TB kết quả dự kiến tham dự tuần SHCD Giữa khóa 2018 – 2019

SHCD 2

Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến tham dự tuần SHCD Giữa khóa năm học 2018 – 2019 nội dung chi tiết cụ thể như sau:

Kết quả dự kiến: danh sách cuối bài viết.

Yêu cầu: tham gia đầy đủ 2/4 buổi SHCD GK, kết quả bài kiểm tra kiến thức trên Google Form đạt từ 5 điểm trở lên.

Lưu ý:

  • Sinh viên được phép đề nghị phúc khảo trong vòng 10 ngày kể từ ngày 10/4/2019 – 21/4/2019. Mọi phản ánh sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
  • Sinh viên không đủ điều kiện hoàn thành sẽ được tổ chức thi lại hoặc tham gia kỳ thi khác với các yêu cầu riêng.

Thân mến,

DANH SÁCH HOÀN THÀNH SHCD GIỮA KHÓA 2018 – 2019

(dự kiến)

 
Phòng CTSV nhận giải quyết đơn xin đề nghị phúc khảo trực tiếp tại phòng O1.105 từ 10/4 – 22/4/2019. Mọi phản ánh sau đó sẽ không được giải quyết.
 
Nhân sự phụ trách trực tiếp: CV Hà Xuân Quang, 028.37244270 (3334).

 

STT Họ và Tên ID Tổng điểm Điểm danh Kết quả
1 Vũ Trọng Hiển BTFTIU17061 6.5 PASS Hoàn thành
2 La Thanh Tùng BTFTIU16035 6 PASS Hoàn thành
3 DO HOANG HA MAMAIU16065 7.5 PASS Hoàn thành
4 Lê Thị Ngọc Anh BTFTIU16037 5.5 PASS Hoàn thành
5 Đặng Thị Kim Sang BTBTIU17156 7.5 PASS Hoàn thành
6 Nguyễn Hải Anh EEEEIU14093 7 PASS Hoàn thành
7 Nguyễn Hải Anh EEEEIU14093 7 PASS Hoàn thành
8 Nguyễn Hữu Đơn Dương IEIEIU16076 6.5 PASS Hoàn thành
9 Phan Trần Phong Nguyên ITITIU16044 6.5 PASS Hoàn thành
10 Nguyễn Ngọc Yến Chi BTFTIU17017 6 PASS Hoàn thành
11 Võ Quôc Hưng EEEEIU14014 6.5 PASS Hoàn thành
12 Võ Quôc Hưng EEEEIU14014 6.5 PASS Hoàn thành
13 Hoàng Liên Hương BTBCIU16044 7 PASS Hoàn thành
14 Ngô Kim Ngân BTFTIU17011 8 PASS Hoàn thành
15 Nguyễn Hữu Duyên BTBCIU17063 7.5 PASS Hoàn thành
16 Thái Hoàng Nguyễn Btftiu17051 5.5 PASS Hoàn thành
17 Lâm Hoàng Thy Thơ BABAIU15052 8 PASS Hoàn thành
18 Trương Thị Ngọc Hằng BTBCIU16041 8.5 PASS Hoàn thành
19 Đặng Hoàng Anh BABAWE17406 7 PASS Hoàn thành
20 nguyễn Tràn Minh Hậu BABANS17004 7 PASS Hoàn thành
21 Trần Hoàng Bảo Nghi BABAWE17154 7 PASS Hoàn thành
22 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG IELSIU16152 6 PASS Hoàn thành
23 Vũ Anh Dũng BABAIU17187 7 PASS Hoàn thành
24 Lê Thị Thu Thảo IELSIU16143 7 PASS Hoàn thành
25 Huỳnh Hữu Thảo Nguyên EEEEIU14094 9 PASS Hoàn thành
26 Trần Nam Duy BTFTIU16064 6 PASS Hoàn thành
27 Nguyễn Lê Minh Hoa IELSIU17058 8.5 PASS Hoàn thành
28 Võ Minh Hạnh BTBCIU16083 8.5 PASS Hoàn thành
29 Nguyễn Tấn Phú BTBCIU16057 8.5 PASS Hoàn thành
30 Lê Khuê Triền ITITIU17066 5.5 PASS Hoàn thành
31 Nguyễn Thủy Tiên BAFNIU15110 6.5 PASS Hoàn thành
32 Lê Thiện Thanh Đan BTBCIU16040 8.5 PASS Hoàn thành
33 Võ Huỳnh Thanh Sang EEEEIU14042 7.5 PASS Hoàn thành
34 Lê Đình Tuấn Eeeeiu14086 6.5 PASS Hoàn thành
35 Phạm Hoài Thương BTBTIU16181 7 PASS Hoàn thành
36 Trương Xuân Lộc IEIEIU17026 8 PASS Hoàn thành
37 Phạm Hoài Thương BTBTIU16181 7 PASS Hoàn thành
38 Lê Thế Khả Hòa BTBTIU16039 7.5 PASS Hoàn thành
39 Nguyễn Nhã Quyên BTBCIU16061 8.5 PASS Hoàn thành
40 Nguyễn Vinh Quang EEACIU16022 7.5 PASS Hoàn thành
41 Nguyễn Kim Vân IELSIU16039 7.5 PASS Hoàn thành
42 Điền Mẫn Nghi BAFNIU17027 7.5 PASS Hoàn thành
43 Nguyễn Ngọc Minh Hân BTFTIU17088 4.5 PASS Hoàn thành
44 Nguyễn Bảo Hân BAFNIU15069 7 PASS Hoàn thành
45 Tô Trần Minh Luân EEEEIU17038 7.5 PASS Hoàn thành
46 Hồ Minh Trí BTARIU17039 8 PASS Hoàn thành
47 Nguyễn Thanh Lâm EEEEiu14074 8 PASS Hoàn thành
48 Vũ Thị Mỹ Huyền BTBTIU17135 7 PASS Hoàn thành
49 Đặng Thanh Vy BTBTIU17019 6.5 PASS Hoàn thành
50 Trần Thị Thanh Ngân BTFTIU17064 8 PASS Hoàn thành
51 Nguyễn Thị Hậu BEBEIU16132 5.5 PASS Hoàn thành
52 Mai Mỹ Mơ BTFTIU17075 8 PASS Hoàn thành
53 Nguyen Van Tung BABAIU16048 7.5 PASS Hoàn thành
54 Phan Đình Khang EEACIU16003 7 PASS Hoàn thành
55 Trương Thị Thanh Hằng BAFNIU15167 8 PASS Hoàn thành
56 Vương Thị Thùy Linh BTBTIU16092 5.5 PASS Hoàn thành
57 Đỗ Đức Nhân Hậu IELSIU16060 6.5 PASS Hoàn thành
58 Nguyễn Minh Đạt EEEEIU17016 8 PASS Hoàn thành
59 Nguyễn Mai Thanh Hiền BEBEIU17017 6 PASS Hoàn thành
60 Nguyễn Đức Huy EEEEIU15031 6 PASS Hoàn thành
61 Trần Thanh Nhân EEACIU17020 7.5 PASS Hoàn thành
62 Nguyễn Phương Nhật Vi BTBTIU15098 8 FAIL Chưa hoàn thành
63 Nguyễn Phạm Xuân Huy BTBTIU15189 8.5 PASS Hoàn thành
64 Dương Thị Kim Tuyết IELSIU16112 7 PASS Hoàn thành
65 Trần Thế Quyền IELSIU17080 7 PASS Hoàn thành
66 Dương Phương Duy EEEEIU15010 6 PASS Hoàn thành
67 Lý Văn Lộc EEEEIU16065 7 PASS Hoàn thành
68 Nhân Hiếu Thảo BABAIU16125 7.5 PASS Hoàn thành
69 Tạ Lan Phương IELSIU16085 7 PASS Hoàn thành
70 Nguyễn Hồng Anh Phương BTBCIU16015 8.5 PASS Hoàn thành
71 Nguyễn Trường Ngân MAMAIU15028 7 PASS Hoàn thành
72 Lê Đông Phát BEBEIU16091 8.5 PASS Hoàn thành
73 Lại Minh Duy ITITIU14022 7 PASS Hoàn thành
74 Nguyễn Thái Nghị BTBTIU16202 8.5 PASS Hoàn thành
75 Đinh Hồ Nhật IEIEIU16013 6 PASS Hoàn thành
76 Lê Quang Thông BTFTIU17086 8 PASS Hoàn thành
77 Nguyễn Ngọc Cao Sơn EEEEIU17012 8 PASS Hoàn thành
78 Đặng Nguyễn Duy Anh IEIEIU15003 7 PASS Hoàn thành
79 Văn Thị Ngọc Phượng BABAIU16111 7.5 PASS Hoàn thành
80 Hoàng Thị Bích Phương IELSIU16140 8.5 PASS Hoàn thành
81 Lê Trần Nguyệt Quế IELSIU16087 8 PASS Hoàn thành
82 PHAN THI HUONG NHI BABAIU16099 7.5 PASS Hoàn thành
83 Bùi Đông Trường Thịnh IEIEIU15001 7 PASS Hoàn thành
84 Trương Chí Tâm IEIEIU17015 7 PASS Hoàn thành
85 Nguyễn Gia Bảo ITITIU17077 3 PASS Chưa hoàn thành
86 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên BABAIU14279 6 PASS Hoàn thành
87 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên BABAIU14279 6 PASS Hoàn thành
88 Hồ Thanh Nguyên BABAIU16224 5 PASS Hoàn thành
89 Nguyễn Ngọc Hạnh Dung BTBTIU17017 6.5 PASS Hoàn thành
90 Trần Bảo Vy BTBTIU17018 8 PASS Hoàn thành
91 Nguyễn Châu Ngọc Mai BEBEIU16083 8.5 PASS Hoàn thành
92 Quách Mỹ Duyên BTBCIU16039 8.5 PASS Hoàn thành
93 vũ quốc huy ceceiu16040 6 PASS Hoàn thành
94 Phạm Nhật Tân IEIEIU16002 6.5 FAIL Chưa hoàn thành
95 Võ Đình Doãn IELSIU17011 8.5 PASS Hoàn thành
96 Mai Thanh Tâm ieieiu15079 6.5 PASS Hoàn thành
97 Nguyễn Kiết Tường babawe17290 7 PASS Hoàn thành
98 Lê Bình Yên BEBEIU16031 7 PASS Hoàn thành
99 Nguyễn Thanh Hằng BTBCIU17050 8 PASS Hoàn thành
100 Đặng Thị Hằng BABAAU17026 9 PASS Hoàn thành
101 Trần Hải Quỳnh My BTBTIU16095 6.5 PASS Hoàn thành
102 Nguyễn Thị Ngọc Linh BTBCIU17041 5.5 PASS Hoàn thành
103 Mạch Bảo Ngân BABAIU15092 7.5 PASS Hoàn thành
104 Nguyễn Thị Thu Thảo BTBCIU17016 8 PASS Hoàn thành
105 LÊ VÕ UYÊN NHI BABAIU16174 7.5 PASS Hoàn thành
106 Phạm Ngọc Phương Quyên BABAIU16204 7.5 PASS Hoàn thành
107 Lê Thị Thảo Hiền IELSIU16027 6.5 PASS Hoàn thành
108 Lê Khắc Kiều Anh IEIEIU17057 8 PASS Hoàn thành
109 Ngô Trần Tuyết Vân BTBTIU15185 8.5 PASS Hoàn thành
110 Lý Thiên Luân babaiu14413 7.5 PASS Hoàn thành
111 Mai Hoàng Khánh Linh BTBCIU17051 8 PASS Hoàn thành
112 Huynh Nhu Phung bafniu15041 7 PASS Hoàn thành
113 Nguyễn Hoài An BTARIU16070 7.5 PASS Hoàn thành
114 Lương Ngọc Điệp BABAIU16155 7 PASS Hoàn thành
115 Tô Quốc Thắng BTBTIU17111 6.5 PASS Hoàn thành
116 nguyễn xuân bách ceceiu17021 7.5 PASS Hoàn thành
117 Hà Khánh Hân IELSIU15022 8 PASS Hoàn thành
118 Lê Trường Phúc BEBEIU17033 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
119 Hoàng Đỗ Phương Tú BAFNIU15035 7.5 PASS Hoàn thành
120 Nguyễn văn phong Mamaiu16019 8.5 PASS Hoàn thành
121 Mai Hoàng Long ITITIU17108 6 PASS Hoàn thành
122 Huỳnh Thị Thanh Thảo BEBEIU15015 7 PASS Hoàn thành
123 Tô Thanh Huyền MAMAIU17008 7.5 PASS Hoàn thành
124 Lê Anh Xuân BABAIU16143 7.5 PASS Hoàn thành
125 Phùng Thị Trà My BABAIU17066 6 PASS Hoàn thành
126 Nguyễn Thành Quang BEBEIU17031 4 PASS Chưa hoàn thành
127 Hoàng Trọng Khả IEIEIU15005 7 PASS Hoàn thành
128 Cao Nguyễn Hải Duy ITITIU17095 7 PASS Hoàn thành
129 DƯƠNG THỊ TRÚC HƯƠNG BABAIU16033 8 PASS Hoàn thành
130 Hà Huy Biên BTBTIU17144 5.5 PASS Hoàn thành
131 Đoàn Thuý Nhã IELSIU17018 8.5 PASS Hoàn thành
132 Phạm Phương Lan Chi BTFTIU17082 6.5 PASS Hoàn thành
133 Diệp Phương Quỳnh ITITIU17041 8 PASS Hoàn thành
134 Ngô Thuỳ Dung IELSIU16125 7.5 PASS Hoàn thành
135 Nhữ Đình Nam ITITIU16114 6.5 PASS Hoàn thành
136 Đặn Thị Thảo Anh ENENIU17043 7.5 PASS Hoàn thành
137 Nguyễn Xuân Thiên Kim ENENIU17033 6.5 PASS Hoàn thành
138 Hồ Mỹ Tú BTBTIU17030 7 PASS Hoàn thành
139 Lý Minh Khương BABAIU16081 7.5 PASS Hoàn thành
140 Hồ Hà Mi btftiu16016 8 PASS Hoàn thành
141 PHẠM THỊ THU UYÊN IEIEIU17009 8 PASS Hoàn thành
142 Đỗ Trần Kim Anh BAFNIU16004 6 PASS Hoàn thành
143 Phạm Ngọc Thái Huyền BTBTIU16076 8 PASS Hoàn thành
144 PHẠM THỊ THU UYÊN IEIEIU17009 8 PASS Hoàn thành
145 Nguyễn Tiến Khôi BTFTIU16101 7.5 PASS Hoàn thành
146 Trần Thị Kim Ngân BABAIU16092 8 PASS Hoàn thành
147 Trần Hải Yến BTBTIU17001 8 PASS Hoàn thành
148 Nguyễn Văn Tiến Đạt BEBEIU16069 8.5 PASS Hoàn thành
149 Nguyễn Đặng Lan Anh BEBEIU17040 5 PASS Hoàn thành
150 Lê Kim Ngân BTFTIU16090 8 FAIL Chưa hoàn thành
151 Lê Kim Ngân BTFTIU16090 8 FAIL Chưa hoàn thành
152 Trương Thanh Hằng BAFNIU16116 7.5 PASS Hoàn thành
153 Huỳnh Quang Huy BAFNIU17021 5.5 PASS Hoàn thành
154 Lê Minh Duy BEBEIU17041 4 PASS Chưa hoàn thành
155 Nguyễn Thị Minh Thư BABAIU16131 8 PASS Hoàn thành
156 Vũ Minh Anh MAMAIU15043 8 PASS Hoàn thành
157 Lê Tuấn Khôi EEEEIU16092 6 PASS Hoàn thành
158 Hoàng Anh Đức BEBEIU17048 6.5 PASS Hoàn thành
159 Hà Phúc Hảo BAFNIU15030 8 PASS Hoàn thành
160 Nguyễn Bá Minh Đức BABAIU16063 7.5 PASS Hoàn thành
161 Huỳnh Ngọc Nguyên Trung EEEEIU16099 7.5 PASS Hoàn thành
162 Hồ Nguyễn Diệu Trang BABAIU17031 6.5 PASS Hoàn thành
163 Nguyễn Thanh Tú BTBTIU16031 8 PASS Hoàn thành
164 Đặng Kiều Giang IELSIU17010 8.5 PASS Hoàn thành
165 Lê Đức Anh BABAIU16020 8 PASS Hoàn thành
166 Nguyễn Hữu Nghĩa BTARIU16044 8 PASS Hoàn thành
167 Đặng Thái Hoàng Mai BABAIU16088 8.5 PASS Hoàn thành
168 Trần Đắc Phi IELSIU16084 8 PASS Hoàn thành
169 Nguyễn Thái Bảo Như IEIEIU16055 8 PASS Hoàn thành
170 Đinh Quốc Hưng IEIEIU16039 8 PASS Hoàn thành
171 Đỗ Nhật Quang EEACIU15007 7.5 PASS Hoàn thành
172 Vũ Nguyễn Thu Quỳnh BABAIU16118 8.5 FAIL Chưa hoàn thành
173 Phan Hữu Phước BEBEIU16094 8.5 PASS Hoàn thành
174 VŨ HUỲNH MINH NGỌC BAFNIU17055 7.5 PASS Hoàn thành
175 Nguyễn Kim Huỳnh Như BAFNIU17043 7.5 PASS Hoàn thành
176 Nguyễn Thị Thảo Tiên BAFNIU17066 7.5 PASS Hoàn thành
177 Lê Nguyễn Hồng Phúc BAFNIU17025 7.5 PASS Hoàn thành
178 Võ Huy Thành ITITIU17026 6 PASS Hoàn thành
179 Nguyễn Như Phương MAMAIU17005 7.5 PASS Hoàn thành
180 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy BEBEIU16038 8 PASS Hoàn thành
181 Nguyễn Đức Phi Hồng ITITIU17022 8 PASS Hoàn thành
182 Phạm Văn Công BABAIU16054 8.5 PASS Hoàn thành
183 Giang Thảo Vy IELSIU17052 7.5 PASS Hoàn thành
184 Phạm Mỹ Duyên BEBEIU17027 8 PASS Hoàn thành
185 Đỗ Thị Cẩm Huyền BTBTIU17154 8 PASS Hoàn thành
186 Lương Đoàn Minh Tiến BEBEIU16006 7 PASS Hoàn thành
187 Dương Hoàng Lan Anh BEBEIU16032 7 PASS Hoàn thành
188 Võ Hồ Nhật Quang ITITIU17045 7 PASS Hoàn thành
189 Võ Lê Hồng Anh BTBTIU17050 8 PASS Hoàn thành
190 Nguyễn Mậu Duy Khương IEIEIU15030 6 PASS Hoàn thành
191 Phạm Phúc Hải EEACIU15031 7.5 PASS Hoàn thành
192 Đinh Thị Bảo Ngọc BTBTIU16197 7 PASS Hoàn thành
193 Phạm Ngọc Lan BABAIU15184 8.5 PASS Hoàn thành
194 Dương Bảo Trâm IELSIU17084 8.5 PASS Hoàn thành
195 MAI THỊ QUỲNH NHƯ BTBTIU17097 7.5 PASS Hoàn thành
196 Lê Phạm Hoài Nam BTBTIU15051 6.5 PASS Hoàn thành
197 TRÁC BẢO TRÂM IEIEIU14088 7.5 PASS Hoàn thành
198 Phạm Hoàng Anh Thư BAFNIU16107 6.5 PASS Hoàn thành
199 Trần Hoàng Nguyên IELSIU16078 7.5 PASS Hoàn thành
200 Đỗ Trần Quỳnh Anh BTBTUN16035 8.5 PASS Hoàn thành
201 Lê Trương Ngân Châu ITITIU17043 8.5 PASS Hoàn thành
202 Nguyễn Đức Lợi ENENIU17039 6.5 PASS Hoàn thành
203 Lê Thị Hoàng Uyên BEBEIU17068 7.5 PASS Hoàn thành
204 Phan Huỳnh Thùy Dương IELSIU16007 8.5 PASS Hoàn thành
205 LÊ NGUYỄN NGÀN CHÂU ITITIU16004 6.5 PASS Hoàn thành
206 Vũ Nhật Thanh ITITIU16054 8 PASS Hoàn thành
207 Dương Thị Ngọc Lê BTBTIU17159 3.5 PASS Chưa hoàn thành
208 Lê Thanh ITITIU17070 8.5 PASS Hoàn thành
209 Nguyễn Tường Thùy Trân BABAIU14356 6.5 PASS Hoàn thành
210 Huỳnh Lan Anh BAFNIU15040 7 PASS Hoàn thành
211 Võ Trí Nhân BEBEIU17012 7.5 PASS Hoàn thành
212 Huỳnh Lan Anh BAFNIU15040 7 PASS Hoàn thành
213 Võ Lê Minh Trí BTBTIU15165 8 PASS Hoàn thành
214 Nguyễn Hữu Lộc BABAIU17107 8.5 PASS Hoàn thành
215 Đinh Nguyễn Thúy Vy BEBEIU17074 7.5 PASS Hoàn thành
216 Huỳnh Anh Phương BTBTIU17072 8 PASS Hoàn thành
217 Nguyễn Lê Thanh Thúy IEIEIU17020 7 PASS Hoàn thành
218 Nguyễn Hữu Anh Minh BTBCIU16081 8.5 PASS Hoàn thành
219 Võ Thị Thùy Linh BTBCIU17017 6.5 PASS Hoàn thành
220 Phạm Thùy Linh BTBTIU17128 7 PASS Hoàn thành
221 Vũ Khôi BABAIU14126 8 PASS Hoàn thành
222 Đỗ Thị Sa Huỳnh BABAIU16161 7.5 PASS Hoàn thành
223 Vương Ngọc Trân BTBCIU17048 6 PASS Hoàn thành
224 Liễu Minh Phú EEEEIU17009 8 PASS Hoàn thành
225 Nguyễn Phan Tố Như BABAIU16017 7.5 PASS Hoàn thành
226 Phạm Nguyễn Thanh Thảo BTBTIU17003 8.5 PASS Hoàn thành
227 Lê Nguyễn Thành Nhân ENENIU17036 6 PASS Hoàn thành
228 Nguyễn Trần Đức Duy BTBTIU15109 8 PASS Hoàn thành
229 Nguyễn Thành Đạt BEBEIU17002 7.5 PASS Hoàn thành
230 Đỗ Lại Tuấn Lập BTBCIU17008 8 PASS Hoàn thành
231 Đoàn Đức Thế Anh BEBEIU17050 4 PASS Chưa hoàn thành
232 Hà Huỳnh Hồng Hân ENENIU17012 7 PASS Hoàn thành
233 Lê Thị Thanh Trúc IELSIU17038 6.5 PASS Hoàn thành
234 Lã Thị Thanh Thảo IELSIU16095 7.5 PASS Hoàn thành
235 LÊ NHẬT THÔNG BTBTIU16208 8.5 PASS Hoàn thành
236 Quyền Minh Tuấn IEIEIU16069 7 PASS Hoàn thành
237 Nguyễn Thụy Trâm Anh BABAIU16052 7 PASS Hoàn thành
238 Phạm Quang Thông IELSIU17073 7 PASS Hoàn thành
239 Phan Phương Duy ITITIU16010 8 PASS Hoàn thành
240 Trần Anh Xuân BTBTIU17101 8.5 PASS Hoàn thành
241 Lý Lâm Thuyền Ngọc BABAWE17159 4.5 PASS Hoàn thành
242 Lê Nam Huân BTFTIU15021 7.5 PASS Hoàn thành
243 Tô Bá Thanh Tùng ITITIU16061 8.5 PASS Hoàn thành
244 Trần Tấn Khải IEIEIU14087 8 PASS Hoàn thành
245 KHONG TIET MAY NHU BTBTIU15034 7.5 PASS Hoàn thành
246 Đỗ Thị Kim Hằng BABAWE17216 8 PASS Hoàn thành
247 Phạm Công Vinh CECEIU16053 7 PASS Hoàn thành
248 Trần Thị Tố Trinh BAFNIU16110 7.5 PASS Hoàn thành
249 Lương Bảo Hân IELSIU17003 8 PASS Hoàn thành
250 Trần Trịnh Kiều Vy BABAIU17142 6.5 PASS Hoàn thành
251 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng SESEIU16017 7.5 PASS Hoàn thành
252 Nguyễn Minh Trí IELSIU17110 8 PASS Hoàn thành
253 Đặng Thành Trung IELSIU16107 8 PASS Hoàn thành
254 Huỳnh Hưng Phát EEACIU16056 8 PASS Hoàn thành
255 Lê Thịnh Phát BTBCIU16056 8 PASS Hoàn thành
256 Hồ Đặng Phương Ngọc ITITIU17058 7 PASS Hoàn thành
257 Nguyễn Hạnh Ngôn BTFTIU17004 8 PASS Hoàn thành
258 Nguyễn Lê Thuỳ Trang BAFNIU16119 7.5 PASS Hoàn thành
259 Lê Mai Phương Chi BTBTIU16056 8.5 PASS Hoàn thành
260 Trần Hoàng Khánh Ngọc IELSIU17071 7.5 PASS Hoàn thành
261 Nguyễn Hải Trần BABANS17095 8.5 PASS Hoàn thành
262 Nguyễn Hải Trần BABANS17095 8.5 PASS Hoàn thành
263 Hoàng Trung Kiên BEBEIU16018 8.5 PASS Hoàn thành
264 Đặng Nguyễn Quỳnh Phương BTBCIU17047 8 PASS Hoàn thành
265 Nguyễn Lê Yến Nhi BTFTIU17057 4.5 PASS Hoàn thành
266 Phạm Minh Khuê BTFTIU17058 6 PASS Hoàn thành
267 Trần Lê Hồng Ngọc BABAIU16170 7.5 PASS Hoàn thành
268 Nguyễn Ngọc Yến BEBEIU17010 7.5 PASS Hoàn thành
269 Nguyễn Mạnh Hùng BAFNIU16096 7.5 PASS Hoàn thành
270 Trần Lê Quế Trân BTBCIU17065 8 PASS Hoàn thành
271 HO HONG PHUNG MAMAIU17033 7.5 PASS Hoàn thành
272 Nguyễn Thị Thanh Ngân BTBCIU17060 8 PASS Hoàn thành
273 Đinh Yến Nhi BTFTIU17080 8 PASS Hoàn thành
274 Nguyễn Đan Thục Khanh BTFTIU17038 8.5 PASS Hoàn thành
275 Võ Hàn Mỹ Uyên BTBTIU16151 9 PASS Hoàn thành
276 Nguyễn Hoàng Huy BEBEIU17042 7 PASS Hoàn thành
277 LÊ PHẠM NGUYỆT THƯƠNG BTBTIU15052 8 PASS Hoàn thành
278 Mai Ngọc Như Thảo BTBTIU16028 6.5 PASS Hoàn thành
279 Lã Đào Thiên Ân BEBEIU16060 7 PASS Hoàn thành
280 Thái Kim Hoàng BABAIU17068 7.5 PASS Hoàn thành
281 Trần Cát Vy BTBTIU15135 8 PASS Hoàn thành
282 Phạm Hoàng Kim Ngân BTFTIU17043 7.5 PASS Hoàn thành
283 Phan Thanh Huyền BAFNIU17003 7 PASS Hoàn thành
284 Trần Phương Lam BTBCIU17036 8 PASS Hoàn thành
285 Lê Phúc Minh An BTBTIU17033 8.5 PASS Hoàn thành
286 Phạm Thị Ngọc Khuê BABAIU17075 7.5 PASS Hoàn thành
287 Lê Hoàng Phương Như BTFTIU17072 7.5 PASS Hoàn thành
288 trương minh hiếu eeaciu16041 7.5 PASS Hoàn thành
289 Trần Trung Đức BAFNIU17024 7.5 PASS Hoàn thành
290 Trần Đức Khánh IEIEIU16042 7 PASS Hoàn thành
291 Đinh Ngọc Nhi Nhi BTARIU17046 8 PASS Hoàn thành
292 Lê Thanh Bảo Ngọc BTFTIU17065 8 PASS Hoàn thành
293 Hồ Nguyễn Trung Quân ENENIU17044 8 PASS Hoàn thành
294 Nguyễn Lê Tuấn Thành ITITIU17065 8.5 PASS Hoàn thành
295 Nguyễn Hoàng Duy Bảo EEACIU17036 8 PASS Hoàn thành
296 Phan Minh Phong ITITWE17015 8 PASS Hoàn thành
297 Lê Thị Hoàng Nga BAFNIU17090 7 #N/A Chưa hoàn thành
298 Phan Ngọc Đan Thanh BAFNIU17033 8.5 PASS Hoàn thành
299 Nguyễn Tiến Thành MAMAIU17007 7.5 PASS Hoàn thành
300 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh BTBTIU17056 8.5 PASS Hoàn thành
301 LÊ QUẾ MAI BTBTIU17060 8 PASS Hoàn thành
302 Mai Lê Huy BEBEIU16046 8 PASS Hoàn thành
303 MAI DƯƠNG HOÀNG ANH BTBTIU16050 8.5 PASS Hoàn thành
304 Nguyễn Hoàng Phước BEBEIU16002 8 PASS Hoàn thành
305 Lê Ngọc Anh Thư BTBTIU16131 7.5 PASS Hoàn thành
306 Nguyễn Phương Khanh BEBEIU17052 8 PASS Hoàn thành
307 Nguyễn Thị Thanh Lam BTARIU16025 7 PASS Hoàn thành
308 Nguyễn Tri Minh Duy IELSIU16150 8 PASS Hoàn thành
309 đỗ quang phúc EEACIU17033 5 PASS Hoàn thành
310 Nguyen Minh Chien IELSIU17055 7 PASS Hoàn thành
311 Phan Thị Mỹ Linh BAFNIU15139 7 PASS Hoàn thành
312 Thái Trí Nhân IELSIU16001 8 PASS Hoàn thành
313 Nguyễn Nhật Minh BABAIU15143 7 PASS Hoàn thành
314 HIEN NGUYEN BABAIU160131 2.5 #N/A Chưa hoàn thành
315 Lê Hùng Duy BEBEIU16135 8 PASS Hoàn thành
316 ĐẶNG ĐỨC ANH BABAIU17047 7.5 PASS Hoàn thành
317 Nguyễn Phi Tâm Hậu EEACIU17006 4.25 PASS Hoàn thành
318 Nguyễn Trần Phương Uyên IEIEIU16095 8 PASS Hoàn thành
319 Trịnh Minh Đăng IELSIU16126 8 PASS Hoàn thành
320 Chung Quốc Duy BABAIU16217 8 PASS Hoàn thành
321 Trần Nguyễn Minh Trí BAFNIU17010 8.5 PASS Hoàn thành
322 Lâm Hoàng Nguyên BAFNIU17008 7 PASS Hoàn thành
323 Phan Hồ Ái Chân BTFTIU15062 7.5 PASS Hoàn thành
324 Nguyễn Minh Thư BTBTIU17054 8 PASS Hoàn thành
325 Nguyễn Hoàng An Cư IEIEIU15023 8 PASS Hoàn thành
326 Nguyễn Thanh Nhi BTFTIU16049 8.5 PASS Hoàn thành
327 Nguyễn Hoàng Thu Phương BTARIU16032 6.5 PASS Hoàn thành
328 Lê Duy Phương BTARIU16045 6.5 PASS Hoàn thành
329 Trương Huỳnh Quốc Ân MAMAIU16004 5.5 PASS Hoàn thành
330 Trần Minh Hiếu EEACIU16013 8 PASS Hoàn thành
331 Vũ Đức Thắng EEACIU16071 7.5 PASS Hoàn thành
332 Nguyễn Hoàng Nam BTBCIU16050 8 PASS Hoàn thành
333 Nguyễn Phạm Đức Duy EEACIU16036 8 PASS Hoàn thành
334 Đỗ Thanh Đăng Khôi EEEEIU16061 7.5 PASS Hoàn thành
335 Lê Tú Hải BABAIU15080 8 PASS Hoàn thành
336 Phạm Phưong Thảo IELSIU17061 8 PASS Hoàn thành
337 Lê Quý Linh EEEEIU16064 8 PASS Hoàn thành
338 Nguyễn Trọng Huy EEACIU16047 7 PASS Hoàn thành
339 Nguyễn Văn Nam EEACIU16021 8 PASS Hoàn thành
340 Tăng Minh Khôi ITITIU16104 6 PASS Hoàn thành
341 Hà Thị Thanh Lan ITITIU15009 8.5 PASS Hoàn thành
342 Hoàng Vũ Cẩm Tú IELSIU17092 8.5 PASS Hoàn thành
343 Hà Thị Thanh Lan ITITIU15009 8.5 PASS Hoàn thành
344 Phạm Vũ Hồng Ngọc BABAIU17129 7.5 PASS Hoàn thành
345 Lê Như Ý BAFNIU16115 8 PASS Hoàn thành
346 Hồ Thanh Mai BTBTIU17127 8 PASS Hoàn thành
347 Nguyễn Ngọc Trúc Giang IELSIU17059 8 PASS Hoàn thành
348 Nguyễn Đăng Khoa ceceiu13050 7.5 PASS Hoàn thành
349 Vũ Thị Hồng Hạnh BABAIU17095 7.5 PASS Hoàn thành
350 Lương Hạnh Dung IELSIU16124 6.5 PASS Hoàn thành
351 Nguyễn Hoài Nghĩa IELSIU16003 8.5 PASS Hoàn thành
352 Nguyễn Huy Thịnh BEBEIU17028 7.5 PASS Hoàn thành
353 NGO THI KIM ANH BTBTIU17049 6 PASS Hoàn thành
354 Thái Thị Ngọc Trâm ENENIU17040 8.5 PASS Hoàn thành
355 Phạm Mai Tâm BTBTIU17016 7.5 PASS Hoàn thành
356 Lê Đinh Hoàng Đăng IEIEIU16077 7 PASS Hoàn thành
357 Nguyễn Hoàng Quyết ITITIU17069 8.5 PASS Hoàn thành
358 Lê Hoài Nam BABAIU16091 7.5 PASS Hoàn thành
359 Phạm Thị Ngọc Trâm BTARIU16047 8 PASS Hoàn thành
360 Lê Thu Trang BTBCIU16019 8.5 PASS Hoàn thành
361 Lâm Ngọc Ngân Anh BTBCIU17014 8 PASS Hoàn thành
362 MAI Ý NHI BTBTIU16108 8 FAIL Chưa hoàn thành
363 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc IELSIU16033 8.5 PASS Hoàn thành
364 TRAN THI THANH HUYEN BTARIU16022 8.5 PASS Hoàn thành
365 Phạm Minh Phú BTBTIU17142 8 PASS Hoàn thành
366 Lý trác thế Mamaiu16063 8 PASS Hoàn thành
367 Lý trác thế Mamaiu16063 8 PASS Hoàn thành
368 Đặng Ngọc Tùng BTBTIU17064 6 PASS Hoàn thành
369 Võ Anh Tuấn MAMAIU16023 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
370 Vũ Ngọc Linh MAMAIU16039 8 FAIL Chưa hoàn thành
371 Nguyễn Thành Minh CECEIU15049 7.5 PASS Hoàn thành
372 Trần Quang Thức ieieiu15058 8.5 PASS Hoàn thành
373 Võ Hàn Mỹ Uyên BTBTIU16151 9 PASS Hoàn thành
374 Phùng Nguyễn Thái Bình BABAIU17153 8 PASS Hoàn thành
375 Phạm Nhật Minh ITITIU16112 7.5 PASS Hoàn thành
376 TRẦN NGUYỄN BẢO VY BTBTIU15147 7.5 PASS Hoàn thành
377 Đỗ Trần Quỳnh Anh BTBTUN16035 8.5 PASS Hoàn thành
378 Lê Mai Thiên Kim BTFTIU17059 6 PASS Hoàn thành
379 Lê Minh Hoàng EEEEIU16100 7.5 PASS Hoàn thành
380 Kỹ Minh Triết IEIEIU17054 5.5 PASS Hoàn thành
381 Nguyễn Đăng Huy BEBEIU16047 8 PASS Hoàn thành
382 Từ Nguyễn Nhật Thy BABAIU17080 8.5 PASS Hoàn thành
383 Đào Vũ Anh Nguyên IEIEIU17061 8 PASS Hoàn thành
384 Vũ Trọng Minh EEACIU16065 7 PASS Hoàn thành
385 Huỳnh Ngọc Dạ Thảo BTBTIU17140 7.5 PASS Hoàn thành
386 Phan Minh Quân IEIEIU15049 7 PASS Hoàn thành
387 Nguyễn Trần Nhật Anh BTFTIU17047 7.5 PASS Hoàn thành
388 Trần Thuận Hưng IEIEIU17068 7.5 PASS Hoàn thành
389 Nguyễn Vũ Chi Mai BABAIU17014 6.5 PASS Hoàn thành
390 Nguyễn Vũ Hoàng Anh IELSIU16046 8 PASS Hoàn thành
391 PHẠM KIỀU LOAN BABAIU15183 8 PASS Hoàn thành
392 Le Nguyen Manh Khoa BEBEIU16079 8.5 PASS Hoàn thành
393 Nguyễn Thị Ngọc Nhi BABAIU16098 8.5 PASS Hoàn thành
394 Đặng Nguyễn Minh Thư MAMAIU15002 6.5 PASS Hoàn thành
395 Võ Hồng Thanh Nhi IELSIU17017 7.5 PASS Hoàn thành
396 Nguyễn Minh Cương EEEEIU16011 8 PASS Hoàn thành
397 Nguyễn Đặng Như Hảo BTBCIU15023 8.5 PASS Hoàn thành
398 nguyễn đình minh nghĩa BTBTIU17107 8 PASS Hoàn thành
399 Châu Lan Vi BABAIU16196 7 PASS Hoàn thành
400 Nguyễn dương ngọc hân Btftiu15040 8 PASS Hoàn thành
401 Nguyễn Thùy Trang MAMAIU17018 7.5 PASS Hoàn thành
402 Phạm Thanh Trúc IELSIU16146 8 PASS Hoàn thành
403 Võ Xuân Nghiêm EEACIU17057 8.5 PASS Hoàn thành
404 Phạm Hoàng Hồng Phuc MAMAIU15030 7.5 PASS Hoàn thành
405 Nguyễn Thành Nam BTBTIU17047 8 PASS Hoàn thành
406 Nguyễn Trần Hiền Thảo BTFTIU16029 8 PASS Hoàn thành
407 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN IEIEIU17080 8 PASS Hoàn thành
408 Nguyễn Thế Bảo ITITIU16071 8 PASS Hoàn thành
409 Lê Trần Anh Thái MAMAIU16021 8 PASS Hoàn thành
410 Nguyễn Nhựt Trường Thanh IEIEIU16062 6.5 PASS Hoàn thành
411 Trần Nguyễn Tuyết Ngân BEBEIU15060 6.5 PASS Hoàn thành
412 Nguyễn Nhật Hào EEEEIU16054 8 PASS Hoàn thành
413 Đỗ Hoàng Mai Khôi BABAIU17006 7 PASS Hoàn thành
414 Đỗ Thị Minh Nguyệt BTFTIU16047 8.5 PASS Hoàn thành
415 Phạm Thị Bảo Thư BTFTIU17019 8 PASS Hoàn thành
416 Đỗ Trần Minh Châu BABAWE17020 8.5 PASS Hoàn thành
417 Đặng Ngọc Quân EVEVIU17010 8 PASS Hoàn thành
418 Lê Thị Hồng Ngân BEBEIU17047 8 PASS Hoàn thành
419 Quãng Trọng Thoại BTBTIU16130 8 PASS Hoàn thành
420 Nguyễn Minh Thanh Phương BTFTIU17066 7 PASS Hoàn thành
421 Phan Cẩm Tiên BABAIU16133 7 PASS Hoàn thành
422 Trần Thị Dinh BAFNIU15158 7.5 PASS Hoàn thành
423 Tăng Lê Quang Minh BEBEIU17070 8 PASS Hoàn thành
424 Huỳnh Lê Anh Minh EEEEIU16090 6.5 PASS Hoàn thành
425 Nguyễn Hữu Huy BABAIU16037 8.5 PASS Hoàn thành
426 Do Tuan Anh BEBEIU16064 8 PASS Hoàn thành
427 PHẠM TRƯƠNG AN HUY BTBTUN17004 8.5 PASS Hoàn thành
428 Nguyễn Phương Khanh BTFTIU17012 8.5 PASS Hoàn thành
429 Nguyễn Lê Hoàng Thư BTFTIU16100 7.5 PASS Hoàn thành
430 Trịnh Lê Phương Dung BTBTIU17008 7.5 PASS Hoàn thành
431 Đinh Diễm Phương Thư IELSIU16098 8 PASS Hoàn thành
432 Lê Trần Khánh Giang BABAIU17067 8 PASS Hoàn thành
433 Lê Song Bảo Duy EEACIU16035 8 PASS Hoàn thành
434 Trần Thị Uyên Trang BTARIU16034 8.5 PASS Hoàn thành
435 Nguyễn Nhựt Tân ITITIU16125 8.5 PASS Hoàn thành
436 Võ Thị Thanh Nhàn BAFNIU16015 8 PASS Hoàn thành
437 Nguyễn Võ Huỳnh Như BEBEIU17029 8 PASS Hoàn thành
438 Trương Tấn Sang BEBEIU16007 8 PASS Hoàn thành
439 Trần Đỗ Thanh Phương EEACIU17017 6.5 PASS Hoàn thành
440 Phan Phú Nguyên IELSIU16010 8 PASS Hoàn thành
441 Nguyễn Hoàng Anh BTBTIU17104 8.5 PASS Hoàn thành
442 Thiều Thị Thùy Vân MAMAIU16059 7.5 PASS Hoàn thành
443 Châu Ngọc Thảo Hiền BTBTIU16021 8.5 PASS Hoàn thành
444 CAO ANH KHOA BAFNIU17012 7.5 PASS Hoàn thành
445 Phan Trương Lam Uyên BABAIU17161 6.5 PASS Hoàn thành
446 Bùi Tố Mai MAMAIU17022 7 PASS Hoàn thành
447 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN BTBTIU17095 7.5 PASS Hoàn thành
448 Trần Thị Yến Nhi IELSIU17040 8.5 PASS Hoàn thành
449 Võ Hồng Yến Nhi BABAIU15259 8 PASS Hoàn thành
450 Nguyễn Hoàng Lâm EEACIU16072 8 PASS Hoàn thành
451 Trần Thạch Thảo BAFNIU15185 7.5 PASS Hoàn thành
452 Huỳnh Quốc Khánh BEBEIU15014 6 PASS Hoàn thành
453 Trương Cẩm Tú BABAIU14310 7 PASS Hoàn thành
454 Nguyễn Thanh Tân BABAIU16120 7.5 PASS Hoàn thành
455 Trương Thanh Thanh Thảo BABAIU16126 7.5 PASS Hoàn thành
456 Nguyễn Anh Hào BABAWE16017 6.5 PASS Hoàn thành
457 Hoàng Thị Vân ENENIU17038 7.5 PASS Hoàn thành
458 Trần Thị Kim Ngân BEBEIU17011 6 PASS Hoàn thành
459 Hứa Mỹ Vân BEBEIU17021 6 PASS Hoàn thành
460 Lai Nhã Uyên IELSIU15115 7.5 PASS Hoàn thành
461 Đoàn Ý Nhi ITITIU17025 8 FAIL Chưa hoàn thành
462 Nguyễn Lê Thục Trinh BTBTIU17126 6.5 PASS Hoàn thành
463 Huỳnh Thanh Trúc BABAIU15046 8.5 PASS Hoàn thành
464 Trần Ngọc Thảo Trân IELSIU16013 8 PASS Hoàn thành
465 Mai Thanh Thanh ENENIU17019 7 PASS Hoàn thành
466 Võ Minh Giao BABAIU16157 7.5 PASS Hoàn thành
467 Đỗ Thị Hà Thảo IEIEIU16063 8 PASS Hoàn thành
468 Lê Từ Ân BAFNIU16027 6.5 PASS Hoàn thành
469 Đào Vũ Anh Minh IELSIU17099 8 PASS Hoàn thành
470 Nguyễn Trọng Tín BTFTIU17092 7 PASS Hoàn thành
471 Lê Phước Hồng Ngọc BTBCIU16051 6.5 PASS Hoàn thành
472 Đoàn Nguyễn Lan Anh IELSIU17048 7.5 PASS Hoàn thành
473 Lê Minh Quân ITITIU16005 6.5 PASS Hoàn thành
474 Lê Trần Phương Anh IELSIU17001 7.5 PASS Hoàn thành
475 Vũ Hoài Anh Thư IEIEIU17063 5 PASS Hoàn thành
476 Huỳnh Lương Mai Quế BABAIU16114 7.5 PASS Hoàn thành
477 Nguyễn Xuân Tùng ITITIU17008 7.5 PASS Hoàn thành
478 Bùi Nguyễn Minh Châu BTFTIU16006 6 PASS Hoàn thành
479 Nguyễn Minh Trí IELSIU17076 7 PASS Hoàn thành
480 Nguyễn Thành Nhân CECEIU16046 6.5 PASS Hoàn thành
481 Nguyễn Hoàng Bảo Trân BTARIU17025 7.5 PASS Hoàn thành
482 Nguyễn Xuân Phúc Thiện EEEEIU16031 8.5 PASS Hoàn thành
483 Huỳnh Cao Toàn Thắng eeeeiu14083 8 PASS Hoàn thành
484 Trần Thị Hoàng Minh BAFNIU17023 8 PASS Hoàn thành
485 Tôn Nguyễn Trường Chinh EEACIU16007 8.5 PASS Hoàn thành
486 Nguyễn Lâm Thành ITITIU17038 6.5 PASS Hoàn thành
487 Nguyễn Lý Thái Ngọc IELSIU16014 6.5 PASS Hoàn thành
488 TỐNG ĐĂNG KHOA BTARIU17045 7.5 PASS Hoàn thành
489 Phan Thị Ngọc Cẩm BTBTIU17155 6 PASS Hoàn thành
490 Nguyễn Quốc Minh Khôi EEEEIU17030 5.5 PASS Hoàn thành
491 Nguyễn Minh Quân EEACIU17024 6 PASS Hoàn thành
492 Nguyễn Bằng Đăng Huy EEEEIU15028 8 PASS Hoàn thành
493 Phạm Lê Vương Đoàn BEBEIU15042 7 PASS Hoàn thành
494 Le Trong Bao ITITIU16070 8 PASS Hoàn thành
495 Nguyễn Hạnh Phương My BTBTIU15076 7.5 PASS Hoàn thành
496 Đinh Thị Ánh Thuỳ Babaiu16132 8 PASS Hoàn thành
497 Đặng Quốc Anh EEEEIU16039 7.5 #N/A Chưa hoàn thành
498 Dương Phước Hào EEEEIU16014 6 PASS Hoàn thành
499 Trần Phúc Bảo IEIEIU17073 8.5 PASS Hoàn thành
500 Huỳnh Quang Tuấn BTBCIU16027 8 PASS Hoàn thành
501 Huỳnh Lê Đức Toàn BEBEIU14129 7.5 PASS Hoàn thành
502 Trần Lê Thanh Thuỳ BABAIU15288 7.5 PASS Hoàn thành
503 Nguyễn Lê Hoàng Cầm BEBEIU16034 8 PASS Hoàn thành
504 Hồ Hoàng Duy Uyên BTBTIU16149 8.5 PASS Hoàn thành
505 Đinh Hoàng Sáng BEBEIU17022 9 PASS Hoàn thành
506 Lăng Quỳnh Thảo Nhi BABAIU17159 6 PASS Hoàn thành
507 Lâm Trần Bảo Thy BAFNIU16020 8 PASS Hoàn thành
508 Đặng Hoàng Nhật BTFTIU16091 8.5 PASS Hoàn thành
509 Nguyễn Đắc Quốc Bảo BABAIU17106 8 PASS Hoàn thành
510 NGUYỄN TIẾN THÀNH BABAIU17061 7 PASS Hoàn thành
511 Huỳnh Vũ Quang BTFTIU17067 6.5 PASS Hoàn thành
512 Hoàng Thịnh IELSIU16097 8.5 PASS Hoàn thành
513 Hồ Viết Trung ITITIU17098 7.5 PASS Hoàn thành
514 Trương Công Thành EEACIU16063 8 PASS Hoàn thành
515 Văn Phú Toàn BTBTIU17125 8 PASS Hoàn thành
516 Trương Việt Hoàng IEIEIU17043 6.5 PASS Hoàn thành
517 Trương Ngọc Lê Khanh IELSIU17037 8 PASS Hoàn thành
518 Lê Phúc Đạt BTBTIU17103 8 PASS Hoàn thành
519 Nguyễn Thị Thu Ngân BAFNIU16061 8.5 PASS Hoàn thành
520 Nguyễn Thị Anh Thư BAFNIU17013 7.5 PASS Hoàn thành
521 Lê Nguyên Phúc BTBTIU16113 8 PASS Hoàn thành
522 Lại Thành Trí BABAIU14374 6 PASS Hoàn thành
523 Tôn Nguyễn Hồng Phúc BTBTIU17055 8.5 PASS Hoàn thành
524 Trần Mỹ Linh BABAIU15222 7.5 PASS Hoàn thành
525 Võ Đình Hải IELSIU16056 7.5 PASS Hoàn thành
526 Lê Khôi Nguyên IELSIU17072 8.5 PASS Hoàn thành
527 Trần Lê Thanh Mai BTBTIU17062 8 PASS Hoàn thành
528 Lê Thị Kiều Diễm BTBTIU17102 8 PASS Hoàn thành
529 Vũ Lê Diễm Anh IELSIU16119 8 PASS Hoàn thành
530 Phạm Nữ Ngọc Châu BEBEIU16011 8 PASS Hoàn thành
531 Nguyễn Thị Phương Hằng BTBTIU17134 8.5 PASS Hoàn thành
532 Khá Bảnh ISISIU17508 1 #N/A Chưa hoàn thành
533 Nguyễn Viết Thành Vinh CECEIU14036 7.5 #N/A Chưa hoàn thành
534 NGUYỄN PHẠM CHÂU GIANG BTBTIU16211 8 PASS Hoàn thành
535 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm BABAIU17116 6 PASS Hoàn thành
536 Nguyễn Lê Hoàng Anh babaiu16049 8 PASS Hoàn thành
537 Nguyễn Phan Quốc Thụy BEBEIU16103 8 FAIL Chưa hoàn thành
538 Trần Quang Lộc EEACIU17032 8 PASS Hoàn thành
539 phùng đào ngọc trang ENENIU17002 6.5 PASS Hoàn thành
540 Nguyễn Phương Duy ieieiu17001 7 PASS Hoàn thành
541 Nguyễn Phương Thảo BTFTIU17050 8.5 PASS Hoàn thành
542 Nguyễn Từ Thảo Linh BTBTIU16090 8.5 PASS Hoàn thành
543 Nguyễn Trương Thanh Tâm BABAIU17039 8 PASS Hoàn thành
544 Nguyễn Hồ Trung BTBTIU16142 8 PASS Hoàn thành
545 Cao Thái Bảo Ngọc BTBTWE17003 8 PASS Hoàn thành
546 Nguyễn Duy Đan EEACIU16037 8 PASS Hoàn thành
547 Huynh Le My Duyen Babaiu12208 6.5 PASS Hoàn thành
548 Lâm Tú Phương IELSIU16011 7.5 PASS Hoàn thành
549 Trần Minh Quân BTFTIU16080 8.5 PASS Hoàn thành
550 Tôn Long Quốc Việt ITITIU17086 6.5 PASS Hoàn thành
551 Lê Trần Lâm Trà BABAIU17164 8 PASS Hoàn thành
552 Trần Vũ Thuý Quỳnh IELSIU16089 7.5 PASS Hoàn thành
553 Trần Diệp Tuyền MAMAIU17029 4 PASS Chưa hoàn thành
554 Đặng Hoàng Huy BEBEIU15006 8 PASS Hoàn thành
555 TRỊNH ĐẠT THẮNG MAMAIU17004 7 PASS Hoàn thành
556 Phan Tuấn Anh ENENIU17046 8 PASS Hoàn thành
557 Nguyễn Thị Thanh Nhạn BABAIU16096 6.5 PASS Hoàn thành
558 Phạm Triệu Vĩnh CECEIU17035 7 PASS Hoàn thành
559 Le Duc Dang Khoa CECEIU16013 8 PASS Hoàn thành
560 Nguyễn Lưu Quỳnh Hương BABAWE16359 7.5 #N/A Chưa hoàn thành
561 Trần Ái My BTBTIU16192 8.5 PASS Hoàn thành
562 Thạch Nguyễn Bích Hà BEBEIU15052 6 PASS Hoàn thành
563 Nguyễn Trung Chiến IELSIU14007 6 PASS Hoàn thành
564 Lê Xuân Hải BTBTIU17020 7 PASS Hoàn thành
565 Lê Thành Nhân BTBTIU16106 8 PASS Hoàn thành
566 Lê Thành Nhân BTBTIU16106 8 PASS Hoàn thành
567 huỳnh ngọc tú ielsiu17113 8 PASS Hoàn thành
568 Lê Tiến Đạt CECEIU17041 3.5 PASS Chưa hoàn thành
569 PHAN MINH KIM CHÂU IEIEIU16030 6.5 PASS Hoàn thành
570 Võ Yến Linh IELSIU17043 7.5 PASS Hoàn thành
571 Lê Huỳnh Thảo Nhi BABAIU15058 7.5 PASS Hoàn thành
572 Phạm Ngọc Hoài Thương BTBTIU16135 8.5 PASS Hoàn thành
573 Nguyễn Anh Dũng ITITIU17073 7.5 PASS Hoàn thành
574 Huỳnh Thị Lệ Huyền BEBEIU16077 8.5 PASS Hoàn thành
575 Nguyễn Ngọc Minh Thư BTBTIU15091 7.5 PASS Hoàn thành
576 Nguyễn Gia Bảo ITITIU17077 7 PASS Hoàn thành
577 Võ Hoàng Trúc Phương BEBEIU15065 8 PASS Hoàn thành
578 Trần Thị Thu Thảo BTFTIU16053 8 PASS Hoàn thành
579 Trần Hoàng Lan Nhi IELSIU16082 8.5 PASS Hoàn thành
580 Vũ Thị Hằng Nga BEBEIU15071 7 PASS Hoàn thành
581 ĐỖ THỊ KIM DUNG IELSIU16155 8 PASS Hoàn thành
582 Đinh Thị Trúc Giang ENENIU17029 8 PASS Hoàn thành
583 Nguyễn Hữu Quỳnh Như BABAIU16100 6.5 PASS Hoàn thành
584 Đỗ Hạnh Nhân BABAIU17120 8 PASS Hoàn thành
585 LƯU THỊ PHƯƠNG THẢO BTBTIU16123 8 PASS Hoàn thành
586 Nguyễn Khắc Nguyên Khôi BEBEIU16049 8.5 PASS Hoàn thành
587 Phan Hoàng Nam Anh IEIEIU15048 6.5 PASS Hoàn thành
588 TRANG HOÀNG LONG BTBTIU17059 7.5 PASS Hoàn thành
589 Nguyễn Hải Thiên BEBEIU15025 8 PASS Hoàn thành
590 Lê Thanh Hân BTBCIU17004 8 FAIL Hoàn thành (*)
591 Nguyễn Lê Khoa BTBTIU16081 8.5 PASS Hoàn thành
592 Trần Hoàng Khánh Linh BTBTIU17048 7 PASS Hoàn thành
593 Nguyễn Phúc Duy Khang BABAWE17291 5 PASS Hoàn thành
594 Phạm Lê Bách Hợp IELSIU16028 8.5 PASS Hoàn thành
595 Đỗ Ngọc Phương Anh IELSIU16043 8 PASS Hoàn thành
596 Nguyễn Kim Khuyên BABAIU17163 7.5 PASS Hoàn thành
597 Nguyễn Phú Hải Đăng BTBTIU17027 7 PASS Hoàn thành
598 Huỳnh Hữu Thảo Trung BTBCIU16005 7 PASS Hoàn thành
599 NGUYỄN ĐỨC THUẬN AN BEBEIU16136 7 PASS Hoàn thành
600 Vương Thanh Tiến EEACIU17013 8 PASS Hoàn thành
601 Trần Thùy Dương BABAIU14414 6.5 PASS Hoàn thành
602 Trần Thị Thanh Thanh BAFNIU16105 8.5 PASS Hoàn thành
603 Nguyễn Chí Khang CECEIU16010 8.5 PASS Hoàn thành
604 Nguyễn Phúc Phương Trâm BEBEIU17057 8.5 PASS Hoàn thành
605 Phạm Giao Huy ITITIU16031 8 PASS Hoàn thành
606 Trần Ngọc Khánh Linh BAFNIU16055 7.5 PASS Hoàn thành
607 Đỗ Ngọc Thanh Tuyền ITITIU16062 7.5 PASS Hoàn thành
608 Vũ Thị Thúy Trang ENENIU17045 8 PASS Hoàn thành
609 Nguyễn Thị Thảo Mai ENENIU17022 6.5 PASS Hoàn thành
610 Phan Phúc Lộc BEBEIU15049 7.5 PASS Hoàn thành
611 LÊ ĐẶNG MINH TRANG BTBTIU15038 7.5 PASS Hoàn thành
612 Trịnh Nhật Hoàng Anh BAFNIU16032 8.5 PASS Hoàn thành
613 Trương Lê Gia Bảo SESEIU17001 6.5 PASS Hoàn thành
614 Thân Thu Hằng BEBEIU16072 8.5 PASS Hoàn thành
615 Trương Quang Sang EEACIU15043 8 FAIL Chưa hoàn thành
616 HUỲNH BÁCH KHA BTBTIU17036 6 PASS Hoàn thành
617 Nguyễn Minh Đạt BEBEIU16068 8 PASS Hoàn thành
618 Trần Thị Đỗ Oanh BABAIU17060 8 PASS Hoàn thành
619 Lê Phương Uyên BTBCIU16071 8.5 PASS Hoàn thành
620 Trần Hữu Nhật Nam EEEEIU16003 8 PASS Hoàn thành
621 Phạm Quốc Tính BTBTIU17150 7 PASS Hoàn thành
622 Tôn Nữ Vũ Uyên BAFNIU17007 7 PASS Hoàn thành
623 Phan Hoài Ân ITITIU16014 8 PASS Hoàn thành
624 Dang Van Thuy Cuc IELSIU16005 8 PASS Hoàn thành
625 Đoàn Thị Mỹ Hằng BABAIU16028 8.5 PASS Hoàn thành
626 Nguyễn Hoàng Lan BAFNIU17019 8 PASS Hoàn thành
627 Nguyễn Bùi Nguyệt Thanh BAFNIU17020 8.5 PASS Hoàn thành
628 Trương Triệu Minh BABAIU17050 8 PASS Hoàn thành
629 Nguyễn Kim Tuyền BABAIU17088 7 PASS Hoàn thành
630 Trần Chí Thịnh MAMAIU17006 7.5 PASS Hoàn thành
631 Trương Lê Quang Hiếu BEBEIU17007 6.5 PASS Hoàn thành
632 Lê Hải Nam IEIEIU17019 7.5 PASS Hoàn thành
633 NGUYỄN HẢI NGUYÊN ITITIU17109 6 PASS Hoàn thành
634 Tôn Thất Đăng Khoa EEEEIU17006 8 PASS Hoàn thành
635 Đặng Ngọc Thanh Tùng EEACIU17003 6 PASS Hoàn thành
636 Lê Thị Kim Ngân BTFTIU17063 5 PASS Hoàn thành
637 Nguyễn Khắc Minh Quân BEBEIU15026 8 PASS Hoàn thành
638 Hồ Thanh Hoài ITITIU16026 8 PASS Hoàn thành
639 Lương Minh Cường BABAIU17062 8 PASS Hoàn thành
640 Nguyễn Hoàng Lâm ITITIU16038 8 PASS Hoàn thành
641 Bùi Nguyễn Tam Doan BTFTIU17014 7.5 PASS Hoàn thành
642 Huỳnh Thị Thu Ngân BEBEIU16085 8.5 PASS Hoàn thành
643 Trần Phương Thảo IEIEIU17008 7 PASS Hoàn thành
644 CHIÊM QUỐC HÙNG ITITIU17067 7 PASS Hoàn thành
645 Trần Hoàng Việt CECEIU17020 8.5 PASS Hoàn thành
646 Tôn Nữ Hoàng Uyên BABAIU17081 7 PASS Hoàn thành
647 Nguyễn Ngọc Thanh Thương BTARIU16012 8.5 PASS Hoàn thành
648 Nguyễn Minh Đức BAFNIU16041 7.5 PASS Hoàn thành
649 Nguyễn Minh Tiến IELSIU15061 8.5 PASS Hoàn thành
650 Nguyễn Thi Doanh Tâm BABAIU16119 7.5 PASS Hoàn thành
651 Phạm Trọng Hiếu BEBEIU15046 8.5 PASS Hoàn thành
652 Nguyễn Minh Nhật IELSIU17008 8 PASS Hoàn thành
653 Lê Hoàng Khải EEACIU15050 7 PASS Hoàn thành
654 Dương Hoàng Huy CECEIU16038 7.5 PASS Hoàn thành
655 Nguyễn Lê Bình Minh IEIEIU17060 8 PASS Hoàn thành
656 Đặng Diệp Tùng BAFNIU16024 8 PASS Hoàn thành
657 Bùi Hải Yến BTBTIU16162 8.5 PASS Hoàn thành
658 Trần Minh Bảo Nguyên CECEIU17024 7.5 PASS Hoàn thành
659 Nguyễn Thị Bích Ngọc BTBTIU17131 5.5 PASS Hoàn thành
660 Lê Ngọc Hà My BTBCIU17029 8 PASS Hoàn thành
661 Đoàn Tín Đức BEBEIU16041 8 PASS Hoàn thành
662 Nguyễn Nhật Anh IEIEIU16094 8.5 PASS Hoàn thành
663 Nguyễn Hồ Thanh Vân BTBCIU16073 6.5 PASS Hoàn thành
664 Đặng Công Lâm BABAIU16082 7 PASS Hoàn thành
665 Phạm Hoàng Phương Vân btbtiu15119 7.5 PASS Hoàn thành
666 TRẦN KIẾN AN IEIEIU16026 8 PASS Hoàn thành
667 Nguyễn Nhật Nam BTBTIU17137 8 PASS Hoàn thành
668 Trần Kim Thuận BAFNIU16132 8.5 PASS Hoàn thành
669 Vũ Phương Lan BABAWE14232 7.5 PASS Hoàn thành
670 Lý Tố Trinh BTBCIU17023 8.5 PASS Hoàn thành
671 Hồ Gia Khánh IELSIU17009 8 PASS Hoàn thành
672 Lê Thục Đan Trinh IEIEIU16068 8 PASS Hoàn thành
673 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO IELSIU17044 6.5 PASS Hoàn thành
674 Lưu Ngọc Phương BTBTUN17053 8 #N/A Chưa hoàn thành
675 Lê Diệp Phi EEACIU17001 6 PASS Hoàn thành
676 Lê Thành Đại Dương ITITIU14128 6.5 PASS Hoàn thành
677 Nguyễn Thị Thu Hoài BABAIU17146 7.5 PASS Hoàn thành
678 Nguyễn Thị Thu Hoài BABAIU17146 7.5 PASS Hoàn thành
679 Nguyễn Minh Đức BTBTUN17002 8 PASS Hoàn thành
680 Trần Hoàng Diễm Vy BABAIU16142 7.5 PASS Hoàn thành
681 TỐNG THỊ THU UYÊN BEBEIU15054 8.5 PASS Hoàn thành
682 NGUYỄN HỮU BẢO NGÂN CECEIU17050 7 PASS Hoàn thành
683 Nguyễn Hữu Tuyến EEACIU17055 8 PASS Hoàn thành
684 Phạm Minh Hoàng BAFNIU15118 8 PASS Hoàn thành
685 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân BTBTIU17083 5.5 PASS Hoàn thành
686 Nguyễn Minh Nhi BTBTIU14166 6.5 PASS Hoàn thành
687 Trần Dự Hào BTBTUN17033 8 PASS Hoàn thành
688 Tô Minh Anh BTBTIU17066 7.5 PASS Hoàn thành
689 CHÂU KHÁNH LINH IELSIU16067 8.5 PASS Hoàn thành
690 Nguyễn Thị Diệu Hân IEIEIU15036 6.5 PASS Hoàn thành
691 Phan Vũ Nhật Linh IELSIU17115 8 PASS Hoàn thành
692 Phan Phúc Lộc BEBEIU15049 7.5 PASS Hoàn thành
693 Từ Gia Năng BABAIU17092 8 PASS Hoàn thành
694 Võ Thị Kim Hoàng BABAIU15266 7.5 PASS Hoàn thành
695 LÊ HỒ HẢI YẾN ENENIU17014 7.5 PASS Hoàn thành
696 Lã Mạnh Cường BTARIU13085 6 PASS Hoàn thành
697 Lê Nguyễn Thu Ngân ENENIU17005 7.5 PASS Hoàn thành
698 Trần Ngọc Minh Tú IEIEIU15056 5 PASS Hoàn thành
699 Tất Thục Ân BEBEIU17044 8.5 PASS Hoàn thành
700 Đàm Ngọc Trâm BTFTIU16056 6 PASS Hoàn thành
701 Nguyễn Thảo Vy IELSIU17081 7.5 PASS Hoàn thành
702 Nguyễn Lưu Thanh Thảo IEIEIU17018 8 PASS Hoàn thành
703 Nguyễn Quang Minh BTBTIU17082 7 PASS Hoàn thành
704 Nguyễn Thuỳ Dương BABAIU17101 6.5 PASS Hoàn thành
705 Thái Chí Hùng BTBTIU16073 8 PASS Hoàn thành
706 Trần Quang Mẫn BTFTIU17087 8 PASS Hoàn thành
707 Đào Nguyễn Như Quỳnh BTBTIU17075 8.5 PASS Hoàn thành
708 Nguyễn Lê Tiến SESEIU16013 6.5 PASS Hoàn thành
709 Nguyễn Minh Tiến IELSIU17004 7.5 PASS Hoàn thành
710 Võ Thị Cẩm Duyên BEBEIU16067 8.5 PASS Hoàn thành
711 Nguyễn Phương Ngọc BAFNIU16014 8.5 PASS Hoàn thành
712 Đinh Kim Ngân EVEVIU17008 8.5 PASS Hoàn thành
713 Võ Thanh Chương EEACIU17028 7 PASS Hoàn thành
714 Nguyễn Thị Tường Vy MAMAIU17034 6.5 PASS Hoàn thành
715 Dương Bảo Châu BTBTIU16055 8 PASS Hoàn thành
716 Nguyễn Quang Huy BEBEIU17054 8 PASS Hoàn thành
717 Vũ Việt Hằng Nga IELSIU17019 8.5 PASS Hoàn thành
718 Đỗ Anh Lâm ITITIU16037 8 PASS Hoàn thành
719 Phạm Quang Lộc ITITIU16107 7 PASS Hoàn thành
720 Trần nguyễn thanh nhi Ieieiu16087 6 PASS Hoàn thành
721 Lê Quang Phúc BEBEIU16024 8 PASS Hoàn thành
722 Bùi Hồng Hạnh BABAIU17110 8.5 PASS Hoàn thành
723 Trần Phương Dung BTFTIU16089 7.5 PASS Hoàn thành
724 Đỗ Mỹ Uyên IELSIU17013 8 PASS Hoàn thành
725 Lê Tuấn ITITIU16142 8 PASS Hoàn thành
726 Chung Van Phuong SESEIU17010 6.5 PASS Hoàn thành
727 Đỗ Xuân Huy CECEIU16039 8 PASS Hoàn thành
728 Võ Khánh Vân BTBTIU17012 6.5 PASS Hoàn thành
729 Nguyễn Chí Thanh CECEIU16050 7.5 PASS Hoàn thành
730 Lê Hồng Anh MAMAIU16025 7.5 PASS Hoàn thành
731 Vu Tien Dinh Ceceiu16035 8 PASS Hoàn thành
732 Nguyễn Hoàng Chương CECEIU16032 6 PASS Hoàn thành
733 NGUYỄN HOÀNG GIA CECEIU16005 6 PASS Hoàn thành
734 Nguyễn Phạm Quốc Khánh BAFNIU16127 8.5 PASS Hoàn thành
735 Bùi Nguyễn Quang Minh Ceceiu16043 6 PASS Hoàn thành
736 Nguyễn Hồ Phúc Long BTARIU16028 7 PASS Hoàn thành
737 NGUYỄN PHƯƠNG ANH MAMAIU16027 7.5 PASS Hoàn thành
738 Lâm Khánh Duy IEIEIU17002 7 PASS Hoàn thành
739 Phạm Thị Thanh Thủy BTBTIU17087 7 PASS Hoàn thành
740 Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc BEBEIU16121 8 PASS Hoàn thành
741 Ngô Thị Hồng Nhung MAMAIU16017 7.5 PASS Hoàn thành
742 VŨ HẢI AN BABAIU15267 8 PASS Hoàn thành
743 Đặng Vi Anh IELSIU17126 8 PASS Hoàn thành
744 Lâm Bảo Đệ EEACIU17022 8 PASS Hoàn thành
745 Mai Thị Quyên mamaiu16049 7.5 PASS Hoàn thành
746 Bùi Quốc Dương BTBTIU17160 7.5 PASS Hoàn thành
747 Lý Đình Thiên Kim BTBTIU16086 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
748 Hứa Quang Minh IEIEIU16011 8 PASS Hoàn thành
749 Nguyễn Thị Thúy Vy BABAIU16206 6.5 PASS Hoàn thành
750 Nguyễn Hữu Thiên Như BAFNIU16065 7.5 PASS Hoàn thành
751 Lê Phạm Phương Anh IEIEIU16027 8.5 PASS Hoàn thành
752 Trần Như Trí BAFNIU15153 7.5 PASS Hoàn thành
753 Lê Hồng Sơn Nam BTBTIU16097 8.5 PASS Hoàn thành
754 Nguyễn Minh Khoa BABAIU17112 7 PASS Hoàn thành
755 Lý Đình Thiên Kim BTBTIU16086 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
756 Nguyễn Hải Yến Ly IELSIU17119 8 PASS Hoàn thành
757 Doan Ho Nam Phuong MAMAIU16048 7.5 PASS Hoàn thành
758 Nguyễn Thị Thu Xuyên ITITIU16063 7.5 PASS Hoàn thành
759 Trương Lê Nguyên BTFTIU16077 8.5 PASS Hoàn thành
760 Pham Tấn Đạt EEACIU17037 8 PASS Hoàn thành
761 Mai Nguyên Quốc BTBCIU16060 8 PASS Hoàn thành
762 Đặng Thị Thu Khiết BEBEIU17015 7 PASS Hoàn thành
763 Phạm Thị Hà BTFTIU17015 6.5 PASS Hoàn thành
764 Lê Mỹ Trà My IELSIU17120 8 PASS Hoàn thành
765 Phạm Ngọc Đan Thanh BTBTIU17015 8 PASS Hoàn thành
766 Nguyễn Đình Xuân Vinh BEBEIU16115 8 PASS Hoàn thành
767 Nguyễn Ngọc Tố Quyên IEIEIU17028 7.5 PASS Hoàn thành
768 Nguyễn Dương Tú Quỳnh BEBEIU17018 7 PASS Hoàn thành
769 Nguyễn Thị Ngọc Nhi BTBTIU16109 8 PASS Hoàn thành
770 Vũ Tất Hoàng BTBCIU17046 7.5 PASS Hoàn thành
771 PHAN PHẠM UYÊN NHI BABAIU16176 7.5 PASS Hoàn thành
772 Vĩnh Thịnh BTBTIU16129 8 PASS Hoàn thành
773 Lê Minh Thùy BABAIU17156 7.5 PASS Hoàn thành
774 Nguyễn Việt Khánh BAFNIU17050 7.5 PASS Hoàn thành
775 Trần Quốc Lâm MAMAIU16038 6.5 PASS Hoàn thành
776 Lương Đại Tín BEBEIU16105 8 PASS Hoàn thành
777 Phạm Thị Minh Thư BABAIU16212 6.5 FAIL Chưa hoàn thành
778 Ngô Đình Khôi ITITIU16035 7.5 PASS Hoàn thành
779 Đào Thị Thúy Vân IELSIU17091 6.5 PASS Hoàn thành
780 Nguyễn Ngọc Hà My BABAIU16168 7 PASS Hoàn thành
781 Nguyễn Xuân Dung BEBEIU16013 7.5 PASS Hoàn thành
782 Hầu Văn Tùng SESEIU16004 8.5 PASS Hoàn thành
783 Lê Đoàn Kim Linh BABAIU17124 8 PASS Hoàn thành
784 Nguyễn Như Ý IELSIU17049 7 PASS Hoàn thành
785 Nguyễn Vân Quỳnh IELSIU16153 8 PASS Hoàn thành
786 Nguyễn Thị Uyển Nhi IELSIU17056 7 PASS Hoàn thành
787 Tôn Nữ Bảo Thư BABAIU17100 8.5 PASS Hoàn thành
788 Lê Thị Kim Ngân IELSIU16017 8.5 PASS Hoàn thành
789 Nguyễn Đặng Phước Ngọc BTBTIU17115 7.5 PASS Hoàn thành
790 Hầu Văn Tùng SESEIU16004 8.5 PASS Hoàn thành
791 Trần Duy Quang BAFNIU16069 8.5 PASS Hoàn thành
792 Phạm Quốc Thắng IELSIU16036 7 PASS Hoàn thành
793 Nguyễn Hải Anh Thư BEBEIU16101 7 PASS Hoàn thành
794 Trần Nguyễn Anh Toàn BEBEIU15058 8.5 PASS Hoàn thành
795 Hoàng Minh Anh BTBTUN16047 8.5 PASS Hoàn thành
796 Huynh Loan Thao SESEIU15001 8.5 PASS Hoàn thành
797 Lê Nguyễn Thanh Duyên BEBEIU16040 8 PASS Hoàn thành
798 Nguyễn Thị Hồng Phúc MAMAIU16047 7.5 PASS Hoàn thành
799 Nguyễn Vũ Đức Lâm ITITIU17099 8.5 PASS Hoàn thành
800 Nguyễn Thái Phương Thảo BEBEIU17034 7 PASS Hoàn thành
801 Đỗ Thị Thanh Tuyền IELSIU16111 8.5 PASS Hoàn thành
802 Nguyễn Đại Hải BABAIU15279 7.5 PASS Hoàn thành
803 Nguyễn Vũ Hiếu Nghĩa babaiu16094 5.5 PASS Hoàn thành
804 Lê Gia Vỹ ITITIU16149 7.5 PASS Hoàn thành
805 Nguyễn Ngọc Bảo Châu IEIEIU16075 7 PASS Hoàn thành
806 Vũ Hoàng Long EVEVIU17002 7.5 PASS Hoàn thành
807 Lê Quốc Vũ ITITIU17102 8.5 PASS Hoàn thành
808 Nguyễn Nhựt Anh IEIEIU16028 7 PASS Hoàn thành
809 Ngô Lê Huy BEBEIU16076 8 PASS Hoàn thành
810 Lê Nguyễn Hoàng Ngọc IELSIU16136 7.5 PASS Hoàn thành
811 Bùi Thị Xuân Hòa BEBEIU16074 8 PASS Hoàn thành
812 Nguyễn Thị Thảo Nhung BTBTIU14171 6.5 PASS Hoàn thành
813 Vũ Hoàng Minh Triết EEEEIU17004 8 PASS Hoàn thành
814 Đỗ Thái Anh Huy ITITIU16095 6.5 PASS Hoàn thành
815 Nguyễn Thị Thảo Vân BABAWE15393 7 PASS Hoàn thành
816 Đoàn Trọng Nhân ITITIU16011 7 PASS Hoàn thành
817 Ngô Xuân Quỳnh Mai BTBCIU17030 8 PASS Hoàn thành
818 Huỳnh Nhã Đình BABAIU15296 7.5 PASS Hoàn thành
819 Lê Đức Tâm Ielsiu16091 8 PASS Hoàn thành
820 Bùi Nguyễn Quỳnh Linh BAFNIU15193 8 PASS Hoàn thành
821 NGUYỄN NGỌC GIANG THANH BTFTIU17073 6.5 PASS Hoàn thành
822 Phạm thùy Ngọc Trâm IELSIU16154 7.5 PASS Hoàn thành
823 NGUYỄN PHƯƠNG LÂM BTFTIU17062 7 PASS Hoàn thành
824 Trần Khánh Duy EVEVIU17011 7.5 PASS Hoàn thành
825 Bùi Hiếu Nghĩa BEBEIU16021 8.5 FAIL Chưa hoàn thành
826 Nguyễn Duy Quang ITITIU16009 7.5 PASS Hoàn thành
827 PHAN THIỆN PHÚC BABAIU16178 7 PASS Hoàn thành
828 ĐỖ MINH HOÀNG ITITIU17015 7 PASS Hoàn thành
829 Nguyễn Thảo Thục Trân BTFTIU14100 5 PASS Hoàn thành
830 Ung Đoàn Thùy Linh BABAIU16167 8.5 PASS Hoàn thành
831 Trần Huỳnh Thảo Ngọc BABAIU17057 7 PASS Hoàn thành
832 Nguyễn Bảo Phúc BEBeIU15022 8.5 PASS Hoàn thành
833 Nguyễn Thị Thu Vân BABAIU15274 6.5 PASS Hoàn thành
834 Nguyễn Minh Thảo Bafniu16106 7.5 PASS Hoàn thành
835 Trịnh Quốc Long EEACIU16020 7.5 PASS Hoàn thành
836 Nguyễn Hồng Thảo ITITIU17074 5 PASS Hoàn thành
837 Nguyễn Việt Duẩn EEACIU16008 8 PASS Hoàn thành
838 Nguyễn Đức Gia Huy BTBTIU17161 6.5 PASS Hoàn thành
839 Kiều Mai Oanh IELSIU17094 8 PASS Hoàn thành
840 Lê Kim Long SESEIU16009 7.5 PASS Hoàn thành
841 Trần Ngọc Yến Vi IEIEIU16004 6.5 PASS Hoàn thành
842 Huỳnh Vũ Anh Minh IEIEIU17076 7 FAIL Chưa hoàn thành
843 Trần Ngọc Phương Trang BAFNIU16080 5.5 PASS Hoàn thành
844 TRẦN HOÀI THƯƠNG BABAIU17018 8 PASS Hoàn thành
845 Hồ Lê Minh Huy BABAIU17051 8 PASS Hoàn thành
846 Phạm Diễm Phúc BTARIU17036 7 PASS Hoàn thành
847 DIỆP YẾN LAN ENENIU17025 7.5 PASS Hoàn thành
848 Phan Ngọc Trân ENENIU17016 7.5 PASS Hoàn thành
849 Đỗ Thị Xuân Thuỳ BTFTIU16085 5 PASS Hoàn thành
850 Bùi Bảo Trâm EEEEIU17021 8 PASS Hoàn thành
851 Trần Minh Tuấn IELSIU17028 8 PASS Hoàn thành
852 LÊ NGUYỄN LÊ NGUYỄN BABAIU16095 7.5 PASS Hoàn thành
853 Trương Thị Huyền Diệu BABAIU16055 7.5 PASS Hoàn thành
854 Nguyễn Phương An IELSIU17051 6.5 FAIL Chưa hoàn thành
855 Nguyễn Trường Bảo Nghi MAMAIU16016 8 PASS Hoàn thành
856 LÊ QUANG TÚ CECEIU16052 6 PASS Hoàn thành
857 Ông Ngọc Lộc BABAIU16087 8 PASS Hoàn thành
858 Trần Phương Nhã Uyên IEIEIU17050 7 PASS Hoàn thành
859 Nguyễn Trịnh Thảo Huyền IEIEIU17023 8.5 PASS Hoàn thành
860 Bùi Hoàng Nam BEBEIU15003 8.5 PASS Hoàn thành
861 Lê Huy Hoàng EEACIU15014 7.5 PASS Hoàn thành
862 Trần Uyên Phương BAFNIU16121 8.5 PASS Hoàn thành
863 Nguyen Thi Nhat Le ielsiu17087 7 PASS Hoàn thành
864 Trần Phương Như Quỳnh BTBCIU17055 8 PASS Hoàn thành
865 Trần Hữu Khánh BABAIU17139 5.5 PASS Hoàn thành
866 Lê Đăng Quang BAFNIU17065 8 PASS Hoàn thành
867 Nguyễn Hoàng Vân Anh IELSIU17022 8 PASS Hoàn thành
868 Hồ Hoàng Thanh Tùng BTBTIU17068 8 PASS Hoàn thành
869 Trần Nguyễn Ngọc Linh IELSIU16069 8 PASS Hoàn thành
870 Hoàng Châu Khánh Ly IELSIU17053 8 PASS Hoàn thành
871 Hà Thị Lưu Ly IELSIU17102 8 PASS Hoàn thành
872 Nguyễn Phan Hoàng Tú ITITIU17028 8.5 PASS Hoàn thành
873 Trần Ngọc Anh Quân ITITIU17006 8 PASS Hoàn thành
874 Nguyễn Thị Diễm Hương BTARIU16008 8.5 PASS Hoàn thành
875 Trương Nguyễn Kim Ngân BTBCIU17005 8 PASS Hoàn thành
876 Huỳnh Châu Phương Anh IELSIU16044 8.5 PASS Hoàn thành
877 Hà Nguyễn Yến Nhi BEBEIU16088 8.5 PASS Hoàn thành
878 LAM TUYET TRINH BEBEIU15074 7.5 PASS Hoàn thành
879 Huỳnh Minh Vy BEBEIU15013 5 PASS Hoàn thành
880 Ngô Tuấn An BEBEIU16061 8.5 PASS Hoàn thành
881 Nguyễn Thị Ánh Dương BTFTIU16062 8.5 PASS Hoàn thành
882 Vũ Tuyết Nhung BABAIU17053 7 PASS Hoàn thành
883 Bùi Đào Mai Hương Ieieiu17039 6 PASS Hoàn thành
884 Trương Bảo Linh BABAIU17140 8 PASS Hoàn thành
885 Trương Bảo Linh BABAIU17140 8 PASS Hoàn thành
886 Trần Hồng Gia Bảo Bebeiu16126 8.5 PASS Hoàn thành
887 Lê Ngọc Thanh bafniu16072 7 PASS Hoàn thành
888 Vũ Đức Hiền BABAIU16071 8 PASS Hoàn thành
889 Lê Hoàng Minh Trung BEBEIU17030 8 PASS Hoàn thành
890 Nguyễn Vũ Duy ITITIU16006 7.5 PASS Hoàn thành
891 Trần Huỳnh Minh Triết EEEEIU17041 8 PASS Hoàn thành
892 Hồ Quang Hiển EVeviu17012 5.5 PASS Hoàn thành
893 Lê Minh Quân EEACIU17054 8 PASS Hoàn thành
894 Đào Đình Tú EEACIU17053 8 PASS Hoàn thành
895 Lê Ngọc Thơ BAFNIU16073 8 PASS Hoàn thành
896 Trần Ngọc Minh Thư BABAIU17002 6 PASS Hoàn thành
897 Trần Hồng Khang Linh BABAIU16166 7 PASS Hoàn thành
898 Pham Thi Thanh Lan btbtiu17147 7.5 PASS Hoàn thành
899 Lương Minh Tuệ Phương ENENIU17041 5.5 PASS Hoàn thành
900 Võ Hoàng My BAFNIU15171 7.5 PASS Hoàn thành
901 Tăng Tiến Thiên ceceiu17010 6.5 PASS Hoàn thành
902 Nguyễn Quang Duy BABAIU16015 7.5 PASS Hoàn thành
903 Lê Vũ Như Minh BTFTIU16017 8.5 PASS Hoàn thành
904 Nguyễn Duy Anh MAMAIU15017 7.5 PASS Hoàn thành
905 Nguyễn Thị Kim Loan BAFNIU15102 7.5 PASS Hoàn thành
906 Lê Huỳnh Nhật Nhi BABAiu16225 7 PASS Hoàn thành
907 Lăng Phương Thảo BABAIU16123 8 PASS Hoàn thành
908 Chung Minh Nhat ITITIU17012 7 FAIL Chưa hoàn thành
909 Trương Minh Huyền IELSIU17105 8 PASS Hoàn thành
910 Nguyễn Thị Yến Nhi BEBEIU16123 8.5 PASS Hoàn thành
911 Điêu Ngọc Diệp BAFNIU16005 8 PASS Hoàn thành
912 Lưu Thanh Ngân BEBEIU16005 8.5 PASS Hoàn thành
913 Nguyễn Minh Hiếu ielsiu17015 6 PASS Hoàn thành
914 Phạm Hồng Thanh Lam BTFTIU17023 7.5 PASS Hoàn thành
915 Trần Nguyễn Trân Châu IELSIU17039 8 PASS Hoàn thành
916 Nguyen Thi Thanh Tham BEBEIU16099 8.5 PASS Hoàn thành
917 Nguyễn Cẩm Anh BAFNIU16029 8 PASS Hoàn thành
918 NGÔ THỤC NHI BAFNIU16016 8 PASS Hoàn thành
919 Ôn Thượng Vĩ BTBTIU16153 5.5 PASS Hoàn thành
920 NGUYỄN CHÍ BẢO IELSIU17069 8 PASS Hoàn thành
921 Võ Sang BABAIU16046 8 PASS Hoàn thành
922 Đỗ Trần Thanh Thảo BTFTIU17054 6.5 PASS Hoàn thành
923 Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân BTFTIU17020 8.5 PASS Hoàn thành
924 Nguyễn Thị Bảo Trâm IEIEIU16067 7.5 PASS Hoàn thành
925 Phan Minh Tuyền BTBTIU17151 7.5 PASS Hoàn thành
926 Nguyễn Đoàn Xuân An BTFTIU17035 7.5 PASS Hoàn thành
927 Nguyễn Thị Huệ Anh seseiu17012 7 PASS Hoàn thành
928 Lê Xuân Hiếu BEBEIU15019 7 PASS Hoàn thành
929 Nguyễn Minh Thông BAFNIU17070 8.5 PASS Hoàn thành
930 Nguyễn Thanh Xuân Tùng ITITIU16144 8 PASS Hoàn thành
931 Phạm Tuấn Huy BTBTIU16007 7 PASS Hoàn thành
932 Nguyễn Lê Gia Hân BABAIU15290 7.5 PASS Hoàn thành
933 NGUYỄN HỒNG ĐÀO BAFNIU17046 8.5 PASS Hoàn thành
934 Nguyễn Ngọc Thiên Kim BTBTIU17093 8 PASS Hoàn thành
935 Đỗ Bảo Long BTBTIU17079 8.5 PASS Hoàn thành
936 Trần Hoàng Phi MAMAIU17002 7.5 PASS Hoàn thành
937 Đỗ Nguyễn Quốc Hùng IEIEIU17077 7 PASS Hoàn thành
938 Nguyễn Thanh Khang Mamaiu16036 7.5 PASS Hoàn thành
939 Huỳnh Thị Mỹ Phương IEIEIU16059 8.5 PASS Hoàn thành
940 Trương Phú Lễ BTBCIU15061 8.5 PASS Hoàn thành
941 Trần Quế Trinh BTFTIU17025 6.5 PASS Hoàn thành
942 Trương Minh Tiến IELSIU17016 8 PASS Hoàn thành
943 Đào Hương Giang ENENIU17028 7.5 PASS Hoàn thành
944 Trần Nguyễn Hoàng Hiệp EEEEIU16055 8 PASS Hoàn thành
945 Nguyễn Hoàng Lâm IEIEIU16010 8 PASS Hoàn thành
946 HUỲNH ĐOÀN NHƯ HUYỀN BTBTIU14329 8 PASS Hoàn thành
947 Trương Đình Triết ceceiu13032 8 PASS Hoàn thành
948 PHAN VŨ DIỄM QUỲNH BABAIU17001 6 PASS Hoàn thành
949 Huỳnh Ngọc Hải IELSIU17054 6 PASS Hoàn thành
950 Nguyễn Trọng Hải BEBEIU16070 6 PASS Hoàn thành
951 Châu Tuấn Cường IEIEIU16005 8 PASS Hoàn thành
952 Trần Lê Hải Đăng EEACIU17056 8 PASS Hoàn thành
953 Nguyễn thành an Btariu14091 8.5 PASS Hoàn thành
954 Lê Phương Hiền BEBEIU16008 8.5 PASS Hoàn thành
955 Nguyễn Thị Hải Vân IELSIU17067 7 PASS Hoàn thành
956 Nguyễn Trương Tiến Thành CECEIU17016 7.5 PASS Hoàn thành
957 Lương Kim Thủy BAFNIU16108 7.5 PASS Hoàn thành
958 Vũ Lê Mai Thảo BABAIU16185 7.5 PASS Hoàn thành
959 Trần Khánh Vinh Bebeiu17009 7.5 PASS Hoàn thành
960 Nguyễn Anh Khoa CECEIU17019 7 PASS Hoàn thành
961 Đặng Phương Dung BTBCIU17012 8 PASS Hoàn thành
962 Nguyễn Tiến Sỹ EEEEIU15045 4.5 #N/A Chưa hoàn thành
963 Lê Ngọc Trâm BEBEIU16107 8.5 PASS Hoàn thành
964 Vũ Duy Quang IEIEIU17096 8 #N/A Chưa hoàn thành
965 Võ Trần Thúy Nga BABAIU17162 7.5 PASS Hoàn thành
966 Lại Thị Tường Vy IEIEIU16022 8 PASS Hoàn thành
967 Nguyễn Thanh Tùng BTBTIU16148 6 PASS Hoàn thành
968 Kim Anh Như BABAIU16216 8 PASS Hoàn thành
969 Xa Khiết Mẫn MAMAIU16040 7.5 PASS Hoàn thành
970 Nguyễn Phan Đức Tài IELSIU15116 6.5 PASS Hoàn thành
971 Tào Thái Sang BTBTIU17124 8 PASS Hoàn thành
972 Trần Khánh Thư BTBTIU16134 8 PASS Hoàn thành
973 Nguyễn Như Hiếu BABAIU16073 6 PASS Hoàn thành
974 Li Hy Hào ITITIU17027 6.5 PASS Hoàn thành
975 Đinh Thị Phương Linh BAFNIU17015 7 PASS Hoàn thành
976 Nguyễn Đình Phú BABAIU16104 7.5 PASS Hoàn thành
977 Phạm Trương Bảo Uyên BABAIU17151 6.5 PASS Hoàn thành
978 Trần Đình Huy BTBTIU16075 8.5 PASS Hoàn thành
979 Đồng Đức Huy BEBEIU16045 8 PASS Hoàn thành
980 Đinh Quang Linh ITITIU17013 7.5 PASS Hoàn thành
981 Trần Khánh Thư BTBTIU16134 8.5 PASS Hoàn thành
982 Nguyễn Phúc Đạt SESEIU16030 8.5 PASS Hoàn thành
983 Nguyễn Duy Anh MAMAIU15017 7.5 PASS Hoàn thành
984 Tống Hồng Phúc IEIEIU16015 8.5 PASS Hoàn thành
985 Nguyễn Trần Bảo Trân BTBTIU17077 8 PASS Hoàn thành
986 HUỲNH THỊ LỆ HẰNG BTBTIU16063 6.5 PASS Hoàn thành
987 Hoàng Thị Hồng Hạnh BTBTIU16168 6 PASS Hoàn thành
988 Lương Kim Vi BAFNIU16083 8.5 PASS Hoàn thành
989 Huỳnh Thị Kiều Trinh IEIEIU17064 6.5 PASS Hoàn thành
990 Trần Đức Khánh Tân IELSIU17023 8 PASS Hoàn thành
991 Lê Ngọc Vân Như IELSIU17060 8 PASS Hoàn thành
992 VÕ THỊ MINH THƯ IELSIU17050 8 PASS Hoàn thành
993 Trần Lê Huy Cảnh IELSIU17029 6 PASS Hoàn thành
994 Nguyễn Lê Cát Quỳnh IELSIU17027 8 PASS Hoàn thành
995 Lê Anh Minh IEIEIU17041 8 PASS Hoàn thành
996 Phạm Thanh Xuân IELSIU17034 8 PASS Hoàn thành
997 Phạm Trần Minh Thuỷ IELSIU17006 8 PASS Hoàn thành
998 Nguyễn Minh Khôi IELSIU17032 8 PASS Hoàn thành
999 Phan Thúy Quỳnh Lan IELSIU17082 8 PASS Hoàn thành
1000 Nguyễn Trần Quang Linh IELSIU17036 6 PASS Hoàn thành
1001 Nguyễn Huy Trọng Nhân IELSIU17045 8 PASS Hoàn thành
1002 Huynh Minh Binh IELSIU16120 8 PASS Hoàn thành
1003 Lê Nhật Toàn EEEEIU16034 8.5 PASS Hoàn thành
1004 Nguyễn Nhật Thịnh BTBTIU17162 7.5 PASS Hoàn thành
1005 Trần Thuỳ Linh ENENIU17034 7.5 PASS Hoàn thành
1006 Lý Trường Phan Thư BTBTIU14363 7.5 PASS Hoàn thành
1007 Trần Thị Bảo Yến btbtiu16194 7 PASS Hoàn thành
1008 Nguyễn Minh Hưng BEBEIU15029 8.5 PASS Hoàn thành
1009 Đinh Quốc Thịnh BEBEIU16100 8 PASS Hoàn thành
1010 Trần Chính Phùng IEIEIU16017 8 PASS Hoàn thành
1011 LÝ TÚ ANH IELSIU17042 6 PASS Hoàn thành
1012 Tạ Thị Thu Hà BABAIU17114 7 PASS Hoàn thành
1013 Võ Thị Tú Uyên BTBTIU17038 8.5 PASS Hoàn thành
1014 Trần Thị Vân Anh BTARIU17031 8 PASS Hoàn thành
1015 Nguyễn Hoàng Thu Uyên IELSIU17103 8 PASS Hoàn thành
1016 Đinh Thanh Quang IEIEIU17042 8 PASS Hoàn thành
1017 Nguyễn Thị Tú Minh BTBTIU15106 7.5 PASS Hoàn thành
1018 Gín Sâu Phắn IELSIU16138 8.5 #N/A Chưa hoàn thành
1019 Lê Thuỳ Trang MAMAIU16057 8 PASS Hoàn thành
1020 Phạm Ngọc Minh Hào IELSIU15085 8.5 PASS Hoàn thành
1021 Tạ Ánh Dương IEIEIU17049 8 PASS Hoàn thành
1022 Nguyễn Lâm Quang BEBEIU17004 7.5 PASS Hoàn thành
1023 Nguyễn Thị Mai Thi BABAIU17056 6 PASS Hoàn thành
1024 Phan Lê mẫn Tú IELSIU16147 7.5 PASS Hoàn thành
1025 Quách Ngọc Thảo Ngân BEBEIU17013 8 PASS Hoàn thành
1026 Lê Phúc Hoàng Anh BEBEIU17043 7.5 PASS Hoàn thành
1027 Hứa Kim Dao EEEEIU16044 8.5 PASS Hoàn thành
1028 Nguyễn Hoàng Kiệt Eeaciu15021 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
1029 Lê Nguyên Thái Trường BABAIU15067 8 PASS Hoàn thành
1030 Nguyễn Thị Phương Thùy IELSIU16100 7.5 PASS Hoàn thành
1031 Phùng Huy Hoàng BTBTIU16023 8 PASS Hoàn thành
1032 Nguyễn Thảo Vy BABAIU17069 8 PASS Hoàn thành
1033 PHẠM NGỌC BẢO TRÂM ENENIU17021 7 PASS Hoàn thành
1034 Nguyễn Hữu Thông BTBTIU14225 7 PASS Hoàn thành
1035 Nguyễn Ngô Anh Trường BEBEIU16112 8.5 PASS Hoàn thành
1036 Lê Quang Trí BAFNIU16130 8 FAIL Chưa hoàn thành
1037 Lê Nguyễn Hoàng Vinh IEIEIU16072 8 PASS Hoàn thành
1038 Nguyễn Phan Hùng Thuận ITITIU16130 8 PASS Hoàn thành
1039 Nguyễn Thị Thúy Ngân BAFNIU16101 7.5 PASS Hoàn thành
1040 Nguyễn Tiến Dũng CECEIU17023 7.5 PASS Hoàn thành
1041 Ngo Gia Hy EEACIU16016 7 PASS Hoàn thành
1042 Nguyễn Mỹ Linh BABAIU14403 8 PASS Hoàn thành
1043 Nguyễn Huỳnh Duy Khôi IELSIU16156 8 PASS Hoàn thành
1044 Lã Tiến Thành IELSIU17025 7 PASS Hoàn thành
1045 Vũ Ngọc Nhật Linh BAFNIU17030 8 PASS Hoàn thành
1046 Trương Minh Hiếu BTFTIU17013 6.5 PASS Hoàn thành
1047 Nguyễn Văn Minh Trí IELSIU16106 8.5 PASS Hoàn thành
1048 Trần Gia Hân BAFNIU17054 7.5 PASS Hoàn thành
1049 Đặng Lê Như Hoàng BABAIU17065 7 PASS Hoàn thành
1050 Đỗ Phương Anh BTBCIU17007 7.5 PASS Hoàn thành
1051 Nguyễn Lai Thanh Trúc EVEVIU17004 8 PASS Hoàn thành
1052 Bùi Dịu Cẩm Tiên BABAIU17027 7.5 PASS Hoàn thành
1053 Phạm Hoàng Linh EEEEIU15050 7 PASS Hoàn thành
1054 Trần Ngọc Hân Babaiu17048 7 PASS Hoàn thành
1055 Võ Thành Nhân BTBTIU17118 7.5 PASS Hoàn thành
1056 Lê Bùi Gia Huy MAMAIU16034 7.5 PASS Hoàn thành
1057 Hoàng Anh Tú BTBTIU16144 6 PASS Hoàn thành
1058 Nguyễn Quang Trực BTBTIU15186 8 PASS Hoàn thành
1059 Lê Hoàng Tường Vi EVEVIU17014 7 PASS Hoàn thành
1060 Nguyễn Phúc Nguyên BTFTIU16046 9 PASS Hoàn thành
1061 Trần Lê Minh Trung ITITIU16138 8 PASS Hoàn thành
1062 Lưu Vũ Phương Anh BABAIU15088 8 PASS Hoàn thành
1063 Lâm Đỗ Trúc Phương BTBTIU16212 8 #N/A Chưa hoàn thành
1064 Đào Ngọc Lan Nhi IEIEIU17027 7 PASS Hoàn thành
1065 Trần Quốc Bảo IEIEIU17051 7 PASS Hoàn thành
1066 Nguyễn Hoàng Hạnh Nguyên BTBTIU15078 6 PASS Hoàn thành
1067 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG BTBCIU17053 7 PASS Hoàn thành
1068 Lý Tiểu Quân BAFNIU15064 7.5 PASS Hoàn thành
1069 Nguyễn Mai Thy BTFTIU15046 8 PASS Hoàn thành
1070 Nguyễn Thúy Vy IEIEIU16023 7.5 PASS Hoàn thành
1071 Huỳnh Phạm Hoài Thương BAFNIU17058 8 PASS Hoàn thành
1072 Trương Thái Mỹ Nhi IEIEIU15067 6 PASS Hoàn thành
1073 nguyen phuong vy babaiu16140 6.5 PASS Hoàn thành
1074 Đỗ Thị Kiều Oanh BABAIU16102 8.5 PASS Hoàn thành
1075 ĐẶNG THỊ MỸ KIỀU ENENIU17042 7.5 PASS Hoàn thành
1076 Phạm Phối Như BEBEIU17046 6.5 PASS Hoàn thành
1077 Trịnh Thị Xuân BTBTIU15160 8.5 PASS Hoàn thành
1078 Nguyễn Công Diệm BABAIU17084 8.5 PASS Hoàn thành
1079 Trần Thị Như Quỳnh BTFTIU17070 7.5 PASS Hoàn thành
1080 Vũ Tùng Dương ITITIU16019 6.5 PASS Hoàn thành
1081 Phạm Quốc Thịnh BTBTIU14223 8 PASS Hoàn thành
1082 Nguyễn Phạm Minh Nhựt IELSIU16083 8.5 PASS Hoàn thành
1083 Nguyễn Thị Yến Nhi BEBEIU16123 8.5 PASS Hoàn thành
1084 NGUYỄN ĐÀM MINH TRÚC BTBCIU15021 8 PASS Hoàn thành
1085 Nguyễn Trần Chí Hiếu ITITIU17110 6.5 PASS Hoàn thành
1086 NGUYỄN THANH THẢO BTBTIU16199 8 PASS Hoàn thành
1087 NGÔ ĐẶNG YẾN NHI BTBTIU17040 6 PASS Hoàn thành
1088 Đoàn Duy Hùng EEACIU15008 8 PASS Hoàn thành
1089 Phạm Hoài Thương BTBTIU16181 7 PASS Hoàn thành
1090 Trần Thị Thanh Thanh BTFTIU17085 7.5 PASS Hoàn thành
1091 Trần Hoàng Linh ENENIU17006 7.5 PASS Hoàn thành
1092 Nguyễn Đào Mỹ Vy IELSIU16116 8 PASS Hoàn thành
1093 Nguyễn Phan Huỳnh Mai BTBTIU17061 8 PASS Hoàn thành
1094 Nguyễn Phạm Hoàng Thi BTBTIU15094 8.5 PASS Hoàn thành
1095 Tô Đình Khoa BTBCIU17011 7.5 PASS Hoàn thành
1096 Nghiêm Trần Ngọc Nhi BTBTIU17121 5.5 PASS Hoàn thành
1097 Dương Quang Duy BTBCIU14005 7.5 PASS Hoàn thành
1098 Nguyễn Lê Phương Thảo IELSIU16096 7.5 PASS Hoàn thành
1099 Bùi Phạm Thu Hảo BTBTIU16016 8.5 PASS Hoàn thành
1100 NGÔ ĐẶNG YẾN NHI BTBTIU17040 6 PASS Hoàn thành
1101 Nguyễn Phương Quỳnh BTFTIU16050 8.5 PASS Hoàn thành
1102 Nguyễn Đỗ Thiên Nga Ieieiu11045 7.5 PASS Hoàn thành
1103 Nguyễn Ngọc Bảo Trân BEBEIU15030 7 PASS Hoàn thành
1104 Nguyễn Cao Khánh Vy BAFNIU16086 8 PASS Hoàn thành
1105 Trần Trịnh Thanh Hiền BTFTIU16010 8.5 PASS Hoàn thành
1106 Nguyễn Thị Xuân Lê BTBTIU15108 8.5 PASS Hoàn thành
1107 Nguyễn Đỗ Hoàng An BAFNIU15071 7 PASS Hoàn thành
1108 Đoàn Hà Anh Thư MAMAIU17013 6.5 PASS Hoàn thành
1109 Lê Sơm Trường ITITIU14103 7.5 PASS Hoàn thành
1110 Nguyễn Hồng Phong ENENIU17031 7 PASS Hoàn thành
1111 Đặng Lê Minh Trí IELSIU15007 8.5 PASS Hoàn thành
1112 Nguyễn Sĩ Khang EEACIU17008 8 PASS Hoàn thành
1113 Diệp Bội Nghi EVEVIU17003 8 PASS Hoàn thành
1114 Lê Thị Tường Vy BTBTIU17133 6 PASS Hoàn thành
1115 Trần vạn dĩnh huân btbtiu16070 8.5 PASS Hoàn thành
1116 Vũ Thị Thanh Bình BAFNIU17040 7.5 PASS Hoàn thành
1117 Nguyễn Phan Mai Trâm EVEVIU17009 6.5 PASS Hoàn thành
1118 Văn Thị Quế Lâm BABAIU17026 6.5 PASS Hoàn thành
1119 Phạm Lê Minh Phúc EEEEIU16028 8 PASS Hoàn thành
1120 LƯU THỊ HUYỀN TRANG BEBEIU15020 8 PASS Hoàn thành
1121 Trịnh Minh Anh BTBCIU17024 8.5 PASS Hoàn thành
1122 Nguyễn Ngô Sơn Toại BEBEIU16054 7 PASS Hoàn thành
1123 Vũ Nguyễn Như Quỳnh BTFTIU16001 8 PASS Hoàn thành
1124 Phạm Thị Thạch Thảo BAFNIU17060 8 PASS Hoàn thành
1125 Ninh Thuan Nhi ENENIU17035 7.5 PASS Hoàn thành
1126 Mai Từ Ngọc Anh IELSIU17046 8.5 PASS Hoàn thành
1127 Trịnh Vũ Anh Thi BABAIU16186 7.5 PASS Hoàn thành
1128 Đoàn Minh Khôi ENENIU17030 7.5 PASS Hoàn thành
1129 Lê Phương Dung BTBCIU17054 6.5 PASS Hoàn thành
1130 NGUYỄN THỊ HẢI NHƯ BABAIU17028 8 PASS Hoàn thành
1131 Lê Phạm Hồng Ân IELSIU17041 7.5 PASS Hoàn thành
1132 Trần Đào Sĩ Mạnh ITITIU16110 5 PASS Hoàn thành
1133 Phạm Minh Phi BABAIU17130 6.5 PASS Hoàn thành
1134 Nguyễn Quang Dũng IELSIU15113 6 PASS Hoàn thành
1135 Phạm Thị Linh Chi BTBCIU17061 8 FAIL Hoàn thành (*)
1136 Phan Bích Hiền BTBCIU16043 8.5 PASS Hoàn thành
1137 LÊ VÂN HẰNG BABAIU16069 8.5 PASS Hoàn thành
1138 Lâm Tấn Thành IELSIU16037 8 PASS Hoàn thành
1139 Nguyễn Vĩnh Quế An BEBEIU16062 8 PASS Hoàn thành
1140 Hồ Hoàng Phương Thùy BABAIU15030 7 PASS Hoàn thành
1141 Nguyễn Thị Cẩm Hồng IELSIU16064 8 PASS Hoàn thành
1142 Nguyễn Lương Hoàng Vũ EEEEIU17014 3.5 PASS Chưa hoàn thành
1143 Nguyễn Trần Quốc Bảo BTBTIU17002 7.5 PASS Hoàn thành
1144 Huỳnh Gia Bảo Eeaciu16032 7.5 PASS Hoàn thành
1145 Đinh Thiên Thanh IEIEIU16089 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
1146 Thái Quang Nhật EEEEIU14033 8.5 PASS Hoàn thành
1147 Nguyễn Bảo An SESEIU17002 7.5 PASS Hoàn thành
1148 Nguyễn Thị Quỳnh Như IEIEIU16056 8 PASS Hoàn thành
1149 Đặng Minh Quân BABAIU17096 8.5 PASS Hoàn thành
1150 Hà Đức Vinh IEIEIU17053 7.5 PASS Hoàn thành
1151 Nguyễn Hoàng Kim Thy BABAIU17155 6.5 PASS Hoàn thành
1152 Trần Như Uyên BABAIU17070 7.5 PASS Hoàn thành
1153 Nguyễn Thị Mỹ Linh BABAIU17044 7 PASS Hoàn thành
1154 Phạm Hoàng Việt IELSIU16115 8.5 PASS Hoàn thành
1155 Nguyễn Thị Thu Thảo BEBEIU15039 8 PASS Hoàn thành
1156 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc BABAIU17041 7 PASS Hoàn thành
1157 Nguyễn Thị Thanh Trúc BABAWE16318 7.5 PASS Hoàn thành
1158 NINH QUỐC THỊNH IEIEIU16065 8.5 PASS Hoàn thành
1159 Đỗ Ngọc Phương Uyên SESEIU17015 8 PASS Hoàn thành
1160 Trương Quỳnh Trúc Khanh BAFNIU15184 7 PASS Hoàn thành
1161 Hồ Đắc Tín ITITIU16058 8 PASS Hoàn thành
1162 Trần Đức Hải Phong ITITIU16048 7.5 PASS Hoàn thành
1163 Huỳnh Trọng Nghĩa BABAIU17024 8 PASS Hoàn thành
1164 Hồ Đỗ Minh Nhật BTBTIU15024 8.5 PASS Hoàn thành
1165 Phạm Nhật Minh ITITIU16112 7.5 PASS Hoàn thành
1166 Mai Quỳnh Châu BTBTUN16038 8 PASS Hoàn thành
1167 Võ Thị Thanh Hương IELSIU17026 8 PASS Hoàn thành
1168 Đặng Việt Hùng ITITIU17046 7 PASS Hoàn thành
1169 Lê Cát Anh BTBTIU17091 7.5 PASS Hoàn thành
1170 Nguyễn Hồng Trang BTBTIU16209 8.5 PASS Hoàn thành
1171 Nguyễn Thu Uyên BEBEIU16057 8 PASS Hoàn thành
1172 NGÔ THỊ KIM NGÂN BABAIU15103 6 PASS Hoàn thành
1173 Thái Hùng Đoàn Eeeeiu14095 8.5 PASS Hoàn thành
1174 ĐỖ MINH QUÂN CECEIU17032 5.5 PASS Hoàn thành
1175 Hồ Ngọc Việt Hoàng IELSIU17075 6.5 PASS Hoàn thành
1176 NGUYỄN ĐỨC TRUNG EEEEIU14100 8.5 PASS Hoàn thành
1177 Lê Thị Phương Linh ITITIU17075 7 PASS Hoàn thành
1178 Ngô Chơn Phúc EEACIU17027 8 PASS Hoàn thành
1179 Nguyễn Hoàng Ngọc IEIEIU16012 8 PASS Hoàn thành
1180 lê anh hào ieieiu17055 6.5 PASS Hoàn thành
1181 Phan Văn Duy Ceceiu14011 7 PASS Hoàn thành
1182 Phạm Việt Anh BTBTIU17114 8 PASS Hoàn thành
1183 Trần thị ngọc quỳnh Ielsiu15105 8 PASS Hoàn thành
1184 Vũ Hoàng Phương Uyên BTARIU16006 6 PASS Hoàn thành
1185 Đoàn Minh Khôi ENENIU17030 7.5 PASS Hoàn thành
1186 Đào Quốc Tân BTBTIU17098 8 PASS Hoàn thành
1187 Nguyễn Danh CECEIU17001 7 PASS Hoàn thành
1188 Nguyen Hoang Phien ITITIU14078 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
1189 Lê Lâm Trúc Phương BABAIU17021 8 PASS Hoàn thành
1190 Mai Hoàng Khang IELSIU17002 8 PASS Hoàn thành
1191 Nguyễn Nhựt Kha IEIEIU16081 5.5 PASS Hoàn thành
1192 Dương xuân quyên BTFTIU15012 6 PASS Hoàn thành
1193 Ngô Hoài Tây Phượng BABAIU16107 8 PASS Hoàn thành
1194 Nguyễn Xuân Quỳnh IEIEIU17044 6 PASS Hoàn thành
1195 Cao Ngọc Ánh BTBTIU17045 6.5 PASS Hoàn thành
1196 Trần Thị An BEBEIU16063 7.5 PASS Hoàn thành
1197 Mai Thái Bảo IEIEIU17058 7 PASS Hoàn thành
1198 Trần Thị Ngọc Quỳnh Ielsiu15105 8 PASS Hoàn thành
1199 Nguyễn Hải Linh BTBTIU15075 8 PASS Hoàn thành
1200 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Hương IEIEIU16040 7.5 PASS Hoàn thành
1201 Đậu Thành Vinh CECEIU17057 7.5 PASS Hoàn thành
1202 Lê Lâm Trúc Phương BABAIU17021 8 PASS Hoàn thành
1203 Phùng Phương Uyên BABAIU17133 7 PASS Hoàn thành
1204 Nguyễn Minh Quân IEIEIU17056 7.5 PASS Hoàn thành
1205 Nguyễn Phương Thanh BEBEIU17035 8 PASS Hoàn thành
1206 Đinh Anh Quân BTFTIU17052 8.5 PASS Hoàn thành
1207 Nguyễn Kim Hoàng BABAIU17149 7.5 PASS Hoàn thành
1208 Đào Trọng Nghĩa BTFTIU17006 7.5 PASS Hoàn thành
1209 Vũ Ngọc Quỳnh Anh ENENIU17024 7.5 PASS Hoàn thành
1210 TRẦN LÊ DIỆU BÌNH BTBTIU15140 7 PASS Hoàn thành
1211 Võ thị minh thanh BABAIU17042 8 PASS Hoàn thành
1212 Lê Huỳnh Như BTFTIU17039 5 PASS Hoàn thành
1213 Trương Phi Yến BTBTIU17073 7 PASS Hoàn thành
1214 Diệp Chí Hiển IEIEIU16038 8 PASS Hoàn thành
1215 Nguyễn Duy Thắng BEBEIU16053 8.5 PASS Hoàn thành
1216 Phạm Phương Quỳnh BABAIU17052 8 PASS Hoàn thành
1217 Lê Thanh Nghĩa IELSIU16076 8.5 PASS Hoàn thành
1218 Nguyễn Trương Đạt ITITIU17029 8 PASS Hoàn thành
1219 Trần Nguyễn Thiên Kim IEIEIU16043 8 PASS Hoàn thành
1220 Nguyễn Hoàng Anh Vũ IEIEIU17011 7.5 PASS Hoàn thành
1221 Huỳnh Văn Thái BABAIU17078 5.5 PASS Hoàn thành
1222 Tô Thế Hiển SESEIU16040 7 PASS Hoàn thành
1223 Đặng Trần Cát Tiên BAFNIU17014 8 PASS Hoàn thành
1224 LÊ THỊ BÌNH MINH IEIEIU17065 6.5 PASS Hoàn thành
1225 Đặng Hoàng Nam BTBCIU17044 8 PASS Hoàn thành
1226 NGUYỄN LƯƠNG TIẾN VŨ IEIEIU14079 8 PASS Hoàn thành
1227 Diệp Gia Tường IELSIU16006 8 PASS Hoàn thành
1228 ĐỖ TRỌNG NGHĨA CECEIU17008 8 PASS Hoàn thành
1229 Trần Đức Khiêm BTFTIU17001 6 PASS Hoàn thành
1230 Võ Duy Sơn BTBTIU17132 7 PASS Hoàn thành
1231 Nguyễn Thị Xuân Phú BABAIU16105 8.5 PASS Hoàn thành
1232 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH BTBTIU17143 7.5 PASS Hoàn thành
1233 Mai Thiên Đức ITITIU17078 7.5 PASS Hoàn thành
1234 Đặng Thị Kim Khánh BABAIU16163 7.5 PASS Hoàn thành
1235 Nguyễn Thanh Trúc BEBEIU15037 6.5 PASS Hoàn thành
1236 Lê Thanh Vi BABAIU17009 8.5 PASS Hoàn thành
1237 NGUYỄN HOÀNG TÂN BEBEIU17032 9 PASS Hoàn thành
1238 Huỳnh Ngọc Bích BABAIU14420 8 PASS Hoàn thành
1239 Trần Thị Thiên Hà BTARIU16019 6.5 PASS Hoàn thành
1240 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI BABAWE14128 8 PASS Hoàn thành
1241 Lương Phú Quí BTFTIU16026 8 PASS Hoàn thành
1242 Lữ Phương Kỳ BAFNIU17038 7.5 PASS Hoàn thành
1243 Nguyễn Huỳnh Sang BABAIU16221 7.5 PASS Hoàn thành
1244 Vũ Thị Thùy Dung BAFNIU16037 8 PASS Hoàn thành
1245 Nguyễn Đỗ Linh Chi BTFTIU15039 7 PASS Hoàn thành
1246 Hồ Ngọc Thủy BTARIU16057 8 PASS Hoàn thành
1247 Nguyễn Ngọc Tuyền Vy BEBEIU17061 8 PASS Hoàn thành
1248 Phạm Đăng Nghĩa IEIEIU16050 8 PASS Hoàn thành
1249 Huỳnh Sơn bảo Long IEIEIU17016 8 PASS Hoàn thành
1250 Đậu Thành Vinh CECEIU17057 7 PASS Hoàn thành
1251 Lý Gia Bảo BTBTWE17005 8.5 PASS Hoàn thành
1252 Nguyễn Bích Kim Hương IEIEIU16080 4.5 PASS Hoàn thành
1253 Trần Đoàn Hồng Ngọc BTBTIU17007 7 PASS Hoàn thành
1254 Phạm Cẩm Huy BTARIU16021 6.5 PASS Hoàn thành
1255 Nguyễn Thế Đạt EEEEIU15043 7.5 PASS Hoàn thành
1256 Nguyễn Hồng Thanh Dân IELSIU16158 8.5 PASS Hoàn thành
1257 Bùi Thị Minh Tâm BABAIU15008 8 PASS Hoàn thành
1258 Lê Phương Linh IELSIU15042 7.5 PASS Hoàn thành
1259 Nguyễn Trung Hậu EEEEIU15049 7.5 PASS Hoàn thành
1260 Phạm Anh Khoa ITITIU17014 5.5 PASS Hoàn thành
1261 Lê Huy IEIEIU17052 6 PASS Hoàn thành
1262 Nguyễn Ngọc Kim Hiếu BTFTIU16011 7 PASS Hoàn thành
1263 Lê Hoàng Minh Anh BTBTIU17145 7 PASS Hoàn thành
1264 Cao Hồng Hạnh BEBEIU17025 8 PASS Hoàn thành
1265 Nguyễn Đặng Anh Thơ BTFTIU16084 7 PASS Hoàn thành
1266 Trần Ngân Quỳnh BABAIU17023 8 PASS Hoàn thành
1267 trần vũ châu giang mamaiu17009 7.5 PASS Hoàn thành
1268 Nguyễn Đắc Cần BEBEIU17056 8 PASS Hoàn thành
1269 Nguyễn Tiến Cường IELSIU17035 8 PASS Hoàn thành
1270 Singh Bhatia Kim Ngân BTBTwE17037 8 PASS Hoàn thành
1271 Đinh Ngọc Thảo My BTBTIU17157 5 PASS Hoàn thành
1272 Văng Thị Ngọc Thi BTARIU17037 4.5 PASS Hoàn thành
1273 Trần Đức Khoa ITITIU16101 8 PASS Hoàn thành
1274 Thái Triệu Ngọc Diệp BTBTIU17130 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
1275 Mai Ngọc Như Thảo BTBTIU16028 7 PASS Hoàn thành
1276 Chu Thị Bích Phương BTFTIU17081 6.5 PASS Hoàn thành
1277 Phạm Nguyễn Hải Quỳnh BTFTIU17033 8.5 PASS Hoàn thành
1278 Đoàn Minh Khôi ENENIU17030 6.5 PASS Hoàn thành
1279 Ngô Nguyễn Như Ngọc BAFNIU16013 7.5 PASS Hoàn thành
1280 NGUYỄN ĐỨC TRUNG BEBEIU16004 5.5 PASS Hoàn thành
1281 Dư Duy Bảo ITITIU17106 7.5 PASS Hoàn thành
1282 Nguyễn Thị Kim Ngân ieieiu17067 8 PASS Hoàn thành
1283 Di Thanh Phong BABAIU16103 7.5 PASS Hoàn thành
1284 Trần Thiện Kiều Nhi BTBCIU17052 8.5 PASS Hoàn thành
1285 VƯƠNG THẾ HẠNH VY BABAIU17029 7 PASS Hoàn thành
1286 Võ Quang Trấn BEBEIU17008 8 PASS Hoàn thành
1287 Phạm Minh Trí BABAIU17145 7 PASS Hoàn thành
1288 Đặng Nguyên Thái BABAIU17132 7.5 PASS Hoàn thành
1289 Trần Kim Ngân BTFTIU17036 8.5 PASS Hoàn thành
1290 Nguyễn Trung Kiên ITITIU16155 5.5 PASS Hoàn thành
1291 Hoàng Thị Quỳnh Như BABAIU17011 7 PASS Hoàn thành
1292 Huỳnh Châu Gia Bảo BAFNIU15038 6.5 PASS Hoàn thành
1293 Trần Thị Khánh Vy BAFNIU17074 8.5 #N/A Chưa hoàn thành
1294 NGUYỄN HẢI THANH NGÂN IEIEIU17075 8 PASS Hoàn thành
1295 Trần Đắc Quang Minh BTBTUN17032 8 PASS Hoàn thành
1296 Nguyễn Phạm Tuyết Nhi BTBTIU17116 8 PASS Hoàn thành
1297 Mai khanh Ielsiu15049 7.5 PASS Hoàn thành
1298 Trần Duy Khôi BTBCIU17043 6.5 PASS Hoàn thành
1299 Nguyễn Đức Trung Bebeiu16004 8 PASS Hoàn thành
1300 Trần Thanh Tâm BTBTIU16046 8 PASS Hoàn thành
1301 Trịnh Ngọc Khánh BAFNIU17056 8 PASS Hoàn thành
1302 Nguyễn Thị Ái Hạnh EEACIU17019 7.5 PASS Hoàn thành
1303 Nguyễn Quốc Đức BABAIU17013 7.5 PASS Hoàn thành
1304 Đỗ Trung Hiến MAMAIU17017 7 PASS Hoàn thành
1305 Nguyễn Phương Thảo BABAIU15282 8 PASS Hoàn thành
1306 Huỳnh Ngọc Quế IELSIU17007 7.5 PASS Hoàn thành
1307 Nguyễn An Hưng BAFNIU17011 7.5 PASS Hoàn thành
1308 Ngô Hoàng Minh Anh IELSIU17047 8 PASS Hoàn thành
1309 Huỳnh Tuyết Anh BTFTIU15017 7.5 PASS Hoàn thành
1310 Đinh Thị Thu Hiền BTFTIU15008 6.5 PASS Hoàn thành
1311 Trịnh Hồng Như Babaiu17138 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
1312 Hf Nf 4 #N/A Chưa hoàn thành
1313 Mai Ngọc Nhân ITITIU16046 8.5 PASS Hoàn thành
1314 Lê Huỳnh Phương Uyên BABAIU17045 5.5 PASS Hoàn thành
1315 Phạm Thảo Vy BAFNIU17022 7.5 PASS Hoàn thành
1316 Đỗ Thị Thùy Dương BAFNIU13157 7.5 PASS Hoàn thành
1317 Lê Duy Hiếu BAFNIU17017 8 PASS Hoàn thành
1318 Nguyễn Minh Nhật IEIEIU16052 8 PASS Hoàn thành
1319 Nguyễn Nhật Quân IELSIU17107 6 PASS Hoàn thành
1320 Nguyen Ngoc Trinh BTFTIU17084 6.5 PASS Hoàn thành
1321 Phạm Hòa Thuận BEBEIu16131 4.5 PASS Hoàn thành
1322 Nguyễn Cao Trí Ielsiu17122 8 PASS Hoàn thành
1323 Nguyễn Đỗ Ngọc Sơn BTBTIU16120 7.5 PASS Hoàn thành
1324 Hoàng Minh HIếu SESEIU17013 7.5 PASS Hoàn thành
1325 Nguyễn Minh Tuấn BTFTIU15049 7 PASS Hoàn thành
1326 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG BTFTIU14130 5.5 PASS Hoàn thành
1327 Trần Tô Quế Phương ITITIU17001 8.5 PASS Hoàn thành
1328 VÕ MINH NHẬT BEBEIU17016 8 PASS Hoàn thành
1329 Nguyễn Tiến Phát BTBCIU17002 8.5 PASS Hoàn thành
1330 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh BTARIU16052 7.5 PASS Hoàn thành
1331 Từ Gia Huy BABAIU17136 8 PASS Hoàn thành
1332 Hoàng Hà Quang Tùng EEEEIU17002 7.5 PASS Hoàn thành
1333 Dương Thảo Quỳnh BABAIU16182 7.5 PASS Hoàn thành
1334 Võ Trần Hồng Duyên BABAIU16059 8 PASS Hoàn thành
1335 Vũ Đình Mẫn BEBEIU16084 8.5 PASS Hoàn thành
1336 Huỳnh Phương Uyển Nhi IEIEIU17040 8 PASS Hoàn thành
1337 Nguyen Phuong Thao BABAIU15282 8 PASS Hoàn thành
1338 Nguyễn Phạm Tuyết Nhi BTBTIU17116 8 PASS Hoàn thành
1339 Lê Thị Kim Thy IELSIU17118 7 PASS Hoàn thành
1340 Lại Đình Nhân BTBTIU16003 6 PASS Hoàn thành
1341 Nguyễn Minh Lý BABAIU17104 7.5 PASS Hoàn thành
1342 LÊ CÔNG MINH KHOA BTBTIU17014 8 PASS Hoàn thành
1343 Đặng Ngọc Tùng BTBTIU17064 8 PASS Hoàn thành
1344 Nguyễn Thanh Thúy BAFNIU17048 8 PASS Hoàn thành
1345 Nguyễn Phan Mai Trâm eveviu17009 7 PASS Hoàn thành
1346 Mai Thị Tường Vân IELSIU17068 6 PASS Hoàn thành
1347 Vũ Thị Quế Anh MAMAIU17003 9 PASS Hoàn thành
1348 Lê Tuấn Anh BABAWE16321 7.5 PASS Hoàn thành
1349 Võ Nguyễn hương Giang Btbtiu16061 8.5 PASS Hoàn thành
1350 Trần Nguyễn Hoàng Hiệp EEEEIU16055 8 PASS Hoàn thành
1351 Nguyễn Thảo My IELSIU14043 8 PASS Hoàn thành
1352 Nguyễn Xuân Phúc EEEEIU16027 7.5 PASS Hoàn thành
1353 Trần Quang Minh BTBCIU16002 8 PASS Hoàn thành
1354 Nguyễn Công Vnih bafniu16084 8 PASS Hoàn thành
1355 Phan Hoàng Thiên An BTBCIU17022 8 PASS Hoàn thành
1356 Nguyễn Ngọc Huy EEACIU15024 6 PASS Hoàn thành
1357 Vuong Phu Thanh IELSIU16094 6.5 PASS Hoàn thành
1358 Bùi Vũ Thiên Ân BAFNIU17062 6.5 PASS Hoàn thành
1359 BÙI THẢO VY MAMAIU17027 7.5 PASS Hoàn thành
1360 Nguyễn Kiều Như Tú Babaiu17147 8 PASS Hoàn thành
1361 Vũ Lê Mai Khanh IELSIU16133 7.5 PASS Hoàn thành
1362 Đào Duy Thiên BEBEIU17060 8 PASS Hoàn thành
1363 Cao thanh lâm Eeeeiu17027 6.5 PASS Hoàn thành
1364 Võ Hoàng An BTARIU17008 7 PASS Hoàn thành
1365 Nguyễn Tiến Huy EEACIU17002 8 PASS Hoàn thành
1366 Nhan Lê Thanh Vy BTARIU16051 6.5 PASS Hoàn thành
1367 Nguyễn Thị Quỳnh Như BTBTIU17063 5.5 PASS Hoàn thành
1368 Nguyễn Thị Thu Hiền BABAIU17137 7.5 PASS Hoàn thành
1369 Lê Thị Thảo Nguyên Babaiu17141 6.5 PASS Hoàn thành
1370 Phạm Thị Thúy Vy BTBTIU17090 8 PASS Hoàn thành
1371 Trần Bảo Uyên BTFTIU17007 8 PASS Hoàn thành
1372 NGUYỄN MINH XUÂN ÁI BABAIU17058 8 PASS Hoàn thành
1373 Võ Hoàng Long MAMAIU17001 6.5 PASS Hoàn thành
1374 Trương Vũ Anh Khoa BABAIU17117 8.5 PASS Hoàn thành
1375 Trần Duy Gia Thống SESEIU17022 5.5 PASS Hoàn thành
1376 Thái Ngọc Trang Đài BTBTIU15132 8.5 PASS Hoàn thành
1377 Nguyễn Lê Gia Hân Babaiu15290 8 PASS Hoàn thành
1378 LÊ PHAN THIỆN NHÂN BTBCIU17018 5 PASS Hoàn thành
1379 Trịnh Thị Minh Thanh BTBTIU15159 6.5 PASS Hoàn thành
1380 Đỗ Văn Hoàng Long CECEIU17025 7.5 PASS Hoàn thành
1381 Phạm Thị Thảo Vy BABAIU17017 5.5 PASS Hoàn thành
1382 Đào Minh Hạnh BABAIU16070 7.5 PASS Hoàn thành
1383 Lâm Quách Trâm Anh BTBTIU17057 6.5 PASS Hoàn thành
1384 Nguyễn Đăng Thư BABAIU17082 7 PASS Hoàn thành
1385 Ngô Trung Nam MAMAIU16015 6.5 PASS Hoàn thành
1386 Nguyễn Thiện Toàn MAMAIU17031 7.5 PASS Hoàn thành
1387 Lê Đình Quốc Huy IELSIU17024 6 PASS Hoàn thành
1388 Hoàng Hải Nam BTBTIU16096 7 PASS Hoàn thành
1389 Mai Tôn Thiên Hương BABAIU17127 8.5 PASS Hoàn thành
1390 Nguyễn Thị Minh Trang SESEIU17011 6 PASS Hoàn thành
1391 Lương Thanh Thủy Tiên ITITIU15032 8 PASS Hoàn thành
1392 Trương Mỹ Giao BTFTIU13020 6 PASS Hoàn thành
1393 LÊ PHAN THIỆN NHÂN BTBCIU17018 8 PASS Hoàn thành
1394 Trương Cẩm Hương Ielsiu17121 3.5 PASS Chưa hoàn thành
1395 Lê Hà Anh Thư BABAIU17089 7.5 PASS Hoàn thành
1396 Trần Tuấn Anh EEACIU15041 6.5 PASS Hoàn thành
1397 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim BABAIU17160 7.5 PASS Hoàn thành
1398 VŨ LÊ NGỌC HUYỀN BEBEIU17065 7 PASS Hoàn thành
1399 Trịnh Gia Phú IELSIU17014 8 PASS Hoàn thành
1400 Lê Hoàng IELSIU16062 8.5 FAIL Chưa hoàn thành
1401 Bùi Xuân Cường EEACIU17005 7.5 PASS Hoàn thành
1402 Bùi Xuân Cường EEACIU17005 7.5 PASS Hoàn thành
1403 lê duy thọ babaiu15295 6 PASS Hoàn thành
1404 Đậu Đức Minh Tuấn IELSIU16038 8 PASS Hoàn thành
1405 Nguyễn Ngọc Bảo Trân BEBEIU17006 7 PASS Hoàn thành
1406 Ngô Hoàng Phương Nhi BTBTIU17109 6 PASS Hoàn thành
1407 Võ Thị Ngọc Trân Bafniu16078 8 PASS Hoàn thành
1408 Châu Thục Nguyên BABAIU16220 8.5 PASS Hoàn thành
1409 Trần Nguyễn Minh Khôi BABAIU16213 7.5 PASS Hoàn thành
1410 Nguyễn Thị Thu Hà BTFTIU17044 7.5 PASS Hoàn thành
1411 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo BTBCIU16084 6.5 PASS Hoàn thành
1412 Nguyễn Hải Lưu BABAIU17055 3.5 PASS Chưa hoàn thành
1413 Lê Thị Thiên Thanh BABAIU15076 6.5 PASS Hoàn thành
1414 LÊ CÔNG MINH KHOA BTBTIU17014 8 PASS Hoàn thành
1415 Nguyễn Hoàng Thảo Vy BTBTIU15080 7 PASS Hoàn thành
1416 Doan Nguyen Phuong Nguyen BTFTIU16076 8 PASS Hoàn thành
1417 Bùi Phương Quỳnh BABAIU17143 8 PASS Hoàn thành
1418 Nguyễn Trọng Hùng EEACIU17051 7.5 PASS Hoàn thành
1419 Nguyễn Thắng Quang Vương BABAIU17098 7.5 PASS Hoàn thành
1420 Nguyễn Minh Thiện EEACIU17035 3.5 PASS Chưa hoàn thành
1421 Lê Nguyệt Khánh Vy BABAIU17019 7.5 PASS Hoàn thành
1422 NGUYỄN PHẠM CHÂU GIANG BTBTIU16211 8 PASS Hoàn thành
1423 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc IELSIU16033 8.5 PASS Hoàn thành
1424 Nguyễn Khoa Tuấn Anh BAFNIU15080 5 PASS Hoàn thành
1425 Mai Trí Nhân EEACIU16054 6 PASS Hoàn thành
1426 Đinh Thị Hậu BTBCIU17062 8 FAIL Hoàn thành (*)
1427 Phùng Lâm BTBTIU15130 5 PASS Hoàn thành
1428 Trần Hoàng Vỹ BTFTIU17031 2.5 PASS Chưa hoàn thành
1429 Nguyễn Trần Quang Long CECEIU16017 8 PASS Hoàn thành
1430 Nguyễn Thị Minh Trang BTFTIU16086 7.5 PASS Hoàn thành
1431 Đỗ Xuân Anh Kiệt BTBTIU16085 5.5 PASS Hoàn thành
1432 Nguyễn Thị Thùy Trang IELSIU17021 4.5 PASS Hoàn thành
1433 ÂN Hoàng Minh Anh BEBEIU17037 8 PASS Hoàn thành
1434 Phạm Thị Lan Nhi BTBCIU17056 5.5 PASS Hoàn thành
1435 LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH IELSIU17064 6.5 PASS Hoàn thành
1436 Nguyễn Thị Ngọc Anh IELSIU16117 7.5 PASS Hoàn thành
1437 QUÁCH DIỆP MINH NHÂN Btbtiu17044 7.5 PASS Hoàn thành
1438 Mai Thái Bảo IEIEIU17058 7 PASS Hoàn thành
1439 Huỳnh Hương Giang BTFTIU16065 8.5 PASS Hoàn thành
1440 KIỀU THỊ QUỲNH NHƯ MAMAIU16045 4.5 PASS Hoàn thành
1441 Nguyen Thi Truc Dao Babaiu15283 6 PASS Hoàn thành
1442 Phạm Văn Quân BTFTIU17069 8.5 PASS Hoàn thành
1443 Đỗ Thị Thanh Hoa BTFTIU13029 8.5 PASS Hoàn thành
1444 Lê Nhật Toàn EEEEIU16034 8.5 PASS Hoàn thành
1445 Nguyễn Minh Ngọc BAFNIU15085 7.5 PASS Hoàn thành
1446 Nguyễn Thành Nam ceceiu14018 5.5 PASS Hoàn thành
1447 TĂNG NGỌC KHÁNH LINH BABAIU16226 7.5 FAIL Chưa hoàn thành
1448 Bui Hoang Hong Ha babaiu15005 7.5 PASS Hoàn thành
1449 Hồ Anh Phú Đôn IELSIU17005 4.5 PASS Hoàn thành
1450 Nguyễn Ngô Phương Anh BTBCIU17032 5.5 PASS Hoàn thành
1451 Nguyễn Hoàng Minh Khang BTBTIU16187 7 PASS Hoàn thành
1452 Lê Võ Liên Hương BTBCIU17013 6 PASS Hoàn thành
1453 Phạm Quang Minh BAFNIU16122 8 PASS Hoàn thành
1454 Trần Võ An Khang IELSIU17065 5 PASS Hoàn thành
1455 Hồ Thảo Miên IEIEIU17066 5.5 PASS Hoàn thành
1456 Châu Ngọc Triển IEIEIU17069 5 PASS Hoàn thành
1457 Nguyễn Đạt Tấn Phước IEIEIU17038 5 PASS Hoàn thành
1458 Phan Minh Tuyền BTBTIU17151 7.5 PASS Hoàn thành
1459 Nguyễn Thiên Phú BABAIU17004 8 PASS Hoàn thành
1460 Nguyễn Bảo Hân BABAIU16067 7.5 PASS Hoàn thành
1461 Trần Hoàng Đại Phúc BTBTIU17010 5 PASS Hoàn thành
1462 Hồ Ngọc Minh Tâm BABAIU17150 8 FAIL Chưa hoàn thành
1463 Hà Nghị Phong BTBCIU17028 3 PASS Chưa hoàn thành
1464 Nguyễn Ngọc Minh Đan BAFNIU15091 8.5 PASS Hoàn thành
1465 Nguyễn Minh Khoa BABAIU17128 6.5 PASS Hoàn thành
1466 Hồ Phương Điền IELSIU17012 7.5 PASS Hoàn thành
1467 Trần Thái Thảo Vy MAMAIU16061 6 PASS Hoàn thành
1468 Nguyễn Thị Bảo Trân IELSIU15073 4 PASS Chưa hoàn thành
1469 Phạm Đường Minh Nhật ENENIU17023 8 PASS Hoàn thành
1470 Nguyễn Đăng Khoa BTBTIU16023 6 PASS Hoàn thành
1471 LÊ THANH VY BABAIU16222 8 PASS Hoàn thành
1472 Bùi Võ Đăng Khiêm bafniu16050 0.5 PASS Chưa hoàn thành

Related Blogs