TB v/v tiếp nhận SV đăng ký ở KTX ĐHQT 2019-2020

đăng ký ở KTX ĐHQT 2019-2020

Phòng CTSV trường ĐHQT thông báo v/v tiếp nhận sinh viên có nguyện vọng đăng ký ở KTX ĐHQT năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng tiếp nhận: sinh viên trường ĐHQT và các trường ĐH khác có nguyện vọng đăng ký ở tại KTX trường ĐHQT.đăng ký ở KTX ĐHQT 2019-2020

2. Địa điểm: Ký túc xá Khu A ĐHQG HCM.

3. Cách thức và thời hạn đăng ký:

  • Sinh viên trực tiếp đăng ký tại phòng Công tác sinh viên – O1.105
  • Hoặc sinh viên đăng ký qua đường link: https://bit.ly/2I4Mo3K
  • Thời hạn đăng ký: Đối với SV khóa 2018 trở về trước: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/06/2019 (Thứ 6)

4. Thời hạn hoàn tất các thủ tục đăng ký ở KTX ĐHQT 2019-2020: (Đối với SV khóa 2018 trở về trước)

  • Sinh viên hoàn tất các thủ tục đăng ký ở KTX tại phòng Công tác Sinh viên – O1.105.
  • Thời hạn đóng tiền cọc: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2019 (Thứ 2)
  • Thời hạn hoàn tất các thủ tục đăng ký ở KTX: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/08/2019.

5. Quyền lợi: Sinh viên đăng ký và hoàn tất đóng tiền cọc đúng hạn sẽ được chọn chỗ ở.

Mọi thắc mắc hoặc phản hồi về việc đăng ký ở KTX ĐHQT 2019-2020, xin vui lòng liên hệ: 

Cô Ngọc Huỳnh (email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn -điện thoại 0283 7244270 máy lẻ 3334 để được hỗ trợ.

Các thông tin các KTX khác: http://www.iuoss.com/category/cac-dich-vu-sv/ktx/

Trân trọng.

Related Blogs