TB SỐ 2 V/v hoàn trả tiền Bảo hiểm Y tế HSSV

BHYT 02

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v: thay đổi hình thức nhận tiền hoàn trả Bảo hiểm Y tế HSSV

Căn cứ Công văn số: 637/ĐHQT-CTSV v/v xin hoàn trả tiền thừa BHYT HSSV của các năm học trước ký ngày 12/10/2018, và Quyết định số: 38/QĐ-BHXH v/v hoàn trả tiền BHYT HSSV của BHXH tp.HCM ký ngày 11/01/2019, Phòng CTSV thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên các năm học trước (từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2018) như sau:

  • Đối tượng được hoàn trả tiền BHYT: Một số sinh viên trường ĐHQT đã đăng ký mua BHYT từ tháng 4/2015 đến 6/2018 được hoàn trả do các nguyên nhân khác nhau. (Chi tiết xem danh sách đính kèm)
  • Do phí chuyển khoản liên ngân hàng cao hơn so với số tiền mà hầu hết sinh viên có tên trong danh sách được nhận, nên sinh viên sẽ nhận tiền hoàn trả BHYT bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch Tài chính – O2.701 (theo giờ hành chính)
  • Sinh viên đã nhận tiền hoàn trả BHYT vui lòng bỏ qua thông báo này.

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác Sinh viên – O1. 105, SĐT: 028.3.7244.270 (3334)

Phòng Kế hoạch Tài chính – O2.701, SĐT: 028.3.7244.270 (3311).

Related Blogs