TB v/v nâng cấp hệ thống Blackboard

blackboard-new

Gửi các em sinh viên,

Theo sự chỉ đạo của BGH, TT DVCNTT sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống Elearning Blackboard để cập nhật các tính năng mới như Blackboard Mobile, Turnitin, Send mail… Vì vậy, hệ thống Blackboard sẽ không hoạt động trong khoảng thời gian như sau: Từ 16:00 giờ ngày 19/04/2019 đến 16:00 giờ ngày 21/04/2019. Sau thời gian này hệ thống Blackboard sẽ hoạt động trở lại bình thường.
Các em vui lòng thông báo cho các bạn của mình được biết.

Trân trọng,

Thông tin liên hệ:

Phòng O1.312
Số điện thoại: 028 – 37244270 số nội bộ: 3366, 3888.

Related Blogs