Hướng dẫn xem lịch học – Academic Calendar

huong dan xem lich hoc

Hướng dẫn xem lịch năm học – Đây là Khung kế hoạch thời gian của toàn năm học, vì vậy mỗi sinh viên phải có, và hiểu được nội dung được trình bày để thực hiện đúng, cũng như dễ dàng chủ động lên kế hoạch cho riêng bản thân mình.

huong dan lich hoc

Trong 1 năm học, sẽ có các học kỳ sau:

  • 2 Học kỳ chính (Học kỳ 1 và Học kỳ 2): đây là học kỳ bắt buộc trong lộ trình đào tạo, bao gồm 2 tuần thi giữa kỳ và cuối kỳ.
  • 1 Học kỳ hè (Học kỳ 3): đây là học kỳ phụ, sinh viên chỉ đăng ký khi có nguyện vọng học, bao gồm thi giữa kỳ (không tập trung) và 1 tuần thi cuối kỳ. Điểm số của học kỳ Hè sẽ tham gia vào tính điểm Trung bình học kỳ của Học kỳ 2 cùng năm học.

Lưu ý:

2 tuần trước khi bắt đầu của các Học kỳ chính thức rất quan trọng, trường hợp sinh viên có nguyện vọng Nghỉ học tạm thời, Thôi học thì phải thực hiện trong thời gian này, để không bị tính học phí cho các môn học đã có kết quả đăng ký thành công.

Link cập nhật thường xuyên: http://www.iuoss.com/academic-calendar/

Link download: http://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/Upload/Academic%20Year%202019-2020.pdf

FAQ:

  1. Tuần add/drop môn học cũng là tuần đầu tiên của học kỳ, vì vậy các em đi học như thời khóa biểu bình thường nha.
  2. Các lớp trình độ IE1, IE2, AE1, AE2 bắt đầu học cùng lúc như các môn học khác.

Nguồn: Fanpage OAA

Related Blogs