TB Số 1: Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá 2019 (dành cho Tân Sinh Viên)

shcd 3

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các em tân sinh viên Khoá 2019 những nội dung quan trọng cho “Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá 2019” như sau:

 1. Thời gian: Từ thứ ba 03/9/2019 đến 07/9/2019 ( Các Chuyên đề học tại Đại học Quốc Tế), chủ nhật 08/9/2019 hoặc chủ nhật 15/9/2019 (Chuyên đề Về nguồn);
 2. Sinh viên theo dõi lịch sinh hoạt cụ thể tại: http://www.iuoss.com/2019/08/27/tb-so-3-v-v-tuan-shcd-dau-khoa-2019/
 3. Sinh viên đăng ký thời gian và địa điểm xuất phát cho Chuyên đề Về nguồn tại địa chỉ: iuoss.com/htvn2019

*Ghi chú:

– Chuyên đề Về nguồn là chuyên đề bắt buộc sinh viên phải tham gia, nếu sau ngày 30/8/2019 mà sinh viên chưa đăng ký, xem như sinh viên chưa hoàn thành kỳ sinh hoạt công dân đầu khoá và phải đăng ký tham gia vào năm học sau.

– Mỗi sinh viên lựa chọn 01 trong 02 ngày: chủ nhật 08/9/2019 hoặc chủ nhật 15/9/2019 để tham gia;

– Địa điểm xuất phát bao gồm:

 • Hồ Con Rùa (Quận 3)
 • Đại học Quốc Tế (cơ sở Thủ Đức)

– Mỗi xe gồm 40 sinh viên do Phòng CTSV xếp ngẫu nhiên;

– Hạn chót đăng ký: 23h59 tối 30/8/2019;

– Thời gian công bố danh sách xe: 03/9/2019;

 1. Sinh viên điền thông tin và upload các hình chụp cần thiết cho nhà trường tại link www.iuoss.com/k19
  • Sinh viên nhập học theo phương thức THPTQG không cần upload hình.
  • Thông tin phát thẻ Sinh viên sẽ được thông báo sau tại website này.
 2. Kết quả thi xếp lớp tiếng Anh xem tại: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/tieng-anh-xep-lop/ket-qua-thi-tieng-anh-xep-lop-nam-2019/
 3. Sinh viên sẽ bắt đầu nhập học chính thức từ thứ hai 09/9/2019, lịch học cụ thể theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ email oss@hcmiu.edu.vn.

Trân trọng./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Thị Kim Oanh

Related Blogs