Phát thẻ mới
2173 Phạm Ngọc Minh Hào IELSIU15085 2015 3-5-1997 Nam Phát thẻ mới
2174 Phạm Vũ Lam Điền IELSIU15089 2015 30-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
2175 Thái Nguyên Phú IELSIU15095 2015 22-4-1997 Nam Phát thẻ mới
2176 Tống Chí Thông IELSIU15096 2015 13-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2177 Tống Thuỳ Trang IELSIU15097 2015 2-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
2178 Trần Đình Duy IELSIU15098 2015 1-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2179 Trần Duy Tường IELSIU15099 2015 28-12-1997 Nam Phát thẻ mới
2180 Trần Lê Như Ngọc IELSIU15102 2015 28-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
2181 Trần Lê Thảo Nguyên IELSIU15103 2015 1-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
2182 Trần Mai Linh IELSIU15104 2015 6-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
2183 Trần Trúc Chi IELSIU15106 2015 29-1-1997 Nữ Phát thẻ mới
2184 Võ Khánh Linh IELSIU15108 2015 26-7-1997 Nữ Phát thẻ mới
2185 Nguyễn Quang Dũng IELSIU15113 2015 24-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2186 Lai Nhã Uyên IELSIU15115 2015 24-6-1997 Nữ Phát thẻ mới
2187 Nguyễn Phan Đức Tài IELSIU15116 2015 11-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2188 Nguyễn Minh Anh IELSIU15118 2015 18-5-1997 Nữ Phát thẻ mới
2189 Vũ Đình Thuận IELSIU15119 2015 8-2-1997 Nam Phát thẻ mới
2190 Nguyễn Hoài Nghĩa IELSIU16003 2016 11-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2191 Đặng Vân Thủy Cúc IELSIU16005 2016 29-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
2192 Phan Huỳnh Thùy Dương IELSIU16007 2016 3-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
2193 Trần Ngọc Thảo Trân IELSIU16013 2016 12-11-1998 Nữ Phát thẻ mới
2194 Nguyễn Lý Thái Ngọc IELSIU16014 2016 26-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
2195 Lê Ngọc Bảo Giang IELSIU16026 2016 15-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
2196 Nguyễn Huy Thiên Phúc IELSIU16034 2016 1-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
2197 Phạm Quốc Thắng IELSIU16036 2016 18-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2198 Nguyễn Kim Vân IELSIU16039 2016 16-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
2199 Huỳnh Châu Phương Anh IELSIU16044 2016 23-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
2200 Trương Nguyễn Duy Chương IELSIU16050 2016 28-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2201 Nguyễn Bảo Duy IELSIU16051 2016 28-3-1998 Nam Phát thẻ mới
2202 Lê Hoàng IELSIU16062 2016 15-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2203 Vũ Minh Hoàng IELSIU16063 2016 23-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2204 Châu Khánh Linh IELSIU16067 2016 20-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
2205 Trần Nguyễn Ngọc Linh IELSIU16069 2016 1-7-1998 Nữ Phát thẻ mới
2206 Ngô Thanh Ngân IELSIU16075 2016 2-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
2207 Trần Hoàng Lan Nhi IELSIU16082 2016 1-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
2208 Nguyễn Phạm Minh Nhựt IELSIU16083 2016 20-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2209 Trần Vũ Thúy Quỳnh IELSIU16089 2016 16-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2210 Lê Đức Tâm IELSIU16091 2016 17-2-1998 Nam Phát thẻ mới
2211 Lã Thị Thanh Thảo IELSIU16095 2016 11-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
2212 Đinh Diễm Phương Thư IELSIU16098 2016 9-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
2213 Nguyễn Văn Minh Trí IELSIU16106 2016 21-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2214 Nguyễn Đào Mỹ Vy IELSIU16116 2016 1-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
2215 Vũ Lê Diễm Anh IELSIU16119 2016 16-2-1998 Nữ Phát thẻ mới
2216 Huỳnh Minh Bính IELSIU16120 2016 29-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2217 Ngô Thùy Dung IELSIU16125 2016 30-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
2218 Bùi Hữu Quang Huy IELSIU16131 2016 27-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2219 Vũ Lê Mai Khanh IELSIU16133 2016 1-6-1998 Nữ Phát thẻ mới
2220 Gín Sâu Phắn IELSIU16138 2016 11-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
2221 Đỗ Nguyễn Minh Phương IELSIU16139 2016 28-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2222 Hoàng Thị Bích Phương IELSIU16140 2016 5-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
2223 Phạm Thanh Trúc IELSIU16146 2016 19-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2224 Phan Lê Mẫn Tú IELSIU16147 2016 6-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
2225 Nguyễn Minh Tuấn IELSIU16148 2016 1-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2226 Nguyễn Thị Lan Hương IELSIU16152 2016 28-8-1998 Nữ Phát thẻ mới
2227 Nguyễn Vân Quỳnh IELSIU16153 2016 28-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
2228 Đỗ Thị Kim Dung IELSIU16155 2016 14-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
2229 Nguyễn Huỳnh Duy Khôi IELSIU16156 2016 22-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2230 Nguyễn Hồng Thanh Dân IELSIU16158 2016 1-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
2231 Mai Hoàng Khang IELSIU17002 2017 28-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2232 Nguyễn Minh Tiến IELSIU17004 2017 31-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2233 Phạm Trần Minh Thủy IELSIU17006 2017 21-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2234 Hồ Gia Khánh IELSIU17009 2017 21-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
2235 Võ Đình Doãn IELSIU17011 2017 18-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2236 Hồ Phương Điền IELSIU17012 2017 23-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2237 Đỗ Mỹ Uyên IELSIU17013 2017 16-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2238 Nguyễn Minh Hiếu IELSIU17015 2017 20-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2239 Võ Hồng Thanh Nhi IELSIU17017 2017 18-6-1999 Nữ Phát thẻ mới
2240 Vũ Việt Hằng Nga IELSIU17019 2017 19-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
2241 Phan Trần Thủy Tiên IELSIU17020 2017 12-8-1999 Nữ Phát thẻ mới
2242 Trần Đức Khánh Tân IELSIU17023 2017 14-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2243 Lê Đình Quốc Huy IELSIU17024 2017 9-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2244 Lã Tiến Thành IELSIU17025 2017 23-5-1999 Nam Phát thẻ mới
2245 Võ Thị Thanh Hương IELSIU17026 2017 1-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
2246 Trần Minh Tuấn IELSIU17028 2017 2-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2247 Kiều Minh Ánh IELSIU17030 2017 26-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2248 Lê Thị Mai Anh IELSIU17031 2017 15-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
2249 Nguyễn Minh Khôi IELSIU17032 2017 23-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2250 Nguyễn Thảo Dung IELSIU17033 2017 30-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2251 Phạm Thanh Xuân IELSIU17034 2017 12-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
2252 Nguyễn Tiến Cường IELSIU17035 2017 30-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2253 Nguyễn Trần Quang Linh IELSIU17036 2017 11-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2254 Trương Ngọc Lê Khanh IELSIU17037 2017 13-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2255 Trần Thị Yến Nhi IELSIU17040 2017 25-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2256 Lý Tú Anh IELSIU17042 2017 12-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2257 Mai Từ Ngọc Anh IELSIU17046 2017 13-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2258 Ngô Hoàng Minh Anh IELSIU17047 2017 10-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
2259 Võ Thị Minh Thư IELSIU17050 2017 1-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2260 Huỳnh Ngọc Hải IELSIU17054 2017 4-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2261 Lê Ngọc Vân Như IELSIU17060 2017 12-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2262 Phạm Phương Thảo IELSIU17061 2017 21-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2263 Trần Võ An Khang IELSIU17065 2017 11-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2264 Trần Hoàng Khánh Ngọc IELSIU17071 2017 26-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
2265 Nguyễn Minh Trí IELSIU17076 2017 10-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2266 Trần Thế Quyền IELSIU17080 2017 1-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2267 Nguyễn Duy Thuận IELSIU17083 2017 21-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2268 Đặng Chí Tài IELSIU17090 2017 15-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2269 Đào Thị Thúy Vân IELSIU17091 2017 1-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2270 Đặng Huỳnh Minh Nghĩa IELSIU17093 2017 27-5-1999 Nam Phát thẻ mới
2271 Kiều Mai Oanh IELSIU17094 2017 9-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2272 Nguyễn Hoàng Thịnh IELSIU17098 2017 3-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2273 Đào Vũ Anh Minh IELSIU17099 2017 3-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2274 Trương Minh Huyền IELSIU17105 2017 29-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2275 Hồ Châu Bảo Dung IELSIU17108 2017 21-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
2276 Nguyễn Minh Trí IELSIU17110 2017 17-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2277 Nguyễn Lê Thanh Thảo IELSIU17112 2017 12-9-1999 Nữ Phát thẻ mới
2278 Phan Vũ Nhật Linh IELSIU17115 2017 3-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2279 Nguyễn Hải Yến Ly IELSIU17119 2017 21-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2280 Lê Mỹ Trà My IELSIU17120 2017 5-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
2281 Nguyễn Cao Trí IELSIU17122 2017 19-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2282 Trịnh Sơn Tùng IELSIU17125 2017 23-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2283 Đặng Vi Anh IELSIU17126 2017 31-5-1999 Nữ Phát thẻ mới
2284 Vũ Minh Đức IELSIU18022 2018 10-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2285 Vũ Trường Giang IELSIU18028 2018 28-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2286 Nguyễn Thị Xuân Hân IELSIU18035 2018 28-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
2287 Ngô Văn Hiếu IELSIU18041 2018 7-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2288 Nguyễn Đăng Khoa IELSIU18056 2018 29-10-2000 Nam Phát thẻ mới
2289 Lê Hữu Hoàng Long IELSIU18071 2018 18-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2290 Trần Hưng Hải Long IELSIU18072 2018 18-5-2000 Nam Phát thẻ mới
2291 Bùi Nguyễn Quang Minh IELSIU18081 2018 22-2-2000 Nam Phát thẻ mới
2292 Trần Duy Minh IELSIU18084 2018 2-3-2000 Nam Phát thẻ mới
2293 Hồ Yến Na IELSIU18086 2018 5-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
2294 Dương Hải Nam IELSIU18087 2018 29-9-2000 Nam Phát thẻ mới
2295 Nguyễn Thọ Trọng Nhân IELSIU18101 2018 2-6-2000 Nam Phát thẻ mới
2296 Dương Ngọc Uyển Nhi IELSIU18104 2018 7-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
2297 Đào Ngô Cẩm Nhung IELSIU18114 2018 5-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
2298 Lê Thúy Quỳnh IELSIU18127 2018 12-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
2299 Nguyễn Công Sơn IELSIU18129 2018 10-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2300 Trần Bảo Trâm IELSIU18151 2018 4-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
2301 Đoàn Bảo Anh Tú IELSIU18165 2018 21-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
2302 Nguyễn Mạnh Tuấn IELSIU18166 2018 7-7-2000 Nam Phát thẻ mới
2303 Trần Anh Việt IELSIU18175 2018 10-3-2000 Nam Phát thẻ mới
2304 Trần Hoàng Khanh IELSIU18214 2018 2-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2305 Đào Duy Lâm IELSIU18226 2018 23-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2306 Phạm Nhật Minh IELSIU18231 2018 1-8-2000 Nam Phát thẻ mới
2307 Nguyễn Thị Thu An IELSIU18249 2018 24-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
2308 Nguyễn Đình Minh Quân IELSIU18253 2018 11-5-2000 Nam Phát thẻ mới
2309 Hoàng Thị Thảo An IELSIU18255 2018 14-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
2310 Võ Ngọc Minh Châu ITDSIU18026 2018 27-4-2000 Nữ Phát thẻ mới
2311 Nguyễn Việt Anh ITDSIU18027 2018 14-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2312 Khổng Minh Đức ITDSIU18032 2018 10-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2313 Nguyễn Hà Hải Nhật ITDSIU18036 2018 27-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2314 Phan Lê Mỹ Ngọc ITDSIU18037 2018 7-7-2000 Nữ Phát thẻ mới
2315 Lê Trần Minh Hoàng ITDSIU18042 2018 17-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2316 Mạch Chí Tài ITITIU12025 2012 17-5-1994 Nam Phát thẻ mới
2317 Ngô Quốc Huy ITITIU13027 2013 2-1-1995 Nam Phát thẻ mới
2318 Nguyễn Gia Huy ITITIU13028 2013 17-4-1995 Nam Phát thẻ mới
2319 Phạm Hoàng Thành ITITIU13073 2013 16-8-1995 Nam Phát thẻ mới
2320 Nguyễn Hữu Quốc Tuấn ITITIU13105 2013 18-8-1995 Nam Phát thẻ mới
2321 Huỳnh Trung Nghĩa ITITIU13106 2013 30-11-1995 Nam Phát thẻ mới
2322 Phạm Bảo Thống ITITIU13167 2013 1-4-1995 Nam Phát thẻ mới
2323 Nguyễn Duy Vinh ITITIU13172 2013 19-6-1995 Nam Phát thẻ mới
2324 Lưu Minh Tín ITITIU13174 2013 12-3-1995 Nam Phát thẻ mới
2325 Khổng Trường Khâm ITITIU13175 2013 7-8-1995 Nam Phát thẻ mới
2326 Nguyễn Thiện Dương ITITIU14021 2014 29-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2327 Lại Minh Duy ITITIU14022 2014 2-7-1996 Nam Phát thẻ mới
2328 Ôn Đông Hải ITITIU14025 2014 19-2-1996 Nam Phát thẻ mới
2329 Tô Hoàng Hải ITITIU14026 2014 31-1-1996 Nam Phát thẻ mới
2330 Hoàng Trọng Hiếu ITITIU14028 2014 15-2-1996 Nam Phát thẻ mới
2331 Trần Xuân Hoàng ITITIU14033 2014 8-9-1996 Nam Phát thẻ mới
2332 Trần Huỳnh Kha ITITIU14042 2014 21-4-1996 Nam Phát thẻ mới
2333 Vương Lâm Kiệt ITITIU14050 2014 20-8-1996 Nam Phát thẻ mới
2334 Trần Hoàng Kim ITITIU14051 2014 9-2-1996 Nam Phát thẻ mới
2335 Trần Quốc Long ITITIU14056 2014 13-4-1996 Nam Phát thẻ mới
2336 Trần Nguyễn Hiền Mai ITITIU14057 2014 23-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
2337 Nguyễn Hoàng Phiên ITITIU14078 2014 9-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2338 Phạm Đỗ Minh Quân ITITIU14083 2014 5-5-1996 Nam Phát thẻ mới
2339 Phạm Lương Anh Tài ITITIU14085 2014 10-6-1996 Nam Phát thẻ mới
2340 Nguyễn Minh Trí ITITIU14098 2014 10-2-1996 Nam Phát thẻ mới
2341 Tô Hoàng Việt ITITIU14109 2014 1-12-1996 Nam Phát thẻ mới
2342 Nguyễn Lê Hữu Vinh ITITIU14110 2014 24-11-1996 Nam Phát thẻ mới
2343 Nguyễn Tấn Ngọc Hiển ITITIU14117 2014 8-9-1996 Nam Phát thẻ mới
2344 Tăng Thế Anh ITITIU14118 2014 29-6-1996 Nam Phát thẻ mới
2345 Trần Thạch Trận ITITIU14119 2014 18-1-1996 Nam Phát thẻ mới
2346 Thái Đức Dũng ITITIU14120 2014 9-4-1996 Nam Phát thẻ mới
2347 Nguyễn Văn Thành ITITIU14121 2014 20-6-1996 Nam Phát thẻ mới
2348 Nguyễn Hoàng Tuấn ITITIU14123 2014 10-8-1996 Nam Phát thẻ mới
2349 Lê Thành Đại Dương ITITIU14128 2014 24-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2350 Hoàng Ngọc Triều Hưng ITITIU15012 2015 21-1-1997 Nam Phát thẻ mới
2351 Lâm Mậu Thái ITITIU15015 2015 15-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2352 Lê Ngọc Diệp ITITIU15020 2015 9-12-1997 Nữ Phát thẻ mới
2353 Lê Nguyễn Nhật Minh ITITIU15021 2015 26-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2354 Lê Phạm Tri Thức ITITIU15022 2015 28-8-1997 Nam Phát thẻ mới
2355 Lê Võ Thanh Duy ITITIU15030 2015 21-6-1996 Nam Phát thẻ mới
2356 Lưu Minh Quân ITITIU15033 2015 16-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2357 Lưu Tuấn Hùng ITITIU15034 2015 9-7-1997 Nam Phát thẻ mới
2358 Mai Lâm Trọng Nguyên ITITIU15036 2015 27-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2359 Nguyễn Hưng ITITIU15045 2015 10-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2360 Nguyễn Ngọc Lâm ITITIU15048 2015 3-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2361 Nguyễn Viết Thắng ITITIU15062 2015 14-3-1997 Nam Phát thẻ mới
2362 Phạm Nguyễn Trường Thịnh ITITIU15068 2015 29-4-1997 Nam Phát thẻ mới
2363 Phạm Phan Khang ITITIU15069 2015 21-4-1997 Nam Phát thẻ mới
2364 Phạm Sơn Hải ITITIU15070 2015 10-9-1997 Nam Phát thẻ mới
2365 Phạm Thế Duyệt ITITIU15071 2015 26-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2366 Phùng Huỳnh Quốc Huy ITITIU15074 2015 6-2-1997 Nam Phát thẻ mới
2367 Võ Minh Hiếu ITITIU15090 2015 27-4-1997 Nam Phát thẻ mới
2368 Bùi Ngọc Thanh Hiền ITITIU15103 2015 19-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
2369 Hồ Hải Nguyên ITITIU15104 2015 25-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2370 Nguyễn Thái Bình ITITIU15105 2015 18-6-1997 Nam Phát thẻ mới
2371 Lê Nguyễn Ngàn Châu ITITIU16004 2016 23-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
2372 Nguyễn Vũ Duy ITITIU16006 2016 30-7-1998 Nam Phát thẻ mới
2373 Nguyễn Duy Quang ITITIU16009 2016 19-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2374 Đoàn Trọng Nhân ITITIU16011 2016 17-4-1998 Nam Phát thẻ mới
2375 Nguyễn Công Danh ITITIU16018 2016 8-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2376 Vũ Tùng Dương ITITIU16019 2016 20-2-1998 Nam Phát thẻ mới
2377 Nguyễn Quốc Hưng ITITIU16030 2016 29-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2378 Võ Hào Huy ITITIU16032 2016 12-7-1998 Nam Phát thẻ mới
2379 Nguyễn Hoàng Lâm ITITIU16038 2016 20-2-1998 Nam Phát thẻ mới
2380 Nguyễn Trần Hoàng Nam ITITIU16043 2016 31-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2381 Mai Ngọc Nhân ITITIU16046 2016 4-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2382 Trần Đức Hải Phong ITITIU16048 2016 1-3-1998 Nam Phát thẻ mới
2383 Nguyễn Tố Quyên ITITIU16050 2016 23-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
2384 Hồ Đắc Tín ITITIU16058 2016 4-8-1998 Nam Phát thẻ mới
2385 Tô Bá Thanh Tùng ITITIU16061 2016 2-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2386 Đỗ Ngọc Thanh Tuyền ITITIU16062 2016 31-10-1998 Nữ Phát thẻ mới
2387 Nguyễn Thành An ITITIU16065 2016 16-4-1998 Nam Phát thẻ mới
2388 Lê Trọng Bảo ITITIU16070 2016 22-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2389 Nguyễn Đỗ Cường ITITIU16076 2016 9-12-1998 Nam Phát thẻ mới
2390 Ngô Xuân Dũng ITITIU16077 2016 4-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2391 Nguyễn Nho Thành Đạt ITITIU16086 2016 9-12-1998 Nam Phát thẻ mới
2392 Đỗ Thái Anh Huy ITITIU16095 2016 23-4-1998 Nam Phát thẻ mới
2393 Đỗ Tuấn Kiệt ITITIU16105 2016 20-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2394 Trần Đào Sĩ Mạnh ITITIU16110 2016 6-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2395 Nguyễn Thanh Thảo My ITITIU16113 2016 9-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2396 Huỳnh Thị Yến Nhi ITITIU16118 2016 14-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2397 Nguyễn Nhựt Tân ITITIU16125 2016 16-7-1998 Nam Phát thẻ mới
2398 Nguyễn Minh Thông ITITIU16126 2016 2-8-1998 Nam Phát thẻ mới
2399 Nguyễn Phan Hùng Thuận ITITIU16130 2016 27-6-1998 Nam Phát thẻ mới
2400 Trần Lê Minh Trung ITITIU16138 2016 3-7-1998 Nam Phát thẻ mới
2401 Lê Gia Vỹ ITITIU16149 2016 1-5-1998 Nam Phát thẻ mới
2402 Võ Đình Huy ITITIU16151 2016 24-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2403 Nguyễn Trung Kiên ITITIU16155 2016 12-8-1998 Nam Phát thẻ mới
2404 Trần Tô Quế Phương ITITIU17001 2017 4-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2405 Bùi Hữu Phát ITITIU17002 2017 17-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2406 Võ Hoàng Hải ITITIU17005 2017 28-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2407 Trần Ngọc Anh Quân ITITIU17006 2017 24-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2408 Vũ Minh Huy ITITIU17007 2017 4-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2409 Nguyễn Xuân Tùng ITITIU17008 2017 15-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2410 Nguyễn Minh Chiến ITITIU17009 2017 7-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2411 Lê Đoàn Anh Khoa ITITIU17010 2017 13-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2412 Đỗ Minh Hoàng ITITIU17015 2017 16-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2413 Bùi Ngọc Thạch ITITIU17016 2017 13-1-1999 Nam Phát thẻ mới
2414 Nguyễn Trần Thế Duy ITITIU17017 2017 17-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2415 Nguyễn Thế Anh ITITIU17024 2017 5-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2416 Li Hy Hào ITITIU17027 2017 11-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2417 Nguyễn Phan Hoàng Tú ITITIU17028 2017 16-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2418 Nguyễn Trương Đạt ITITIU17029 2017 16-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2419 Nguyễn Dũng Minh Khoa ITITIU17034 2017 29-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2420 Nguyễn Tiến Dũng ITITIU17039 2017 5-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2421 Đặng Việt Hùng ITITIU17046 2017 15-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2422 Dương Tuấn Đạt ITITIU17048 2017 26-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2423 Đào Anh Khoa ITITIU17050 2017 11-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2424 Vũ Quốc Khánh Trang ITITIU17051 2017 4-11-1999 Nữ Phát thẻ mới
2425 Hồ Đặng Phương Ngọc ITITIU17058 2017 19-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2426 Trần Đức Trí ITITIU17060 2017 8-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2427 Nguyễn Thanh Vang ITITIU17063 2017 21-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2428 Chiêm Quốc Hùng ITITIU17067 2017 14-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2429 Trần Minh Ngọc ITITIU17068 2017 6-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2430 Nguyễn Hoàng Quyết ITITIU17069 2017 25-8-1999 Nam Phát thẻ mới
2431 Nguyễn Hồng Thảo ITITIU17074 2017 14-4-1999 Nữ Phát thẻ mới
2432 Lê Thị Phương Linh ITITIU17075 2017 29-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2433 Nguyễn Gia Bảo ITITIU17077 2017 22-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2434 Mai Thiên Đức ITITIU17078 2017 18-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2435 Trần Phi Hùng ITITIU17081 2017 3-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2436 Nguyễn Lê Thanh Tùng ITITIU17084 2017 3-1-1999 Nam Phát thẻ mới
2437 Đặng Quốc Cường ITITIU17085 2017 19-1-1999 Nam Phát thẻ mới
2438 Ngô Quang Trung ITITIU17087 2017 26-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2439 Lý Nguyễn An Khang ITITIU17088 2017 21-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2440 Lưu Công Thành ITITIU17091 2017 18-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2441 Nguyễn Vũ Đức Lâm ITITIU17099 2017 1-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2442 Trần Đình Thuận ITITIU17100 2017 1-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2443 Lê Quốc Vũ ITITIU17102 2017 6-1-1999 Nam Phát thẻ mới
2444 Nguyễn Lộc ITITIU17104 2017 27-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2445 Dư Duy Bảo ITITIU17106 2017 16-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2446 Trần Hoàng Phúc ITITIU17107 2017 12-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2447 Mai Hoàng Long ITITIU17108 2017 16-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2448 Nguyễn Hải Nguyên ITITIU17109 2017 6-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2449 Nguyễn Trần Chí Hiếu ITITIU17110 2017 9-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2450 Đỗ Duy Hưng ITITIU18047 2018 26-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2451 Đặng Đình Khang ITITIU18055 2018 1-2-2000 Nam Phát thẻ mới
2452 Phan Thị Như Yên ITITIU18150 2018 18-3-2000 Nữ Phát thẻ mới
2453 Phan Thanh Lâm ITITIU18152 2018 9-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2454 Lương Phạm Minh Hiếu ITITIU18190 2018 21-7-2000 Nam Phát thẻ mới
2455 Phan Khắc Thiện ITITIU18195 2018 26-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2456 Trần Tiến Đạt ITITIU18221 2018 23-9-2000 Nam Phát thẻ mới
2457 Phan Anh Tú ITITIU18227 2018 6-3-2000 Nam Phát thẻ mới
2458 Trần Minh Duy ITITIU18230 2018 11-3-2000 Nam Phát thẻ mới
2459 Lê Minh Tấn ITITIU18236 2018 3-8-2000 Nam Phát thẻ mới
2460 Vũ Hồng Tân ITITIU18242 2018 6-8-2000 Nam Phát thẻ mới
2461 Phạm Trịnh Phương Nhi ITITIU18246 2018 9-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
2462 Nguyễn Lê Minh ITITIU18252 2018 25-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2463 Huỳnh Nhật Hào ITITIU18265 2018 27-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2464 Phạm Gia Bảo ITITIU18280 2018 16-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2465 Nguyễn Xuân Đức ITITIU18281 2018 31-7-2000 Nam Phát thẻ mới
2466 Hoàng Đức Anh ITITRG16002 2016 5-2-1998 Nam Phát thẻ mới
2467 Lê Minh Khôi ITITRG17002 2017 14-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2468 Nguyễn Vũ Thanh Xuân ITITRG17015 2017 2-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2469 Nguyễn Thế Duy Khanh ITITRG17016 2017 29-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2470 Hồ Thái An ITITRG17017 2017 27-3-1999 Nam Phát thẻ mới
2471 Ngô Trần Trọng Tấn ITITRG17020 2017 16-5-1999 Nam Phát thẻ mới
2472 Lâm Quốc Hưng ITITRG18020 2018 17-8-2000 Nam Phát thẻ mới
2473 Nguyễn Thiện Tuấn Ngọc ITITSB16002 2016 5-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2474 Lại Quốc Anh Minh ITITSB17005 2017 20-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2475 Đặng Nhật Huy ITITSB18002 2018 24-1-2000 Nam Phát thẻ mới
2476 Đinh Trí Đức ITITUN16007 2016 3-2-1998 Nam Phát thẻ mới
2477 Nguyễn Quang Trung ITITUN16011 2016 5-3-1998 Nam Phát thẻ mới
2478 Bùi Nguyễn Minh Quân ITITUN16012 2016 8-10-1998 Nam Phát thẻ mới
2479 Nguyễn Đình Minh Phúc ITITUN17003 2017 29-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2480 Lee Young Hyun ITITUN17015 2017 27-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2481 Ngô Tấn Sang ITITUN17016 2017 8-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2482 Phan Trọng Nhân ITITUN17020 2017 9-1-1999 Nam Phát thẻ mới
2483 Nguyễn Hà Văn ITITUN17030 2017 8-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2484 Phạm Đông Hải ITITUN18014 2018 23-3-2000 Nam Phát thẻ mới
2485 Võ Quốc Huy ITITUN18017 2018 17-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2486 Vũ Nguyễn Anh Khoa ITITUN18024 2018 4-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2487 Nguyễn Đình Vĩnh Kỳ ITITUN18026 2018 28-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2488 Đỗ Hoàng Quân ITITUN18041 2018 26-7-2000 Nam Phát thẻ mới
2489 Cao Quốc Vĩ ITITUN18053 2018 27-3-2000 Nam Phát thẻ mới
2490 Đặng Vinh Quang ITITWE14005 2014 20-10-1996 Nam Phát thẻ mới
2491 Khương Minh Ngọc ITITWE16007 2016 16-4-1998 Nam Phát thẻ mới
2492 Lê Thành Đức ITITWE16009 2016 28-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2493 Nguyễn Quốc Tiến ITITWE17001 2017 8-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2494 Hà Khánh Lâm ITITWE17003 2017 18-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2495 Trần Quốc Khánh ITITWE17004 2017 4-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2496 Phan Minh Phong ITITWE17015 2017 4-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2497 Nguyễn Bảo Tân ITITWE17016 2017 30-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2498 Nguyễn Hồng Quân ITITWE17019 2017 13-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2499 Bùi Hoàng Thiên Bảo ITITWE17026 2017 13-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2500 Nguyễn Hữu Đạt ITITWE18001 2018 28-9-2000 Nam Phát thẻ mới
2501 Nguyễn Thành Long ITITWE18010 2018 19-12-2000 Nam Phát thẻ mới
2502 Nguyễn Nghĩa Phú ITITWE18015 2018 8-9-2000 Nam Phát thẻ mới
2503 Lê Minh Hùng ITITWE18024 2018 24-8-2000 Nam Phát thẻ mới
2504 Trần Đình Quang ITITWE18027 2018 11-8-2000 Nam Phát thẻ mới
2505 Trần Tất Đạt MAMAIU13002 2013 4-11-1995 Nam Phát thẻ mới
2506 Hà Thị Phi Yến MAMAIU13028 2013 25-2-1994 Nữ Phát thẻ mới
2507 Huỳnh Võ Nguyên Huy MAMAIU13088 2013 27-1-1995 Nam Phát thẻ mới
2508 Nguyễn Trần Ngọc Thảo MAMAIU14028 2014 1-2-1996 Nữ Phát thẻ mới
2509 Huỳnh Quang Thiên MAMAIU14030 2014 7-7-1996 Nam Phát thẻ mới
2510 Huỳnh Thanh Trâm MAMAIU14036 2014 3-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
2511 Từ Hiền Trực MAMAIU14040 2014 31-7-1996 Nam Phát thẻ mới
2512 Nhan Đức Trường MAMAIU14042 2014 20-5-1996 Nam Phát thẻ mới
2513 Lê Thị Bạch Vân MAMAIU14043 2014 14-10-1996 Nữ Phát thẻ mới
2514 Trương Vĩnh Hoàng MAMAIU14050 2014 4-4-1996 Nam Phát thẻ mới
2515 Lê Hoàng Thu Nhi MAMAIU14054 2014 2-11-1996 Nữ Phát thẻ mới
2516 Võ Minh Hiếu Thuận MAMAIU14057 2014 23-4-1996 Nam Phát thẻ mới
2517 Bùi Duy Khánh MAMAIU14069 2014 26-9-1996 Nam Phát thẻ mới
2518 Lã Thanh Thảo MAMAIU14077 2014 31-3-1995 Nữ Phát thẻ mới
2519 Đặng Nguyễn Minh Thư MAMAIU15002 2015 6-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
2520 Đỗ Hà Bội Trân MAMAIU15005 2015 3-2-1997 Nữ Phát thẻ mới
2521 Lê Hữu Minh Đức MAMAIU15009 2015 1-2-1997 Nam Phát thẻ mới
2522 Nguyễn Anh Minh MAMAIU15016 2015 18-3-1997 Nam Phát thẻ mới
2523 Nguyễn Duy Anh MAMAIU15017 2015 11-7-1997 Nam Phát thẻ mới
2524 Phạm Hoàng Hồng Phúc MAMAIU15030 2015 5-10-1997 Nam Phát thẻ mới
2525 Phan Mai Nhật Uyên MAMAIU15034 2015 7-5-1996 Nữ Phát thẻ mới
2526 Trương Phạm Uyên My MAMAIU15040 2015 10-9-1997 Nữ Phát thẻ mới
2527 Vũ Quang Trường MAMAIU15044 2015 3-4-1997 Nam Phát thẻ mới
2528 Trương Huỳnh Quốc Ân MAMAIU16004 2016 13-2-1998 Nam Phát thẻ mới
2529 Phạm Phú Hanh MAMAIU16010 2016 2-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2530 Ngô Trung Nam MAMAIU16015 2016 20-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2531 Nguyễn Trường Bảo Nghi MAMAIU16016 2016 2-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2532 Nguyễn Thanh Khang MAMAIU16036 2016 23-5-1997 Nam Phát thẻ mới
2533 Vũ Ngọc Linh MAMAIU16039 2016 9-12-1998 Nữ Phát thẻ mới
2534 Kiều Thị Quỳnh Như MAMAIU16045 2016 24-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
2535 Đoàn Hồ Nam Phương MAMAIU16048 2016 24-3-1998 Nữ Phát thẻ mới
2536 Mai Thị Quyên MAMAIU16049 2016 12-4-1998 Nữ Phát thẻ mới
2537 Thiều Thị Thùy Vân MAMAIU16059 2016 5-1-1998 Nữ Phát thẻ mới
2538 Trần Thái Thảo Vy MAMAIU16061 2016 17-5-1998 Nữ Phát thẻ mới
2539 Trần Vũ Minh Vy MAMAIU16062 2016 2-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
2540 Lý Trác Thế MAMAIU16063 2016 7-7-1998 Nam Phát thẻ mới
2541 Nguyễn Trần Đăng Long MAMAIU16064 2016 12-5-1998 Nam Phát thẻ mới
2542 Đỗ Hoàng Hà MAMAIU16065 2016 10-12-1998 Nam Phát thẻ mới
2543 Võ Hoàng Long MAMAIU17001 2017 10-12-1999 Nam Phát thẻ mới
2544 Vũ Thị Quế Anh MAMAIU17003 2017 4-1-1999 Nữ Phát thẻ mới
2545 Nguyễn Như Phương MAMAIU17005 2017 6-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
2546 Trần Chí Thịnh MAMAIU17006 2017 1-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2547 Nguyễn Tiến Thành MAMAIU17007 2017 25-11-1999 Nam Phát thẻ mới
2548 Phạm Việt Hưng MAMAIU17011 2017 8-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2549 Trương Bảo Châu MAMAIU17012 2017 12-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2550 Đoàn Hà Anh Thư MAMAIU17013 2017 8-3-1999 Nữ Phát thẻ mới
2551 Nguyễn Thùy Trang MAMAIU17018 2017 12-2-1999 Nữ Phát thẻ mới
2552 Phạm Thanh Tùng MAMAIU17020 2017 19-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2553 Nguyễn Phước Quý Khiêm MAMAIU17021 2017 8-10-1999 Nam Phát thẻ mới
2554 Bùi Tố Mai MAMAIU17022 2017 28-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
2555 Nguyễn Kiến Quốc MAMAIU17025 2017 2-7-1999 Nam Phát thẻ mới
2556 Nguyễn Thiện Toàn MAMAIU17031 2017 26-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2557 Đào Lê Mỹ Dung MAMAIU17032 2017 2-10-1999 Nữ Phát thẻ mới
2558 Đặng Nhật Minh MAMAIU17035 2017 11-9-1999 Nam Phát thẻ mới
2559 Trần Thành Đạt MAMAIU17036 2017 11-5-1999 Nam Phát thẻ mới
2560 Trần Ngọc Trúc Anh MAMAIU18003 2018 6-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
2561 Nguyễn Triệu Long MAMAIU18018 2018 12-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2562 Nguyễn Ngọc Phụng MAMAIU18028 2018 2-10-2000 Nữ Phát thẻ mới
2563 Nguyễn Thị Bảo Thy MAMAIU18039 2018 12-12-2000 Nữ Phát thẻ mới
2564 Nguyễn Minh Trang MAMAIU18041 2018 4-6-2000 Nữ Phát thẻ mới
2565 Nguyễn Ngọc Lan Tường MAMAIU18043 2018 1-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
2566 Huỳnh Tấn Vũ MAMAIU18044 2018 10-10-2000 Nam Phát thẻ mới
2567 Nguyễn Minh Hiển MAMAIU18064 2018 11-7-2000 Nam Phát thẻ mới
2568 Lê Huỳnh Tuấn Kiệt MAMAIU18066 2018 15-4-2000 Nam Phát thẻ mới
2569 Văn Thị Hồng Nhung MAMAIU18069 2018 21-8-2000 Nữ Phát thẻ mới
2570 Nguyễn Văn Giang MAMAIU18071 2018 24-11-2000 Nam Phát thẻ mới
2571 Nguyễn Thị Cẩm Thanh MAMAIU18073 2018 18-2-2000 Nữ Phát thẻ mới
2572 Nguyễn Ngọc Bảo Trân MAMAIU18075 2018 3-9-2000 Nữ Phát thẻ mới
2573 Nguyễn Ngân Quỳnh MAMAIU18076 2018 22-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
2574 Đỗ Điền Thái Hòa MAMAIU18078 2018 11-5-2000 Nam Phát thẻ mới
2575 Hầu Văn Tùng SESEIU16004 2016 4-5-1998 Nam Phát thẻ mới
2576 Lê Kim Long SESEIU16009 2016 20-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2577 Lê Hoàng Văn SESEIU16014 2016 7-3-1998 Nam Phát thẻ mới
2578 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng SESEIU16017 2016 4-9-1998 Nam Phát thẻ mới
2579 Nguyễn Phi Hùng SESEIU16023 2016 9-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2580 Nguyễn Phúc Đạt SESEIU16030 2016 24-11-1998 Nam Phát thẻ mới
2581 Trương Lê Gia Bảo SESEIU17001 2017 12-6-1999 Nam Phát thẻ mới
2582 Nguyễn Xuân SESEIU17007 2017 10-1-1998 Nam Phát thẻ mới
2583 Lê Hà Quỳnh Vy SESEIU17008 2017 24-7-1999 Nữ Phát thẻ mới
2584 Hoàng Minh Hiếu SESEIU17013 2017 6-2-1999 Nam Phát thẻ mới
2585 Đỗ Ngọc Phương Uyên SESEIU17015 2017 27-12-1999 Nữ Phát thẻ mới
2586 Trần Duy Gia Thống SESEIU17022 2017 8-4-1999 Nam Phát thẻ mới
2587 Phạm Thùy Linh SESEIU18023 2018 16-1-2000 Nữ Phát thẻ mới
2588 Lê Hoàng Long SESEIU18024 2018 26-7-2000 Nam Phát thẻ mới
2589 Lê Nguyễn Thanh Nhàn SESEIU18028 2018 16-11-2000 Nữ Phát thẻ mới
2590 Lê Đức Trung BAFNIU13104 2013 27-11-1995 Nam Phát thẻ mới
2591 Trần Đặng Đăng Phong BAFNIU13171 2013 5-3-1995 Nam Phát thẻ mới
2592 Trần Văn Đăng Khoa CECEIU13071 2013 17-4-1995 Nam Phát thẻ mới
2593 Lê Đỗ Minh Thiện EEEEIU13033 2013 13-11-1995 Nam Phát thẻ mới
2594 Huỳnh Hà Hoàng Tú ITCSIU10096 2010 6-8-1992 Nam Phát thẻ mới
2595 Nguyễn Kim Điền MAMAIU13057 2013 13-5-1995 Nam Phát thẻ mới
2596 Nguyễn Minh Trí EEEEIU14052 2014 13-2-1996 Nam Phát thẻ mới
2597 Mai Thị Kỳ Duyên BABAWE15401 2015 28-10-1997 Nữ Phát thẻ mới
2598 Nguyễn Vân Anh BABAWE15151 2015 12-11-1997 Nữ Phát thẻ mới
2599 Vũ Phạm Thùy Dương BABAAU16022 2016 11-9-1998 Nữ Phát thẻ mới
2600 Phạm Như Hảo BTARIU16071 2016 2-6-1998 Nữ  

Related Blogs