Infographic 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội Đảng

12 ky dai hoi Dang Cong san Viet nam cover

88 năm kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 – 3/2/2018), Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xin điểm lại 12 kỳ Đại hội Đảng.

Blog Attachment

Related Blogs