T/B Số 2: V/v Tham dự Tuần SHCD Đầu khóa 2019 (SV năm 2 trở lên chưa hoàn thành SHCD đầu khóa)

SHCD

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký học bù “Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá” (SHCD đầu khóa) đến sinh viên các khóa trước khóa 2019 (bao gồm K18,K17, K16…) chưa hoàn thành SHCD đầu khóa (kiểm tra danh sách tại đây), nội dung chi tiết cụ thể như sau:

 1. Học chung lịch học “Tuần SHCD đầu khoá 2019” với Tân sinh viên 2019.
 2. Link đăng ký học bù “Tuần SHCD đầu khoá”: http://iuoss.com/shcd_daukhoa2019_2
 3. Thời gian:
  • Thứ 3 – 03/9/2019: chuyên đề 2 –  từ 9:00am hoặc từ 14:00pm
  • Thứ 4 – 04/9/2019: chuyên đề 3 –  từ 8:00am hoặc chuyên đề 4 từ 13:00pm
  • Thứ 5 – 05/9/2019: chuyên đề 4 – từ 8:00am hoặc chuyên đề 3 từ 13:00pm
 1. Địa điểm: Hội trường Nhà hát Nhà văn hóa Sinh viên.
 2. Yêu cầu: Đối với sinh viên các khóa trước K2019 chưa hoàn thành SHCD đầu khóa – Cần tham gia lịch học lý thuyết các chuyên đề 2,3,4 + Hoàn thành bài thu hoạch trên giấy + Miễn học các chuyên đề còn lại và Hành trình Về nguồn tại Củ Chi (CĐ8).
 3. Sinh viên theo dõi lịch sinh hoạt cụ thể tại website: http://www.iuoss.com (sẽ có thông báo sau)

Các sinh viên đã hoàn thành SHCD đầu khóa bỏ qua thông báo này.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ email oss@hcmiu.edu.vn.

Trân trọng./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Nguyễn Đăng Quang

Blog Attachment

Related Blogs