TB SỐ 1 V/v Nộp Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp THPT khóa 2018

ban sao bang tot nghiep thpt

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2018 về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông như sau:

  1. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2018 chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT đang học tại trường.
  2. Thời gian nộp:
  • Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 31/07/2019
  • Buổi sáng: 08g30-11g00 (thứ 2 đến thứ 6)
  • Buổi chiều: 13g30-15g30 (thứ 2 đến thứ 6)
  1. Cách thức và địa điểm nộp:

3.1 Nộp trực tiếp tại phòng CTSV – O1.105

3.2 Nộp qua đường bưu  điện: Sau khi khi gửi qua đường bưu điện, Sinh viên chụp hình biên lai gửi bản sao và hình bản gốc bằng tốt nghiệp THPT qua email: oss@hcmiu.edu.vn

  1. Lưu ý:
  • Sinh viên mang theo bản gốc bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu khi nộp bản sao trực tiếp tại phòng CTSV – O1.105
  • Sinh viên phải ghi MSSV lên bản sao và phải lưu lại biên nhận đã nộp của phòng CTSV – O1.105
  • Bảng photo phải nhìn rõ thông tin như mã số văn bằng.

 

Sau thời hạn trên, phòng CTSV không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp chậm trễ của sinh viên và sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Phòng CTSV đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Đào Thị Kim Oanh

Related Blogs