CUỘC THI QUỐC TẾ  STEM

Cuộc thi quốc tế STEM
Cuộc thi quốc tế STEM lần thứ I được tổ chức dành cho tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam và Ai Len nhằm mục đích trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc và các kĩ năng tốt cho thế hệ trẻ mà vẫn không mất sự kết nối với cộng đồng.

Cuộc thi quốc tế STEM không chỉ nhằm thúc đẩy đam mê học sinh, sinh viên trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, (mỹ thuật) và toán mà còn trở thành cầu nối giữa khoa học, kỹ thuật tiên tiến và giáo dục cũng như giữa thế hệ trẻ và xã hội thông qua các môn học.

Đây cũng là cơ hội để tất cả mọi người thể hiện nguồn cảm hứng, óc sáng tạo, sự tận tâm và niềm đam mê đối với sự phát triển của xã hội.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam và Ai Len từ bậc THCS đến Đại học (Học viên cao học và nghiên cứu sinh bắt buộc dưới 30 tuổi.) đang quan tâm việc áp dụng mô hình cuộc thi quốc tế SL/SL-STEM trong học tập hoặc công tác nghiên cứu (tối đa 4 người/nhóm bao gồm giáo viên hướng dẫn*). Người tham dự phải trang bị các kỹ năng tiếng Anh tốt.

*Giáo viên hướng dẫn không trực tiếp tham gia vào việc đề xuất giải pháp/ thu thập phân tích và xử lý số liệu thống kê/ tạo thành sản phẩm dự án…

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT GIẢI THƯỞNG

Các bài tham dự đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Khả năng thiết kế và tính sáng tạo.
 • Mức độ tác động và gắn kết cộng đồng.
 • Mức độ tác động nội bộ.
 • Tính bền vững.

Chi tiết vui lòng truy cập: http://tinyurl.com/SL-STEAM-CRITERIA

CÁCH THỨC THAM DỰ

 • Bài báo cáo (vui lòng thực hiện theo mẫu tại đây http://tinyurl.com/SL-STEAM-FORM).
 • Đoạn phim giới thiệu dự án bằng tiếng Anh (tối đa 3 phút).

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

 • 15/07/2019: hạn chót nộp bài báo cáo và đoạn phim giới thiệu dự án.
 • 05/08/2019: thời điểm thông báo kết quả từ 30 – 40 nhóm tham gia chương trình triển lãm và trong đó, khoảng 15 nhóm sẽ tiếp tục vào vòng chung kết.
 • 28 – 29/08/2019: chương trình triển lãm và vòng chung kết.

GIẢI THƯỞNG

 • Nhất: chuyến thăm Ai Len 06 ngày (tháng 10 năm 2019).
 • Nhì: 300 €.
 • Ba: 200 €.
 • Khuyến khích: 150 €.

 

Related Blogs