Sinh Hoạt Công Dân Cuối Khóa Năm Học 2018 – 2019

shcd 3

Phòng CTSV thông báo: Sinh Hoạt Công Dân Cuối Khóa Năm Học 2018 – 2019

1. Thời gian:

Cả ngày thứ bảy – 20/4/2019 hoặc cả ngày chủ nhật – 21/4/2019 (từ 8h00 – 16h30).

2. Địa điểm:

Hội trường lớn Nhà điều hành ĐHQG HCM.

3. Đối tượng tham gia:

Toàn thể sinh viên chương trình IU chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường năm 2018-2019 (khóa 2015 và các khóa trước chưa tham dự).

4. Link đăng ký:

iuoss.com/shcd

5. Hình thức kiểm tra đánh giá:

Điểm danh các buổi học và hoàn thành bài thi trên giấy theo quy định.

6. Yêu cầu:

Sinh Hoạt Công Dân Cuối Khóa là chương trình mang tính chất bắt buộc. Sinh viên cần tham dự nghiêm túc đầy đủ và hoàn thành bài kiểm tra theo qui định.

Tra cứu Sinh hoạt công dân toàn trường: http://www.iuoss.com/2018/11/12/tra-cuu-tinh-trang-hoc-tap-shcd-toan-truong/

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Nhân sự phụ trách trực tiếp: CV Hà Xuân Quang hxquang@hcmiu.edu.vn, 028.37244270 (3334).

Related Blogs